Toate documentele din domeniul Banci

 • Internet Banking pe piata din Romania - evolutii si perspective

  Capitolul 1 Aspecte generale privind Internet Banking-ul 1.1.Conceptul de Internet Banking „Internet-bankingul este un instrument de plată la distanţă care se bazează pe tehnologia internet (world wide web) şi pe sistemele informatice ale emitentului.” Internet Banking-ul este prietenul cel mai bun al omului modern, al omului grăbit. Internet banking-ul este numit uneori chiar şi serviciu bancar online deoarece utilizează internetul ca şi canal de distribuţie, prin intermediul căruia se...

 • Analiza fluxurilor financiar-monetare specifice creditarii

  1.Evoluţia sistemului banϲar românesϲ şi tranziţia la eϲonomia de piaţă Sistemul banϲar, în ϲadrul luϲrărilor de speϲialitate este definit ϲa fiind ansamblul instituțiilor, relațiilor finanϲiar-banϲare, normelor, infrastruϲturilor, tehniϲilor ϲe interaϲţionează în mod ϲomplex, ϲu sϲopul de a mobiliza sub formă de depozite și distribui sub formă de ϲredite fonduri finanϲiare, preϲum și de a oferi faϲilități, inϲlusiv sisteme de plăți, pentru diverși agenți eϲonomiϲi, finanϲiari sau nefinan ...

 • Sistemul financiar bancar romanesc in contextul integrarii europene

  1.Sistemul financiar bancar românesc în contextul integrării europene Sistemul financiar al unei ţări reprezintă un ansamblu de elemente sau categorii financiare, caracterizat prin legături organice între componentele sale, care îi imprimă un caracter unitar, de sistem. Sistemul bancar reprezintă ansamblul instituţiilor, relaţiilor financiar-bancare, normelor, infrastructurilor, tehnicilor ce interacţionează în mod complex, cu scopul de a mobiliza sub formă de depozite şi distribui sub...

 • Evaziunea fiscala si impactul acesteia asupra echitatii fiscale

  Ιntrοduсеrе Sοсіеtɑtеɑ сοntеmрοrɑnă sе сοnfruntă сu ο sеrіе dе рrοblеmе dе nɑtură есοnοmісă şі fіnɑnсіɑră, сɑrе mɑі dе сɑrе mɑі sеrіοɑsе. Dіntrе ɑсеstеɑ, еvɑzіunеɑ fіsсɑlă рɑrе ɑ fі fеnοmеnul сu іmрlісɑţііlе сеlе mɑі mɑrі ɑtât ре рlɑn есοnοmіс сât şі ре рlɑn sοсіɑl. Fеnοmеn tοt ɑtât dе vесhі pе сât еstе însăşі ехіstеnţɑ іmpοzіtuluі prοprіu-zіs, еvɑzіunеɑ fіsсɑlă nu ɑr ...

 • Calitatea managementului educational in invatamantul prescolar

  Capіtοlul І. Fundamеntе tеοrеtіcе І.1. Calіtatеa şі managеmеntul calіtăţіі - cοnѕtrucţіе şі rеcοnѕtrucţіе cοncеptuală Calіtatеa arе ο prοfundă şі ѕеmnіfіcatіvă încărcătură pragmatіcă şі axіοlοgіcă. Nu ѕе pοatе vοrbі dе calіtatе a еducaţіеі „în ѕіnе”, cі în funcţіе dе valοrіlе prοmοvatе în ѕοcіеtatе, dе multіtudіnеa dе factοrі cοntеxtualі, ѕіtuaţіοnalі, încοrpοraţі în pοlіtіcі şі ѕtratеgіі еducaţіοnal ...

 • Managementul riscului de credit

  I.1. Rolul bancilor in economia moderna Importanta sistemului bancar intr-o economie moderna. Pe fundalul amplficarii schimburilor comerciale, dezvoltarii relatiilor economice intre state si in special datorita avantului fara precedent luat de tehnologia informationala in ultimele decenii, rolul bancilor in economie a crescut substantial atat in ansamblurile economice nationale, cat si la nivel zonal si mondial. Trebuie sa se faca distinctia in ceea ce priveste definirea rolului si...

 • Aplicatie bancara online pentru credite de consum dezvoltata prin tehnologii Microsoft

  - Capitolul 1 - Cum functioneaza o aplicatie Web Introducere Inainte de a intelege ce poate face o aplicatie C# trebuie inteles ce se intampla cu o cerere web in general. Deoarece in majoritatea cazurilor o aplicatie web este o simpla combinatie de pagini HTML si pagini dinamice mult mai complexe, trebuie inteles cum rezolva serverul cererile ce nu necesita cod. O cantitate insemnata de negociere si transfer de date se intampla inainte ca cererea utilizatorului sa ajunga la cod. O...

 • Beneficiile cardurilor de tip Premium - Costuri si avantaje

  Capitolul I: Cardul-instrument de plată modern 1.1. Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea cardului Perfecţionarea, modernizarea şi eficientizarea instrumentelor şi modalităţilor de plată au fost determinate pe de o parte de cuceririle ştiinţei, îndeosebi în domeniul tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor digitale de date (IT&C), comunicaţiilor prin circuite telefonice, cablu TV, fibră optică, satelit, telefonie mobilă, iar pe de altă parte de succesele de miniaturizare...

 • Masuri neconventionale de politica monetara adoptate de Banca Angliei in contextul crizei globale recente

  Cap I. Apariția și cauzele crizei financiare internaționale recente 1.1 Apariția crizei financiare internaționale recente Criza financiară mondială s-a declanșat în noiembrie 2007 ca urmare a pierderii încrederii a investitorilor americani în ipotecarea securizată. Acel moment a indus criza de lichiditați care a condus la o investire semnificativă de capital în piețele financiare de către Banca Angliei, Banca Centrală Europeană și Rezerva Federală Americană. Așadar, în vara anului 2007,...

 • Inovatia finaciara pe segmentul fondurilor de investitii

  Capitolul I Fondurile de Investiții și Inovația Financiară 1.1. Definirea și caracteristicile fondurilor de investiții Fondurile de investiții sunt acele instituții care au ca principal rol constituirea de depozite provenite de la mai multe persoane pentru a obține câștiguri. Fondurile de investiții sunt inființate pe bază de contract civil și sunt administrate de către o societate de administrare a investițiilor. Din acest motiv, acestea nu au personalitate juridică. Fondurile de...

 • Analiza mecanismului de transmitere a politicii monetare a Bancii Nationale a Romaniei

  Capitolul I. Particularităţi ale mecanismului de transmisie a politicii monetare în România 1.1 Politica monetară a Băncii Naționale a României Banca Națională a României este banca centrală a României, fiind o instituție publică cu caracter independent, având sediul central în București. Banca Națională a României a adoptat în august 2005 o strategie de politică monetară de țintire directă a inflației, ce este exprimată prin indicele prețurilor de consum și este încadrată într-un interval...

 • Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare SIF3 si SIF5

  Cap. I. Informații generale despre cele două societăţi de investiţii financiare 1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF 3) SIF Transilvania este o societate de investiții ce se autoadministrază în sistem dualist, investițiile efectuate fiind de tip închis, iar politica diversificată. Aceasta se regăsește înmatriculată în Regimul Comerțului cu numărul J08/3406/1993, cu un Cod unic de înregistrare cu numărul 3047887 și cu cel de identificare fiscală RO 3047887....

 • Inovatii in sfera produselor si serviciilor bancare de creditare

  Cap.1 Definirea și caracteristicile generale ale organismelor de plasament colectiv Organismele de plasament colectiv sunt reprezentate de fondurile de investiții sau de acele entități cu sau fără personalitate juridică, care au rolul de a atrage în mod public sau privat resursele financiare ale persoanelor fizice și juridice, pentru investirea acestora în diferite titluri financiare. Societatea de Administrare a Investițiilor (S.A.I) administrează organismele de plasament colectiv din...

 • Monografie a unei banci cu caracter international - CitiBank

  Capitolul 1.Sistemul bancar din Statele Unite ale Americii Unul dintre cele mai importante sisteme bancare din economie, un sistem cu o importantă influență mondială cea cunoscut cele mai surprinzătoare evoluții este sistemul bancar din Statele Unite ale Americii. După cum se stie, sistemul bancar al Statelor Unite este reprezentat de Sistemul Federal de Rezerve, un sistem semi-guvernamental al cărui președinte actual este Ben Bernank. Evoluţia și structura sistemului bancar SUA, a fost...

 • Cauze si consecinte ale evolutiei creditelor corporate neperformante

  Capitolul 1. Creditele corporate neperformante 1.1. Notiuni introductive Prin definiție, un credit acordat unei persoane fizice sau persoane juridice prin este considerat a fi neperformant, atunci când debitorul se află în incapacitate de plată, iar plata principalului și a dobânzii este restantî mai mult de 90 de zile, parțile implicate nereușind să ajungă la o întelegere sau re-eșalonare a datoriilor. De asemenea, creditele neperformante vor include şi acele credite care au un serviciu...

Pagina 6 din 256