Toate documentele din domeniul Banci

 • Piata Monetara

  Intr-o economie de piata, banca are un rol dublu. In primul rand, banca garanteaza depozitele celor care doresc sa economiseasca iar cealalta sarcina a bancii este de a acorda imprumuturi celor care doresc sa investeasca.In plus banca poate converti depozitele pe termen scurt, in depozite pe termen lung. Bancile au luat fiinta cu multe secole in urma. Initial, activitatile acestora se limitau la pastrarea valorilor mbiliare ce le erau incredintate si la executarea ordinelor de plata primite...

 • Controlul Financiar

  Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale, care se efectueaza anticipat executarii acestora, concomitant sau la scurt interval de la desfasurarea operatiunilor. Controlul consta in a verifica daca totul a fost efectuat in conformitate cu programul fixat, dupa ordinile date si principiile stabilite.De asemenea, poate fi considerate o actiune de control, supravegherea sistematica si continua a unei activitati. Controlul se poate exercita personal sau cu ajutorul...

 • Cercetare de Piata - I.D.I.M.M.

  Legea privind stimularea întreprinzatorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii 1. Întreprinzatorul este o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica care, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizeaza o societate comerciala în vederea desfasurarii unor fapte si acte de comert în scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestari de servicii, din...

 • Judetul Brasov

  Evolutia turismului brasovean: 2001 - 2003 Judetul Brasov este unul din judetele tarii cu un patrimoniu natural si istoric de invidiat, dar care nu este valorificat cum se cuvine. Brasovul este depozitar a nenumarate monumente ale naturii, între care "Poiana Narciselor" din vecinatatea municipiului Fagaras, Mlastinile Harman -Dealul Lempes, cu microclimat si flora de exceptie, Tigaile Ciucasului, Abruptul Bucsoiu sau Caldarea Malaiestilor din muntii Bucegi de o valoare...

 • Evaziunea Fiscala

  Pretutindeni si din totdeauna evaziunea fiscala a fost condamnata. Cu toate acestea perspectivele privind acest fenomen nu s-au schimbat de-a lungul timpului. El persista in toate tarile si in toate perioadele, in ciuda sanctiunilor. Economia subterana sau "economia neagra" ( black economy ) ca forma de manifestare a evaziunii fiscale ( munca la negru, vanzarea ilegala de droguri, prostitutie, jocuri de noroc, etc. ) e estimata a fi 8% din P.N.B in Marea Britanie, 13% in Suedia,...

 • Taxa pe Valoarea Adaugata - TVA

  Taxa pe Valoarea Adaugata Taxa pe valoarea adaugata este o taxa care cuprinde toate fazele circuitului economic, respectiv productia, serviciile si distributia pâna la vânzarile catre consumatorii finali, inclusiv. Din punct de vedere al bugetului de stat taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se stabileste asupra operatiilor privind transferul proprietatii bunurilor si asupra prestarilor de servicii. Este o taxa unica ce se percepe în mod fractionat corespunzator valorii...

 • Finante Publice

  1. CONCEPTUL DE CREDIT PUBLIC SI FORMELE ACESTUIA CREDITUL PUBLIC = ansamblul relatiilor de utilizare si mobilizare a resurselor cu caracter temporar si rambursabil in scopul acoperirii cheltuielilor publice. FORMELE CREDITULUI PUBLIC 1)IMPRUMUTURI BANCARE 2)IMPRUMUTURI OBLIGATARE – se contracteaza prin emitere de obligatiuni sau alte titluri de stat. In functie de termenul pentru care se contracteaza imprumuturile, titlurile emise au denumiri diferite. a)imprumuturi pe termen...

 • Monografie Contabila

  In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform factura numarul 113/3.12.2005 in valoare de 50.000.000 lei + 19 % TVA; 2. Se inregistreaza statul de plata, salariile cuvenite personalului intreprinderii in valoare de 60.000.000 lei; 3. Se inregistreaza impozitele pe salarii cuvenite bugetului statului, in suma de 18.200.000 lei si contributia la pensia suplimentara, in suma de 1.800.000 lei;...

 • Sistemul Privat de Pensii - Prioritatea Viitorului

  Pensiile constituie cea mai importanta prestatie de asigurari sociale acordata in cadrul sistemului public. Orice tip de pensie se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia. Cererea de pensionare, impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege, se depun la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului.Legea 19/2000 este cea care face referire...

 • Fiscalitate

  Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem de percepere a impozitelor , ansamblul de legi care se refera la acesta si mijloacele care conduc la el.Sistemul fiscal reprezinta un ansamblu de cerinte si principii referitoare la dimensionarea asezarea si perceperea impozitelor precum si la obiectivele social-economice urmarite de politica fiscala. Sistemul fiscal cuprinde trei componente independente: 1.Legislatia fiscala care reglementeaza si instituie impozite si taxe...

 • Finantarea Culturala in Romania

  Rolul Statului in Finantarea Culturii Rolul ministerului si al institutiilor publice in domeniu este de a asigura conditiile favorabile creatiei culturale si protejarii patrimoniului cultural. Guvernul Romaniei va avea ca principal obiectiv imbunatatirea constanta a cadrului legislativ, institutional si de finantare a domeniului cultural. Prin politicile sale educationale, prin crearea unui nou cadru legislativ si institutional, precum si prin alocarea resurselor financiare necesare,...

 • Analiza Evolutiei Impozitelor Directe in Italia

  În tabelul de-al doilea am calculat , pe baza datelor din primul tabel , structura impozitelor directe.Astfel în anul 1999 în totalul impozitelor directe impozitul pe venit avea o pondere de 4,27% , contributiile la asigurarile sociale detineau 82,51% iar celelalte categorii de impozite 13,22%.La fel se interpreteaza structura impozitelor indirecte si pentru ceilalti ani.În anul 2000 observam o crestere în termeni nominali a impozitelor directe (de la 166 435 la 170 547).Odata cu aceasta...

 • Structura Impozitelor Directe

  Forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu definitiv (nerambursabil) si fara contraprestatie directa din partea statului. Rolul impozitelor: 1) Rolul pe plan financiar: principalul mijloc de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice 2) Rolul pe plan economic: utilizarea impozitelor ca...

 • Contabilitatea Operatiilor de Trezorerie

  Contabilitatea, ca stiinta si practica economica, a aparut si s-a dezvoltat o data cu productia de marfuri, cu necesitatea evidentierii afacerilor, în ordinea lor cronologica, pe subiectii economici. Obiectivul contabilitatii presupune lamurirea cât mai precisa a domeniului ei de cercetare. Primul care a dat o definitie obiectului contabilitatii a fost învatatul italian Luca Pacciolo, de altfel întemeietorul stiintei contabile, care în lucrarea sa „Summa de l’aritmetica, geometria,...

 • Evaziunea Fiscala

  Definirea evaziunii fiscale. Legiuitorul a dat evaziunii fiscale, conform legii 87 din 1994, urmatoarea definitie : ,, Evaziunea fiscala este sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor , taxelor , contributiilor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale , bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale de catre persoanele fizice si persoanele juridice române sau straine, denumite în cuprinsul legii contribuabili”1....

Pagina 266 din 267