Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 47 din 140

Analiza comparativă privind oferta de credite bancare

I. Riscul creditării bancare Riscul bancar reprezintă un fenomen care poate sa apară pe parcursul derularii activitaţii bancare şi care poate să producă efecte negative asupra activitaţii respective prin deteriorarea performanţelor bancare. Una din funcţiile semnificative ale managementului bancar este aceea de... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Rețeaua Băncilor Străine în România

INTRODUCERE În anii recenţi, integrarea economică globală a fost accelerată pe o multitudine de fronturi, viteza fiind caracteristică acestor timpuri. Fluxurile financiare internaţionale au cunoscut o amplă expansiune atât în interiorul economiilor fiecărei ţări, cât şi la nivel global, integrând în această mişcare... citește mai departe

54 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Inflația în România

CAPITOLUL 1. INFLAŢIA “Inflaţia este un proces de creştere a nivelului general al preţurilor de consum, mecanism care provoacă varietăţi multiple de lungă durată, generalizează el însuşi cauzele permanenţei sale şi exprimă prin majoritatea cea mai mare parte a preţurilor. ’’ 1.1. INFLAŢIA CONTEMPORANǍ – geneză... citește mai departe

81 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale

1.1 Definiţii si clasificări: 1.1.1 Definiţii: Imobilizările corporale, denumite şi active fixe tangibile reprezintă bunuri materiale ce au o formă concretă, tangibilă şi au o folosinţă îndelungată în cadrul activităţii desfăşurate de întreprindere. Imobilizările corporale se inpart în Terenuri şi Mijloace Fixe,... citește mai departe

42 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Politică de produs la ABN AMRO Bank România SA

CAPITOLUL 1 ABN AMRO BANK ROMANIA 1.1. Prezentare generală ABN AMRO BANK este una din principalele banci internationale, cu o valoare totala a activelor de 639.9 miliarde Euro (la data de 31 martie 2004). Cu sediul principal în Olanda, banca detine peste 3.000 de sucursale în peste 60 de tari si regiuni, si... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea Performanțelor Personalului din Domeniul Bancar

Rezumat Mi-am ales tema cu titlul “Evaluarea performanţelor personalului din domeniul bancar” deoarece am considerat că este necesară o aprofundare a acestei problematice într-un domeniu de actualitate. Proiectul de dizertaţie a fost realizat în cadru Alpha Bank, a doua bancă din Grecia ca mărime. Cu peste 650 de... citește mai departe

70 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România 1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990 În anii 1990, plăţile din economie au fost reorganizate pe principiile economiei de piaţă Principalele mutaţii sunt generate de organizarea sistemului de plăţi. În... citește mai departe

55 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România

Capitolul 1. Sistemul de plăţi – circuit vital al economiei naţionale 1.1. Capacitatea de plată – expresie a vitalităţii firmei În economia de piaţă, latura cea mai semnificativă şi cea mai vizibilă pentru fiecare entitate economică este capacitatea de plată. În spiritul economiei de piaţă fiecare entitate... citește mai departe

82 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

BNP Paribas

BNP Paribas este lider European în domeniul serviciilor bancare. Crearea sa a fost în acel moment cea mai mare fuziune bancară implementată vreodata în Franţa. Ea este recunoscută drept prima bancă din zona euro, prima bancă din Franţa, a cincea la nivel mondial, şi a unsprezecea dintre marile companii ale lume.... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea unui proiect de investiții la Biofarm SA

INTRODUCERE Lucrarea noastră are drept obiectiv efectuarea unui studiu de fezabilitate al societății comerciale “Biofarm SA” in vederea realizarii unei investitii privind dezvoltarea unui laborator propriu de testare a formulelor medicamentoase si de realizare a produselor de brand. Investitia consta de fapt in... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Extras Preview

Misiune de audit intern - administrația finanțelor publice Fălticeni

PREZENTARE ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE FĂLTICENI Administraţia finanţelor publice Fălticeni este o unitate teritorială, fiscală, organizată la nivel de municipiu, subordonată directorului coordonator, prin care se realizează în plan teritorial atribuţiile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice.... citește mai departe

71 pagini 12 puncte Extras Preview

Caracteristicile Cardului de Credit și a Liniei de Credit în Oferta Băncii BCR și a Băncii BRD

1. Cardul de credit- persoane fizice Definiţie: Cardul de credit (cardul de cumpărături), reprezintă produsul prin intermediul căruia deţinătorul dispune de disponibilităţile băneşti ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care îi permit acestuia efectuarea operaţiunilor de plăţi, în limita unui... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Creditarea pe Termen Lung și Importanța Acesteia

Capitolul 1. Creditarea-componenta de bază a tehnicii şi operaţiunilor bancare 1.1. Necesitatea diversificării operaţiunilor, tehnicilor, produselor şi serviciilor bancare Băncile comerciale constituite în Romania după 1989 sunt societăţi pe acţiuni şi au caracter universal adică realizează toate produsele şi... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Reglementări prudentiale și strategii bancare

INTRODUCERE Eficienţa economică, randamentul activităţii investiționale a băncilor au stat la baza unor studii şi cercetări aprofundate, constituind preocuparea mai multor savanţi şi specialişti în domeniu. În prezent, practic fiecare manual de management bancar conţine compartimentul referitor la activitatea... citește mai departe

88 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA

Practica de licenţă are ca scop consolidarea şi aprofundarea cunoştinţeor teoretice obţinute în procesul de studiu al disciplinelor de profil, formarea deprinderilor practice necesare pentru activitatea in domeniul bancar, obţinerea aptitudinilor de aplicare în practică a legislaţiei şi actelor normative, dobîndirea... citește mai departe

65 pagini 10 puncte Extras Preview

Securitatea Internet Banking

INTRODUCERE Actualitatea temei. Avînd în vedere faptul că Internetul a devenit o necesitate în viaţa noastră şi datorită expansiuni perpetue a acestuia în mai toate domeniile, furnizarea de servicii avansate dedicate clienţilor reprezintă nu numai o necesitate, ci şi un factor de progres pentru organizaţii.Astfel... citește mai departe

71 pagini 11 puncte Extras

Sistemul Bancar al Italiei

1. Prezentare generală Italia a avut tradiţii străvechi în activitatea bancară, multe dintre tehnicile bancare fiind inventate de către bancherii italieni. Funcțiile de depozit și de credit au origini foarte vechi, depunătorii încredintandu-si averile si comorile preoților. Primii bancheri, majoritatea veniţi din... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Banca Centrală a Italiei

1. Istoric şi origini Dacă originile sistemului bancar se pierd în negura timpului, fiind neclară perioada apariţiei lor, nu acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul băncilor centrale, a cărei istorie se intinde în intervalul de aproape trei secole. Pentru fiecare bancă centrală data naşterii este cunoscută cu... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Extras Preview

Evoluția și Perspectivele Cardului în Republica Moldova

Capitolul I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CARDUL BANCAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA În actele normative aflate în vigoare în Republica Moldova, cardul bancar este definit ca un suport de informaţie standardizat şi personalizat prin intermediul căruia deţinătorul, de regulă, cu utilizarea numărului personal de identificare al... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Caracteristicile Băncilor de Afaceri

Introducere Diferenţa între băncile de afaceri şi băncile de depozit decurge mai puţin din specializarea riguroasă decât din orientarea activităţii lor. Apariţia acestui nou compartiment în activitatea bancară ”afaceri de bancă” este strâns legată de evoluţia economiei moderne în care s-au înscăunat marile... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Dinamica poziției investiționale a balanței de plăți externe a Republicii Moldova - tendințe, factori, perspective

Actualitatea temei. Odată cu intensificarea schimburilor internaţionale, au apărut şi s-au dezvoltat o serie de instrumente de inregistrare sintetică a acestora pe o perioadă determinată. Aceste instrumente sunt utilizate de factorii de decizie în vederea elaborării politicilor comerciale, politicilor valutare,... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Impactul Politicii Cursului Valutar asupra Evoluțiilor Macroeconomice din Republica Moldova

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA CURSULUI VALUTAR DIN REPUBLICA MOLDOVA Piaţa valutară reprezintă piaţa pe care persoanele juridice si fizice efectuează operaţiuni de schimb valutar. Operaţiunile de schimb valutar sunt operaţiuni de cumpărare şi vînzare a valutei străine contra monedei naţionale sau contra... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Definiția și conținutul comerțului electronic

În concepţia Organizaţiei Economice de Cooperare şi Dezvoltare (OECD) comerţul electronic (E - Commerce), reprezintă desfăşurarea unei afaceri prin intermediul reţelei Internet, vânzarea de bunuri şi servicii având loc offline sau online. O altă definiţie în accepţiune " tradiţională ",a ceea ce înseamnă comerţul... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Coroană norvegiană

Coroană norvegiană este unitatea monetară oficială a Norvegiei. Codul ISO 4271 este NOK. Subdiviziunea reprezintă øre (1 coroană = 100 øre). Monedele coroanei sunt: 50 øre, 1, 5, 10, 20 coroane, iar bancnotele coroanei sunt: 50, 100, 200, 500, 1000 coroane. Simbolul este kr. Pe 22 noiembrie 2011, 1 NOK= 0, 5573... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras

Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori

1. Controlul financiar executat prin cenzori La nivelul societăţilor comerciale şi a altor forme de organizare a agenţilor economici, controlul financiar se realizează prin cenzori, precum şi prin organe şi forme prevăzute în actele normative, contractele de societate şi statutele proprii de înfiinţare şi... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview