Toate documentele din domeniul Banci

 • Sistem informatic privind evidenta depozitelor bancare

  CAPITOLUL 1. DEPOZITE BANCARE – Concepte,clasificaţii, trăsături „Competiţia funcţionează cel mai bine atunci când competitorilor le sunt clare costurile... şi costurile băncilor sunt inevitabil legate de un cost care este extraordinar de neclar,incert, şi greu de estimat. Acest cost este riscul pierderii în patrimoniu în special dacă acest patrimoniu trebuie convertit în bani gheaţă. “ Frederic Solomon Comerţul cu bani a apărut cu mult înaintea băncilor. Încă din evul mediu, din...

 • BRD-GSG

  CAP. 1 – Aspecte teoretice privind oferta băncilor O bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu celelalte state, în scopul obţinerii de profit. A promova serviciile şi produsele bancare înseamnă nu numai a vinde marfa, înseamna a căuta soluţii pentru client, pentru activitatea şi profitul lui,...

 • Analiza de bonitate a clientilor in vederea angajarii de credite - Studiu de caz Unicredit Bank

  Pentru o bună organizare și desfășurare a operațiunilor de creditare, băncile apelează la evaluarea clienților, atât a persoane fizice, cât și a persoanelor juridice, în vederea stabilirii capacității fiecăruia de plată. Această operațiune se numește credit scoring Operațiunile de credit scoring se utilizează în momentul în care clientul are deja depusă cererea de acordare de credit și atunci când toate documentele necesare evaluării sunt depuse de către solicitant. Pentru a realiza o...

 • Activitatea bancara de tip offshore din Bahamas

  Conceptul de „paradis fiscal ”, la o primă înțelegere este asociat cu Insulele Caraibe și Alpii Elvețieni. Însă, ceste zone au o concurență mare deoarece state precum Nevada, Alaska încearcă să îi atragă în zonal or pe cei mai importanți și bogați oameni de pe întreaga planetă. Un exemplu de așa zis paradis fiscal este Texas, loc unde nu există taxă pe venit, iar taxele brute de afaceri au o valoare foarte scăzută. Dar, cu toate acestea, nu îi mulțumește în totalitate pe toți. Multe dintre...

 • Variante de determinare si apreciere a indicatorilor de bonitate in bancile din Romania

  Riscurile existente în activitatea bancară sunt destul de complexe, astfel, bonitatea clienţilor este un principal lucru urmărit de către o instituţie bancară atunci când solicitanţii depun cererea pentru acordarea de credite. Astfel, băncile şi instituţiile financiare trebuie să respecte prevederile impuse de Uniunea Europeană pentru acordarea de credite şi verificarea bonităţii clienţilor. În lucrarea de faţă am realizat o analiză a bonităţii clienţilor din perspectiva mai multor bănci....

 • BRD - Groupe Societe Generale

  BRD - Groupe Société Générale este societate deschisă pe acţiuni şi funcţionează ca persoana juridică română în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, Legea bancară nr. 58/1998, Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, reglementările Băncii Naţionale a României, ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi prevederile Actului Constitutiv. Situaţie juridică: Sediu: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti Capital Social în RON:...

 • Probleme ale adoptarii monedei Euro in Romania

  Teme importante privind evoluţia economică a României în ceea ce priveşte aderarea la zona euro au fost abordate de cele mai multe ori cu superficialitate, in care dezbaterea publică internă a fost săracă şi dominată de clişee si simplificări excesive în dauna analizelor. Se uită adesea că, intrarea în zona euro este un proces complex, care nu înseamnă numai că România trebuie să aibă cât mai bine temele făcute acasă, dar deopotrivă, că România trebuie să fie și acceptată de celelalte state...

 • Analiza pietei serviciilor financiar-bancare

  Având o imagine de ansamblu asupra sistemului bancar, ne oprim atenția asupra termenului ce poartă denumirea de bancă. Astfel, banca reprezintă " unitatea economică funcțională instituțională, a cărei funcție principală este de a colecta, de a transfera și de a repartiza disponibilitățile bănești" Având în vedere afirmația autorilor de specialitate , banca reprezintă instrumesntul de legătură dintre om și masa monetară. Rămânând în sfera bancară, subliniem faptul că banca are un...

 • Fundamentarea deciziei de creditare a activitatii curente a societatii SC Avatti Industries SRL

  Peter Drucker numește IMM-urile“micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice.” Prin intermediul acestor afaceri are loc realizarea obiectivelor și o creștere a economiei unei țări. Noțiunii de întreprindere i s-a atribuit următoarea semnificație ”orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț, în scopul obținerii de profit prin realizarea de bunuri materiale,...

 • Managementul riscului de creditare - ING Bank

  ING Bank face parte din ING Group și este o instituție financiară internațională de origine olandeză; este prima insituție care după anul 1989 a deschis o sucursală în România, iar în prezent deține o poziție bună pe piața locală. ING Bank oferă următoarele servicii bancare și anume: de asigurări precum și de management al activelor depășind numărul de 84 de milioane de clienți, companii dar și instituții depășind 40 de țări din Europa, America de Nors și Latină, Australia și Asia. S-a lansat...

 • Banca Comerciala Roaman

  Banca este o instituție financiară care are ca obiect principal de activitate atragerea de depozite și acordarea de credite. Astfel, banca reprezinta societatea bancara care desfasoara diverse operatiuni cu clientii, persoane fizice sau juridice si care constau in: acordare de credite, constituire de depozite, inchirierea de casete de siguranta, operatiuni de schimb valutar si alte operatiuni specific bancare. Banca Comercialã Românã, o prezenţã activã pe piaţa financiarã româneascã, s-a...

 • Elementele esentiale ale tehnicilor bancare practicate de bancile comerciale romanesti

  În ansamblul economiei de piaţă ,băncile, ce formează sistemul bancar au un rol foarte important deoarece prin metodă de atragere a depozitelor de economii şi de acordare de credite atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice ajută la creşterea economică ,cele dintâi ajută la întreţinerea nevoilor personale ,la extinderea acestora ,dar şi pentru a-şi dezvoltă gospodăriile ,plecând de la acest ciclu microeconomic agenţii economici utilizează creditele de tip corporate şi...

 • Analiza pietei serviciilor financiar-bancare din Romania si prezentarea unui serviciu bancar inovator

  În cadrul transformărilor structrurale în care este angrenat sistemul economic al Romaniei, un loc foarte important îl are dezvoltarea sistemului financiar viabil, care este capabil să asigure resursele financiare susținerii.procesului de reformă. Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul diferitelor categorii de instituții financiar-bancare care răspund necesităților etapei de dezvoltare social-economice. În general, etapele constituirii sistemului financiar sunt, crearea unui sistem...

 • Sistemul bancar din Marea Britanie

  În prezentul referat, vom debuta cu caracterizarea sistemului bancar al Marii Britanii evidențiindu-i particularitătile, pentru ca în desfasurare să analizăm specificatiile Băncii Centrale. Finalul va fi marcat de prezentarea concretă a două bănci reprezentative ale acestui sistem. Pentru început, ne vom familiariza cu termenii din domeniu. Astfel că, un sistem bancar desemnează un complex de diferite categorii de instițutii financiar-bancare cu rol în satisfacerea necesitaților unei etape...

 • Evaluarea intreprinderii SC prodlacta SA

  Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate În scopul realizării unei prezentări a obiectului și procesului evaluării, descrierii afacerii și a indicatorilor de activitate specifici companiei S.C Prodlacta S.A, am analizat în subcapitolele acestei teme informații precum: memoriu de intenție a evaluatorului, datele de identificare ale companiei, obiectul de activitate, acționariatul, codul CAEN, tipul de valoare estimată,...

Pagina 12 din 267