Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 42 din 140

Modernizarea Pieței de Capital în România în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Analiza pieţei de capital din România în perioada tranziţie 1.1. Necesitatea dezvoltării şi apariţiei pieţei de capital din România Însemnătatea pieţei de capital într-o economie de piaţă este demnă de luat în vedere aceasta reprezentând o componentă importantă a economiei moderne, existenţa sa... citește mai departe

56 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Procedee și Tehnici de Control Financiar

CAP. 1 CERCETAREA Diversitatea de activităţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă impun în mod necesar existenţa mai multor orientări care, la rândul lor, implică folosirea mai multor procedee de exercitare a controlului financiar de gestiune. V. Munteanu considera că prin procedeu de control... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul BNR

CAPITOLUL I ISTORICUL BNR Banca Nationala a Romaniei reprezinta o institutie care a fost infiintata prin Legea organica din 23 aprilie 1880, in baza careia bancii ii era acordat privilegiul de a emite moneda nationala. Institutia a avut, de asemenea, privilegiu de a resconta titlurile comerciale si biletele de... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Oportunități de învestire

Capitolul I Oportunitati de investitii 1.1. Economiile si investitiile In orice societate, economiile si investitiile au jucat un rol deosebit de important, atat la nivel macroeconomic, cat si la nivelul fiecarei persoane sau agent economic. Desigur, exista un ansamblu de factori care influenteaza deciziile... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect de practică - BC Moldova-Agroindbank

INTORDUCERE B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a fost creată la 8 mai 1991, în baza băncii Republicane „Banca Agroindustrială”, a fostei URSS. Pe parcursul de 11 ani de activitate banca a trecut printr-o perioadă de adaptare la mediul economic şi social politic aflat în continua schimbare. Capitalul acţionar al... citește mai departe

89 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Particularitățile Marketingului în Activitatea Bancară

1. Marketingul financiar – bancar reprezintă cunoasterea şi satisfacerea dorinţelor clienţilor, orientarea activităţii instituţiei spre nevoile acestora regăsindu-se atat la nivelul reclamei si publicităţii, cat si la nivelul inovării financiar – bancare, a distribuţiei serviciilor si produselor bancare, a ofertei... citește mai departe

24 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Banca Centrală și Funcția Sa de Bancă a Băncilor

Cap. 1 Banca centrală 1.1. Scurt istoric Sistemele bancare moderne sunt formate din două niveluri şi anume: pe primul nivel se situează banca centrală în sarcina careia intra conceperea dar si implementarea politicii monetare,păstrarea rezervelor valutare ale ţării respective.Un rol important deţinut de banca... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea Procesului Bugetar la Primăria Municipiului Iași

CAPITOLUL 1. Organizarea şi funcţionarea la Primăria Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Orașul Iaşi se numără printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale ţării, în care a pulsat mereu o autentică viaţă românească. Capitală a Moldovei, oraşul a dat patrimoniului naţional, inestimabile valori materiale şi... citește mai departe

77 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Comparativă a Mecanismului de Transmitere a Politicii Monetare în Zona Euro și SUA

Cap. 1 Mecanismul de transmitere a politicii monetare în zona euro Procesul prin care deciziile privind politica monetară afectează economia în general și mai ales nivelul prețurilor este cunoscut ca mecanismul de transmitere a politicii monetare. Transmiterea impulsurilor politicii monetare asupra sectorului real... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Marketingul Bancar și Perspectivele Sale

Marketingul bancar Marketingul este considerat astazi factorul esential in succesul unei organizatii, indispensabil in dezvoltarea sa economico-sociala, solutie miraculoasa ce rezolva problemele acesteia, instrument de baza in atingerea marilor performante, dar si in evitarea riscului . In industria bancara, au loc... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Sisteme de Avertizare Timpurie a Crizelor Bancare

Introducere Rolul sistemului bancar ca verigă esenţială în procesul de economisire-investire face ca stabilitatea acestuia să fie o prioritate pe agenda autorităţilor publice. Unul dintre obiectivele majore ale unei bănci centrale este acela de a preveni riscul sistemic prin promovarea unei monitorizări bancare... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de Impact Cantitativ Privind Trecerea de la Metoda Standard la Cea Avansată în Cazul Riscului de Credit

Introducere Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din întreaga societate, iar regulile privind capitalul bancar reprezintă ponderea cea mai semnificativă din aceste reglementări. Această importanţă deosebită care se acordă capitalului bancar se datorează faptului că băncile sunt, de fapt... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Categorii de conturi bancare - particularități tendințe mutații

I. NOȚIUNEA DE CONT BANCAR Operaţiunile bancare desfăşurate pentru clienții băncii se reflectă în conturile bancare, care reprezintă un sistem de referinţă pentru reprezentarea raporturilor băncilor cu persoanele pentru care banca efectuează servicii. Clienţii băncii, pentru majoritatea a operaţiunilor, se afirmă... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Controlul Bancar Ulterior în Societățile Bancare

Introducere Controlul este un atribut al conducerii, o funcție a conducerii și în același timp este o activitate independentă. În calitate de funcție a conducerii, controlul vizează mazimizarea parametrilor care se referă la rezultatele obţinute şi la creşterea vitezei de realizare a lor. Făcând parte din sistemul... citește mai departe

63 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Riscul de Rată a Dobânzii

I. Riscul de rată a dobâzii 1.1. Conceptul de risc de rată a dobânzii Riscul de rată a dobânzii este riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării de profituri estimate care apare din fluctuațiile de piață ale ratei dobânzii .Riscul de rată a dobânzii este riscul evoluţiilor nefavorabile a rezultatelor ca... citește mai departe

59 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Supraveghere Bancară în Uniunea Europeană

Introducere Supravegherea bancară există de mai bine de 100 de ani sub diferite forme, mai ales în Statele Unite ale Americii şi Europa de Nord. În ultimii 15 – 20 ani ţările în curs de dezvoltare au conştientizat importanţa controlului bancar în sectorul financiar şi a economiei în general. Dacă reglementarea... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Integrarea europeană și provocările pentru sistemul financiar românesc

Capitolul 1. Structura sistemelor financiare Sistemul financiar reprezintă ansamblul instituţiilor şi pieţelor care interacţionează între ele, pentru a îndeplini anumite funcţii, dintre care cea mai importantă este facilitarea transferului de fonduri de la cei care înregistreaza excedente, către cei care se... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de Avertizare Timpurie

Pe parcursul deceniului trecut ţările în curs de dezvoltare s-au confruntat cu crize valutare şi ale balanţei de plăţi. Crizele au avut un caracter virulent şi efecte puternice de contagiune asupra altor economii emergente şi chiar asupra celor avansate. În unele cazuri crizele au irupt neaşteptat, afectând ţări... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Extras Preview

Moneda Electronică

MONEDA ELECTRONICĂ INTRODUCERE: Moneda electronica este generată de revolutia electronica şi informatică. Pe benzi si discuri magnetice s-au înregistrat numeroase active şi pasive ale firmelor, s-au creat circuite pentru transferarea electronică de fonduri direct între banci şi între acestea şi clienţii mai... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie BCR

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, a luat fiinţă potrivit Hotărârii Guvernului prin preluarea de la Banca Naţională a României a operaţiunilor specifice unei bănci comerciale, începându-şi activitatea cu o... citește mai departe

55 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I SISTEMUL BUGETAR 1.1 Noţiuni generale privind bugetul Bugetul poate fi privit sub următoarele aspecte: - ca document - ca lege - ca sistem de fluxuri financiare - ca instrument de politică a statului în domeniul fiscalităţii Ca document, bugetul este un plan financiar care cuprinde, într-o... citește mai departe

66 pagini Gratis Extras Preview

Retail Banking Instituțiilor de Credit din România

CUVINTELE CHEIE - Retail Banking - Plăţi în numerar (cash) - ATM - Phone banking - Home banking DEFINIREA OBIECTIVELOR - Servicii de plăţi - Tranzacţii şi service de investiţii - Servici de investiţii de fonduri - Alte servicii - Dezvoltarea tehnologiei pentru serviciile de Retail Banking PARTEA... citește mai departe

11 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Crearea și funcționarea sistemului monetar internațional

DEFINIREA OBIECTIVELOR - cunoaşterea şi înţelegerea mecanismelor de funcţionare a Sistemului Monetar European; - formarea deprinderii de stabilire a cursului între două monede, a căror definire este în EURO; - cunoaşterea principalelor efecte ale utilizării monedei; - integrarea monetara in cadrul Sistemului... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Conferința de la Bretton Woods din 1944, nu a însemnat numai crearea FMI, ci și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu sediul la Washington. Ca și FMI, Banca este o instituție autonomă, specializată, din sistemul Națiunilor Unite. Deși inițial a fost destinată finanțării investițiilor... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Istoricul și evoluția Citigrup

Cea mai mare companie de servicii financiare din lume , cu active de peste 1 biliard dolari , Citigroup Inc. este un produs al fuziunii din 1998 a Citicorp , servicii financiare bancare si non-bancare si servicii de asigurari Travelers Group Inc. Compania are peste 200 milioane conturi clienți în peste 100 țări, cu... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview