Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 4 din 140

Politicile și facilitățile speciale de finanțare oferite de FMI

1. Scurt istoric FMI Fondul Monetar Internațional este un organism interstatal autonom specializat, din sistemul ONU, creat pe baza acordului din 1944 al Conferinței Monetare și Financiare Internaționale de la Bretton Woods, când a fost adoptat statutul său, la 22 iulie 1944, și a intrat în vigoare la 27 decembrie... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor În teoriile economice piața reprezintă un sistem economic ce are în vedere necesarul de produse cerute de populație și capacitatea producătorilor de a le acoperi. , Această teorie are la bază un studiu intens și detaliat... citește mai departe

65 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul bancar în procesul de creditare

Obiectivul principal al activității bancare din care acestea obțin cele mai multe venituri este acela de a acorda credite agenților economici , iar la baza acestei activități stă acest principiu al prudenței bancare , fiind un principiu esențial al politicii bancare . Acordarea de catre bancă a unui credit... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Extras Preview

Acțiunile TEL ( Transelectrica SA) și M (Medlife SA)

CNTEE Transelectrica SA este o companie puternică, recunoscută pe plan național și internațional, cu rol strategic pe piata de energie electrică din România și un participant important pe piața regională de electricitate. Transelectrica joaca un rol activ, fiind parte a strategiei de siguranță națională prin... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Fonduri și programe ale UE

Capitolul 1. Rolul fondurilor și a a programelor UE Uniunea Europeană a fost creată pentru a se realiza o uniune cât mai stânsă între membrii acesteia; realizându-se, astfel, o pace durabilă. În urma războaielor crunte care au fost purtate pe teritoriul Europei, cetățenii ei au avut de suferit. Fiecare țară... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Euro versus dolar pe piața valutară internațională - Analiza evoluției și performanțelor euro

I. Dolarul Unitatea monetară a Statelor Unite ale Americii, la mai mult de 200 de ani de supraviețuire este încă cea mai dominantă valută din lume, spre deosebire de euro care îl urmează în clasament, iar împreună dețin peste 90% din totalul rezervelor valutare oficiale. 1.1. Apariția dolarului american Pentru... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dinamica procesului inflaționist în România și provocări actuale

Introducere Economia oricărei țări semnifică un cadru fundamental în ceea ce privește dezvoltarea și afirmarea economico-socială a oamenilor, moneda fiind elementul cheie atât al vieții economice cât și sociale. Un obiectiv reprezentativ al politicii economice în majoritatea statelor contemporane este combaterea... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografia sistemului bancar olandez

Capitolul 1 - Prezentarea sistemului bancar olandez Este bine cunoscut faptul că, activitatea principală a oricărei bănci constă în „cumpărarea” banilor, pe de o parte, acceptând plata unui cost sub forma dobânzii bonificate și „vânzarea” acestora, pe de altă parte, câstigând astfel dobânda percepută pe durata... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Gestiunea riscului de țară

Capitolul 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Riscul de țară - concept În cel mai larg sens, riscul de țară exprimă probabilitatea pierderilor financiare în afacerile internaționale, pierderi datorate unor evenimente macroeconomice și/sau politice specifice țării. Conceptul de risc de țară este strâns legat de alte... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Credite acordate de Institutii de credite în domeniul constructiilor

INTRODUCERE Definitie credite Creditul este o relație bănească ce se stabilește între o persoană fizică sau juridică (creditor), care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie, și o altă persoană fizică sau juridică (debitor), care primește împrumutul sau cumpără pe datorie,... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Activitatea de creditare a băncilor din Republica Moldova

1. ANALIZA COMPARATIVĂ A CONDIȚIILOR DE ACORDARE A CREDITULUI DE CONSUM Tabelul 1.1 Analiza comparativă a condițiilor de acordare a creditului de consum Criterii de comparație „EuroCreditBank” SA „Retail Direct” „ComerțBank” SA „Credit de consum” Suma minimă, lei 3 000 1 000 Suma maximă, lei 100 000 30 000... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Introducere 1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Alpha Bank își face simțită prezența încă din anul 1994 când Alpha Bank Group și BERD au pus bazele acestei bănci în România, la acel moment purtând denumirea de Banca București. De asemenea, este înființată ramura de investiții a... citește mai departe

77 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea eficienței portofoliului creditar prin prisma riscurilor aferente

ABSTRACT: As part of the banking system, any individual bank, and any banking sense, the collective sense, take risks when granting loans and, certainly, all the banks losses in the loan portfolio when some borrowers fail to honor its obligations. Banks facing permanent instability and insecurity caused by many... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza operațională și strategică a întreprinderii BRD - Groupe Societe Generale

1.1 Prezentarea generală a societății BRD- Groupe Société Générale a fost înființată în 1990 pentru a prelua activele și pasivele Băncii de Investiții, instituția de credit care a deținut în perioada comunistă monopolul pentru finanțarea pe termen mediu și lung a tuturor sectoarelor industriale, numindu-se inițial... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Evoluția sistemului bancar din China

I. Informații generale Republica Populară Chineză, este un stat independent situat în Asia de Est. Este țara cea mai populată din lume, cu o populație de peste 1.350.000.000 de locuitori si suprafata 9.596.961 km² . China are un sistem unipartid, condus de către Partidul Comunist Chinez, având sediul guvernamental... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Analysis of the implementation of the European Directive 2014-95-EU

1. INTRODUCTION This project aims to assess the implementation of the European Directive 2014/95/EU within two companies which prepare integrated reports as per the provisions of the Directive. The first reports prepared in accordance with the European Directive 2014/95/EU were released at the beginning of 2018 for... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Evoluția creditelor acordate gospodăriilor populației pentru locuințe în perioada 2007-2018

Creditul ipotecar constă dintr-un împrumut destinat achiziționării, construcției sau renovării (modernizării) unei locuințe și se garantează tot cu locuința respectivă pentru a se asigura obligația plății creditului rezultată în urma acestui împrumut. Ipoteca este înregistrată în Cartea Funciară, iar locuința este... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Societățile de investiție financiară din România

SIF Banat Crișana INFORMATII Cunoscuta societate de investiții financiare Banat-Crișana, întâlnită și sub acronimul de SIF 1, este organizată și funcționeză sub forma de societate comercială pe acțiuni, având un cod unic de înregistrare RO 2761040, deține și o autorizare din partea CNVM, conform cu Decizia CNVM... citește mai departe

45 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de licență cu tema Gestiunea resurselor bancare atrase constă în accentuarea importanței gestiunii fondurilor acumulate de bancă prin diverse surse. Orice organizație, indiferent dacă e comercială sau necomercială, industrială, financiară, privată sau publică, are nevoie de... citește mai departe

75 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea de atragere a depozitelor de către băncile din Republica Moldova

Obiectivul: analiza activității băncilor comerciale în vederea completării resurselor împrumutate prin atragerea depozitelor. 1. ANALIZA COMPARATIVĂ A DEPOZITELOR PE TERMEN DE 6 LUNI Tabelul 1.1 Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 6 luni Criterii de comparație „EuroCreditBank” SA Clasic „ComerțBank”... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și funcționarea pieței financiare NYSE

CAPITOLUL 1: PIAȚA FINANCIARĂ NYSE Piețele financiare reprezintă o parte importantă din viața cotidiană. Investițiile în titluri sunt o componentă semnificativă a portofoliului unui investitor. Deținerea de acțiuni înseamnă deținerea unei părți dintr-o companie. Când o companie dorește să se extindă, ea vinde... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Exigențe ale integrării României la Uniunea Europeană Impactul aderării asupra economiei naționale

Capitolul I Exigențe ale integrării României în Uniunea Europeană I.1 Istoric al relațiilor României cu Uniunea Europeană În anul 1967 încep să aibă loc primele relații formale între țara noastră și, atunci așa denumita, Comunitatea Economică Euopeană. Acestea au fost reprezentate de negocieri privind incheierea... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza pieței imobiliare din Bulgaria

CAPITOLUL 1. PIAȚA IMOBILIARĂ 1.1.Caracteristici generale ale pieței imobiliare Piața imobiliară este alcătuită din totalitatea tranzacțiilor ce implică drepturi de proprietate sau de folosință asupra terenurilor sau clădirilor. Într-o altă abordare, prin piața imobiliară se înțelege acea piață unde se întâlnește... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul monetar european II

CAPITOLUL 1: CREAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI MONETAR EUROPEAN În anul 1971, Comunitatea Economică Europeană a dorit înlăturarea instabilității monetare prezente în piețele de schimb și realizarea unui sistem monetar mult mai performant între țările europene și drept urmare, în anul 1979 aceasta a creat un... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea riscului de țară de către agențiile de rating - abordare comparativă

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE SPECIFICE RISCULUI DE ȚARĂ Riscul de țară reprezintă un concept complex și controversat, întrucât nu se poate vorbi de o abordare metodologică unitară. Apariția și dezvoltarea acestuia s-a realizat ca urmare a intensificării, după perioada celui de-al doilea război mondial, a... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview