Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 58 din 140

Duopolul Boeing - Airbus

Relaţiile dintre agenţii economici pe piaţa, în funcţie de interesele lor, constituie un sistem economic de concurenţă, în care fiecare are libertatea să producă şi să vânda ce-i convine, în condiţiile pe care le considera cele mai favorabile. Sistemul concurenţial reprezintă totalitatea relaţiilor dintre agenţii... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Bugetul pentru sănătate

INTRODUCERE Planul strategic al Ministerului Sanatatii pentru perioada 2008-2010 consta in imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si realizarea unui sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului. Valorile comune avute in... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Burse și Tranzacții Bursiere

Concepte privind piaţa de capital - Conceptul continental-european - Conceptul anglo-saxonConceptul continental-europeanPiaţa de capital - Piaţa monetară - Piaţa financiară - Piaţa ipotecarăConceptul anglo-saxonPiaţa financiară - Piaţa monetară - Piaţa de capital - Piaţa asigurărilorCererea şi oferta de... citește mai departe

74 pagini Gratis Extras Preview

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are originile în Antichitate, perioadă în care bogăţiile erau păstrate în temple, fapt ce aducea un anumit “profit” preoţilor, pe lângă recunoaşterea templelor de către populaţie. În... citește mai departe

89 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Economia de Piață

1.Economia de piaţă ca formă evoluată a economiei de schimb În lume există în prezent o mare varietate de tipuri specifice de organizare și reglare a activității economice, dar sistemul economiei de piață a devenit predominant in lumea contemporană. Intre economia de piață și economia de schimb se pune adesea... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul Riscului Bancar

Introducere Actualitatea temei. La momentul actual, problema managementului riscurilor devine din ce în ce mai actuală. În acelaşi timp, însăşi noţiunea risc devine tot mai puţin clară, mai complicată şi discutabilă. În prezent există peste o sută de definiţii ale noţiunii de risc. Unele dintre ele sunt mai... citește mai departe

55 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Monedă

Bani = provine de la dinarul banal (batut de banii Sloveniei) care a circulat mult timp si pe teritoriul Romaniei de azi. Treptat denumirea a fost extinsa si asupra altor tipuri de dinari, desemnand orice moneda cu o anumita greutate si calitate. Potrivit dicţionarului explicativ al limbii române, prin bani se... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Studiu Privind Contabilizarea Obligațiilor Patrimoniale ale unei Entități

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DATORIILE LA S.C. CRISOP S.R.L. 1.1. Prezentarea societăţii Societatea comercială CRISOP S.R.L a fost înfiinţată la data de 13 noiembrie 2000 prin H.J. nr.1860/2000 fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului din judeţul ARAD sub numărul J02/ 607/ 2000.... citește mai departe

37 pagini 7 puncte Extras Preview

Evaluarea Riscului de Audit

1. RISCURI ÎN AUDIT Riscul de audit este riscul ca auditorul sa exprime o opinie de audit incorecta atunci cand exista erori semnificative in situatiile financiare. Auditorul nu poate controla totul si toate operatiunile, ci folosind proceduri specifice, cauta sa obtina un grad rezonabil de certitudine ca... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Diagnosticul financiar SC Rada Exim SRL

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Scopul şi rolul diagnosticului financiar Diagnosticului financiar reprezintă un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi. Prin intermediul unei analize retrospective, diagnosticul financiar... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Operațiuni cu Carduri la GE Garanti Bank

CAPITOLUL 1. Aspecte teoretice privind operaţiunile cu carduri 1.1. Generalităţi despre carduri şi participanţii la activitatea cu carduri bancare DEFINIŢII: 1. Emitentul cardului Emitentul este o instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară care emite şi pune la dispoziţia deţinătorului un... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Metodologic de Exercitare a Controlului Financiar

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.1. CONCEPTUL GENERAL AL CONTROLULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢA Economia de piaţă, în esenţa sa este o economie mixtă, mai mult sau mai puţin liberă, ce evoluează într-un cadru legal stabilit de către stat, acesta exercitând o intervenţie indirectă şi globală (inclusiv prin... citește mai departe

100 pagini 13 puncte Extras Preview

Monografie BRD

Cap1. BRD – Groupe Société Générale – scurtă prezentare BRD – Groupe Société Générale este o persoană juridică constituită potrivit legii, ca societate pe acţiuni. Sediul social al acestei instituţii este în municipiul Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, Nr. 1-7, Sector 1, fiind a doua bancă din România ca valoare a... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Organele și Funcțiile Sistemului de Asistență Socială

1.Scurt istoric al sistemului de asistență socială în România Conform proiectului de lege privind Asistența Socială din 15 martie 2011, sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de intituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale,... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Preview

Banca Centrală Europeană

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze o temă deosebit de interesantă şi anume, “Banca Central Europeana” . Interesul este cu atåt mai mare deoarece, în contextul aderarii României la Uniunea Europeana şi a dorinţei acesteia de a adopta moneda euro, rolul Băncii Naţionale a României devine unul... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Politici și Tehnici Bancare

Aparitia banilor în economie a impus crearea unei institutii care sã asigure emisiunea, dar si supravegherea circulatiei în bune conditii a acestora. Pe de altã parte, functionarea institutiilor statului, a condus la nevoia acoperirii cheltuielilor suplimentare prin emisiune monetarã. Ca urmare, crearea... citește mai departe

184 pagini Gratis Extras Preview

Fondurile Europene

Capitolul I Consideraţii generale privind fondurile şi programele Uniunii Europene Cu toate că, la origine, Uniunea Europeană a fost creată pentru a realiza un obiectiv politic pacificator, aspectul economic a fost totuşi cel care a reuşit să dinamizeze şi să încununeze cu succes această construcţie europeană.... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Centrală Europeană

INTRODUCERE Am ales această temă de referat ‘’Banca Centrală Europeană’’ deoarece această instituţie este responsabilă cu politica monetară a zonei euro începând cu luna ianuarie 1999 odată cu transferal acestor responsabilităţi de la Băncile Centrale Naţionale a 11 state membre. Doi ani mai târziu, Grecia a... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Bazele Activității Bancare

1) Operatiunile de casa: a) tipuri de casa; b) personalul casieriei; c) determinarea limitei de casa; d) tipurile de documentatie insotite si cele ce se intocmesc in casa. e) ordinea de incasare a numerarului. 2) Decontarile prin virament a) principiile de efectuare b) formele: i) dispozitie de plata ii) cererea... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras Preview

Sistem Bancar Canada

Capitolul 1. Sistem financiar Canadian Odată cu fondarea Băncii din Montreal (Bank of Montreal) în anul 1817, a început să se dezvolte cu adevărat activitatea bancară în Canada. În curând, alte bănci şi-au început afacerile în Canada iar după un proces lung de autorizare a activităţii au început să desfăşoare... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Leumi

Cu mai mult de 100 de ani in urma s-a stabilit in Londra, la 27 februarie 1902, Compania Anglo-Palestiniana care a devenit in timp Bank Leumi le-Israel cu prima sucursala deschisa in Jaffa in anul 1903. Banca israeliana Leumi a cumparat, in luna august, 99,27% din capitalul social al Eurom Bank de la firma olandeza... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Grile bănci

TESTE DE EVALUARE 1.„Băncile comerciale adună informaţii asupra subiecţilor economici (persoane fizice sau juridice) care solicită împrumuturi, încercând să limiteze expunerea la riscurile selecţiei adverse, în plus menţinând legăturile cu clienţii împrumutaţi, ele limitează riscul generat de hazardul moral.”... citește mai departe

34 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile finanțe

fiscalitate 1. Finantele reprezinta: a. stiinta procurarii veniturilor necesare familiilor si a modului de utilizare (cheltuire) a acestora b. stiinta procurarii veniturilor necesare statului si a modului de utilizare (cheltuire) a acestora c. stiinta procurarii si cheltuirii banilor de fiecare persoana fizica... citește mai departe

135 pagini 4 puncte Extras Preview

Internet Banking

Internet banking – serviciu oferit de către bănci clienţilor săi şi prin care sunt facilitate operaţiuni bancare on-line. Pentru utilizarea acestui serviciu este necesar de: un calculator, indiferent de localizarea lui; o conexiune la internet; Acest serviciu este modern şi aduce un element de confort... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras

Riscul de credit în activitatea bancară

Noțiuni generale despre riscul de credit Întrucât acordarea de credite reprezintă o activitate complexă, care nu poate fi deprinsă de contextul economic și juridic în care instituția de credit este amplasată, se impune abordarea, în prezentul capitol, a riscurilor specifice care pot condiționa aceste operațiuni.... citește mai departe

17 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview