Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 66 din 141

Prezentarea Depozitelor Bancare - Depozitul Relax

Introducere Obiectul principal al activitatii bancare il constitue atragerea de fonduri de la persoanele juridice si fizice, sub forma de depozite sau instrumente negociabile, platibile la vedere sau la termen. Operatiunile cu clientele sunt operatiuni effectuate cu agentii economici, altii decat bancile, sub forma... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie a Sistemului Bancar din Danemarca

Descrierea sistemului bancar din Danemarca Sistemul bancar al Danemarcei este definit prin reţeaua instituţiilor de credit şi a relaţiilor economice.Reprezintă totalitatea băncilor diferit organizate sub conducerea băncii centrale, în vederea coordonării operaţiunilor de scont şi reescont de credite, de plasamente... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza SIF 3 și SIF 5

Capitolul 1. Informații generale despre SIF 3 și SIF 5 1. Informații generale SIF Transilvania S.A. Denumirea societǎții emintente: Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A. Sediu social: Municipiul BRAŞOV, jud. BRAŞOV, str. Nicolae Iorga nr.2 Telefon / Fax: 0268-473210, 0268-415529, 0268-413752... citește mai departe

45 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Măsuri neconvenționale

I. Introducere Criza financiară şi economică actuală pare să fie fără precedent în ultima jumătate de secol. Recesiunea economică se extinde în SUA, Europa şi Japonia şi se conturează a fi mult mai dureroasă decât căderea economică din 1981-1982. O masivă scădere a încrederii atât la nivelul sectorului de afaceri,... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Impactul cotării la bursă asupra întreprinderii SC Tehnoton SA

CAPITOLUL I CARACTERISTICILE ŞI FUNCŢIILE PIEŢELOR DE CAPITAL I.1. Aspecte privind piaţa titlurilor financiare la nivel intenaţional În mecanismul de funcţionare al unei economii moderne piaţa ocupă un loc esenţial determinând într-o proporţie însemnată deciziile şi comportamentele agenţilor economici. În orice... citește mai departe

65 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Supermod SRL

Capitolul 1: Organizare şi funcţionalitate la S.C. SuperMod S.R.L. 1.1. Scurt istoric Societatea comercială SuperMod a fost înfiinţată în anul 003 şi îşi are sediul în localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, strada Focşani, nr. 43. Firma îşi desfăşoară activitatea pe baza reglementărilor normative, şi anume... citește mai departe

54 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit

Introducere Încă de la înființarea lor, băncile au avut o mare importanță în buna funcționare a agenților economici și a economiei în ansamblu, astfel că din perioada definirii noilor reglementări ale sistemului bancar românesc și până în prezent s-a încercat crearea unui sistem revoluționar, care să ofere o largă... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Piețe de capital

I. Definire piaţă de capital şi trăsături Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital – investitorii – către cei care au nevoie de capital – emitenţii de titluri - cu ajutorul unor instrumente specifice... citește mai departe

108 pagini Gratis Extras Preview

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele a situatiilor financiare anuale. Etimologia cuvântului audit provine de la latinescul “AUDIRE” şi înseamnă a asculta. Evoluţia... citește mai departe

53 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie BNP Paribas

1. Istoric La originea BNP se găseşte Banque de Paris care a fost fondată în 1869 din iniţiativa unui grup de bancheri şi investitori format din Adrien Delahante, Edmond Joubert şi Henri Cernuschi, şi care îşi are sediul în apropierea operei pe strada d’Antin, Paris După sfârşitul celui de-al doilea război... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Concept, Essence and Role of Prices în The Economy

1.1. The prices denote a multidimensional concept, which in its economic and psychological basis appears as a macroeconomic and a microeconomic instrument that a company may use as the basic element in making its strategic and tactical decisions. In activity of any company that produces goods and services, the price... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza activității de creditare a BC Moldova Agroindbank

Capitolul I. Tipologia creditelor acordate de BC “Moldova-AgroindBank” SA. Dacă ceea ce îţi doreşti se poate cumpăra - cumpără! Dacă nu ai suma de bani necesară - ia credit de la Moldova Agroindbank! Moldova Agroindbank îţi oferă finanţare pentru orice cheltuieli personale, planificate sau neprevăzute, ale tale... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Creditare Bancare

1. Structura organizatorică a administrării activităţii de creditare. Veriga principală a structurii instituţionale a sistemului de credit sunt băncile, însă este evident faptul că sistemul de credit exprimă o noţiune mai largă şi mai complexă decât sistemul bancar. Analizând sensul noţiunii de „sistem de credit"... citește mai departe

70 pagini Gratis Extras Preview

Analiza economică financiară

Bazele analizei economico financiare 1. Tipuri de analiza economico financiara Analiza reprez o met de cercetare care consta in descompunerea sau desfacerea unui intreg (obiect, fen sau proces) in elem componente procedand la identificarea factorilor cauzelor si conditiilor care l-au generat respectiv l-au... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul Plăților Interbancare

7.1 SISTEMUL DE PLĂŢI Prin natura lor, relaţiile in cadrul unui sistem de plăţi sunt relaţii pecuniare, exprimate prin monedă şi se consideră îndeplinite numai când plata a devenit definitivă şi irevocabilă. Relaţiile din cadrul sistemului de plăţi au şi o importanţă juridică deosebită întrucât asigură transferul... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea Riscurilor Valutare în România

Introducere Tranziţia la economia de piaţă împreună cu schimbările din societate au dus la reconsiderarea tuturor aspectelor vieţii economice a întreprinderii. Necesitatea creşterii economice, relansării economiei naţionale a impus o abordare nouă a teoriilor economice existente şi evidenţierea, în primul rând a... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Specificul organizării activității bancare

1.1. Esenţa si particularităţile acţivităţii bancii ca instituţie financiară Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care trebuie să asigure mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor spre desfăşurarea unor activităţi economice eficiente şi rentabile. Banca poate fi... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Studiu de Caz privind Managementul Carierei în Cadrul Bancii Fortuna

CAP.I. CONTEXTUL MACROECONOMIC AL TRANZIŢIEI 1.1. DESCRIEREA CONTEXTULUI MACROECONOMIC Până în 1989 economia românească era una de tip centralizat; totul funcţiona după nişte mecanisme şi reguli clar stabilite, aparent fără probleme.Ca o trăsătură specifică acestui tip de economie, noţiunea de risc în accepţiune... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Preview

Piața Mondială a Asigurărilor

I. Piata de asigurari-concepte generale I.1. Definitia pietei de asigurari Cadrul organizatoric si metodologic în care se realizeaza operatiile de asigurare, respectiv activitate de asigurare constituie piata asigurarilor 1. Cresterea si diversificarea activitatii econ omice si implicit a schimburilor... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Riscurile în Activitatea de Creditare și Gestionarea Lor

Riscurile în activitatea de creditare şi gestionarea lor Riscul de credit este specific băncilor a căror funcţie importantă în economie este creditarea. El poate fi definit ca riscul de dobandă, creditul sau ambele să nu fie rambursate la scadenţă sau să fie rambursate parţial. Riscul de credit exprimă... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Studiu monografic la BCR Iași

CAPITOLUL I.Banca Comercială Română-Gândim la fel! Moment istoric BCR Banca Comercială Română , membră a Grupului Erste, este o bancă universală fiind cea mai importantă instituţie bancară din România şi gestionând active de peste 16,5 miliarde de EUR. Banca oferă întreaga gamă de produse şi servicii, având în... citește mai departe

46 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Monografia Sistemului Bancar din Letonia

Cap.1. Sistemul bancar din Letonia 1.1. Istoricul sistemului bancar din Letonia Sistemul bancar leton şi a crizei sale: atunci când economia planificată din Uniunea Sovietică s-a destrămat şi spiritului antreprenorial a început să apară, necesitatea unui sistem bancar autonom în Letonia a devenit evident, şi un... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai programului SAPARD

Cap. I. - PREVEDERI GENERALE 1. Cofinanţarea din fonduri publice in cadrul Programului SAPARD se acorda pentru toate contractele de achiziţii, lucrări, bunuri si servicii, încheiate de beneficiarii Programului, care îndeplinesc următoarele condiţii: a. Obiectul unui contract de achizitii - achizitie de servicii,... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Locul și rolul băncilor mutuale și cooperatiste în economie

Introducere Fiind un fenomen de o deosebită amploare şi complexitate, şi în acelaşi timp dispunând de un potenţial uman şi material valoros, activitatea cooperatistă are importante valenţe sociale care o individualizează în peisajul societăţii contemporane, în primul rând prin doctrina sa, în al doilea rând prin... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Gestionarea Capitalului Bancar

INTRODUCERE Capitalul bancar joaca un rol important începând cu constituirea bancii si continuând cu perioada de functionare pâna la lichidare. Datorita acestui rol în ultimii ani capitalul a devenit punctul esential al managementului bancar. Reglementările elaborate de Banca Naţională a României sunt aliniate la... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview