Toate documentele din domeniul Banci

 • Evolutia sistemului bancar din China

  I. Informații generale Republica Populară Chineză, este un stat independent situat în Asia de Est. Este țara cea mai populată din lume, cu o populație de peste 1.350.000.000 de locuitori si suprafata 9.596.961 km² . China are un sistem unipartid, condus de către Partidul Comunist Chinez, având sediul guvernamental în orașul-capitală Beijing. De la începutul anului 2017, sistemul bancar din China a oferit o performanță stabilă în economia globala. Afectata de politica monetară activele...

 • Analysis of the implementation of the European Directive 2014-95-EU

  1. INTRODUCTION This project aims to assess the implementation of the European Directive 2014/95/EU within two companies which prepare integrated reports as per the provisions of the Directive. The first reports prepared in accordance with the European Directive 2014/95/EU were released at the beginning of 2018 for the financial year 2017. They selected two reports from two different European companies and we performed an analysis over the level of compliance with the European Directive...

 • Evolutia creditelor acordate gospodariilor populatiei pentru locuinte in perioada 2007-2018

  Creditul ipotecar constă dintr-un împrumut destinat achiziționării, construcției sau renovării (modernizării) unei locuințe și se garantează tot cu locuința respectivă pentru a se asigura obligația plății creditului rezultată în urma acestui împrumut. Ipoteca este înregistrată în Cartea Funciară, iar locuința este folosită ca și garanție și nu poate fi vândută până ce creditul nu este complet rambursat. Perioada de creditare este pe termen lung, de maxim 35 ani, respectiv 420 luni. Băncile...

 • Societatile de investitie financiara din Romania

  SIF Banat Crișana INFORMATII Cunoscuta societate de investiții financiare Banat-Crișana, întâlnită și sub acronimul de SIF 1, este organizată și funcționeză sub forma de societate comercială pe acțiuni, având un cod unic de înregistrare RO 2761040, deține și o autorizare din partea CNVM, conform cu Decizia CNVM nr. D 1841/20.08.1999. Printre altele societatea mai este cunocută ca fiind succesoarea Fondului Proprietății Private II Moldova, printre care este reorganizat și transformat în...

 • Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de licență cu tema Gestiunea resurselor bancare atrase constă în accentuarea importanței gestiunii fondurilor acumulate de bancă prin diverse surse. Orice organizație, indiferent dacă e comercială sau necomercială, industrială, financiară, privată sau publică, are nevoie de anumite resurse pentru efectuarea operațiunilor sale. Reursele sunt fundamentul care permit funcționarea organizației. Nici pentru bănci nu există o excepție. În prezent, băncile sunt...

 • Activitatea de atragere a depozitelor de catre bancile din Republica Moldova

  Obiectivul: analiza activității băncilor comerciale în vederea completării resurselor împrumutate prin atragerea depozitelor. 1. ANALIZA COMPARATIVĂ A DEPOZITELOR PE TERMEN DE 6 LUNI Tabelul 1.1 Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 6 luni Criterii de comparație „EuroCreditBank” SA Clasic „ComerțBank” SA Gotic Suma minimă, lei 1 000,00 1 000,00 Rata anuală a dobânzii, % 4,00 4,50 Modalitatea de calcul a dobânzii Dobîndă simplă D= (S*Rd*N)/360 Dobîndă simplă D=...

 • Organizarea si functionarea pietei financiare NYSE

  CAPITOLUL 1: PIAȚA FINANCIARĂ NYSE Piețele financiare reprezintă o parte importantă din viața cotidiană. Investițiile în titluri sunt o componentă semnificativă a portofoliului unui investitor. Deținerea de acțiuni înseamnă deținerea unei părți dintr-o companie. Când o companie dorește să se extindă, ea vinde acțiuni sau obligațiuni către investitori prin intermediul piețelor financiare. Una dintre cele mai importante piețe financiare este New York Stock Exchange - NYSE, o piață financiară...

 • Exigente ale integrarii Romaniei la Uniunea Europeana Impactul aderarii asupra economiei nationale

  Capitolul I Exigențe ale integrării României în Uniunea Europeană I.1 Istoric al relațiilor României cu Uniunea Europeană În anul 1967 încep să aibă loc primele relații formale între țara noastră și, atunci așa denumita, Comunitatea Economică Euopeană. Acestea au fost reprezentate de negocieri privind incheierea unor acorduri cu privire la anumite produse agroalimentare, din domeniul tehnico-sectorial. Scopul acordurilor era acela de a scuti produsele românești de taxe suplimentare, lucru...

 • Analiza pietei imobiliare din Bulgaria

  CAPITOLUL 1. PIAȚA IMOBILIARĂ 1.1.Caracteristici generale ale pieței imobiliare Piața imobiliară este alcătuită din totalitatea tranzacțiilor ce implică drepturi de proprietate sau de folosință asupra terenurilor sau clădirilor. Într-o altă abordare, prin piața imobiliară se înțelege acea piață unde se întâlnește cererea și eferta de active imobiliare. Tranzacția imobiliară reprezintă transferul temporar sau permanent al unui drept de la o parte la cealaltă parte în schimbul unei...

 • Sistemul monetar european II

  CAPITOLUL 1: CREAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI MONETAR EUROPEAN În anul 1971, Comunitatea Economică Europeană a dorit înlăturarea instabilității monetare prezente în piețele de schimb și realizarea unui sistem monetar mult mai performant între țările europene și drept urmare, în anul 1979 aceasta a creat un „spațiu monetar comun”. Sistemul Monetar European a fost înființat după ce s-a prăbușit Acordul de la Bretton Woods(1972), menit să participe la promovarea unității politice și...

 • Evaluarea riscului de tara de catre agentiile de rating - abordare comparativa

  CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE SPECIFICE RISCULUI DE ȚARĂ Riscul de țară reprezintă un concept complex și controversat, întrucât nu se poate vorbi de o abordare metodologică unitară. Apariția și dezvoltarea acestuia s-a realizat ca urmare a intensificării, după perioada celui de-al doilea război mondial, a împrumuturilor acordate de diferite instituții financiare unor guverne sau firme străine. În sens larg, riscul de țară reflectă probabilitatea de a înregistra pierderi financiare din...

 • Factori de influenta al ratei creditelor neperformante

  INTRODUCERE Definiția creditelor neperformante diferă de la o țară la alta, iar inexistența unui standard general acceptat reprezintă o problemă în cazul comparațiilor la nivel internațional. Unele dintre cele mai frecvent utilizate definiții sunt cele ale Fondul Monetar Internațional. Conform Ghidului de compilare al Indicatorilor de Stabilitate Financiară(FMI, 2006) se recomandă ca creditele să fie clasificate ca neperformante atunci când ratele și dobânzile scadente nu au fost plătite mai...

 • Transformari in sistemul financiar-bancar si in politica monetara in contextul integrarii europene

  1. Momentele inițiale ale sistemului bancar românesc În perioada actuală, străduința pentru înființarea unei bănci s-a inițiat încă de la debutul secolului al XIX lea.Înainte de apariția Băncii Naționale Române, s-au pus bazele întemeierii Casei de Depuneri și Consemnațiuni -1864, ce avea ca scop emisiunea bancnotelor, deoarece aceasta reprezenta banca cu o deosebită importanță în cadrul Principatelor Unite. Ulterior, au început să se realizeze tot mai multe idei și planuri, marea majoritate...

 • Impactul euro asupra pietelor financiare europene

  Introducere Euro este moneda națională comună pentru majoritatea statelor din Uniunea Europeană , adică 19 țări din 28 de state membre . Moneda euro a emisă în anul 1999 când aceasta a fost lansată oficial , ca monedă de cont intrând în circulație ca și bancnotă abia la data de 1 ianuarie 2002. 1. Structura , conținutul și funcțiile pieței financiare Piața financiară poate fi definită ca locurile ori ansamblurile mijloacelor de comunicații care facilitează atât vânzarea cât și cumpărarea...

 • Asezarea si perceperea impozitului pe venituri din salarii in cadrul SC Multibrand Service SRL

  Cap 1. Așezarea impozitului pe venit din salarii 1.1. Cadrul juridic și elementele tehnice utilizate în așezarea impozitului pe slarii Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal care a fost aplicabil de la data de 1 ianuarie 2007, art. 55, sunt definite veniturile din salarii astfel: „Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special...

Pagina 6 din 272