Toate documentele din domeniul Banci

 • Caiet de practica BCR

  Banca Comercială Română este unul din cei mai activi operatori de pe piaţa bancară românească,reuşind să-şi consolideze locul în sistem prin adaptarea permanentă la schimbările din societate. Menţinerea relaţiilor cu clienţii şi loialitatea lor faţă de bancă sunt din ce în ce mai greu de realizat, afirmaţia lui Charles Darwin cu privire la faptul că „nu supravieţuieşte cel mai puternic, nici cel mai inteligent, ci acela care se adaptează mai bine schimbărilor” fiind actuală şi...

 • Sistemul bancar din Polonia

  Începutul operațiunilor bancare din Polonia a fost marcat de secolul al XIV-lea.Punctul de plecare pentru operațiunile de creditare a fost comerțul, iar interzicerea perceperii dobânzii a avut cea mai mare influență asupra creditelor. În secolul al XVIII-lea ,în marile orașe băncile au fost conduse de comunitatea evreiască,urmând ca în a doua jumătate a secolului în Varșovia ,capitala Poloniei, să fie deschise mai multe bănci private. Prin umare în timpul crizei din 1973, când statul s-a...

 • Sistemul bancar Polonez

  Polonia este o țară a Europei Centrale bazată în principal pe politica de liberalizare economică, fapt ce a adus-o astăzi în prim plan ca un exemplu de tranziție și anume de trecere cu succes de la economia centralizată de stat la economia de piață. Operațiunile bancare au apărut pentru prima dată pe teritoriul polonez în secolul al XIV-lea. Acest fapt este datorat în primul rând dezvoltării comerțului și a operațiumilor de creditare fundamentate în principal pe interzicerea încasării...

 • Caracteristica taxelor pentru resursele naturale

  1.1 Taxele Pe lumea asta nimic nu e sigur. Excepție fac moartea și taxele. ( Benjamin Franklin) Or fi moartea și taxele inevitabile, dar n-ar trebui să fie o legătură între ele. ( J. C. Watts, Jr.) Taxele reprezintă o contribuție de acoperire a cheltuielilor necesare serviciilor solicitate de diferite personae în mod direct și imediat. Taxele reprezintă cea de-a doua categorie principală de venituri ale bugetlui de stat. Se disting: taxe de timbre, taxe vamale, taxe de înregistrare, de...

 • Analiza evolutiei indicatorilor din bilantul contabil pentru banca VUB din Slovacia 2010-2016

  Capitolul 1. Analiza evoluției indicatorilor din bilanțul contabil pentru banca General Credit Bank ( VUB) din Slovacia în perioada 2010- 2016 3 1.1 Scurt istoric 3 1.2 Analiza evoluției bilanțului în perioada 2010-2016 4 Capitolul II. Calculul indicatorilor de performanță bancară 6 Capitolul 3. Comparația indicatorilor de performanță ai băncii VUB Banka cu indicatorii de pe întreg Sistemul Bancar Slovac 9 Concluzii: 14 Bibliografie 15 Capitolul 1. Analiza evoluției indicatorilor din...

 • Impactul euro asupra pietelor financiare europene

  Capitolul 1. Aspecte generale privind adoptarea monedei euro în Europa 1.1 Ce este euro? Anul 1999 a fost marcat de introducerea monedei unice euro, inițial ca o monedă scripturală, ulterior sub formă de bancnote și monede. Euro este moneda care a înlocuit vechea unitate monetară europeană (ECU- European Currency Unit). Monedele euro au o față comună, cu o față specifică fiecărei țări în care este emisă, iar bancnotele sunt construite după o machetă comună și specifică zonei euro....

 • Evolutia agregatului monetar M3 in trimestru II al anului 2016

  Actualitatea temei. Agregatul monetar M3, fiind cel mai larg agregat monetar, redă cel mai bine situaţia masei monetare în circulaţie la un moment dat, iar studiu evoluţiei acestui indicator monetar constituie, în prezent, unul din factorii ce sunt luaţi în calcul de autorităţile monetare în procesul de elaborare şi realizare a politii monetare.Toate acestea confirmă că tema propusă spre cercetare este actuală şi la moment. Scopul prezentei lucrări este de a analiza aspectele teoretice şi...

 • Serviciile de internet banking pe piata bancara din Romania

  Sectorul bancar poate fi simplu definit ca afacerea ce se ocupă cu păstrarea, administrarea, împrumutul, schimbul şi emisiunea de bani . Schimbările recente în domeniul inovării au adus în prim-plan implementarea şi furnizarea pe piaţă a serviciului de internet banking, serviciu ce se bucură de atenţia consumatorilor de servicii bancare datorită avantajelor sale numeroase. 1.1. Serviciul de internet banking Internet banking este termenul folosit pentru un serviciu intermediar de...

 • Masuri neconventionale de politica monetara adoptate de banca angliei in contextul crizei globale recente

  Politica monetară are un rol deosebit de important în cadrul economiei, întrucât vizează asigurarea unei creşteri economice echilibrate, stabilitatea preţurilor, ocuparea deplină a forţei de muncă, asigurarea echilibrului balanţei de plăţi, dar şi corelarea volumului mijloacelor de plată disponibile cu nevoile economiei prin instrumentele monetare specifice. Din perspectiva băncii centrale s-a observat implicarea acesteia spre eficientizarea mecanismelor de transmisie a politicii monetare,...

 • Mecanisme si politici obisuite de finantare oferite tarilor membre de catre Fondul Monetar International - acordurile stand-by

  Capitolul 1. Fondul Monetar Intenațional și importanța acestuia pentru țările membre Fondul Monetar Internațional reprezintă entitatea ce exprimă un interes continuu în sfera economică, în sfera finanțelor, din punctul de vedere al dezvoltării acestora. Această instituție financiară internațională a fost fondată la Conferința Monetară și Financiară din iulie 1944 (SUA, Bretton Woods), unde cele 45 de state care au participat, au avut în vedere dezbaterea a două planuri ce vizau reorganizarea...

 • Sistemul bancar din Grecia

  Capitolul 1 – Descrierea sistemului bancar din Grecia 1.1. Istoric al sistemului bancar Activitatea bancară își are începutul încă din perioada antică, iar ca prime locuri erau templele, deoarece erau considerate de către populație ca fiind sigure și de aceea acolo erau depuse obiectele de valoare sau mărfurile ce le aveau. Preoții erau cei ce se ocopau de administrarea obiectelor de valoare sau mărfurilor, iar pentru aceasta percepeau o anumită taxă. În Grecia și Roma antică au apărut...

 • Analiza si contabilitatea creditelor acordate clientilor la BRD - Sucursala Mehedinti

  CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALÃ A BRD Banca Românã pentru Dezvoltare ( BRD ) şi-a început activitatea ca societate bancarã cu capital de stat la sfârşitul anului 1990 , prin preluarea patrimoniului fostei Bãnci de Investiţii . Banca are sediul central în Bucureşti şi este înregistratã la Registrul Comerţului , ca societate pe acţiuni , sub numãrul J40/608/1991 . Banca deţine pentru desfãşurarea activitãţii bancare licenţã emisã de Banca Naţionalã a României şi licenţã pentru operaţiuni...

 • Auditul portofoliului de credite la BC Moldinconbank SA

  Cadrul legal Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, Articolul 32 (2) În activitatea de acordare a creditelor, banca este obligată să respecte limitele şi cerinţele privind concentrarea riscurilor (expunerile) şi alte măsuri de prudenţă stabilite conform prezentei legi şi actelor normative ale Băncii Naţionale. (6) Banca urmăreşte ca solicitantul de credit să dea dovadă de credibilitate în ceea ce priveşte rambursarea creditului. Rambursarea creditului poate fi...

 • Balanta de plati externe

  Balanţa de plăţi externe reprezintă un tablou statistic sub formă contabilă care înregistrează sistematic ansamblul fluxurilor reale, financiare şi monetare intervenite între rezidenţii unei economii şi restul lumii, în cursul unei perioade (de regulă un an). (FMI, "Balance of Payements Manual", Ed. 6, 2009) Concepte care stau la baza elaborării BPE: rezident / nerezident; centru de interes; teritoriu economic; fluxuri reale / fluxuri financiare; natura tranzacţiilor,...

 • Sistem informatic privind evidenta depozitelor bancare

  CAPITOLUL 1. DEPOZITE BANCARE – Concepte,clasificaţii, trăsături „Competiţia funcţionează cel mai bine atunci când competitorilor le sunt clare costurile... şi costurile băncilor sunt inevitabil legate de un cost care este extraordinar de neclar,incert, şi greu de estimat. Acest cost este riscul pierderii în patrimoniu în special dacă acest patrimoniu trebuie convertit în bani gheaţă. “ Frederic Solomon Comerţul cu bani a apărut cu mult înaintea băncilor. Încă din evul mediu, din...

Pagina 11 din 267