Toate documentele din domeniul Banci

 • Sistemul monetar european II

  CAPITOLUL 1: CREAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI MONETAR EUROPEAN În anul 1971, Comunitatea Economică Europeană a dorit înlăturarea instabilității monetare prezente în piețele de schimb și realizarea unui sistem monetar mult mai performant între țările europene și drept urmare, în anul 1979 aceasta a creat un „spațiu monetar comun”. Sistemul Monetar European a fost înființat după ce s-a prăbușit Acordul de la Bretton Woods(1972), menit să participe la promovarea unității politice și...

 • Evaluarea riscului de tara de catre agentiile de rating - abordare comparativa

  CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE SPECIFICE RISCULUI DE ȚARĂ Riscul de țară reprezintă un concept complex și controversat, întrucât nu se poate vorbi de o abordare metodologică unitară. Apariția și dezvoltarea acestuia s-a realizat ca urmare a intensificării, după perioada celui de-al doilea război mondial, a împrumuturilor acordate de diferite instituții financiare unor guverne sau firme străine. În sens larg, riscul de țară reflectă probabilitatea de a înregistra pierderi financiare din...

 • Factori de influenta al ratei creditelor neperformante

  INTRODUCERE Definiția creditelor neperformante diferă de la o țară la alta, iar inexistența unui standard general acceptat reprezintă o problemă în cazul comparațiilor la nivel internațional. Unele dintre cele mai frecvent utilizate definiții sunt cele ale Fondul Monetar Internațional. Conform Ghidului de compilare al Indicatorilor de Stabilitate Financiară(FMI, 2006) se recomandă ca creditele să fie clasificate ca neperformante atunci când ratele și dobânzile scadente nu au fost plătite mai...

 • Transformari in sistemul financiar-bancar si in politica monetara in contextul integrarii europene

  1. Momentele inițiale ale sistemului bancar românesc În perioada actuală, străduința pentru înființarea unei bănci s-a inițiat încă de la debutul secolului al XIX lea.Înainte de apariția Băncii Naționale Române, s-au pus bazele întemeierii Casei de Depuneri și Consemnațiuni -1864, ce avea ca scop emisiunea bancnotelor, deoarece aceasta reprezenta banca cu o deosebită importanță în cadrul Principatelor Unite. Ulterior, au început să se realizeze tot mai multe idei și planuri, marea majoritate...

 • Impactul euro asupra pietelor financiare europene

  Introducere Euro este moneda națională comună pentru majoritatea statelor din Uniunea Europeană , adică 19 țări din 28 de state membre . Moneda euro a emisă în anul 1999 când aceasta a fost lansată oficial , ca monedă de cont intrând în circulație ca și bancnotă abia la data de 1 ianuarie 2002. 1. Structura , conținutul și funcțiile pieței financiare Piața financiară poate fi definită ca locurile ori ansamblurile mijloacelor de comunicații care facilitează atât vânzarea cât și cumpărarea...

 • Asezarea si perceperea impozitului pe venituri din salarii in cadrul SC Multibrand Service SRL

  Cap 1. Așezarea impozitului pe venit din salarii 1.1. Cadrul juridic și elementele tehnice utilizate în așezarea impozitului pe slarii Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal care a fost aplicabil de la data de 1 ianuarie 2007, art. 55, sunt definite veniturile din salarii astfel: „Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special...

 • Creditarea si garantiile Bancii Europene de Investitii

  Introducere Banca Europeană de Investiții, este una dintre cele mai dezvoltate entități de unde se pot acorda împrumuturi pentru finanțarea unor proiecte atât pe termen scurt cât și pe termen lung din Uniunea Europeană. De asemenea, Banca Europeană de Investiții este așa cum afirmă și numeroase legi, cea mai mare entitate de împrumut atât din Europa cât și din întreaga lume. În ceea ce privește obiectivul, acesta este reprezentat prin constituirea unui număr foarte mare de locuri de muncă...

 • Modalitati de imbunatatire a calitatii auditului intern

  Capitolul I: Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit public Obiectivul general al auditului public intern în entitățile publice este reprezentat de îmbunătățirea managementului acestora și poate fi atins, în principal, prin: - Activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităților publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și guvernanță. - Activități de...

 • Finantarea imobiliara rezidentiala din Austria

  CAPITOLUL I: TENDINȚE ȘI CONCEPTE ALE FINANȚĂRII IMOBILIARE REZIDENȚIALE ÎN AUSTRIA Economia din Austria a început să se reducă încă din anul 2008, produsul intern brut s-a majorat în termeni reali cu 1,8%. Având în vedere mai mulți factori negativi, economia Austriei s-a comportat mai bine decât celelalte țări din Uniunea Europeană. Contribuția cu cel mai mare impact la creșterea produsului intern brut a venit de la cererea finală, care a avut o creștere de 2,9%, în același timp în care...

 • Institutii ale Uniunii Europene - Atributii financiare si modul de infaptuire a acestora

  CAPITOLUL I: INSTITUȚIILE PRINCIPALE ALE UNIUNII EUROPENE 1.1. Parlamentul Uniunii Europene La data de 10 septembrie 1952, ca și celelalte instituții publice, Parlamentul nu a fost alcătuit în forma lui prezentă. Una dintre cele mai vechi instituții comune a început ca CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului), fiind formată din 78 de membrii ai parlamentelor naționale ale statelor membre, neavând competențe legislative, ca mai apoi, în anul 1957, s-a creat CEE (Comunitatea...

 • Organizarea si functionarea bancilor comerciale din Romania pe exemplul Bancii Transilvania

  INTRODUCERE Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele ce au fost realizate în activitatea bancară și de credit. Sistemul bancar, într-o economie de piață, îndeplinește funcția de atragere precum și cea de concentrare a economiilor societății și canalizarea acestora printr-un proces imparțial de alocare a creditului către acele investiții eficiente. Ca verigi de bază a sistemului, băncile, prin...

 • Monografie Sistemului Bancar din Austria

  Capitolul 1. Sistemul bancar din Austria 1.1.Indroducere Austria este o țară situată în Europa Centrală având o populație de 8,47 milioane de locuitori. Nu are ieșire la mare și este învecinată de Cehia, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Italia, Elveția și Liechtenstein. Teritoriul țării acoperă 83.879 km2, Austria având o climă temperată și alpină, datorită prezenței munților Alpi și care tot datorită lor, relieful este predominant muntos. Limba oficială vorbită este limba germană,...

 • Analiza evolutiei indicatorilor din contul profit si pierdere pentru Ceska exportni banka

  1. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru banca Českî exportní banka din Cehia 1.1 Istoric Českî exportní banka (Banca Cehă de Export, "ČEB" ) a fost înființată în anul 1995. A fost înființată ca bancă în conformitate cu Legea nr. 21/1991. În baza autorizării de a începe activitatea de către Banca Națională a Cehiei, ČEB a început să funcționeze la 1 iulie 1995. Banca este supusă supravegherii Ministerului Finanțelor din Republica Cehă în ceea ce...

 • Operatiunile Bancii Europene pentru reconstructie si dezvoltare in Romania

  CAPITOLUL 1 Prezentarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 1.1. Crearea și conducerea BERD Președintele Franței, François Mitterrand, în anul 1989 a prezentat prima idee de înființare a unei bănci europene de devoltare, idee ce a fost materializată peste 18 luni prin deschiderea acesteia în anul 1991 cu sediul la Londra. Importante evenimente istorice, ca de exemplu: sfârșitul Războiului Rece și căderea URSS-ului, au lăsat urme dezastruoase în mediul economic, mai ales al...

 • Tendinta in evolutia datoriei publice a Romaniei dupa anul 1989

  INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe țări ale lumii, care s-a repetat, o constituie întocmirea și încheierea acestora cu deficite. Cauzele și nivelul deficitului cunosc diferențieri importante, datorită gradului diferit de dezvoltare economică, astfel întâlnim: țări dezvoltate, țări aflate în tranziție sau țări aflate în curs de dezvoltare. Nu mi-am propus să analizez aceste cauze și nici aspectele legate de nivelul deficitului bugetar, vreau doar să accentuez...

Pagina 6 din 272