Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 3 din 140

Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda

Capitolul I. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru Allied Irish Banks 1.1 Scurt istoric Allied Irish Banks a fost înființată în anul 1966 ca fiind o nouă companie care a achiziționat trei bănci irlandeze și anume: Provincial Bank of Ireland (înființată în anul 1825), Royal Bank of... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Intermedierea valorilor mobiliare - studiu de caz

CAPITOLUL 1 1.Valori mobiliare: Trei coordonate majore contureaza noțiunea de valori mobiliară: 1.valorile mobiliare sunt instrumente negociabile. În ceea ce privește aspectul formal al acestei norme juridice,de preferat ar fi folosirea noțiunii de titlu de valoare negociabil (ca înscris prin care posesorul său... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția ROBOR în sistemul bancar românesc după 1 ianuarie 2020 - studiu de caz Unicredit Bank România

Ce este ROBOR: ROBOR - rata dobânzii la care băncile participante la calcularea acestui indice si sunt pregătite să acorde împrumuturi, mai exact depozite în lei, celorlalte bănci care contribuie. Evoluția indicelui de referință ROBOR și ierarhia băncilor participante după activele deținute de acestea. Studiul... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Analiză economico-financiară

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1. Necesitatea și conținutul analizei economico-financiare Analiza este o metodă generală de studiere a fenomenelor și proceselor din natură și societate. Noțiunea de analiză provine de la cuvântul grecesc „analysis” și presupune... citește mai departe

118 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plan de marketing al SC Comod SRL

1. EXPUNERE INTRODUCTIVĂ Firma S.C. Comod S.R.L. a fost înființată în anul 2010 conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și are ca obiect de activitate principal comercializarea încălțămintei și a produselor din piele. S.C. Comod S.R.L. a debutat ca un magazin de vânzare de încălțăminte din piele... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tranzacții bursiere derulate la Bursa de Valori București

Prin tranzacții bursiere înțelegem: - contractele de vânzare-cumpărare de titluri și alte active financiare, care se încheie pe piața secundară de capital cu mijlocirea agenților de bursă, respectiv a societăților de intermediere financiară autorizate. - toate contractele de vânzare-cumpărare de titluri și alte... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară

Introducere Există mai multe căi de a ne achita diferitele obligații bănești pe care le avem unii față de ceilalți. În economiile care nu se bazează pe schimburi în natură astfel de obligații sunt descărcate prin transferul dreptului de proprietate a unei categorii de active care, prin însăși natura și larga lor... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași

INTRODUCERE Există mai multe căi de a ne achita diferitele obligații bănești pe care le avem unii față de ceilalți. În economiile care nu se bazează pe schimburi în natură astfel de obligații sunt descărcate prin transferul dreptului de proprietate a unei categorii de active care, prin însăși natura și larga lor... citește mai departe

82 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România

I.Evoluția creditării Creditul neguvernamental a avansat cu 7,9% în anul 2018, până la 251 miliarde lei (54 miliarde euro), cu un ritm de creștere a creditelor în lei de 13,4%. Raportul credite/depozite a scăzut la 74,5%. Structura creditării neguvernamentale pe segmente este împărțită astfel: 53% sunt credite... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în Olanda

OLANDA Locație : Europa de Vest Statutul UE : membru din 1952 Olanda este un membru fondator al Uniunii Europene, situat în nordul Europei Numele oficial al țarii este Regatul Țarilor de Jos. Suprafata : 41.526 kmp, din care 24% sub nivelul mării. Limbi oficiale: neerlandeza, friziana (în provincia Friesland)... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiect de practică desfășurată în cadrul BRD-Groupe Societe Generale

1. INTRODUCERE Prezentarea Generala a stagiului de practica Stagiul de practica desfasurat pe parcursul perioadei a fost efectuat in cadrul BRD - Groupe Société Générale. Aceasta este responsabila pentru : acordarea de credite nevoi personale, credite imobiliare, credite auto, credite rapide, credite refinantare... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Piața creditelor imobiliare din România

Cap.1. Aspecte generale privind creditul imobiliar Creditul imobiliar este acordat pe termen mediu sau lung, în principal persoanelor fizice pentru satisfacerea unor nevoi personale, urmăresc achiziționarea de noi locuințe sau pentru modernizarea sau extinderea construcțiilor deja existente. Creditele sunt... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Lansarea pe piața bancară din Elveția a creditului Green Energy

Cap.1Analiza băncii și a sectorului bancar 1.1.Descrierea succintă a băncii și poziționarea ei în sistemul bancar Credit Suisse Group este lider mondial în servicii financiare, oferind clienților săi consiliere în toate aspectele legate de finanțare, în toată lumea. Banca Credit Suisse are o istorie în spate de... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza evoluției indicatorilor din bilanțul contabil pentru banca SEB din Suedia

Introducere SEB consideră că misiune sa fundamentală este să își ajute clienții și să transforme viziunile și planurile acestora de viitor în realitate, prin punerea la dispoziție a unor cunoștințe profesionale de calitate, pe de-o parte și de asemenea, pentru a anticipa nevoile viitoare, pe de-altă parte. Grupul... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția creditelor și a produselor de economisire în Franța

I. Creditele bancare În Franța, creditarea bancară este monitorizată pe următoarele canale: - activitatea de creditare reflectată în bilanțurile băncilor; - un recensământ regional al fluxurilor de împrumuturi noi; - împrumuturi (peste un prag dat) raportat la Registrul Central de Credit; - un recensământ... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Managementul riscului de creditare în cadrul BCR

1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit Riscul reprezintă cuvântul din ce în ce mai des întâlnit în vocabularul nostru. Orice activitate economică este însoțită de risc, într-o mai mică sau mai mare măsură. Conform majorității specialiștilor din domeniu, progresul societății actuale a fost... citește mai departe

29 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în Luxemburg

Luxemburg este una dintre cele mai mici tări din Europa cu o suprafată de circa 2,586 km². În vest se mărgineste cu provincia belgiană Luxembourg care are aproape o suprafată dublă fată de cea a tării (4.443 km2). Economia stabilă, puternică a Luxemburgului, prezintă crestere moderată, inflatie redusă si somaj... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România

1. Evolutia creditelor in ultimii ani La 10 ani de la criza financiară din anul 2008, sănătatea sectorului bancar românesc este robustă, dar cu vulnerabilități în creștere. Anii ulteriori debutului crizei au fost marcați de presiune asupra profitabilității băncilor. Această presiune s-a asociat parțial cu o... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Vânzarea produselor și serviciilor financiar-bancare

Rezumatul referatului (abstract) Lucrarea de față urmărește definirea conceptului de vânzare a produselor și serviciilor financiar-bancare și importanța cunoașterii lui, prezentarea rolului pe care îl are personalul unei instituții bancare în relația cu clienții. De asemenea, am conturat responsabilitățile și... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Bitcoin

1. Introducere Bitcoin este un sistem de plată electronică descentralizat și o monedă digitală creată în 2009 de Satoshi Nakamoto. Numele Bitcoin se referă de asemenea și la programul cu sursa deschisa pentru folosirea acestor monede, cât și la rețeaua peer-to-peer (de la egal la egal) pe care acesta o formează.... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Banca Transilvania - Sistemul de E-banking și Mobile Banking

1. Introducere Datorită avansului tehnologic, putem afirma fapul că luăm parte la modernizarea stilului nostru de viață, prin prisma faptului că petrecem mult timp în mediul online. Bancile nu fac rabat de la acest lucru și si-au orientat serviciile către mediul online, astfel încât să restrângă contactul cu... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii indirecte de politică monetară și aplicabilitatea lor

Capitolul 1. Conceptul de politică Politica monetară reprezintă una din componentele de bază ale politicii economice, alături de celelalte componente, în special, politica bugetară și cea fiscală, având un rol semnificativ în realizarea principalelor sale obiective: - asigurarea unei creșteri economice... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru Axa Bank Belgium din Belgia pentru ultimii 7 ani, calculul indicatorilor de performantă (cauze, conscințe)

Capitolul 1. Calculul indicatorilor de performamță bancară pentru Axa Bank Belgium în perioada de analiză 2012-2018 1.1. Scurtă descriere a băncii Axa Bank Belgium S.A. aparține grupului AXA, care este o marcă de asigurare înregistrată ca fiind numărul unu la nivel mondial. AXA are peste 160.000 de angajați în 62... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România

Introducere În cadrul acestui proiect am cuprins informațiile de bază despre operațiunile BERD în România stucturate în trei capitole, împărțite mai apoi în subcapitole. În primul capitol, am cuprins informațiile generale despre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Am creionat informațiile despre... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Introducere În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare a investițiilor, realizând un studiu de caz pe baza situațiilor financiare ale firmei ArcelorMittal Galați care are ca activitate: producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje. Am ales această temă... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview