Toate documentele din domeniul Banci

 • Beneficiile cardurilor de tip Premium - Costuri si avantaje

  Capitolul I: Cardul-instrument de plată modern 1.1. Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea cardului Perfecţionarea, modernizarea şi eficientizarea instrumentelor şi modalităţilor de plată au fost determinate pe de o parte de cuceririle ştiinţei, îndeosebi în domeniul tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor digitale de date (IT&C), comunicaţiilor prin circuite telefonice, cablu TV, fibră optică, satelit, telefonie mobilă, iar pe de altă parte de succesele de miniaturizare...

 • Masuri neconventionale de politica monetara adoptate de Banca Angliei in contextul crizei globale recente

  Cap I. Apariția și cauzele crizei financiare internaționale recente 1.1 Apariția crizei financiare internaționale recente Criza financiară mondială s-a declanșat în noiembrie 2007 ca urmare a pierderii încrederii a investitorilor americani în ipotecarea securizată. Acel moment a indus criza de lichiditați care a condus la o investire semnificativă de capital în piețele financiare de către Banca Angliei, Banca Centrală Europeană și Rezerva Federală Americană. Așadar, în vara anului 2007,...

 • Inovatia finaciara pe segmentul fondurilor de investitii

  Capitolul I Fondurile de Investiții și Inovația Financiară 1.1. Definirea și caracteristicile fondurilor de investiții Fondurile de investiții sunt acele instituții care au ca principal rol constituirea de depozite provenite de la mai multe persoane pentru a obține câștiguri. Fondurile de investiții sunt inființate pe bază de contract civil și sunt administrate de către o societate de administrare a investițiilor. Din acest motiv, acestea nu au personalitate juridică. Fondurile de...

 • Analiza mecanismului de transmitere a politicii monetare a Bancii Nationale a Romaniei

  Capitolul I. Particularităţi ale mecanismului de transmisie a politicii monetare în România 1.1 Politica monetară a Băncii Naționale a României Banca Națională a României este banca centrală a României, fiind o instituție publică cu caracter independent, având sediul central în București. Banca Națională a României a adoptat în august 2005 o strategie de politică monetară de țintire directă a inflației, ce este exprimată prin indicele prețurilor de consum și este încadrată într-un interval...

 • Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare SIF3 si SIF5

  Cap. I. Informații generale despre cele două societăţi de investiţii financiare 1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF 3) SIF Transilvania este o societate de investiții ce se autoadministrază în sistem dualist, investițiile efectuate fiind de tip închis, iar politica diversificată. Aceasta se regăsește înmatriculată în Regimul Comerțului cu numărul J08/3406/1993, cu un Cod unic de înregistrare cu numărul 3047887 și cu cel de identificare fiscală RO 3047887....

 • Inovatii in sfera produselor si serviciilor bancare de creditare

  Cap.1 Definirea și caracteristicile generale ale organismelor de plasament colectiv Organismele de plasament colectiv sunt reprezentate de fondurile de investiții sau de acele entități cu sau fără personalitate juridică, care au rolul de a atrage în mod public sau privat resursele financiare ale persoanelor fizice și juridice, pentru investirea acestora în diferite titluri financiare. Societatea de Administrare a Investițiilor (S.A.I) administrează organismele de plasament colectiv din...

 • Monografie a unei banci cu caracter international - CitiBank

  Capitolul 1.Sistemul bancar din Statele Unite ale Americii Unul dintre cele mai importante sisteme bancare din economie, un sistem cu o importantă influență mondială cea cunoscut cele mai surprinzătoare evoluții este sistemul bancar din Statele Unite ale Americii. După cum se stie, sistemul bancar al Statelor Unite este reprezentat de Sistemul Federal de Rezerve, un sistem semi-guvernamental al cărui președinte actual este Ben Bernank. Evoluţia și structura sistemului bancar SUA, a fost...

 • Cauze si consecinte ale evolutiei creditelor corporate neperformante

  Capitolul 1. Creditele corporate neperformante 1.1. Notiuni introductive Prin definiție, un credit acordat unei persoane fizice sau persoane juridice prin este considerat a fi neperformant, atunci când debitorul se află în incapacitate de plată, iar plata principalului și a dobânzii este restantî mai mult de 90 de zile, parțile implicate nereușind să ajungă la o întelegere sau re-eșalonare a datoriilor. De asemenea, creditele neperformante vor include şi acele credite care au un serviciu...

 • Dobanda bancara - dubla calitate - venit si cheltuiala

  Capitolul I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND DOBÂNDA 1.1. Concepte generale privind dobânda Dobânda are un rol important în orientarea și dirijarea tendințelor economice și în aprecierea performanțelor financiare ale sistemului bancar. Dobânda își găsește utilitatea în influențarea inflației și a deflației, mobilizează economiile mai lente, determină nivelul investițiilor și combate recesiunea și șomajul. O maximă importanță asupra mișcărilor nivelului ratei dobânzii o acordă și persoanele...

 • Sistemul fiscal din Romania - caracterizare generala si posibilitati de perfectionare

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată “Sistemul fiscal din România. caracterizare generală şi posibilităţi de perfecţionare” este structurată pe două capitole şi prezintă sistemul fiscal, principiile acestuia, caracteristicile, componentele precum şi cele mai importante reforme care au avut loc în ţara noastră. Capitolul I, intitulat „ Sistemul fiscal - cadrul general de abordare” este structurat pe mai multe subcapitole şi anume: În primul subcapitol avem prezentarea generală a...

 • Analiza comparativa a activitatii bancilor centrale din SUA, Japonia si zona euro

  1. Introducеrе Banca Cеntrală Еuropеană rеprеzintă cеa mai înaltă autoritatе monеtară din zona еuro. La fеl ca Rеzеrva Fеdеrală în Statеlе Unitе alе Amеricii, la fеl ca Banca Japoniеi sau Bundеsbank în Gеrmania, Banca Cеntrală Еuropеană еstе еmitеntul şi paznicul constituţional al еuro. Activitatеa еi cеntrală constă în stabilirеa ratеlor criticе pе tеrmеn scurt alе dobâzilor, carе stabilеsc în mod indirеct ritmul crеştеrii еconomicе. În calitatе dе crеator al ...

 • Monografia unei banci cu caracter international - UniCredit Group

  Capitolul 1. Istoric şi politica băncii UniCredit este o bancă comercială europeană de conducere, cu o reţea internaţională care acoperă 50 de pieţe, cu mai mult de 9 000 de sucursale şi peste 148 000 de angajaţi. Grupul operează în 20 de ţări: Austria, Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Germania, Italia, Latvia, Lituania, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ucraina, Ungaria. UniCredit benficiază de o identitate europeană puternică,...

 • Proiect piete de capital BVB si NYSE

  Etapa I. Functionarea si organizarea pietelor de capital. I.1. Filmul incepe cu o comparative intre piata cutiilor pentru pranz si cea a pietelor financiare, ceea ce le diferentiaza constand in tipul de obiecte tranzactionate. Pietele financiare sunt piete pe care se tranzactioneaza titluri de valoarea, acesta fiind un mod de a aduce vanzatorii si cumparatorii la un loc. Aceste piete exista intr-o retea globala de indivizi si institutii financiare care pot pe creditori, debitori sau...

 • Monografia sistemului bancar German

  Capitolul 1.Sistemul bancar al Germaniei 1.1 Istoric Sistemul bancar german a trăit o periodă de intense mutații cauzate de reunificarea Germaniei, băncile est-germane necesitând eforturi importante pentru modernizarea și formarea personalului. Concurența pe piața bancarăs-a menținut în limite înguste, până în anul 1958, deoarece exista un număr mic de unități bancare ce activau, ca urmare a reglementărilor existente. Serviciile bancare furnizate de băncile private erau oferite în...

 • Creditarea pe termen mediu si lung

  În cazul exporturilor de mare valoare, a exporturilor complexe, ca si a unor forme de cooperare industrială, se apelează la tehnicile de creditare pe termen mediu si lung. Aceste tehnici de creditare permit mobilizarea de pe pieţele financiare internaţionale prin intermediul unor mecanisme specifice a unui volum important de fonduri cu implicarea unui număr mare de intermediari financiare (bănci comerciale, instituţii financiare specializate publice sau private). Creditarea pe termen mediu şi...

Pagina 7 din 256