Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 5 din 141

Evoluția creditelor acordate gospodăriilor populației pentru locuințe în perioada 2007-2018

Creditul ipotecar constă dintr-un împrumut destinat achiziționării, construcției sau renovării (modernizării) unei locuințe și se garantează tot cu locuința respectivă pentru a se asigura obligația plății creditului rezultată în urma acestui împrumut. Ipoteca este înregistrată în Cartea Funciară, iar locuința este... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Societățile de investiție financiară din România

SIF Banat Crișana INFORMATII Cunoscuta societate de investiții financiare Banat-Crișana, întâlnită și sub acronimul de SIF 1, este organizată și funcționeză sub forma de societate comercială pe acțiuni, având un cod unic de înregistrare RO 2761040, deține și o autorizare din partea CNVM, conform cu Decizia CNVM... citește mai departe

45 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de licență cu tema Gestiunea resurselor bancare atrase constă în accentuarea importanței gestiunii fondurilor acumulate de bancă prin diverse surse. Orice organizație, indiferent dacă e comercială sau necomercială, industrială, financiară, privată sau publică, are nevoie de... citește mai departe

75 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea de atragere a depozitelor de către băncile din Republica Moldova

Obiectivul: analiza activității băncilor comerciale în vederea completării resurselor împrumutate prin atragerea depozitelor. 1. ANALIZA COMPARATIVĂ A DEPOZITELOR PE TERMEN DE 6 LUNI Tabelul 1.1 Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 6 luni Criterii de comparație „EuroCreditBank” SA Clasic „ComerțBank”... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și funcționarea pieței financiare NYSE

CAPITOLUL 1: PIAȚA FINANCIARĂ NYSE Piețele financiare reprezintă o parte importantă din viața cotidiană. Investițiile în titluri sunt o componentă semnificativă a portofoliului unui investitor. Deținerea de acțiuni înseamnă deținerea unei părți dintr-o companie. Când o companie dorește să se extindă, ea vinde... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Exigențe ale integrării României la Uniunea Europeană Impactul aderării asupra economiei naționale

Capitolul I Exigențe ale integrării României în Uniunea Europeană I.1 Istoric al relațiilor României cu Uniunea Europeană În anul 1967 încep să aibă loc primele relații formale între țara noastră și, atunci așa denumita, Comunitatea Economică Euopeană. Acestea au fost reprezentate de negocieri privind incheierea... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza pieței imobiliare din Bulgaria

CAPITOLUL 1. PIAȚA IMOBILIARĂ 1.1.Caracteristici generale ale pieței imobiliare Piața imobiliară este alcătuită din totalitatea tranzacțiilor ce implică drepturi de proprietate sau de folosință asupra terenurilor sau clădirilor. Într-o altă abordare, prin piața imobiliară se înțelege acea piață unde se întâlnește... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul monetar european II

CAPITOLUL 1: CREAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI MONETAR EUROPEAN În anul 1971, Comunitatea Economică Europeană a dorit înlăturarea instabilității monetare prezente în piețele de schimb și realizarea unui sistem monetar mult mai performant între țările europene și drept urmare, în anul 1979 aceasta a creat un... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea riscului de țară de către agențiile de rating - abordare comparativă

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE SPECIFICE RISCULUI DE ȚARĂ Riscul de țară reprezintă un concept complex și controversat, întrucât nu se poate vorbi de o abordare metodologică unitară. Apariția și dezvoltarea acestuia s-a realizat ca urmare a intensificării, după perioada celui de-al doilea război mondial, a... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Factori de influență al ratei creditelor neperformante

INTRODUCERE Definiția creditelor neperformante diferă de la o țară la alta, iar inexistența unui standard general acceptat reprezintă o problemă în cazul comparațiilor la nivel internațional. Unele dintre cele mai frecvent utilizate definiții sunt cele ale Fondul Monetar Internațional. Conform Ghidului de compilare... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Transformări în sistemul financiar-bancar și în politica monetară în contextul integrării europene

1. Momentele inițiale ale sistemului bancar românesc În perioada actuală, străduința pentru înființarea unei bănci s-a inițiat încă de la debutul secolului al XIX lea.Înainte de apariția Băncii Naționale Române, s-au pus bazele întemeierii Casei de Depuneri și Consemnațiuni -1864, ce avea ca scop emisiunea... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul euro asupra piețelor financiare europene

Introducere Euro este moneda națională comună pentru majoritatea statelor din Uniunea Europeană , adică 19 țări din 28 de state membre . Moneda euro a emisă în anul 1999 când aceasta a fost lansată oficial , ca monedă de cont intrând în circulație ca și bancnotă abia la data de 1 ianuarie 2002. 1. Structura ,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Așezarea și perceperea impozitului pe venituri din salarii în cadrul SC Multibrand Service SRL

Cap 1. Așezarea impozitului pe venit din salarii 1.1. Cadrul juridic și elementele tehnice utilizate în așezarea impozitului pe slarii Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal care a fost aplicabil de la data de 1 ianuarie 2007, art. 55, sunt definite veniturile din salarii astfel: „Sunt considerate... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creditarea și garanțiile Băncii Europene de Investiții

Introducere Banca Europeană de Investiții, este una dintre cele mai dezvoltate entități de unde se pot acorda împrumuturi pentru finanțarea unor proiecte atât pe termen scurt cât și pe termen lung din Uniunea Europeană. De asemenea, Banca Europeană de Investiții este așa cum afirmă și numeroase legi, cea mai mare... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern

Capitolul I: Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit public Obiectivul general al auditului public intern în entitățile publice este reprezentat de îmbunătățirea managementului acestora și poate fi atins, în principal, prin: - Activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea imobiliară rezidențială din Austria

CAPITOLUL I: TENDINȚE ȘI CONCEPTE ALE FINANȚĂRII IMOBILIARE REZIDENȚIALE ÎN AUSTRIA Economia din Austria a început să se reducă încă din anul 2008, produsul intern brut s-a majorat în termeni reali cu 1,8%. Având în vedere mai mulți factori negativi, economia Austriei s-a comportat mai bine decât celelalte țări din... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instituții ale Uniunii Europene - Atribuții financiare și modul de înfăptuire a acestora

CAPITOLUL I: INSTITUȚIILE PRINCIPALE ALE UNIUNII EUROPENE 1.1. Parlamentul Uniunii Europene La data de 10 septembrie 1952, ca și celelalte instituții publice, Parlamentul nu a fost alcătuit în forma lui prezentă. Una dintre cele mai vechi instituții comune a început ca CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui și... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele ce au fost realizate în activitatea bancară și de credit. Sistemul bancar, într-o economie de piață, îndeplinește funcția de atragere precum și cea de concentrare a... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografie Sistemului Bancar din Austria

Capitolul 1. Sistemul bancar din Austria 1.1.Indroducere Austria este o țară situată în Europa Centrală având o populație de 8,47 milioane de locuitori. Nu are ieșire la mare și este învecinată de Cehia, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Italia, Elveția și Liechtenstein. Teritoriul țării acoperă 83.879 km2,... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru Ceska exportni banka

1. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru banca Českî exportní banka din Cehia 1.1 Istoric Českî exportní banka (Banca Cehă de Export, "ČEB" ) a fost înființată în anul 1995. A fost înființată ca bancă în conformitate cu Legea nr. 21/1991. În baza autorizării de a începe activitatea... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Operațiunile Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare în România

CAPITOLUL 1 Prezentarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 1.1. Crearea și conducerea BERD Președintele Franței, François Mitterrand, în anul 1989 a prezentat prima idee de înființare a unei bănci europene de devoltare, idee ce a fost materializată peste 18 luni prin deschiderea acesteia în anul... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tendința în evoluția datoriei publice a României după anul 1989

INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe țări ale lumii, care s-a repetat, o constituie întocmirea și încheierea acestora cu deficite. Cauzele și nivelul deficitului cunosc diferențieri importante, datorită gradului diferit de dezvoltare economică, astfel întâlnim: țări dezvoltate, țări... citește mai departe

43 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Despre monedă, credit, bănci în religie și istorie

Înainte de apariția banilor exista trocul, un sistem destul de complicat de folosit pentru schimburile comerciale ce aveau loc între oameni. Putem afirma faptul că primii ”banii” ai omenirii au fost sarea, ceaiul, vitele, cochiliile de scoici, condimentele, grânele sau orice alt obiect cu care se putea realiza un... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Organizarea și funcționarea pieței financiare în Grecia

1. BANCA NAȚIONALᾸ A GRECIEI Banca Națională a Greciei S.A. a fost fondată in anul 1841, iar la bursă a fost listată în anul 1880, în Atena. În cei peste 160 ani de funcționare bună, această Bancă s-a extins într-un grup financiar destul de diversificat, iar în același timp și modern. Ca și urmare a acestei... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Internet banking pe piața din România - evoluții și perspective

Capitolul 1: Aspecte generale ale Internetului Banking 1.1. Conceptul de Internet Banking De-a lungul anilor s-a constatat că Intenet Banking a devenit din ce în ce mai utilizat de către români. Deseori acesta este denumit și un serviciu bancar online pentru că internetul este văzut ca un canal de distribuție cu... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview