Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 64 din 140

Abordarea clinică după modelul școlii de la Palo Alto

Gregory Bateson (antropolog) 1930 - Noua Guinee – ritualul Naven → modul în care se comportă indivizii este determinat de reacţiile anturajului o nouă orientare psihologică → reţeaua relaţională a persoanei este mai importantă decât determinismul intrapsihic. Acest postulat este asimilabil conceptului cibernetic... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras

Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la CNTEE Transelectrica SA

Capitolul 1. Caracterizarea mediului de afaceri in care evolueaza C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. 1.1 Date de identificare Este operatorul de transport si de sistem din Romania, cu un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Administreaza si opereaza sistemul electric de transport si asigura... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea bunurilor sau valorilor pentru cazurile de furt prin efracție și acte de tâlhărie

Capitolul 1. Caracterizare generala a asigurarilor de bunuri Dezvoltarea activităţii productive, dezvoltarea şi modernizarea transporturilor, apariţia unor noi domenii de activitate au dus la creşterea numerică şi valorică şi diversificarea bunurilor asigurate. Pe de altă parte se constată amplificarea şi... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect semestrial - modelare pe piața financiară

Capitolul I. Durata Macaulay de evaluare a obligaţiunilor 1.1. Descrierea setului de ipoteze Durata unei obligaţiuni (DURATION) reprezintă măsura maturităţii obligaţiunii. Conceptul de durată a fost introdus în anii ’30 ai secolului trecut de către Frederick R. Macaulay. Durata este o mărime ponderată a vieţii... citește mai departe

15 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Reglementările Prudențiale și Strategiile Bancare

Capitolul 1. Reglementări prudentiale 1.1. Notiuni introductive În literatura de specialitate se foloseşte adesea termenul de „reglementări bancare şi prudenţiale” pentru a se sublinia faptul că există o reglementare prin legi şi alte norme asimilate, pentru a asigura un cadru legal necesar desfăşurării... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Mutații în Activitatea Fondului Monetar Internațional în Contextul Globalizării Financiare

1. Introducere: Comerţul exterior, cooperarea în producţie, cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, forţa de muncă, învăţământul, arta şi cultura, ocrotirea sănătăţii, finanţele şi asigurările, problemele militare şi de securitate colectivă, asistenţa umanitară, protecţia mediului, menţinerea... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Control Financiar Preventiv

Controlul financiar preventiv reprezintă activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operatiuni din punct... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Supravegherea și Controlul Vamal

Introducere Controlul este o activitate specific umană care constă în verificarea şi analiza permanentă, periodică sau inopenată a muncii şi a rezultatelor muncii dintr-un domeniu sau sector în scopul preîntîmpinării şi lichidării eventualilor neajunsuri. Controlul asigură cunoaşterea temeinică şi detaliată a... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Centrală și Funcția Sa de Bancă a Băncilor

CAP. 1 APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA BĂNCILOR CENTRALE Banii sau băncile? Referitor la apariţia băncilor, se pune întrebarea dacă acestea au apărut înaintea banilor. Invocând mărturii istorice, unii autori atestă faptul că operaţiunile bancare au apărut şi s-au dezvoltat înca cu mii de ani înaintea erei noastre. Băncile... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul în Sistemul Bancar

MULTIPLE CHOICE 1. Conferinta de la Bretton Woods A. a pus bazele formarii mecanismului de ajustare ordonata a cursurilor valutare; B. a plasat in centrul sistemului monetar international moneda euro; C. a plasat in centrul sistemului monetar international dolarul SUA impreuna cu aurul; D. a stabilit valutele... citește mai departe

61 pagini 4 puncte Extras Preview

Practică finanțe și bănci - operațiuni cu carduri

Capitolul 1. Prezentare Piraeus Bank Romania Piraeus Bank România este banca subsidiară din România a grupului grec Piraeus Bank, si-a început activitatea in Romania in anul 2000, prin deschiderea de sucursale in tara si in Bucuresti. Un prim obiectiv important a fost atragerea persoanelor cu pregatire si... citește mai departe

12 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea de creditare în Republica Moldova

Gestionarea riscului global de creditare impune exigenţe sporite. Acestea privesc, în primul rînd, cuantificarea expunerii globale a băncii la riscul de credit ceea ce implică analiza şi monototizarea permanentă a unui sistem de indicatori. Pentru a analiza activitatea băncii vom calcula următorii indicatori:... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Sisteme Informatice

Sistemele informatice ca formã mai largã, cuprinzãtoare constituie un câmp esenþial de studiu în administrarea afacerilor ºi management, domenii considerate majore în zona economicã. Astfel, sistemele informatice trebuie sã rãspundã la problemele legate de administrarea hardware-ului, software-ului, a datelor,... citește mai departe

146 pagini Gratis Extras Preview

Misiune de audit statutar asupra situațiilor financiare anuale ale societății bancare Garantibank Alba-Iulia, aferente exercițiului financiar 2008

Băncile joacă un rol central în economie. Ele păstrează economiile populaţiei, oferă mijloace pentru plata bunurilor şi serviciilor şi finanţează dezvoltarea afacerilor şi comerţului. Pentru a îndeplini aceste funcţii în mod sigur şi eficient, fiecare bancă trebuie să obţină încrederea populaţiei şi a celor cu care... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Eseu - KPMG - bancherii n-au învățat nimic despre gestiunea riscurilor

În economiile moderne locul şi rolul băncilor este determinat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie determinantă în creşterea economică, prin procesul de creditare fiind pusă în valoare o caracteristică semnificativă a acestor intermediari şi anume: transformarea activelor... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Particularități ale activității de retail

Introducere În ultimii 25 de ani, sistemul bancar a înregistrat numeroase modificări structurale. Mari bănci au fuzionat, multe instituţii de credit au devenit jucători globali, s-a realizat o conglomerare a activităţilor financiar-bancare sub umbrela unui singur grup. O dată cu creşterea dimensiunilor... citește mai departe

27 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD

CAP.1 Noţiuni şi concepte referitoare la riscul ratei dobânzii 1.1. Definirea şi factorii de influenţă a riscului bancar Riscul bancar poate fi definit ca un fenomen ce poate aparea pe întregul parcurs al derulării operaţiunilor bancare şi care poate provoca deterioarea calităţii afacerilor, diminuarea profitului,... citește mai departe

30 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea Bancară de Tip Offshore în Luxemburg

CAP.1. Noţiuni şi concepte privind paradisurile fiscale 1.1. Definirea zonelor offshore Paradisurile fiscale joacă un rol cheie în accentuarea mişcării de capitaluri şi alcătuirea unor reţele complexe de tranzacţii şi interacţiuni între state, companii multinaţionale, persoane fizice foarte bogate şi indivizi... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare din Belgia

CAP. 1: Piaţa bancară Piaţa bancară este una dintre cele mai importante componente ale pieţei financiare, alături de piaţa de capital, piaţa asigurărilor şi piaţa pensiilor. În Belgia, sistemul bancar ocupă locul central în finanţarea economiei şi a populaţiei, ceea ce îi alocă o importanţă semnificativă. În... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza Pieței Creditelor Auto în România

Creditul auto Într-o economie funcţională, un număr important de agenţi economici şi persoane fizice nu dispund de suficiente mijloace băneşti pentru a-şi desfăşura în bune condiţii activitatea sau pentru a-şi procura cele necesare consumului, motiv pentru care adesea apelează la produsele bancare din gama... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Temă de creație - card de debit IBC

International Broker Card - IBC Cardurile reprezintă una dintre cele mai răspândite metode de plată şi de obţinere a creditelor. Cu ajutorul acestora au fost eradicate momentele penibile, când un client îşi întoarce pe dos buzunarele în căutarea disperată a acelei ultime monede, în timp ce coada din spatele său... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Rolul Cursului de Schimb în Mecanismul de Transmitere a Politicii Monetare

Cap 1. Politica monetară şi cursul de schimb Politica monetară reprezintă o componentă de bază a politicii economice şi are ca misiune principală reglarea volumului mijloacelor de plată utilizabile pe piaţa bunurilor şi serviciilor, prin folosirea unor instrumente specifice în vederea realizării obiectivelor finale... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea de retail banking în țările din Asia

De la începutul secolului al XXI-lea, regiunea asiatică a fost martoră la o schimbare lentă dar echilibrată în retail banking. În urma crizei financiare asiatice din 1997, expunerea la scară largă a băncilor la valorile corporative a pus industria bancară într-o stare anemică care va dura ani de zile. La acea dată... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Gestiunea portofoliului format din acțiunile OIL și SIF1, în perioada 27 septembrie 2010 - 29 octombrie 2010

Lucrarea nr. 1 Trendul săptămânal al preţurilor de închidere al acţiunilor OIL şi SIF 1 TABEL NR. 1 - Preţurile de închidere ale acţiunilor OIL şi SIF1 în perioada 27 septembrie 2010 – 29 octombrie 2010 ACŢIUNEA OIL GRAFIC NR.1 - Trendul săptămânal al preţurilor de închidere al acţiunii OIL, în perioada... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza mecanismului de transmitere a politicii monetare a Băncii Naționale a României

Cap. 1 Elementele structurale şi particularităţi ale mecanismului de transmisie a politicii monetare în România Cunoaşterea canalelor de transmitere a politicii monetare permite să se înţeleagă impactul pe care îl are politica monetară asupra economiei reale şi a modului în care autorităţile monetare contribuie la... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview