Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 17 din 141

Rolul Măsurilor Neconvenționale de Politică Monetară în Contextul Crizei Financiare Internaționale Recente

Cap. 1. Caracterictici generale privind măsurile neconvenţionale de politică monetară 1.1. Principalele particularităţi ale măsurilor neconvenţionale În ultimul secol se poate spune că economia internaţională s-a confruntat cu o serie multiplă de crize care au afectat, toate sectoarele economiei. Specialişii... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Rentabilitatea și riscul portofoliului format din acțiunile BRD și FP, în perioada 20 octombrie 2014-21 noiembrie 2014

Lucrarea nr.1 Trendul preţurilor de închidere ale acţiunilor BRD şi FP în perioada 20.10.2014-21.10.2014 Tabel nr.1 Preţurile de închidere ale acţiunilor BRD şi FP şi punctele indicelui BET în perioada 20.10-21.11.2014 Nr. Crt Zile cu sedinta de bursă Acţiunile BET BRD FP 1 20.10.2014 8,0000 0,8965 6.835,77... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar SUA

Activitatea bancara îsi are originile în Antichitate, perioada în care bogatiile erau pastrate în temple, fapt ce aducea un anumit "profit" preotilor, pe lânga recunoasterea templelor de catre populatie. În masura în care bunurile pastrate erau perisabile, modalitatea de pastrare era împrumutul de consumatie. Pentru... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Politicile și Facilitățile Speciale de Finanțare Oferite Țărilor Membre de Către Fondul Monetar Internațional

1. Fondul monetar internațional - scurt istoric Fondul monetar internațional este o organizație internațională și a fost creat în anul 1944 pe baza acordului din cadrul Conferinței Monetare și Valutare Internaționale de la Bretton Woods, moment în care a fost adoptat statutul său. Și-a început activitatea la 1... citește mai departe

13 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Profitabilitatea și performanțele bancare

INTRODUCERE Băncile sunt angrenaje esenţiale ale economiilor noastre. Dar, cu toate acestea, rolul lor este puţin cunoscut. În general sunt înţelese constrângerile producţiei: constrângeri fizice privitoare la substanţa şi la orele de muncă. Sunt înţelese însă mai puţin, şi adesea deloc, constrângerile monedei.... citește mai departe

63 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare... citește mai departe

108 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Măsurarea eficienței în sistemul bancar

Microeconomia este ramura stiintei economice (stiinta alocarii optimale a resurselor), ce studiaza mijloacele de satisfacere a nevoilor crescatoare ale oamenilor in conditiile limitarii (a raritatii) resurselor si pe deasupra comportamentele individuale ale consumatorului, ale producatorului si cateodata ale... citește mai departe

87 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care sunt reprezentate de persoane juridice române constituite ca societăţi comerciale şi de sucursalele de pe teritoriul ţării noastre ale băncilor persoane juridice străine*.... citește mai departe

129 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitățile bancare și rolul lor în economie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI APARATULUI BANCAR ÎN PERIOADA ACTUALĂ I.1. Organizarea şi conducerea sistemului şi aparatului bancar în ţara noastră Structura şi funcţionarea sistemului bancar în perioada economiei planificate prezintă anumite particularităţi.... citește mai departe

109 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influența operațiunilor de pasiv asupra profitabilității bancare

Capitolul I Managementul operațiunilor bancare 1.1 Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemelor bancare Băncile comerciale sau băncile de depozit realizează majoritatea operațiunilor bancare utilizând o gamă diversificată de produse și servicii bancare, respectiv atragerea de depozite, gestiunea mijloacelor de... citește mai departe

181 pagini 9 puncte Extras Preview

Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014

Introducere Economia de piaţă presupune, în mod necesar, existenţa unui sistem bancar capabil să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Creditul este considerat un instrument activ în stimularea... citește mai departe

66 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu comparativ al eficienței procesului de adecvare a capitalului - prevederile acordului Basel I, Basel II, Basel III

1. Introducere Importanţa cunoaşterii formelor riscului, precum şi a modalităţilor de evitare a lui, este evidenţiată de catalogarea perioadei actuale din managementul bancar drept „era managementului de risc”. În domeniul bancar, importanţa gestiunii a riscurilor a sporit considerabil la începutul anilor ’80 din... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestiunea financiară a întreprinderii

Plan de afaceri – produse de panificatie Capitolul I - Definirea obiectivului, a coordonatelor juridice şi comerciale ale afacerii 1. Domeniul de activitate al afacerii propuse S.C. MALVINA S.R.L., cu un capital subscris de 10.000.000 lei a fost înfiinţată în 5 aprilie 1999 şi este înmatriculată în Registrul... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Activitatea de Creditare a Persoanelor Fizice - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL I Importanţa activităţii de creditare şi prezentarea produselor oferite de Raiffeisen Bank pentru persoanele fizice 1.1 Activitatea de creditare bancară Activitatea de creditare bancară reprezintă „operaţiunea activă a băncilor comerciale de realizare a echilibrului la nivel macroeconomic” .... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii Moderne de Marketing Bancar

CAP. 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING BANCAR 1.1 Conceptul de marketing bancar Introducerea marketingului în sectorul bancar a fost lentă şi sinonimă până în anii 70 cu publicitatea şi relaţiile publice. Chiar şi după această dată, rolul marketingului era privit mai mult din punct de vedere... citește mai departe

63 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Transilvania

Şi-a început activitatea în 1994, în Cluj, fiind o Banca locala, un brand al orasului. La început şi-a îndreptat atenţia spre sectorul IMM-urilor dar, datorită cererii pieţei ea, şi-a diversificat domeniul de activitate, devenind, în 1997 prima bancă cotată la Bursa de Valori Bucureşti. Este singura bancă cu capital... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza Stadiului de Dezvoltare a Gestiunii Riscurilor Financiare în România

INTRODUCERE În opinia unor autori , riscul financiar este un risc adiţional riscului de afaceri pe care şi-l asumă proprietarii întreprinderii atunci când fac apel la finanţarea externă. Riscurile financiare sunt asociate cu apariţia unor evenimente financiare nefavorabile, precum: evoluţii nefavorabile ale... citește mai departe

43 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Obiectivele și operațiunile băncii reglementelor internaționale BRI

Capitolul 1. Organizarea Băncii Reglementelor Internaționale ( BRI ) 1.1 Scurtă prezentare a Băncii Reglementelor Internaționale Banca Reglementelor Internaționale reprezintă principalul centru de cooperare internatională între băncile centrale, fiind de asemenea cea mai veche instituției financiară... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Produse și Servicii Bancare

I. Istorie Societatea Națională de Credit Industrial, strămoșul BRD-Groupe Société Générale, a fost creată în 1923 ca instituție publică, statul deținând 20% din capitalul social, Banca Națională a României 30%, restul fiind deținut de particulari, printre care și un grup de foști directori ai Marmorosch, Blank &... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stabilitatea bancară din Republica Moldova

In conformitate cu datele din 30.04.2014, în Republica Moldova funcţionează 14 bănci licenţiate, inclusiv sucursaleale băncilor şi ale grupurilor financiare străine. Numărul total de subdiviziuni ale băncilor constituie 1297, dintre care 348 filiale, 949 agenţii, puncte de schimb valutar și reprezentanțe nu avem.... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Lichiditatea Agroindbank

Introducere Activitatea principală a unei bănci constă în atragerea de disponibilităţi de pe piaţă, care împreună cu capitalul propriu, să fie plasate în afaceri profitabile. Aceasta presupune ca băncile vor fi în măsură să asigure preţul resurselor atrase de pe piaţă, cheltuielile de funcţionare proprii şi să... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Considerații privind activitatea de retail banking pe exemplu BRD-GSG

INTRODUCERE Această lucrare are ca scop tratarea unei teme extrem de importantă pentru activitatea bancară din contextul economic contemporan și anume retail banking-ul, devenit o afacere profitabilă atât pentru persoanele fizice, care îşi îmbunătăţesc prin această modalitate nivelul de trai, cât și pentru băncile... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cecul - Instrument de Credit

Noţiunea de cec – instrument de plată Cecul este un instrument de plată şi de credit utilizat de titularii de conturi bancare cu disponibil corespunzător în aceste conturi. Cecul se aseamană cu cambia, dar are un regim juridic distinct, chiar dacă unele dipoziţii sunt asemănătoare. Ceea ce caracterizează cecul... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Strategia Băncilor Spaniole în America Latină

Crearea Uniunii Economice și Monetare în Europa, semnarea acordului NAFTA (North American Free Trade Area) sau a tratatului MERCOSUR (Mercado Comun del Sur) în America Latina demonstrează faptul că din ce în ce mai multe țări, indiferent de nivelul de dezvoltare economică, își deschid piețele în vederea colaborării... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Implicații ale Instrumentelor Derivate de Credit Asupra Activității Financiar - Bancare

Capitolul 1 Abordări teoretice privind derivatele de credit Potrivit concepţiei economice tradiţionale, rolul sistemului bancar, respectiv al pieţei financiare şi de capital, este alimentarea economiei reale cu capital. În lumea globalizării se lărgesc posibilităţile pieţei financiare şi de capital. În ultimele... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview