Toate documentele din domeniul Banci

 • Fundamentarea deciziei de creditare bancara a activitatii de investitii a firmei SC Garibaldi SRL

  Capitolul 1. Întreprinderile mici și mijlocii – aspecte teoretice 1.1. Definirea întreprinderilor și caracteristicile generale ale IMM-urilor Întreprinderea este definită drept o organizaţie formată din una sau mai multe persoane și este cea mai răspândită formă organizatorică ce realizează activităţi economice, utilizând, în general, mijloace economice în scopul obţinerii de profit. Importanța întreprinderilor și rolul acestora în cadrul economiei decurg din relațiile:  prestează...

 • Sistem informatic pentru informare-documentare in cadrul ING Bank

  Introducere ING Bank este o instituție financiară care oferă servicii bancare, de asigurări și de management al activelor. Tehnologia este pe cale de a deveni nucleul companiei, ceea ce m-a ajutat foarte mult la consolidarea competențelor teoretice deținute în domeniul informaticii, la găsirea tehnologiilor informatice adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor activității desfașurate în firmă iar practica de specialitate din mediul economic mi-a facilitat documentarea ce privește...

 • Sstemul bancar din Rusia

  Tipuri de instituţii : Sistemul bancar al Rusiei este unul dualist : Banca Centrală şi băncile comerciale , inclusiv afiliaţii lor şi a altor intituţii de creditare. Banca Centrală caracteristici : - Nu depinde de alte instituţii guvernamentale - Organizată ca societate pe acţiuni - Capitalul său aparţine statului , dar acţionarii pot fi băncile comerciale şi alte instituţii financiare Băncile comerciale caracteristici : - intermediari financiari - se împart în universale şi...

 • Analiza indicatorilor din bilantul contabil pentru banca Erste Bank Hungary pentru anii 2006-2012

  Capitolul 1 Sistemul bancar ungar şi evoluţia elementelor bilanţiere din bilanţul băncii ERSTE BANK 1.1. Scurt istoric Ungaria are un sistem bancar pe două niveluri, ceea ce înseamnă că funcţiile de bancă centrală şi băncile specializate (băncile comerciale şi instituţiile specializate) sunt separate. Sistemul bancar actual, pe două nivele, a fost introdus în 1987 şi cuprindea pe de o parte, Banca Naţională a Ungariei, care a căpătat un nou statut, de bancă centrală, responsabilă cu...

 • Riscul valutar

  Riscul bancar Piața financiară este extrem de volatilă datorită influenței unui număr mare de factori obiectivi și subiectivi. Din această cauză, în lupta lor pentru maximizarea profitului, instituțiile de credit se confruntă în permanență cu tot felul de riscuri. În general, riscul (industrial, comercial, bancar) poate fi definit ca fiind o întâmplare a cărei producere are o consecință nefavorabilă asupra subiectului/agentului economic. Riscul reprezintă posibilitatea de nerealizare a...

 • Orientari bancare contemporane

  Introducere Într-o economie de piață, banca este “actorul” principal pe piaţa capitalurilor și are un rol dublu. În primul rând, banca garantează depozitele celor care doresc să economisească iar cealaltă sarcină a băncii este de a acorda împrumuturi celor care doresc să investească. În plus, banca poate converti depozitele pe termen scurt în depozite pe termen lung. Băncile au luat ființă cu multe secole în urmă. Inițial, activitățile acestora se limitau la păstrarea valorilor mbiliare ce...

 • Riscul de lichiditate

  1. Aspecte conceptuale 1.1 Riscul în general În economie, activitățile desfășurate au la bază legătura dintre două sisteme; al trebuințelor și al resurselor, care se modifică permanent sub influența unui cumul de factori. Orice influență determină schimbări în cadrul activităților economice, dând naștere atât efectelor pozitive cât și negative. Riscul a devenit un element prezent în viața economică odată cu apariția legăturilor dintre marfă și bani, a concurenței generată de participanții...

 • Analiza pietei imobiliare din Franta

  1. Prezentarea generală a țării 1.1 Prezentarea mediului economic al Franței Franța, țară situată în Europa de Vest, cuprinde diverse teritorii și insule situate în diferite părți ale lumii. Aceasta reprezintă unul dintre cele mai vechi state din Europa, construită în jurul unui domeniu regal, organizat inițial în jurul regiunii Ile-de-France având ca și capitală Parisul. Franța se prezintă ca drept fondatoare a Uniunii Europene, a zonei euro și respectiv Spațiului Schengen, fiind totodată...

 • Inginerie financiara Sydbank

  I. Prezentarea Sydbank A/S Sydbank A / S ( Sydbank ) este o societate comercială pe acțiuni și este una dintre cele mai mari bănci în Danemarca. Compania oferă consultanță în aproximativ 100 de sucursale și o gamă de soluții de e - banking atât clienților persone fizice cât și întreprinderilor. Gama de produse include toate produsele bancare, credite ipotecare, sistemul de pensii și asigurări. Prezența internațională a companiei include filiale în Germania de Nord și o bancă subsidiară...

 • Interrelatia lichiditate – profitabilitate in activitatea bancara

  CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE DESPRE LICHIDITATEA BANCARĂ 1.1. Lichiditatea bancară. Concept și caracteristici În cadrul unei societăți bancare, o sarcină importantă de îndeplinit este estimarea și acoperirea nevoilor de lichiditate bancară. În realitate, pentru atingerea și menținerea acestui obiectiv este necesară o adevărată artă, deoarece un nivel de lichiditate scăzută conduce la reduceri considerabile de numerar și la necesitatea atragerii de resurse suplimentare cu costuri mari,...

 • Fundamentarea deciziei de finantare a activitatii curente a societatii SC Avatti Industries SRL

  Introducere Realizarea unei operaţiuni de finanţare a IMM-urilor prin intermediul creditării,se concretizează printr-o decizie de acordare sau de refuz din partea instituţiilor care oferă împrumutul.Astfel în prealabil,societăţile vor fi supuse unor analize amănunţite atât din punct de vedere cantitativ,cât şi din punct de vedere calitativ,privind situaţia economio-financiară aferentă,pentru a se putea determina capacitatea acestora de a-şi onora obligaţiile privind rambursarea...

 • Managementul riscului bancar - BancPost

  CAPITOLUL 1 Riscul de creditare în activitatea bancară Activitatea bancară, angajează şi asumarea unui anumit grad de risc. Acesta poate fi asumat din dorinţa de obţinere a unor avantaje viitoare, prin intermediul operaţiunilor speculative efectuate pe pieţele financiare sau de schimb. Pe de altă parte, probabilitatea apariţiei unor pierderi din diferite activităţi este mare, de aceea cele mai multe banci impun atât persoanelor fizice cât şi juridice criterii foarte stricte în ceea ce...

 • Optimizarea performantei bancare

  Capitolul 1. Teorii privind performanța bancară Încă de la începutul reformei, dar şi ulterior, consolidarea băncilor a apărut că un obiectiv fără de care nu ar fi posibilă dezvoltarea sistemului bancar şi îndeplinirea rolului pe care acesta îl joacă într-o economie de piaţă. În prezent, acest obiectiv s-a transformat într-o ţintă strategică, cunoscut fiind faptul că o bancă consolidată, cu un nivel adecvat al capitalului şi al bilanţului are posibilitatea obţinerii unor performanţe cât mai...

 • Evolutia procesului inflationist in Romania si provocari actuale

  Introducere Încă de la bun început, de când au apărut banii, inflaţia a parcurs diverse etape până şi-a atins punctul culminant în secolul XX, creşterea generalizată a preţurilor în situaţia în care puterea de cumpărare scade din cadrul pieţei. Această teorie tumultoasă, de-a lungul timpului a atras atenţia gânditorilor şi a oamenilor politici prin evoluţia sa. În acest moment există claritatea că nici-o ţară nu a scăpat de acest fenomen şi în continure ea afectează bunul mers a vieţii...

 • Guvernanta corporativa Banca Transilvania

  INTRODUCERE Guvernanţa corporativă reprezintă setul de responsabilităţi şi practici ale conducerii, având drept scop oferirea unei direcţii strategice şi a unei asigurări că obiectivele acesteia vor fi atinse, respectiv asigurarea că riscurile sunt gestionate corespunzător şi că resursele companiei sunt utilizate responsabil. Banca Transilvania S.A. este o societate publică pe acţiuni, înfiinţată în România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J12/4155/1993, având codul de...

Pagina 2 din 253