Toate documentele din domeniul Banci

 • Analiza evolutiei indicatorilor din bilantul contabil pentru banca SEB din Suedia

  Introducere SEB consideră că misiune sa fundamentală este să își ajute clienții și să transforme viziunile și planurile acestora de viitor în realitate, prin punerea la dispoziție a unor cunoștințe profesionale de calitate, pe de-o parte și de asemenea, pentru a anticipa nevoile viitoare, pe de-altă parte. Grupul SEB este diferit de alte bănci nordice, în special prin mixul de afaceri unic, cu un accent pe corporate banking și prin relații profunde și de lungă durată cu clienții din țările...

 • Evolutia creditelor si a produselor de economisire in Franta

  I. Creditele bancare În Franța, creditarea bancară este monitorizată pe următoarele canale: - activitatea de creditare reflectată în bilanțurile băncilor; - un recensământ regional al fluxurilor de împrumuturi noi; - împrumuturi (peste un prag dat) raportat la Registrul Central de Credit; - un recensământ regional între 300 bănci care sunt membre ale Federației bancare franceze. Conform datelor colectate prin instrumentele mai sus enumerate situația evoluției creditelor în republică...

 • Managementul riscului de creditare in cadrul BCR

  1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit Riscul reprezintă cuvântul din ce în ce mai des întâlnit în vocabularul nostru. Orice activitate economică este însoțită de risc, într-o mai mică sau mai mare măsură. Conform majorității specialiștilor din domeniu, progresul societății actuale a fost posibil, ca urmare a asumării unor riscuri. Potrivit cu Dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul risc este provenit din cuvântul francez "risque" și reprezintă...

 • Evolutia creditelor bancare si a produselor de economisire in Luxemburg

  Luxemburg este una dintre cele mai mici tări din Europa cu o suprafată de circa 2,586 km². În vest se mărgineste cu provincia belgiană Luxembourg care are aproape o suprafată dublă fată de cea a tării (4.443 km2). Economia stabilă, puternică a Luxemburgului, prezintă crestere moderată, inflatie redusă si somaj redus. Serviciile, în special cele legate de bănci, ocupă un segment tot mai important al economiei. Luxemburgul are legături comerciale si financiare în special cu Belgia si Olanda,...

 • Evolutia creditelor bancare si a produselor de economisire in Romania

  1. Evolutia creditelor in ultimii ani La 10 ani de la criza financiară din anul 2008, sănătatea sectorului bancar românesc este robustă, dar cu vulnerabilități în creștere. Anii ulteriori debutului crizei au fost marcați de presiune asupra profitabilității băncilor. Această presiune s-a asociat parțial cu o evicțiune de creditare a sectorului real concretizată în dezintermediere, dar și cu recunoașterea cu întârziere a unor pierderi, respectiv o creștere semnificativă a cheltuielilor cu...

 • Vanzarea produselor si serviciilor financiar-bancare

  Rezumatul referatului (abstract) Lucrarea de față urmărește definirea conceptului de vânzare a produselor și serviciilor financiar-bancare și importanța cunoașterii lui, prezentarea rolului pe care îl are personalul unei instituții bancare în relația cu clienții. De asemenea, am conturat responsabilitățile și abilitățile necesare unui bun vânzător pentru a insufla încredere în banca respectivă, rolul interviului și cele trei direcții pe care trebuie să se focalizeze personalul care ia parte...

 • Bitcoin

  1. Introducere Bitcoin este un sistem de plată electronică descentralizat și o monedă digitală creată în 2009 de Satoshi Nakamoto. Numele Bitcoin se referă de asemenea și la programul cu sursa deschisa pentru folosirea acestor monede, cât și la rețeaua peer-to-peer (de la egal la egal) pe care acesta o formează. Spre deosebire de majoritatea monedelor, bitcoin nu se bazează pe încrederea într-un emitent central. Bitcoin folosește o bază de date distribuită peste noduri ale unei rețele de...

 • Banca Transilvania - Sistemul de E-banking si Mobile Banking

  1. Introducere Datorită avansului tehnologic, putem afirma fapul că luăm parte la modernizarea stilului nostru de viață, prin prisma faptului că petrecem mult timp în mediul online. Bancile nu fac rabat de la acest lucru și si-au orientat serviciile către mediul online, astfel încât să restrângă contactul cu clienții și timpul petrecut pentru procesarea operațiunilor acestora, ocazie care a făcut posibilă apariția și devzoltarea sistemului de e-banking. Acest concept a fost creat pentru a...

 • Strategii indirecte de politica monetara si aplicabilitatea lor

  Capitolul 1. Conceptul de politică Politica monetară reprezintă una din componentele de bază ale politicii economice, alături de celelalte componente, în special, politica bugetară și cea fiscală, având un rol semnificativ în realizarea principalelor sale obiective: - asigurarea unei creșteri economice echilibrate; - ocuparea deplină a forței de muncă; - asigurarea și menținerea stabilității prețurilor; - asigurarea echilibrului balanței de plăți externe. Responsabilitatea îndeplinirii...

 • Analiza evolutiei indicatorilor din contul profit si pierdere pentru Axa Bank Belgium din Belgia pentru ultimii 7 ani, calculul indicatorilor de performanta (cauze, conscinte).

  Capitolul 1. Calculul indicatorilor de performamță bancară pentru Axa Bank Belgium în perioada de analiză 2012-2018 1.1. Scurtă descriere a băncii Axa Bank Belgium S.A. aparține grupului AXA, care este o marcă de asigurare înregistrată ca fiind numărul unu la nivel mondial. AXA are peste 160.000 de angajați în 62 de țări și un număr de 100 de milioane de clienți. Axa Bank Belgium este considerată centrul bancar al grupului AXA, cât și un jucător financiar foarte puternic al Belgiei....

 • Operatiunile Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare in Romania

  Introducere În cadrul acestui proiect am cuprins informațiile de bază despre operațiunile BERD în România stucturate în trei capitole, împărțite mai apoi în subcapitole. În primul capitol, am cuprins informațiile generale despre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Am creionat informațiile despre istoricul și obiectivele acesteia, acționariatul și organele de conducere, mai exact: Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Directorilor, Președintele și Vicepreședinții, cât și...

 • Finantarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galati

  Introducere În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare a investițiilor, realizând un studiu de caz pe baza situațiilor financiare ale firmei ArcelorMittal Galați care are ca activitate: producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje. Am ales această temă în urma participării la Școala de vară în perioada iulie-septembrie 2017 organizată de compania ArcelorMittal Galați. Fiind în cadrul companiei în postura de asistent al...

 • Politicile si facilitatile speciale de finantare oferite de FMI

  1. Scurt istoric FMI Fondul Monetar Internațional este un organism interstatal autonom specializat, din sistemul ONU, creat pe baza acordului din 1944 al Conferinței Monetare și Financiare Internaționale de la Bretton Woods, când a fost adoptat statutul său, la 22 iulie 1944, și a intrat în vigoare la 27 decembrie 1945, în momentul în care 29 de state au semnat și ratificat acordul de la Bretton Woods. Și-a început activitatea la 1 martie 1947, iar sediul său este la Washington. Prin...

 • Studiu monografic - Elementele esentiale ale tehnicilor bancare practicate de bancile comerciale romanesti

  Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor În teoriile economice piața reprezintă un sistem economic ce are în vedere necesarul de produse cerute de populație și capacitatea producătorilor de a le acoperi. , Această teorie are la bază un studiu intens și detaliat asupra tipurilor de consumatori, asupra cererii de produse și servicii din toate domeniile. O primă abordare în ceea ce privește piața persoanelor fizice și juridice poate fi...

 • Controlul bancar in procesul de creditare

  Obiectivul principal al activității bancare din care acestea obțin cele mai multe venituri este acela de a acorda credite agenților economici , iar la baza acestei activități stă acest principiu al prudenței bancare , fiind un principiu esențial al politicii bancare . Acordarea de catre bancă a unui credit necesită un proces destul de complex deoarece acesta trebuie sa analizeze toti factorii ce pot influența procesul de creditare , ca într-un final să se tragă concluzia daca clientul...

Pagina 4 din 272