Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 32 din 140

Crearea unui Produs Bancar de Economisire

SAVE WISELY 1080 -Tu defineşti flexibilitatea Accesibil tuturor persoanelor fizice majore rezidente sau nerezidente, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 de ani, SAVE WISELY 1080 este un depozit în euro sau în dolari, constituit pe 3 ani (1080 de zile), de aici derivând şi denumirea acestuia, divizaţi în şase semestre... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Monografie bancară

Conturile bancare 1.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare Activitatea bancară are scop principal atragerea de resurse de la persoanele fizice şi juridice, prin intermediul depozitelor sau a instrumentelor negociabile, cu plata la vedere sau la termen. Banca poate desfăşura cu clientela următoarele... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii - Banca Transilvania

Banca Transilvania (BT) este Banca Oamenilor Intreprinzatori din Romania si cea mai mare institutie bancara cu capital privat majoritar romanesc. Banca se claseaza pe pozitia a 3-a in topul bancilor din Romania, in functie de active, la finalul anului 2011. Istoria BT a inceput in Cluj-Napoca, in 1994, la... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Coordonate de politică fiscal bugetară pentru țările din zona euro

Capitolul I: NOŢIUNI TЕORЕTICЕ PRIVIND POLITICA FISCAL-BUGЕTARĂ Politica еconomică (politica macroеconomică) rеprеzintă ansamblul măsurilor luatе dе stat în scopul asigurării crеştеrii еconomicе, ocupării forţеi dе muncă, еchilibrării balanţеi dе plăţi еxtеrnе, stabilităţii prеţurilor, rеducеrii inеgalităţilor şi... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul Controlului Financiar-Bancar

CAPITOLUL 1:CONTROLUL FINANCIAR: concept şi forme 1.1 Conceptul de control financiar După percepţia generală a specialiştilor, controlul reprezintă activitatea specific umană de verificare şi analiză permanentă, periodică sau inopinată a unor procese, fenomene, operaţii, informaţii rezultate dintr-un domeniu sau... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Audit Bancar

Capitolul 1. Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI NOTIUNII DE AUDIT Deşi cuvântul audit a pătruns în limbajul cotidian al societăţii româneşti în forma sa englezească, se pare că originile acestuia se găsesc în... citește mai departe

408 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Activitatea Bancară de Retail în Italia

Introducere Sistemele bancare europene au tradiții străvechi în ceea ce privește desfășurarea operațiunilor bancare de retail. Primele bănci moderne au apărut în Europa, contribuind la dezvoltarea economică în zonele în care funcționau. Piața bancară de retail europeană este una destul de eterogenă, fiind definită... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Strategiei de Țintire Directă a Inflației în România

Introducere Fenomenul inflaționist s-a făcut simțit în viața oamenilor încă de la începuturi sub diverse forme,care au afectat într-o mare măsură bunul mers al vieții economice, sociale și politice. În literatura de specialitate,inflația se desfășoară ca fiind o creștere generalizată a prețurilor în condițiile în... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul Riscului de Creditare - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ Noţiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită probabilităţii de câstig sau pierdere. În activitatea bancară, asumarea riscurilor poate fi cercetată pentru posibilele sale avantaje viitoare, cum este cazul... citește mai departe

28 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Caracteristici ale Crizei Bancare din Țarile Nordie din Anii 90

I.Începuturile crizei bancare din anii ‘90 în țările nordice În anii 1990 economia mondială a fost lovită de o serie de crize neobişnuit de adânce, prima avand loc în 1991-1992, în Finlanda şi Suedia. Criza bancară din aceste două ţări nordice are multe în comun cu acele crize care au avut loc mai târziu în Mexic,... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect piețe financiare

Lucrarea nr. 1: Gestiunea portofoliului format din acțiunile SIF5, SIF1 și a indicelui BET în perioada 27 septembrie – 22 octombrie 2010 Tabel 1: Prețurile de închidere ale acțiunilor SIF5, SIF1 și a indicelui BET pentru perioada 27 septembrie – 22 octombrie 2010 Ziua SIF5 SIF1 BET 27.sep 1,4700 1,1300 5.260,24... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Extras Preview

Model proiect piețe financiare

Grafic linear SIF1 Interpretare : Dupa cum se observă în graficul de mai sus, putem afirma că preţul maxim de închidere s-a înregistrat în data de 31.07.2009. Preţul minim s-a înregistrat pe data de 10.07.2009. De asemenea se poate observa ca predomina oferta. Ordinele de cumpărare au fost mai multe decât... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Finanțarea Imobiliară Rezidențială din Franța

Capitolul 1. Piața imobiliară rezidențială din Franța Franța este o țară situată în Europa de Vest, care cuprinde și diverse insule și teritorii situate în alte părți ale planetei (Franța de peste mări). Dintre marile state europene, Franța este cel mai vechi stat constituit în jurul unui domeniu regal, inițial... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Strategii și politici de creditare ale băncii

Creditul bancar Creditul bancar este împrumutul bănesc acordat solicitanţilor (agenţi economici sau persoane fizice) de către instituţiile specializate - denumite instituţii bancare - sub formă bănească, pentru un timp determinat, ce va fi rambursat în viitor, la o anumita dată, fiind însoţit de dobândă.... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Extras Preview

Barclays Capital

INTRODUCERE Proiectul este structurat in patru capitole in cadrul caruia am început prin prezentarea istoriei băncii de investiţii Barclays, prezenţa pe piaţa mondială si activităţile pe care le desfăşoară în domeniul investiţiilor. Am prezentat şi câteva din produsele şi serviciile oferite de bancă clienţilor iar... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar Canadian

1. Scurt istoric Istoria sistemului bancar al Canadei incepe in secolul al- XVIII-lea si este strans legat de fostele colonii britanice si franceze ale vremii. Prima informatie referitoare la o institutie bancara dateaza din 1792, cand un gentleman din Montreal se decide sa infiinteze o banca numita ”Canada... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Reglementarea Bancară

CAP I REGLEMENTAREA BANCARĂ 1.1 Reglementarea bancara – Concept, Functii si Rol Reglementarile bancare, ca forme de interventie directa a autoritatilor monetare în desfasurarea activitatii bancilor, îsi au originea în criza mondiala din 1929-1933, care a sanctionat drastic lipsa de lichiditate a bancilor... citește mai departe

38 pagini 7 puncte Extras Preview

Politică monetară și stabilitatea financiară - lecții ale crizei internaționale actuale

Introducere Acest studiu își propune o elucidare succintă a ceea ce ar putea constitui lecții oferite de această criză internațională. Orice criză, nu numai crizele de tip economic sau financiar, sunt perioade de reînnoire, deoarece atrag atenția asupra limitelor neluate în calcul, asupra constrângerilor... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras Preview

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brăila

1. Introducere Am ales aceasta temă, deoarece considerăm că este important să aflăm cum fiecare judeţ sau municipiu îşi pune la cale planul de dezvoltare durabilă, plan prin care se realizează multiple proiecte care ţin de viaţa noastră curentă şi viitorul nostru. Un aspect important pe care l-am luat în... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bugetar din Anglia

Introducere Am ales această temă din curiozitatea de a afla mai multe lucruri despreAnglia şi despre sistemul bugetar al acesteia. Anglia este cea mai mare şi cea mai dens populată ţară din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. În Anglia, actualmente există nouă regiuni fiecare conținând unul sau mai... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Romanian International Bank

Introducere Am ales această temă din curiozitatea de a afla mai multe detalii despre Romanian International Bank, în special despre evoluţia băncii de la înfiinţare şi până în prezent. Proiectul cuprinde aspecte referitoare la structura sistemului bancar românesc, acţiunile şi proiectele demarate de bancă,... citește mai departe

86 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Poziția Dominantă pe Piață

POZIŢIA DOMINANTĂ PE PIAŢĂ O poziţie dominantă, nu reprezintă o simplă existenţă a unei firme mari sau mici, ci prin poziţie dominantă se face referire în principal la existenţa unei pieţe relevantă. Prin acest lucru, o firmă se poate aprecia a fi dominantă după gradul de expunere a acesteia la presiunile... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea unei Excursii în Europa

Introducere În cadrul procesului instructiv-educativ, excursia este folosită tot mai mult ca metodă de cunoaştere a aspectelor lumii în care trăim. Aceasta vizează cultura generală a persoanelor implicate, ajutându-le să îşi formeze deprinderi, să realizeze conexiuni între diverse fenomene şi fapte, totodată,... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțări în Spațiul Economic European

Introducere Spațiul Economic European (SEE, European Economic Area) a luat ființă la data de 1 ianuarie 1994 în urma acordului semnat la data de 2 mai 1992 între statele participante la Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) și statele membre UE. Acest acord pune bazele unei piețe unice guvernate de aceleași... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluția CEC Bank în economia românească

Introducere CEC bank este o bancă universală ce ofera diferite servicii atât persoanelor fizice cât şi celor juridice. Serviciile oferite de Cec Bank sunt diverse printre care amintim credite, depozite, servicii bancare electronice, carduri , librete, transferuri, cash- management, fonduri de investiitii,... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview