Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 49 din 140

Banca Centrală Europeană

CAP1. Aspecte generale privind Banca Centrală Europeană 1.1.ISTORICUL ŞI MISIUNEA BĂNCII CENTRALE EUROPENE În anul 1989, un raport al preşedintelui Comisiei Europene, Jacques Delors ,arăta că statele membre ale Comunităţii Europene erau pregătite pentru a demara realizarea unei Uniuni Economice şi Monetare(UEM).... citește mai departe

15 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar Italian

1. SCURTĂ DESCRIERE A SISTEMULUI BANCAR ITALIAN 1.1. ORIGINI Italia a avut tradiţii străvechi în ceea ce priveşte activitatea bancară, multe dintre tehnicile bancare fiind inventate de bancherii italieni. După unificarea din 1861, Italia a ramas mult in urmă fata de celelalte ţări din Europa, din punct de vedere... citește mai departe

46 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Prezentare Wells Fargo

Wells Fargo Istoric Numele Wells Fargo a fost întotdeauna asociat cu imaginea a şase cai trăgând o trasura în timp ce traversează America de Vest, încărcată cu aur. Întreaga sa istorie, de peste 150 de ani, include momente importante din istoria Americii, la nivel naţional si internaţional. Wells Fargo este o... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Analiza comparativă a creditului auto

Introducere Intr-o economie functionala, un numar important de agenti economici si persoane fizice nu dispund de suficiente mijloace banesti pentru a-si desfasura in bune conditii activitatea sau pentru a-si procura cele necesare consumului, motiv pentru care adesea apeleaza la produsele bancare din gama... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluția inflației în Republica Moldova

1.1 ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE În economia actuală, inflaţia constituie o realitate universală deoarece, sub diverse forme şi în măsură diferită ea afectează toate ţările. Inflaţia este considerată permanentă, pentru că, apărută înaintea ştiinţei economice, a parcurs mai multe etape şi nu a cedat decât... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Forme ale Taxelor Vamale și Impactul Lor asupra Relațiilor Economice Internaționale

Cap.1. Caracterizarea taxelor vamale Taxele vamale sunt sume de lei ce se încasează de organele vamale pentru importul, exportul şi tranzitul de mărfuri. Prin taxele vamale statul poate să protejeze economia naţională. Plătitorii taxelor vamale sunt persoanele fizice şi cele juridice care au ca activitate... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Practică de specialitate BRD

Capitolul 1 Prezentare generală a Băncii Romăne pentru Dezvoltare 1.1 Scurt istoric Conform Hotărârii Guvernamentale numărul 1178/2 noiembrie 1990 publicată în Monitorul Oficial 132/26 noiembrie 1990, la data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează BRD - Banca Română pentru Dezvoltare - societate pe acţiuni prin... citește mai departe

70 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Operațiunile BERD în România

Capitolul 1 Strategia Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România 1.1 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare- instituţie financiară „Fondată in 1991 ca răspuns la provocările in planul economic, social şi politic apărute in acea perioadă in Europa centrală şi de est, Inauurată după... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Procedee și Tehnici de Control Financiar

1. Introducere Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici și instrumente care, îmbinate cu profesionalism, se aplică în vederea soluționării concrete a problemelor ce decurg din funcțiile controlului. În practica controlului utilizarea tehnicilor și procedeelor specifice de control... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1.1. Banca - definiţie 1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia modernă 1.3Organizarea sectorului bancar românesc actual 1.1. Banca – definiţie Banca este o instituţie care se ocupă cu comerţul cu bani pe cont propriu,... citește mai departe

52 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Leasingul - Formă Modernă de Creditare

INTRODUCERE Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de identificare a noi forme de finanţare pentru desfacerea produselor şi a prestărilor de servicii. Leasingul reprezintă astfel o soluţie de compromis în sensul că investeşti cu... citește mai departe

102 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Tipuri de asigurări

Asigurările constituie relaţii economice, în formă bănească, stabilite pe baze obligatorii sau contractuale, generate de transferul unor riscuri pure între asiguraţi şi asigurători şi prin care se constituie şi se utilizează, pe baze mutuale, fonduri băneşti specifice (de asigurare). Plecând de la această definiţie... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Extras Preview

Particularități ale dimensionării primelor în asigurările de viață

Ca şi în cazul altor ramuri de asigurare, la asigurările de viaţă prima tarifară este compusă din prima netă (denumită şi primă pură sau tehni¬că) şi adaosul de primă. Prima netă este destinată să acopere cheltuielile cu plata indemnizaţiilor cuvenite asiguraţilor, iar din adaosul de primă sunt acoperite... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza unui produs bancar. Mastercard Forte pentru medici - Banca Transilvania

Banca Transilvania deţine 12% din piaţa cardurilor din România, cu peste 1.620.000 de carduri emise. Datorită maturizării pieţei şi a unui public tot mai mare şi mai segmentat, BT a lansat, de-a lungul timpului, 12 tipuri de carduri, dintre care 9 sunt destinate persoanelor fizice, iar celelalte 3, persoanelor... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Studiu de Fezabilitate SC Betty Ice SRL

1. Identificarea unei firme reale și analiza SWOT a acestia. Societatea Betyy Ice S.R.L. s-a înfiinţat la data de 12.08.1994, cu un capital social de 19.500.000 lei vechi, având acţionari pe Armenean Vasile (89,42%) şi Buliga Teodor (10,56%). SC Betty Ice S.R.L., număr de înregistrare la Oficiul Registrului... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea Imobiliară Comercială din Ungaria

Cap. 1. Piaţa imobiliară comercială internaţională Proprietatea imobiliară comercială este deseori denumită ca fiind proprietatea care produce venit cum ar fi spaţiile de birouri, restaurante, centre comerciale, hoteluri, parcuri industriale, depozite, fabrici şi proprietăţi rezidenţiale deţinute, de exemplu, de o... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și funcționarea piețelor bursiere

Introducere Termenul de bursa desemneaza o institutie cu putere de autoreglementare, specifica economiei de piata libera - bursa - ca forma organizata de schimb pentru marfuri si valori. In esenta, notiunea este,indica locului de intalnire a negustorilor si oamenilor de afaceri, in sensul unui spatiu de... citește mai departe

19 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Etica și economia

Rezumat Afacerea, organizaţie profitabilă, trebuie să devină etică pentru a supravieţui intr-o lume globalizată. Este adevărat că, in ultimele decenii, afacerile s-au schimbat dramatic sub imboldul remarcabilelor transformări din toate domeniile de activitate. insă, cele mai importante schimbări s-au datorat unor... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Formele Integrării Economice

Capitolul 1 CONCEPTUL DE INTEGRARE ECONOMICĂ 1.1. Scurt istoric al conceptului de integrare economică Cuvântul “integrare” a fost utlizat, de la prima lui atestare grafică, în anul 1620, și până la începutul secolului nostru, exclusiv în științele exacte. În limba română, ca de altfel și în limbile germană,... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul de Informare și Metodologia de Exercitare a Controlului Financiar

Cap. 1. SURSELE DE INFORMAȚII PENTRU CONTROLUL FINANCIAR Conducerea presupune un sistem de comunicații care să asigure transmiterea clară, precisă, completă și rapidă a informațiilor, instrucțiunilor, ordinelor, directivelor necesare bunului mers al activității. Sistemul de informare implică controlul asupra... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Obiective și funcțiile FMI - relațiile cu țările membre

1. Istoricul FMI Fondul Monetar Internaţional – FMI (International Monetary Fund – IMF) este o instituţie financiară internaţională care în prezent are 187 de ţări membre, fiind înfiinţată cu scopul de a promova cooperarea monetară internaţională, creşterea echilibrată a comerţului internaţional, folosirea forţei... citește mai departe

28 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Orientări Bancare Contemporane

Cap.1 Structura sistemelor bancare și caracteristici actuale 1.1. Structura sistemelor bancare Termenul de sistem bancar poate fi definit ca fiind un ansamblu de instituții, reguli, relații financiar – bancare, tehnici și infrastructuri ce se condiționează reciproc, cu scopul de a atrage fonduri financiare sub... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea activitatatii curente la nivelul agenților economici

CAPITOLUL I Necesarul financiar al ciclului de exploatare - sursa de acoperire a activelor circulante Fondul de rulment reprezintặ un indicator clasic, frecvent utilizat în analiza financiarặ. Conţinutul si înterpretarea acestuia au evoluat în timp şi variazặ înca în prezent în funcţie de utilizator. In ciuda... citește mai departe

61 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Marketing-ul Produselor și Serviciilor Bancare

Capitolul 1 – Marketing-ul produselor şi serviciilor bancare Aspecte generale 1.1. Rolul şi importanţa marketing-ului produselor şi serviciilor Conceptul de marketing se bazează pe importanţa recunoaşterii cerinţelor cumpărătorilor şi răspunderii la nevoile acestora în condiţii de eficienţă. Identificarea... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Solvabilitatea bancară

Reglementarea prudenţială a solvabilităţii societăţilor bancare are în vedere adecvarea fondurilor proprii la riscurile asumate. În această accepţiune, fondurile proprii reprezintă ultimul garant al solvabilităţii în faţa ansamblului riscurilor, avand o functie protectiva in vederea functionarii normale a... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview