Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 45 din 140

Crizele financiare din anii 80 din America Latină

Noţiuni introductive America Latină este, din punct de vedere economic, una dintre cele mai interesante regiuni ale lumii. Istoria sa contemporană este marcată de profunde crize cronice şi conjuncturale, întrerupte din când în când pentru scurte momente de bunăstare. America Latină s-a aflat şi se află în umbra... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și funcționarea pieței financiare din Estonia

1. Principalele caracteristici ale pieţei financiare Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate unde se întâlnesc şi se reglează, liber sau dirijat, cererea şi oferta de active financiare necesare creării de resurse... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea imobiliară din Suedia

1. Aspecte generale privind finanţarea imobiliară comercială Sectorul imobiliar reprezintă în momentul de faţă unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei la nivel naţional şi chiar mondial, şi este un domeniu din ce în ce mai accentuat, din diverse motive: populaţia şi persoanele juridice se implică în... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul Riscului de Creditare la ING Bank

Introducere Analiza managementului riscurilor în domeniul bancar este o problemă mereu actuală şi extrem de importantă. Inovaţiile apărute pe piaţa financiară, internaţionalizarea operaţiilor specifice, creşterea presiunii competiţiei reprezintă numai câteva argumente care impun realizarea unei supravegheri... citește mai departe

39 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Garanti Bank

Cap.1. Istoria şi Evoluţia Garanti Bank Istoria, evoluţia şi acţionariatul Garanti Bank Garanti Bank este o bancă universală având o gamă variată de produse şi servicii, calitative şi inovatoare adresată tuturor segmentelor de clienţi. Garanti Bank este sprijinită de banca mamă, Garanti Turcia, aceasta fiind a... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

În această lucrare sunt prezentate fondurile şi programele Uniunii Europene. Lucrarea este structurată pe două capitole. Primul capitol debutează cu explicarea conceptului de politică comună şi continuă cu prezentarea politicilor europene în câteva domenii, cum ar fi: cercetare, mediu, educaţie, ocuparea forţei de... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Conceptul de Control Financiar

Statul, indiferent de forma sa de organizare, şi-a creat, din cele mai vechi timpuri, modalităţi de control, mai ales de control financiar, ale căror principale obiective au rezultat, în marea majoritate a cazurilor, din activităţi de urmărire a modului de realizare a obligaţiilor financiare ale populaţiei faţă de... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Extinderea zonei euro - precondiții și pericole

I. Apariţia şi evoluţia Uniunii Economice Monetare În cel mai restrâns sens, Uniunea Economică Monetară se referă la înfiinţarea şi utilizarea de către populaţiile membre a unei monede unice care să înlocuiască monedele naţionale. Atingerea acestui obiectiv final trebuie susţinută de un ansamblu mai vast de măsuri... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Procedee și Tehnci de Control Financiar

INTRODUCERE Controlul financiar este efectuat de către entităţile economice pentru a stabili dacă activitatea economică şi financiară desfăşurată de acestea este conform normelor, regulilor şi principiilor stabilite. Perfecţionarea şi cunoaşterea activităţii economice şi financiare presupune urmarea unor paşi... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Creditarea la Banca Românească

1.1. Istoricul și evoluția Băncii Românești: Banca Româneacă este o bancă comercială universală, care a luat fiinţă în anul 1993, având capital majoritar privat. Treptat banca a început să-şi diversifice gama de produse concurând cu marile bănci din sistemul bancar românesc. În anul 1996 Banca Românească a devenit... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Practică BRD-GSG - agenția Târgu-Neamț

Capitolul 1 1.1 Istoricul si evolutia BRD-GSG La 1 decembrie 1990. Banca Română pentru Dezvoltare a fost infiinţată ca banca independenta cu statutul juridic de societate pe actiuni, preluând activele si pasivele Băncii de Investiţii, cu autoriyaţie completă de desfăşurare de activităţi bancare. Banca Româna... citește mai departe

88 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar din Germania

1. Sistemul bancar german 1.1. Istoric Sistemul bancar german ia naştere odată cu apariţia Băncii din Hamburg în anul 1619 formată după modelul Băncii din Amsterdam. La început aceasta a fost doar o bancă de depozite, iar apoi a început să efectueze şi operaţiuni de virament. Acesta a început să se contureze... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Țările Europei Centrale și de Est

Cap 1 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.1. Prezentare generală Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a luat naştere în anul 1991 în contextul transformărilor profunde care au marcat climatul politic şi economic din ţările Europei Centrale şi de Est. În 1989, Consiliul Europei a... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Orientări Bancare Contemporane

Capitolul 1. Sistemul bancar românesc în perioada de tranziţie la economia de piaţă Începând cu anul 1990, după schimbarea regimului politic de origine socialist-comunistă, s-au pus bazele schimbărilor şi în economia românească, condusă până atunci după directivele planului naţional unic. Evenimentele din decembrie... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Centrală a Canadei

Scurt istoric În timpul primilor 50 de ani ai Confederaţiei, Canada a arătat un interes scăzut pentru înfiinţarea unei bănci centrale. Prim-ministrul RL Borden a văzut "nici o necesitate prezentă" pentru o astfel de bancă. Cu toate acestea la începutul anilor 1930 climatul politic s-a schimbat. Ca urmare a unei... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

CAPITOLUL I PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1. Caracteristici ale pieţei de capital Sunt greu de imaginat astăzi vremurile când nu existau bănci, burse, pieţe de valori, pieţe monetare, datorii publice, vremuri când averea unei persoane se măsura doar prin suprafaţa pământului deţinut, a... citește mai departe

123 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza pieței produselor și serviciilor de plăți pentru persoanele fizice în România

Capitolul I Caracteristicile sistemelor de plaţi, produselor si serviciilor bancare Sistemul de plaţi Sistemul de plăţi este indisolubil legat de monedă iar evoluţia acesteia a determinat apariţia si perfecţionarea sistemului de plăţi ca un cadru organizat al transferurilor monetare în scopul finalizării... citește mai departe

36 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Mecanismului Schemelor Ponzi

1. Fraude financiare piramidale Schemele piramidale (sau jocurile financiare piramidale) sunt nişte proceduri ilegale de câştig, construite virtual sub forma unei piramide sau a unei structuri piramidale, în care straturile (nivelurile) piramidei sunt alcătuite din persoane care plătesc o anumită sumă la intrarea... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea Bancară de Retail în Marea Britanie

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR BRITANIC- caracterizare generală Sistemul bancar britanic s-a dezvoltat puternic, începând cu secolul al XIX-lea, concomitent cu amplificarea relațiilor de producție. Odată cu abolirea Legii cerealelor (Corn Laws) din anul 1846 (care a ruinat agricultura tradiţională, dar a eliberat o... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte actuale ale creditării bancare

1. Caracteristici ale creditului bancar Creditul bancar apare ca un sistem de relații între bănci si agenții economici, în cadrul cărora mijloacele bănesti aflate temporar disponibile în conturile bancare, la care se adaugă disponibilitățile sistemului financiar-bancar, devin resurse de creditare, în sensul că sunt... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Cardul - produs bancar modern la Banca Transilvania

Introducere Banca Transilvania reprezinta una dintre cele mai atractive actiuni listate la bursa datorita ritmului de crestere inregistrat de la infiintare si pana in prezent. Pentru investitorul pe termen mediu si lung intrebarea care se pune la acest moment este in ce masura acest ritm se va pastra si in anii... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Control Financiar Bancar

1. Controlul operativ curent în întreprinderi și instituții Controlul operativ curent sau concomitent, atât la nivelul întreprinderilor cât și la nivelul instituțiilor, se suprapune aproape în totalitate, în timp şi spaţiu, cu conţinutul activităţii nemijlocite de conducere la diferite niveluri ale acestora. Acest... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Zona euro - extindere restructurare dizolvare

Abstract In this scientific research, I will outline the characteristics of the euro currency, its benefits, and also details about the euro area. I will analyse three main ideas regarding the euro area: expansion, restructuring and dissolution.The scientific research includes details about the crisis in the euro... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Impactul inovațiilor financiare asupra poiliticii financiare

Cap.1.Inovaţia financiara - trăsătură caracteristică a sistemelor financiare contemporane 1.1.Istoricul apariţiei inovaţiei financiare Sistemele financiare ale ţărilor cu economie de piată dezvoltate au cunoscut in ultimile decenii mutaţii esenţiale, atat ca proces cât şi ca diversificare a instrumentelor.... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza unui Produs Bancar

Ca produs inovativ adus pe piata bancara din Romania, m-am orientat asupra unui produs bancar combinat care are in compozitia sa urmatoarele: - Credit Auto-pentru achizitionarea de autoturisme noi este produsul perfect daca v-ati saturat de multimea de zi cu zi din autobuze sau metrou sau daca doriti sa va bucurati... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview