Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 48 din 141

Sistemul Bancar al Italiei

1. Prezentare generală Italia a avut tradiţii străvechi în activitatea bancară, multe dintre tehnicile bancare fiind inventate de către bancherii italieni. Funcțiile de depozit și de credit au origini foarte vechi, depunătorii încredintandu-si averile si comorile preoților. Primii bancheri, majoritatea veniţi din... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Banca Centrală a Italiei

1. Istoric şi origini Dacă originile sistemului bancar se pierd în negura timpului, fiind neclară perioada apariţiei lor, nu acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul băncilor centrale, a cărei istorie se intinde în intervalul de aproape trei secole. Pentru fiecare bancă centrală data naşterii este cunoscută cu... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Extras Preview

Evoluția și Perspectivele Cardului în Republica Moldova

Capitolul I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CARDUL BANCAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA În actele normative aflate în vigoare în Republica Moldova, cardul bancar este definit ca un suport de informaţie standardizat şi personalizat prin intermediul căruia deţinătorul, de regulă, cu utilizarea numărului personal de identificare al... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Caracteristicile Băncilor de Afaceri

Introducere Diferenţa între băncile de afaceri şi băncile de depozit decurge mai puţin din specializarea riguroasă decât din orientarea activităţii lor. Apariţia acestui nou compartiment în activitatea bancară ”afaceri de bancă” este strâns legată de evoluţia economiei moderne în care s-au înscăunat marile... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Dinamica poziției investiționale a balanței de plăți externe a Republicii Moldova - tendințe, factori, perspective

Actualitatea temei. Odată cu intensificarea schimburilor internaţionale, au apărut şi s-au dezvoltat o serie de instrumente de inregistrare sintetică a acestora pe o perioadă determinată. Aceste instrumente sunt utilizate de factorii de decizie în vederea elaborării politicilor comerciale, politicilor valutare,... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Impactul Politicii Cursului Valutar asupra Evoluțiilor Macroeconomice din Republica Moldova

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA CURSULUI VALUTAR DIN REPUBLICA MOLDOVA Piaţa valutară reprezintă piaţa pe care persoanele juridice si fizice efectuează operaţiuni de schimb valutar. Operaţiunile de schimb valutar sunt operaţiuni de cumpărare şi vînzare a valutei străine contra monedei naţionale sau contra... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Definiția și conținutul comerțului electronic

În concepţia Organizaţiei Economice de Cooperare şi Dezvoltare (OECD) comerţul electronic (E - Commerce), reprezintă desfăşurarea unei afaceri prin intermediul reţelei Internet, vânzarea de bunuri şi servicii având loc offline sau online. O altă definiţie în accepţiune " tradiţională ",a ceea ce înseamnă comerţul... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Coroană norvegiană

Coroană norvegiană este unitatea monetară oficială a Norvegiei. Codul ISO 4271 este NOK. Subdiviziunea reprezintă øre (1 coroană = 100 øre). Monedele coroanei sunt: 50 øre, 1, 5, 10, 20 coroane, iar bancnotele coroanei sunt: 50, 100, 200, 500, 1000 coroane. Simbolul este kr. Pe 22 noiembrie 2011, 1 NOK= 0, 5573... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras

Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori

1. Controlul financiar executat prin cenzori La nivelul societăţilor comerciale şi a altor forme de organizare a agenţilor economici, controlul financiar se realizează prin cenzori, precum şi prin organe şi forme prevăzute în actele normative, contractele de societate şi statutele proprii de înfiinţare şi... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Conceptul de Faliment Bancar

Conceptul de faliment bancar Termenul de faliment are semnificaţii diferite în diversele legislaţii naţionale. Astfel, în S.U.A. prin faliment se înţelege o procedură care vizează fie reorganizarea, fie lichidarea averii debitorului, în vreme ce în România ea defineşte numai procedura de lichidare, nu şi pe cea de... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Studiu de Fezabilitate Ritmic Com SRL

Prezentarea firmei şi a programului investiţional propus de aceasta RITMIC COM S.R.L 1. Adresa: DN 17, Suceava - Bistrita, Loc. Ilisesti, Jud. Suceava; Tel: 0230 551 761; Fax: 0230 551 761; Mobil: 0731223300, 0731510502 Produce si comercializeaza brichete din rumegus cu urmatoarele caracteristici: - UMIDITATE... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Relația motivare-performanță în cadrul sistemului bancar

Lista figurilor: Introducere Tema aleasã este denumitã : Relaţia motivare- performanţã în cadrul sistemului bancar. Este cunoscut faptul cã investiţia în resursa umanã este esenţialã ca factor de progres îi civilizaţie.Prin alegerea acestei teme am dorit sã înteleg mai bine opţiunile unor persoane, sã înţeleg... citește mai departe

45 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Riscuri Bancare și Metode de Gestionare în Contextul Actual

INTRODUCERE Activitatea bancară este înconjurată de apariţia riscului, care poate avea un impact considerabil asupra acesteia, negativ sau pozitiv, deoarece din nici o afacere nu se obţine profit fără risc. Prezenta lucrare este structurată în 3 capitole, şi studiu de caz care este concretizat pe banca BCR.... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Considerații Privind Ratingul de Țară la Nivelul României

INTRODUCERE Tema pe care am abordat-o în acest proiect este “Considerații privind ratingul de țară la nivelul României”, care se structurează pe 3 capitole. În primul capitol am făcut referire la ratingul de țară, cu noțiuni teoretice, funcții și caracteristici precum și obiective, criterii de notare și nu în... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Economie bancară - Bancpost

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Bancpost Bancpost a fost înființată în 1991, ca bancă universală, comercială și de economii, cu capital de stat, devenind în noiembrie 2002 prima bancă privatizată integral din sistemul bancar românesc. Bancpost este una... citește mai departe

74 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Tipuri de resurse bancare - operațiuni pasive

Introducere Resursele reprezintă totalitatea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea unor obiective strategice pe o anumită perioadă de timp. Dacă ne referim la bănci, acestea cuprind totalitatea mijloacelor băneşti aflate la dispoziţia lor şi pe care le folosesc în operaţiuni de credit şi alte operaţiuni... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România

Capitolul 1. Banca Europeană pentru Recostrucție și Dezvoltare – scurtă prezentare 1.1. Crearea BERD Ideea Băncii Europene, invocată de preşedintele François Mitterrand a Franţei, la Parlamentul European la Strasbourg, în data de 25 octombrie 1989, a prins viață la 29 mai 1990, odată cu semnarea acordului său de... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect practică - BRD Copou

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR Sistemul informaţional bancar este constituit din ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor, reprezentând o premise a unei bune organizări, atât a activităţii de conducere, coordonare şi control, cât şi a celei... citește mai departe

50 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele se confruntă şi ale cărui consecinţe nedorite caută să le limiteze cât mai mult, eradicare, fiind, practic imposibilă. Efectele evaziunii fiscale se repercutează direct asupra veniturilor fiscale,... citește mai departe

69 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnici promoționale - brandul Banca Transilvania

Banca Transilvania a fost infiintata in 1994, in Cluj-Napoca, la initiative unui grup de oameni de afaceri. BT reprezinta una dintre cele mai importante institutii financiar-bancare din Romania, aflata in top 10 si una dintre cele mai attractive companii listate la Bursa de Valori Bucuresti. Banca Transilvania are... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Studiu Monografic - BRD Groupe Societe Generale

CAP I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE BRD GSG ISTORIC ŞI EVOLUTIE 1.1 Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial(S.N.C.I.) începe şi istoria BRD. Obiectivul acestei instituţii publice era finanţarea industriei româneşti, fiind structurată din punct... citește mai departe

60 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Pieței Conturilor de Economii și Depozite din România

CAPITOLUL 1. ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC INTERN ȘI INTERNAȚIONAL 1.1. Mediul economico-financiar internaţional și impactul asupra economisirii Anii 2010-2011 s-au dorit a fi anii de repornire a motoarelor economice, anii de relansare a creşterii economiilor naţionale şi al revenirii puterii de cumpărare a monedelor.... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Cadrul Politicii Monetare Unice a BCE

Capitolul I: Banca Central Europeană - caracteristici 1.1 Organizare şi funcţionare Banca Central Europeană (BCE) este una din cele mai tinere bănci centrale, fiind înfiinţată la 1 Iunie 1998, iar prin tratatul UE se împuterniceşte să introducă noua monedă şi să asigure gestionarea acesteia. Ca orice bancă... citește mai departe

16 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Metode de control în administrația publică din România

1. Notiunea de control in administratia publica Prin control se intelege activitatea de verificare a institutiilor publice si a conformitatii actiunilor autoritatilor,ale organizatiilor nestatale,ale persoanelor fizice si juridice cu reglementarile juridice in vigoare. In urma efectuarii controlului,sunt depistate... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie

Capitolul 1. Principalele caracteristici ale pieţei financiare din Marea Britanie 1.1. Supravegherea sistemului financiar britanic exercitată de FSA Sistemul financiar din Regatul Unit cuprinde activitățile economice ale băncilor, firmelor de investiții, societăților de asigurare și brokeri, precum și alte... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview