Toate documentele din domeniul Banci

 • Dobanda bancara - dubla calitate - venit si cheltuiala

  Capitolul I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND DOBÂNDA 1.1. Concepte generale privind dobânda Dobânda are un rol important în orientarea și dirijarea tendințelor economice și în aprecierea performanțelor financiare ale sistemului bancar. Dobânda își găsește utilitatea în influențarea inflației și a deflației, mobilizează economiile mai lente, determină nivelul investițiilor și combate recesiunea și șomajul. O maximă importanță asupra mișcărilor nivelului ratei dobânzii o acordă și persoanele...

 • Sistemul fiscal din Romania - caracterizare generala si posibilitati de perfectionare

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată “Sistemul fiscal din România. caracterizare generală şi posibilităţi de perfecţionare” este structurată pe două capitole şi prezintă sistemul fiscal, principiile acestuia, caracteristicile, componentele precum şi cele mai importante reforme care au avut loc în ţara noastră. Capitolul I, intitulat „ Sistemul fiscal - cadrul general de abordare” este structurat pe mai multe subcapitole şi anume: În primul subcapitol avem prezentarea generală a...

 • Analiza comparativa a activitatii bancilor centrale din SUA, Japonia si zona euro

  1. Introducеrе Banca Cеntrală Еuropеană rеprеzintă cеa mai înaltă autoritatе monеtară din zona еuro. La fеl ca Rеzеrva Fеdеrală în Statеlе Unitе alе Amеricii, la fеl ca Banca Japoniеi sau Bundеsbank în Gеrmania, Banca Cеntrală Еuropеană еstе еmitеntul şi paznicul constituţional al еuro. Activitatеa еi cеntrală constă în stabilirеa ratеlor criticе pе tеrmеn scurt alе dobâzilor, carе stabilеsc în mod indirеct ritmul crеştеrii еconomicе. În calitatе dе crеator al ...

 • Monografia unei banci cu caracter international - UniCredit Group

  Capitolul 1. Istoric şi politica băncii UniCredit este o bancă comercială europeană de conducere, cu o reţea internaţională care acoperă 50 de pieţe, cu mai mult de 9 000 de sucursale şi peste 148 000 de angajaţi. Grupul operează în 20 de ţări: Austria, Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Germania, Italia, Latvia, Lituania, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ucraina, Ungaria. UniCredit benficiază de o identitate europeană puternică,...

 • Proiect piete de capital BVB si NYSE

  Etapa I. Functionarea si organizarea pietelor de capital. I.1. Filmul incepe cu o comparative intre piata cutiilor pentru pranz si cea a pietelor financiare, ceea ce le diferentiaza constand in tipul de obiecte tranzactionate. Pietele financiare sunt piete pe care se tranzactioneaza titluri de valoarea, acesta fiind un mod de a aduce vanzatorii si cumparatorii la un loc. Aceste piete exista intr-o retea globala de indivizi si institutii financiare care pot pe creditori, debitori sau...

 • Monografia sistemului bancar German

  Capitolul 1.Sistemul bancar al Germaniei 1.1 Istoric Sistemul bancar german a trăit o periodă de intense mutații cauzate de reunificarea Germaniei, băncile est-germane necesitând eforturi importante pentru modernizarea și formarea personalului. Concurența pe piața bancarăs-a menținut în limite înguste, până în anul 1958, deoarece exista un număr mic de unități bancare ce activau, ca urmare a reglementărilor existente. Serviciile bancare furnizate de băncile private erau oferite în...

 • Creditarea pe termen mediu si lung

  În cazul exporturilor de mare valoare, a exporturilor complexe, ca si a unor forme de cooperare industrială, se apelează la tehnicile de creditare pe termen mediu si lung. Aceste tehnici de creditare permit mobilizarea de pe pieţele financiare internaţionale prin intermediul unor mecanisme specifice a unui volum important de fonduri cu implicarea unui număr mare de intermediari financiare (bănci comerciale, instituţii financiare specializate publice sau private). Creditarea pe termen mediu şi...

 • Ratingul de credit al clientilor corporate - studiu comparativ

  1. Evaluarea riscului global de credit Băncile comerciale se confruntă cu o serie de riscuri legate de operațiunile lor curente, iar expunerea acestora la risc poate fi o expunere inerentă activității obișnuite sau o expunere suplimentară, generată de dorința de a obține profit mai mare decât cel normal. În cazul primei expuneri este vorba de riscuri pure, iar în cel de-al doilea caz de riscuri speculative. În functie de caracteristicile bancare, riscurile se pot clasifica în : - riscuri...

 • Economisirea prin intermediul unitatii de fond si a fondurilor de investitii BCR

  Scurt istoric al unităţilor de fond În secolul XVII-lea, un comerciant din Olanda oferea partenerilor săi de afaceri un fond de investiţii al cărui motto era „Endragt maakt magt”, adica „unitatea înseamnă putere”. Ideea lui Abraham van Ketwich era simplă şi foarte asemănătoare cu ceea ce înseamnă în prezent fondurile de investiţii. Dispersia riscurilor era asigurată prin diversificarea investiţiilor în obligaţiuni de stat emise de guvernele altor ţări, obligaţiuni emise de bănci şi...

 • Modele de Control Intern COSO si COCO

  Introducere Într-un fel sau altul, toată lumea efectuează control în activităţile cotidiene şi în toate domeniile de activitate de aceea controlul este o preocupare general Din aceste considerente, toţi oameni care fac afaceri, dar mai ales managerii, profesionişti în domeniu au în permanenţă în fata întrebarea “Ce putem face pentru a deţine un control mai bun al activităţilor?”. Conducerea entităţilor a devenit în ultimele decenii, tot mai preocupată de modul de organizare şi funcţionare...

 • Impactul Crizei Financiare Asupra Sistemului Bancar

  Rezumat: Instituţiile bancare deţin un rol important în sectorul financiar şi în buna funcţionare a economiei. Din acest motiv crearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii a devenit o preocupare permanentă. Dupa criza din anul 2008, structura sistemelor bancare, atât la nivel mondial cât şi la nivel european a trecut prin multe schimbări. După ce descrie etapele şi efectele crizei la nivel global, studiul se concentrează asupra impactului pe...

 • Comparatie Electronic Banking si Internet Banking

  Capitolul 1 Aspecte generale ale utilizării Internet banking-ul pe piața românească Internet banking-ul cunoscut și sub denumirea de Online-banking permite efectuarea tranzacțiilor și a plăților prin utilizarea internetului și anume prin accesarea web-site-ului băncii respective. Internet banking-ul ușurează interacțiunea clientului cu banca la care are deschise unul sau chiar mai multe conturi. Internet banking-ul este unul dintre cele mai simple și mai eficiente instrumente bancare prin...

 • Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

  PREZENTARE Tranziţia de la sistemul centralizat la cel de piaţă a devenit un eveniment de importanţă majoră atât pe plan politic, cât şi economic, al ultimului deceniu al secolului al XX-lea, cuprinzând peste 1/3 din populaţia Globului, respectiv ţările din Europa Centrală şi de Est, noile state independente din fosta URSS, precum şi China, Mongolia şi Vietnam. Într-un interval de timp foarte scurt şi într-un curent de integrare europeană, a apărut şi prima instituţie financiară...

 • Acordarea si Garantarea Creditelor pentru Exporturi si Importuri de Catre Eximbank Romania

  Capitolul 1. Prezentarea EximBank România 1.1. Istoric Banca de export și import a României, Eximbank S.A. este creată în anul 1992, fiind ca formă de proprietate o societate pe acțiuni. Acționarii principali ai băncii sunt: Ministerul Fianțelor care este majoritar și deține 95,374% din portofoliul de acțiuni, SIF Banat Crișana, SIF Moldova cu 0,311%, SIF Transilvania 0,311, SIF Muntenia cu 0,423% și SIF Oltenia cu 3,270% din acțiuni. EximBank se ocupă începând din 1992, cu susținerea și...

 • Analiza Pietei Produselor si Serviciilor de Plati pentru Persoane Fizice in Romania

  Capitolul 1. Caracteristici principale ale pieței produselor și serviciilor bancare de plăți pentru persoane fizice în România Serviciile și produsele bancare sunt principalele noțiuni pe care se bazează activitatea bancară. Băncile oferă clienților săi servicii prin operarea în conturi a unor cerințe ale clientilor care să satisfacă nevoile acestora. Produsele bancare fac parte din sfera serviciilor pe care banca le oferă clientului. Produsele și serviciile bancare de plată specifice...

Pagina 7 din 256