Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 69 din 140

Riscul de Credit în Băncile Comerciale

Capitolul I Tipologia riscurilor bancare 1.1 Semnificaţia riscurilor în activitatea bancară Abordarea riscurilor bancare este îndreptăţită să urmeze întrebări de genul: “Care sunt evenimentele generatoare de risc bancar?”, “Pot fi riscurile bancare gestionate?”, sau “Cum afectează riscurile bancare eficienţa şi... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Piața Cardurilor în România

1. Aparitia cardurilor 1.1. Istoria cardului Cardul este o inovatie revolutionară care a putut fi aplicată datorită progreselor deosebite în domeniile informatic și electronic în măsura să faciliteze schimbul de fonduri prin tehnici electronice între partenerii de tranzactii prin intermediul băncilor. Cardul a... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Instrumente de plată folosite în decontările internaționale - acreditivul documentar

În domeniul valutar-financiar, plăţile internaţionale reprezintă componenta care asigură finalizarea tranzacţiilor economice sau satisfacerea unor cerinţe individuale ca urmare a relaţiilor care se stabilesc între parteneri. Rolul plăţilor internaţionale este de a stimula schimburile comerciale şi de a promova... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras

Acreditivul Documentar

REZUMAT In the area of financial exchange, international payments is the component which provides complete economic transactions meet individual requirements as a result of relations established between partners. Attached to international trade, international payments recorded an upward dynamic which led to their... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Produse și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

Introducere O bancă este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani. Potrivit reglementărilor care guvernează activitatea bancară din ţara noastră, “Societăţile bancare sunt persoane juridice al căror obiect principal de activitate îl constituie atragerea de fonduri de la persoane... citește mai departe

73 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Prezentarea Băncii Românești

CAPITOLUL 1 : PREZENTAREA BĂNCII ROMÂNEŞTI 1.1. Scurt istoric şi prezentare generală a băncii Banca Românească SA este o bancă de dezvoltare şi o bancă comercială – societate pe acţiuni – organizată pe principiile legislaţiei în vigoare în România, având un caracter de persoană juridică. Cu o experienţă de 17 ani... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Dosar de practică - BCR - Agenția Carol, Craiova

Organigrama unitatii bancare de tip C – Agentia Carol, Craiova Director Judetean Retail Director Executiv Retail Consiler Client Retail Consilier Client Retail Consilier Client Zona rapida ATIBUTIILE PRINCIPALE SPECIFICE UNITATILOR TERITORIALE ALE BANCII COMERCIALE ROMANE Activitatea retail in BCR se... citește mai departe

37 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Credite de consum pentru populație

Creditele de consum sunt destinate persoanelor fizice care lucreaza pe baza unui contract de munca si a caror principala sursa de venit o reprezinta salariul, fiind de asemenea acceptate si alte tipuri de venituri : dividende, chirii, etc. Bancile acorda mai multe tipuri de credite de consum, cele mai des intalnite... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Extras Preview

Comunicare financiar-bancară - banca virtuală

Prezentare generala OrientBank a fost infiintata in 2003 ca banca universala, comerciala si de economii, avand un capipal social de 300.000.012,00 RON (capital subscris si integral varsat), iar valoarea nominala a unei actiuni era de 0,35 RON. Actionarul principal al bancii noastre este Mitsubishi Tokyo Financial... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Structura sistemelor financiare contemporane

Necesitatea si specificul institutiilor de credit: functii si rol Institutiile de credit reprezinta denumirea generala a bancilor, deoarece sunt intreprinderi care prin obiectul lor de activitate desfasoara tranzactii pe piata monetara si de capital. In institutiile de credit se colecteaza banii din depozitele... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Pactul de Stabilitate și Creștere

1. ADOPTAREA PACTULUI DE STABILITATE ŞI CREŞTERE Pactul de Stabilitate şi Creştere reprezintă un acord între statele membre, prin care acestea aderă la o disciplină specială în domeniul fiscal şi bugetar, ca parte a obiectivelor lor economice pe termen mediu. Pactul este important ca şi garant al unei administrări... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza creditului ipotecar în România și structura acestuia la BRD

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CREDITUL IPOTECAR Creditul ipotecar este principala formă de finanţare a proprietăţilor imobiliare alături de sursele proprii ale investitorilor. Acordarea creditelor ipotecare se face pe baza unor condiţii generale de acordare, care se refera la: condiţiile de remunerare şi... citește mai departe

36 pagini 6 puncte Extras Preview

Evoluții și tendințe pe piața creditului ipotecar din România

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CREDITUL IPOTECAR Creditul ipotecar este principala formă de finanţare a proprietăţilor imobiliare alături de sursele proprii ale investitorilor. Acordarea creditelor ipotecare se face pe baza unor condiţii generale de acordare, care se refera la: condiţiile de remunerare şi... citește mai departe

60 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Împrumuturile de Stat

ÎMPRUMUTURILE DE STAT – caracterizare generală Împrumuturile de stat reprezintă obligaţiile generate de contractele de pe piaţa financiară internă şi/sau internaţională prin care statul, în calitate de împrumutat, obţine fonduri financiare de la o persoană fizică sau juridică creditoare şi se angajează să le... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Relații valutar-financiare Internaționale

Cap.I Conceptul si sfera rel val-fin internat. Rel val-fin int: reflecta raporturile ec de schimb si de transfer de creanta, care se exprima si se realizeaza prin intermediul valutelor si altor mijl de plata int in vederea dezvoltarii economice a fiecarei tari, a realizarii schimburilor comerc si a cooperarii... citește mai departe

32 pagini 4 puncte Extras Preview

Moneda, Banci, Credite

BANCILE IN ECONOMIA DE PIATA: I) ROLUL bancilor in economia de piata Bancile->reprezinta principalul finantator al economiei fiecarei tari ->detin creditul care este nu numai produsul bancar principal dar si principalul factor de crestere economica ->realizeaza o colaborare cu milioane de clienti ale caror... citește mai departe

29 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza unui Dosar de Credit

Aspecte legate de creditarea pe termen scurt Deciziile de finanţare pe termen scurt sunt subordonate deciziilor pe termen lung, fiind decizii curente, de corelare si vizează activele de exploatare, al căror cuantum variază prompt în funcţie de creşterea sau de descreşterea activităţii. Activele circulante sunt... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras

Credite neperformante - modalități de recuperare și reflectarea lor în contabilitate

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE 1.1. Banca concept şi funcţiile băncii în economie În esenţă, o bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloacele băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în... citește mai departe

84 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Factorii determinanți ai cursurilor de schimb

FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice preţ, cursul de schimb se formează pe o anumită piaţă (piaţa valutară), prin confruntarea forţelor acestei pieţe: cererea şi oferta (de valută). Analiza factorilor care... citește mai departe

63 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul Evaluării Credibilității Clienților Bancari

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare: Condiţiile economice actuale de dezvoltare economică impun existenţa unui spaţiu economic şi financiar bine organizat şi determinat, aplicând, în acest scop, tehnici specifice şi instrumente manageriale caracteristice economiei de piaţă printre care şi evaluarea.... citește mai departe

56 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Gestiunea portofoliului format din acțiunile OMV Petrom SA (SNP) și SIF Oltenia SA

Lucrarea nr. 1 Gestiunea portofoliului format din actiunile SNP si SIF5 in perioada 27.09.2010-29.10.2010 Trendul saptamanal al preturilor de inchidere al actiunilor SNP si SIF5 Tabelul nr. 1: Preturile de inchidere ale actiunilor SNP si SIF5 si ale indicelui BET in perioada 27.09.2010-29.10.2010 zile SNP SIF5... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

ATE Bank

Capitolul 1. Prezentarea organizaţiei Sediul central al ATE Banc se află la Bucureşti Calea Griviţei nr.24 telefon: 021-30.30.752 Director: Doinita Profir fax: 021-30.30.738 e-mail: smb@atebank.ro ATE Banc are 12 sucursale în principalele oraşe ale României, cuprinzând cele mai importante centre ale ţării... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Modalități și instrumente de plată moderne utilizate în practica bancară românească

INTRODUCERE Banca este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani, dacă este recunoscută oficial ca bancă. Activitatea principală a unei bănci, constă în ,,comerţul” cu bani .Banca este aceea care,pe de o parte ,,cumpără” bani, suportând un cost sub forma dobânzii bonificate, iar... citește mai departe

73 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Studiul plăților fără numerar contemporane

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SITEMUL DE PLATI ÎN ROMÂNIA  1.1Sistemul bancar în România înainte şi dupa anul 1989  Schimbările politice intervenite în pragul anului `90 în ţările Europei Centrale şi de Est au dus la prăbuşirea comunismului şi la iniţierea în respectivele ţări a unor reforme cu caracter economic... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras

Riscul de Lichiditate în Contextul Crizei Actuale

In 2006 lichiditatea sistemului bancar românesc s-a menţinut la un nivel ridicat, cu toate că băncile au alocat din ce în ce mai multe fonduri activităţii de creditare. In acea perioada lichiditatea sistemului bancar nu ridica probleme din perspectiva riscului, în contextul în care creditul pe termen scurt... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview