Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 11 din 140

Analiza evoluției indicatorilor din bilanțul contabil pentru banca VUB din Slovacia 2010-2016

Capitolul 1. Analiza evoluției indicatorilor din bilanțul contabil pentru banca General Credit Bank ( VUB) din Slovacia în perioada 2010- 2016 3 1.1 Scurt istoric 3 1.2 Analiza evoluției bilanțului în perioada 2010-2016 4 Capitolul II. Calculul indicatorilor de performanță bancară 6 Capitolul 3. Comparația... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul euro asupra piețelor financiare europene

Capitolul 1. Aspecte generale privind adoptarea monedei euro în Europa 1.1 Ce este euro? Anul 1999 a fost marcat de introducerea monedei unice euro, inițial ca o monedă scripturală, ulterior sub formă de bancnote și monede. Euro este moneda care a înlocuit vechea unitate monetară europeană (ECU- European Currency... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția agregatului monetar M3 în trimestru II al anului 2016

Actualitatea temei. Agregatul monetar M3, fiind cel mai larg agregat monetar, redă cel mai bine situaţia masei monetare în circulaţie la un moment dat, iar studiu evoluţiei acestui indicator monetar constituie, în prezent, unul din factorii ce sunt luaţi în calcul de autorităţile monetare în procesul de elaborare şi... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Serviciile de internet banking pe piața bancară din România

Sectorul bancar poate fi simplu definit ca afacerea ce se ocupă cu păstrarea, administrarea, împrumutul, schimbul şi emisiunea de bani . Schimbările recente în domeniul inovării au adus în prim-plan implementarea şi furnizarea pe piaţă a serviciului de internet banking, serviciu ce se bucură de atenţia... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Măsuri neconvenționale de politică monetară adoptate de banca angliei în contextul crizei globale recente

Politica monetară are un rol deosebit de important în cadrul economiei, întrucât vizează asigurarea unei creşteri economice echilibrate, stabilitatea preţurilor, ocuparea deplină a forţei de muncă, asigurarea echilibrului balanţei de plăţi, dar şi corelarea volumului mijloacelor de plată disponibile cu nevoile... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mecanisme și politici obișnuite de finanțare oferite țărilor membre de către Fondul Monetar Internațional - acordurile stand-by

Capitolul 1. Fondul Monetar Intenațional și importanța acestuia pentru țările membre Fondul Monetar Internațional reprezintă entitatea ce exprimă un interes continuu în sfera economică, în sfera finanțelor, din punctul de vedere al dezvoltării acestora. Această instituție financiară internațională a fost fondată la... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul bancar din Grecia

Capitolul 1 – Descrierea sistemului bancar din Grecia 1.1. Istoric al sistemului bancar Activitatea bancară își are începutul încă din perioada antică, iar ca prime locuri erau templele, deoarece erau considerate de către populație ca fiind sigure și de aceea acolo erau depuse obiectele de valoare sau mărfurile ce... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza și contabilitatea creditelor acordate clienților la BRD - Sucursala Mehedinți

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALÃ A BRD Banca Românã pentru Dezvoltare ( BRD ) şi-a început activitatea ca societate bancarã cu capital de stat la sfârşitul anului 1990 , prin preluarea patrimoniului fostei Bãnci de Investiţii . Banca are sediul central în Bucureşti şi este înregistratã la Registrul Comerţului , ca... citește mai departe

66 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Auditul portofoliului de credite la BC Moldinconbank SA

Cadrul legal Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, Articolul 32 (2) În activitatea de acordare a creditelor, banca este obligată să respecte limitele şi cerinţele privind concentrarea riscurilor (expunerile) şi alte măsuri de prudenţă stabilite conform prezentei legi şi actelor normative ale... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras

Balanța de plăți externe

Balanţa de plăţi externe reprezintă un tablou statistic sub formă contabilă care înregistrează sistematic ansamblul fluxurilor reale, financiare şi monetare intervenite între rezidenţii unei economii şi restul lumii, în cursul unei perioade (de regulă un an). (FMI, "Balance of Payements Manual", Ed. 6, 2009)... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sistem informatic privind evidența depozitelor bancare

CAPITOLUL 1. DEPOZITE BANCARE – Concepte,clasificaţii, trăsături „Competiţia funcţionează cel mai bine atunci când competitorilor le sunt clare costurile... şi costurile băncilor sunt inevitabil legate de un cost care este extraordinar de neclar,incert, şi greu de estimat. Acest cost este riscul pierderii în... citește mai departe

63 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

BRD-GSG

CAP. 1 – Aspecte teoretice privind oferta băncilor O bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu celelalte state, în... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza de bonitate a clienților în vederea angajării de credite - Studiu de caz Unicredit Bank

Pentru o bună organizare și desfășurare a operațiunilor de creditare, băncile apelează la evaluarea clienților, atât a persoane fizice, cât și a persoanelor juridice, în vederea stabilirii capacității fiecăruia de plată. Această operațiune se numește credit scoring Operațiunile de credit scoring se utilizează în... citește mai departe

55 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea bancară de tip offshore din Bahamas

Conceptul de „paradis fiscal ”, la o primă înțelegere este asociat cu Insulele Caraibe și Alpii Elvețieni. Însă, ceste zone au o concurență mare deoarece state precum Nevada, Alaska încearcă să îi atragă în zonal or pe cei mai importanți și bogați oameni de pe întreaga planetă. Un exemplu de așa zis paradis fiscal... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Variante de determinare și apreciere a indicatorilor de bonitate în băncile din România

Riscurile existente în activitatea bancară sunt destul de complexe, astfel, bonitatea clienţilor este un principal lucru urmărit de către o instituţie bancară atunci când solicitanţii depun cererea pentru acordarea de credite. Astfel, băncile şi instituţiile financiare trebuie să respecte prevederile impuse de... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

BRD - Groupe Societe Generale

BRD - Groupe Société Générale este societate deschisă pe acţiuni şi funcţionează ca persoana juridică română în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, Legea bancară nr. 58/1998, Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, reglementările Băncii Naţionale a României, ale... citește mai departe

39 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Probleme ale adoptării monedei Euro în România

Teme importante privind evoluţia economică a României în ceea ce priveşte aderarea la zona euro au fost abordate de cele mai multe ori cu superficialitate, in care dezbaterea publică internă a fost săracă şi dominată de clişee si simplificări excesive în dauna analizelor. Se uită adesea că, intrarea în zona euro... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza pieței serviciilor financiar-bancare

Având o imagine de ansamblu asupra sistemului bancar, ne oprim atenția asupra termenului ce poartă denumirea de bancă. Astfel, banca reprezintă " unitatea economică funcțională instituțională, a cărei funcție principală este de a colecta, de a transfera și de a repartiza disponibilitățile bănești" Având în vedere... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Fundamentarea deciziei de creditare a activității curente a societății SC Avatti Industries SRL

Peter Drucker numește IMM-urile“micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice.” Prin intermediul acestor afaceri are loc realizarea obiectivelor și o creștere a economiei unei țări. Noțiunii de întreprindere i s-a atribuit următoarea semnificație ”orice formă de organizare a unei... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul riscului de creditare - ING Bank

ING Bank face parte din ING Group și este o instituție financiară internațională de origine olandeză; este prima insituție care după anul 1989 a deschis o sucursală în România, iar în prezent deține o poziție bună pe piața locală. ING Bank oferă următoarele servicii bancare și anume: de asigurări precum și de... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Banca Comercială Română

Banca este o instituție financiară care are ca obiect principal de activitate atragerea de depozite și acordarea de credite. Astfel, banca reprezinta societatea bancara care desfasoara diverse operatiuni cu clientii, persoane fizice sau juridice si care constau in: acordare de credite, constituire de depozite,... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

În ansamblul economiei de piaţă ,băncile, ce formează sistemul bancar au un rol foarte important deoarece prin metodă de atragere a depozitelor de economii şi de acordare de credite atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice ajută la creşterea economică ,cele dintâi ajută la întreţinerea... citește mai departe

95 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza pieței serviciilor financiar-bancare din România și prezentarea unui serviciu bancar inovator

În cadrul transformărilor structrurale în care este angrenat sistemul economic al Romaniei, un loc foarte important îl are dezvoltarea sistemului financiar viabil, care este capabil să asigure resursele financiare susținerii.procesului de reformă. Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul diferitelor categorii... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul bancar din Marea Britanie

În prezentul referat, vom debuta cu caracterizarea sistemului bancar al Marii Britanii evidențiindu-i particularitătile, pentru ca în desfasurare să analizăm specificatiile Băncii Centrale. Finalul va fi marcat de prezentarea concretă a două bănci reprezentative ale acestui sistem. Pentru început, ne vom... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA

Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate În scopul realizării unei prezentări a obiectului și procesului evaluării, descrierii afacerii și a indicatorilor de activitate specifici companiei S.C Prodlacta S.A, am analizat în subcapitolele acestei... citește mai departe

98 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview