Toate documentele din domeniul Banci

 • Elementele esentiale ale tehnicilor bancare practicate de bancile comerciale romanesti

  INTRODUCERE 1. Miza economică a relaţiei cu clienţii. Punctul cheie în relaţia dintre bancă şi clientelă este satisfacerea cerinţelor clientului. Dacă până de curând clientul căuta instituţia financiară care să îi satisfacă nevoile, mai nou rolurile s-au inversat prin faptul că banca este cea care caută clienţii, le transmite informaţii şi încearcă să le satisfacă necesităţile. Implementarea relaţiei dintre bancă şi clientelă nu este un exerciţiu singular ci trebuie să existe o cerere...

 • Managementul portofoliului

  Lucrarea nr.1 Identificarea trendului acțiunilor BVB și EL și a indicelui BET în luna octombrie Tabel nr.1 Evoluția piețelor de închidere ale acțiunilor BVB și EL și a indicelui BET în luna octombrie Zile cu ședință de bursă Acțiuni BET (lei) BVB EL 01.10.2015 31,0000 11,6400 7.004,48 02.10.2015 31,4000 11,7600 7.050,65 05.10.2015 30,9000 11,8800 7.054,21 06.10.2015 31,4000 11,7000 6.985,78 07.10.2015 31,0000 11,8000 6.998,89 08.10.2015 30,9000 11,7600 7.046,93 09.10.2015 31,1000...

 • Activitatea de creditare intre eficienta si risc

  Creditul– Aspecte generale Creditul este o categorie economic-financiară creată pentru a servi la rezolvarea unor probleme economice, sociale sau legate de procesul de schimb. Creditul este, esenţialmente, o relație economică din cadrul relațiilor financiare; sfera acestora, denumite generic finanțe, este mai puţin cuprinzătoare decât sfera relaţiilor băneşti, specificul lor rezultând din faptul că sunt relaţii băneşti, specificul lor rezultând din faptul că sunt relaţii băneşti ce au obiect...

 • Monografie BRD

  Capitolul 1 Prezentarea firmei 1.1. Date generale Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat în 1990 conform Hotărârii de Guvern nr. 1178 din 2 noiembrie 1990, publicată şi modificată în Monitorul Oficial nr. 132 din 26 noiembrie 1990, cu un capital la înfiinţare de 1.742.253.350 lei şi un număr de 348.450.670 de acţiuni. BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni şi funcţionează conform Legii nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale şi Ordonanţei de Urgenţă nr....

 • Practica Alpha Bank

  1.1 Prezentarea societăţii bancare Alpha Bank Logo-ul băncii îşi are originea în istoria antică a Greciei, aşa cum reiese de pereversul unei medalii din insula Aegina, datând din 485 î.Ch.. Culorile sale, bleumarin şi alb-pur, sunt defapt culorile Greciei. ISTORIC În anul 1994 Alpha Bank Group şi BERD pun bazele Alpha Bank în România, sub denumirea de Banca Bucureşti. Este infiinţata ramura de investiţii a Grupului, sub denumirea Bucharest Investment Group Brokerage. În 1998 sunt...

 • Monografie Raiffeisen Bank - Agentia Copou

  Capitolul 1. Prezentarea şi organizarea societăţii bancare 1.1. Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului bancar românesc În condiţiile în care, în secolul al XIX-lea, economia germană se afla într-o situaţie dificilă, Friedrich Wilhelm Raiffeisen şi-a asumat responsabilitatea de a ameliora această stare prin crearea unei asociaţii de bănci de împrumut, ăn 1862, care a constituit baza organizaţiei de cooperative Raiffeisen actuale. După 10 ani de la înfiinţarea Raiffeisenkasse...

 • Monografia sistemului bancar japonez

  CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR DIN JAPONIA 1.1. ISTORIC În cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea,sistemul bancar japonez a început să se dezvolte,folosindu-se în acest stat modelul american.Astfel,potrivit legii bancare din anul 1863, s-au înființat mai multe bănci naționale private,contribuind consistent la crearea lor, anumiți comercianți importanți.Totalitatea operațiunilor externe ale băncilor japoneze au fost menținute constant sub controlul autorităților, până spre jumătatea anului...

 • Raiffeisen Bank Bulgaria

  Prezentarea băncii Raiffeisen Bank Bulgaria Raiffeisen Bank Bulgaria (EAD) a fost fondată în iunie 1994 prin Legea bulgară cu privire la bănci și credit de activitate, complet autorizate să opereze în țară și în străinătate. EAD este licențiată complet pentru operațiuni în Bulgaria, cât și în străinătate. Raiffeisen Bank Bulgaria se numără printre cele mai importante bănci universale din țară oferind servicii bancare din toate segmentele- corporate banking și de investiții, IMM-uri,...

 • Management bancar

  I. Prezentarea băncii 1.1.Scurt istoric Banca Braziliei este cea mai mare bancă braziliană şi latino americană de active, fiind a treia valoare de piaţă. Această bancă a fost fondată în anul 1808, are sediul în Brazilia şi este cea mai veche bancă activă în Brazilia, fiind şi una dintre cele mai vechi bănci de funcţionare continua din lume. Banca Braziliei nu este banca centrală a ţării. Banca Braziliei este controlată de guvernul Brazilian, însă stocul său este tranzacţionat la Sao Paulo...

 • Organizarea si conducerea Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

  I. Scurt istoric a Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este cea mai mare şi cea mai veche bancă multilaterală de dezvoltare. BIRD , împreună cu FMI a fost creată în urma Conferinţei Naţiunilor Unite şi Asociate de la Breeton Woods din 1-22 iulie 1994, fiind o instituţie afiliată Naţiunilor Unite. BIRD a avut ca şi scop finanţarea reconstrucţiei şi dezvoltării economiilor europene distruse de cel de-al doilea război...

 • Sisteme europene de plati

  Capitolul I Prezentare generală a sistemelor europene de plăți Implementarea Sistemului Electronic de plăți reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale sistemului bancar românesc. În prezent, sunt în lucru câteva proiecte de dezvoltare a sistemului, având ca principal scop automatoizarea și creșterea eficienței acestuia. Sistemul Electronic de Plăți va suferi transformări și din perspective peisajului European al sistemelor de plăți și al integrării în structurile europene....

 • Fundamentarea deciziei de creditare bancara a activitatii de investitii a firmei SC Garibaldi SRL

  Capitolul 1. Întreprinderile mici și mijlocii – aspecte teoretice 1.1. Definirea întreprinderilor și caracteristicile generale ale IMM-urilor Întreprinderea este definită drept o organizaţie formată din una sau mai multe persoane și este cea mai răspândită formă organizatorică ce realizează activităţi economice, utilizând, în general, mijloace economice în scopul obţinerii de profit. Importanța întreprinderilor și rolul acestora în cadrul economiei decurg din relațiile:  prestează...

 • Sistem informatic pentru informare-documentare in cadrul ING Bank

  Introducere ING Bank este o instituție financiară care oferă servicii bancare, de asigurări și de management al activelor. Tehnologia este pe cale de a deveni nucleul companiei, ceea ce m-a ajutat foarte mult la consolidarea competențelor teoretice deținute în domeniul informaticii, la găsirea tehnologiilor informatice adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor activității desfașurate în firmă iar practica de specialitate din mediul economic mi-a facilitat documentarea ce privește...

 • Sstemul bancar din Rusia

  Tipuri de instituţii : Sistemul bancar al Rusiei este unul dualist : Banca Centrală şi băncile comerciale , inclusiv afiliaţii lor şi a altor intituţii de creditare. Banca Centrală caracteristici : - Nu depinde de alte instituţii guvernamentale - Organizată ca societate pe acţiuni - Capitalul său aparţine statului , dar acţionarii pot fi băncile comerciale şi alte instituţii financiare Băncile comerciale caracteristici : - intermediari financiari - se împart în universale şi...

 • Analiza indicatorilor din bilantul contabil pentru banca Erste Bank Hungary pentru anii 2006-2012

  Capitolul 1 Sistemul bancar ungar şi evoluţia elementelor bilanţiere din bilanţul băncii ERSTE BANK 1.1. Scurt istoric Ungaria are un sistem bancar pe două niveluri, ceea ce înseamnă că funcţiile de bancă centrală şi băncile specializate (băncile comerciale şi instituţiile specializate) sunt separate. Sistemul bancar actual, pe două nivele, a fost introdus în 1987 şi cuprindea pe de o parte, Banca Naţională a Ungariei, care a căpătat un nou statut, de bancă centrală, responsabilă cu...

Pagina 6 din 258