Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 13 din 140

Sistemul bancar

1.SISTEMUL BANCAR Sistemele bancare din tarile dezvoltate se caracterizeaza printr-o serie de trasaturi, dintre care cele mai importante sunt:diversitatea, concentrarea, bancarizarea activitatii, accelerarea operatiunilor de restructurare, deschiderea catre relatiile cu strainatatea Diversitatea unui sistem bancar... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

INTRODUCERE 1. Miza economică a relaţiei cu clienţii. Punctul cheie în relaţia dintre bancă şi clientelă este satisfacerea cerinţelor clientului. Dacă până de curând clientul căuta instituţia financiară care să îi satisfacă nevoile, mai nou rolurile s-au inversat prin faptul că banca este cea care caută clienţii,... citește mai departe

87 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul portofoliului

Lucrarea nr.1 Identificarea trendului acțiunilor BVB și EL și a indicelui BET în luna octombrie Tabel nr.1 Evoluția piețelor de închidere ale acțiunilor BVB și EL și a indicelui BET în luna octombrie Zile cu ședință de bursă Acțiuni BET (lei) BVB EL 01.10.2015 31,0000 11,6400 7.004,48 02.10.2015 31,4000... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea de creditare între eficiență și risc

Creditul– Aspecte generale Creditul este o categorie economic-financiară creată pentru a servi la rezolvarea unor probleme economice, sociale sau legate de procesul de schimb. Creditul este, esenţialmente, o relație economică din cadrul relațiilor financiare; sfera acestora, denumite generic finanțe, este mai puţin... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografie BRD

Capitolul 1 Prezentarea firmei 1.1. Date generale Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat în 1990 conform Hotărârii de Guvern nr. 1178 din 2 noiembrie 1990, publicată şi modificată în Monitorul Oficial nr. 132 din 26 noiembrie 1990, cu un capital la înfiinţare de 1.742.253.350 lei şi un număr de 348.450.670... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Extras Preview

Practică Alpha Bank

1.1 Prezentarea societăţii bancare Alpha Bank Logo-ul băncii îşi are originea în istoria antică a Greciei, aşa cum reiese de pereversul unei medalii din insula Aegina, datând din 485 î.Ch.. Culorile sale, bleumarin şi alb-pur, sunt defapt culorile Greciei. ISTORIC În anul 1994 Alpha Bank Group şi BERD pun bazele... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografie Raiffeisen Bank - Agenția Copou

Capitolul 1. Prezentarea şi organizarea societăţii bancare 1.1. Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului bancar românesc În condiţiile în care, în secolul al XIX-lea, economia germană se afla într-o situaţie dificilă, Friedrich Wilhelm Raiffeisen şi-a asumat responsabilitatea de a ameliora această... citește mai departe

47 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografia sistemului bancar japonez

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR DIN JAPONIA 1.1. ISTORIC În cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea,sistemul bancar japonez a început să se dezvolte,folosindu-se în acest stat modelul american.Astfel,potrivit legii bancare din anul 1863, s-au înființat mai multe bănci naționale private,contribuind consistent la... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raiffeisen Bank Bulgaria

Prezentarea băncii Raiffeisen Bank Bulgaria Raiffeisen Bank Bulgaria (EAD) a fost fondată în iunie 1994 prin Legea bulgară cu privire la bănci și credit de activitate, complet autorizate să opereze în țară și în străinătate. EAD este licențiată complet pentru operațiuni în Bulgaria, cât și în străinătate.... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Management bancar

I. Prezentarea băncii 1.1.Scurt istoric Banca Braziliei este cea mai mare bancă braziliană şi latino americană de active, fiind a treia valoare de piaţă. Această bancă a fost fondată în anul 1808, are sediul în Brazilia şi este cea mai veche bancă activă în Brazilia, fiind şi una dintre cele mai vechi bănci de... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

I. Scurt istoric a Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este cea mai mare şi cea mai veche bancă multilaterală de dezvoltare. BIRD , împreună cu FMI a fost creată în urma Conferinţei Naţiunilor Unite şi Asociate de la Breeton Woods din 1-22... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sisteme europene de plăți

Capitolul I Prezentare generală a sistemelor europene de plăți Implementarea Sistemului Electronic de plăți reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale sistemului bancar românesc. În prezent, sunt în lucru câteva proiecte de dezvoltare a sistemului, având ca principal scop automatoizarea și creșterea... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL

Capitolul 1. Întreprinderile mici și mijlocii – aspecte teoretice 1.1. Definirea întreprinderilor și caracteristicile generale ale IMM-urilor Întreprinderea este definită drept o organizaţie formată din una sau mai multe persoane și este cea mai răspândită formă organizatorică ce realizează activităţi economice,... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem informatic pentru informare-documentare în cadrul ING Bank

Introducere ING Bank este o instituție financiară care oferă servicii bancare, de asigurări și de management al activelor. Tehnologia este pe cale de a deveni nucleul companiei, ceea ce m-a ajutat foarte mult la consolidarea competențelor teoretice deținute în domeniul informaticii, la găsirea tehnologiilor... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sstemul bancar din Rusia

Tipuri de instituţii : Sistemul bancar al Rusiei este unul dualist : Banca Centrală şi băncile comerciale , inclusiv afiliaţii lor şi a altor intituţii de creditare. Banca Centrală caracteristici : - Nu depinde de alte instituţii guvernamentale - Organizată ca societate pe acţiuni - Capitalul său aparţine... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Analiza indicatorilor din bilanțul contabil pentru banca Erste Bank Hungary pentru anii 2006-2012

Capitolul 1 Sistemul bancar ungar şi evoluţia elementelor bilanţiere din bilanţul băncii ERSTE BANK 1.1. Scurt istoric Ungaria are un sistem bancar pe două niveluri, ceea ce înseamnă că funcţiile de bancă centrală şi băncile specializate (băncile comerciale şi instituţiile specializate) sunt separate. Sistemul... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Riscul valutar

Riscul bancar Piața financiară este extrem de volatilă datorită influenței unui număr mare de factori obiectivi și subiectivi. Din această cauză, în lupta lor pentru maximizarea profitului, instituțiile de credit se confruntă în permanență cu tot felul de riscuri. În general, riscul (industrial, comercial,... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Orientări bancare contemporane

Introducere Într-o economie de piață, banca este “actorul” principal pe piaţa capitalurilor și are un rol dublu. În primul rând, banca garantează depozitele celor care doresc să economisească iar cealaltă sarcină a băncii este de a acorda împrumuturi celor care doresc să investească. În plus, banca poate converti... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Riscul de lichiditate

1. Aspecte conceptuale 1.1 Riscul în general În economie, activitățile desfășurate au la bază legătura dintre două sisteme; al trebuințelor și al resurselor, care se modifică permanent sub influența unui cumul de factori. Orice influență determină schimbări în cadrul activităților economice, dând naștere atât... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza pieței imobiliare din Franța

1. Prezentarea generală a țării 1.1 Prezentarea mediului economic al Franței Franța, țară situată în Europa de Vest, cuprinde diverse teritorii și insule situate în diferite părți ale lumii. Aceasta reprezintă unul dintre cele mai vechi state din Europa, construită în jurul unui domeniu regal, organizat inițial în... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Inginerie financiară Sydbank

I. Prezentarea Sydbank A/S Sydbank A / S ( Sydbank ) este o societate comercială pe acțiuni și este una dintre cele mai mari bănci în Danemarca. Compania oferă consultanță în aproximativ 100 de sucursale și o gamă de soluții de e - banking atât clienților persone fizice cât și întreprinderilor. Gama de produse... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Interrelația lichiditate - profitabilitate în activitatea bancară

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE DESPRE LICHIDITATEA BANCARĂ 1.1. Lichiditatea bancară. Concept și caracteristici În cadrul unei societăți bancare, o sarcină importantă de îndeplinit este estimarea și acoperirea nevoilor de lichiditate bancară. În realitate, pentru atingerea și menținerea acestui obiectiv este... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fundamentarea deciziei de finanțare a activității curente a societății SC Avatti Industries SRL

Introducere Realizarea unei operaţiuni de finanţare a IMM-urilor prin intermediul creditării,se concretizează printr-o decizie de acordare sau de refuz din partea instituţiilor care oferă împrumutul.Astfel în prealabil,societăţile vor fi supuse unor analize amănunţite atât din punct de vedere cantitativ,cât şi din... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul riscului bancar - BancPost

CAPITOLUL 1 Riscul de creditare în activitatea bancară Activitatea bancară, angajează şi asumarea unui anumit grad de risc. Acesta poate fi asumat din dorinţa de obţinere a unor avantaje viitoare, prin intermediul operaţiunilor speculative efectuate pe pieţele financiare sau de schimb. Pe de altă parte,... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Optimizarea performanței bancare

Capitolul 1. Teorii privind performanța bancară Încă de la începutul reformei, dar şi ulterior, consolidarea băncilor a apărut că un obiectiv fără de care nu ar fi posibilă dezvoltarea sistemului bancar şi îndeplinirea rolului pe care acesta îl joacă într-o economie de piaţă. În prezent, acest obiectiv s-a... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview