Toate documentele din domeniul Banci

 • Masuri neconventionale de politica monetara adoptate de banca angliei in contextul crizei globale recente

  Politica monetară are un rol deosebit de important în cadrul economiei, întrucât vizează asigurarea unei creşteri economice echilibrate, stabilitatea preţurilor, ocuparea deplină a forţei de muncă, asigurarea echilibrului balanţei de plăţi, dar şi corelarea volumului mijloacelor de plată disponibile cu nevoile economiei prin instrumentele monetare specifice. Din perspectiva băncii centrale s-a observat implicarea acesteia spre eficientizarea mecanismelor de transmisie a politicii monetare,...

 • Mecanisme si politici obisuite de finantare oferite tarilor membre de catre Fondul Monetar International - acordurile stand-by

  Capitolul 1. Fondul Monetar Intenațional și importanța acestuia pentru țările membre Fondul Monetar Internațional reprezintă entitatea ce exprimă un interes continuu în sfera economică, în sfera finanțelor, din punctul de vedere al dezvoltării acestora. Această instituție financiară internațională a fost fondată la Conferința Monetară și Financiară din iulie 1944 (SUA, Bretton Woods), unde cele 45 de state care au participat, au avut în vedere dezbaterea a două planuri ce vizau reorganizarea...

 • Sistemul bancar din Grecia

  Capitolul 1 – Descrierea sistemului bancar din Grecia 1.1. Istoric al sistemului bancar Activitatea bancară își are începutul încă din perioada antică, iar ca prime locuri erau templele, deoarece erau considerate de către populație ca fiind sigure și de aceea acolo erau depuse obiectele de valoare sau mărfurile ce le aveau. Preoții erau cei ce se ocopau de administrarea obiectelor de valoare sau mărfurilor, iar pentru aceasta percepeau o anumită taxă. În Grecia și Roma antică au apărut...

 • Analiza si contabilitatea creditelor acordate clientilor la BRD - Sucursala Mehedinti

  CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALÃ A BRD Banca Românã pentru Dezvoltare ( BRD ) şi-a început activitatea ca societate bancarã cu capital de stat la sfârşitul anului 1990 , prin preluarea patrimoniului fostei Bãnci de Investiţii . Banca are sediul central în Bucureşti şi este înregistratã la Registrul Comerţului , ca societate pe acţiuni , sub numãrul J40/608/1991 . Banca deţine pentru desfãşurarea activitãţii bancare licenţã emisã de Banca Naţionalã a României şi licenţã pentru operaţiuni...

 • Auditul portofoliului de credite la BC Moldinconbank SA

  Cadrul legal Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, Articolul 32 (2) În activitatea de acordare a creditelor, banca este obligată să respecte limitele şi cerinţele privind concentrarea riscurilor (expunerile) şi alte măsuri de prudenţă stabilite conform prezentei legi şi actelor normative ale Băncii Naţionale. (6) Banca urmăreşte ca solicitantul de credit să dea dovadă de credibilitate în ceea ce priveşte rambursarea creditului. Rambursarea creditului poate fi...

 • Balanta de plati externe

  Balanţa de plăţi externe reprezintă un tablou statistic sub formă contabilă care înregistrează sistematic ansamblul fluxurilor reale, financiare şi monetare intervenite între rezidenţii unei economii şi restul lumii, în cursul unei perioade (de regulă un an). (FMI, "Balance of Payements Manual", Ed. 6, 2009) Concepte care stau la baza elaborării BPE: rezident / nerezident; centru de interes; teritoriu economic; fluxuri reale / fluxuri financiare; natura tranzacţiilor,...

 • Sistem informatic privind evidenta depozitelor bancare

  CAPITOLUL 1. DEPOZITE BANCARE – Concepte,clasificaţii, trăsături „Competiţia funcţionează cel mai bine atunci când competitorilor le sunt clare costurile... şi costurile băncilor sunt inevitabil legate de un cost care este extraordinar de neclar,incert, şi greu de estimat. Acest cost este riscul pierderii în patrimoniu în special dacă acest patrimoniu trebuie convertit în bani gheaţă. “ Frederic Solomon Comerţul cu bani a apărut cu mult înaintea băncilor. Încă din evul mediu, din...

 • BRD-GSG

  CAP. 1 – Aspecte teoretice privind oferta băncilor O bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu celelalte state, în scopul obţinerii de profit. A promova serviciile şi produsele bancare înseamnă nu numai a vinde marfa, înseamna a căuta soluţii pentru client, pentru activitatea şi profitul lui,...

 • Analiza de bonitate a clientilor in vederea angajarii de credite - Studiu de caz Unicredit Bank

  Pentru o bună organizare și desfășurare a operațiunilor de creditare, băncile apelează la evaluarea clienților, atât a persoane fizice, cât și a persoanelor juridice, în vederea stabilirii capacității fiecăruia de plată. Această operațiune se numește credit scoring Operațiunile de credit scoring se utilizează în momentul în care clientul are deja depusă cererea de acordare de credit și atunci când toate documentele necesare evaluării sunt depuse de către solicitant. Pentru a realiza o...

 • Activitatea bancara de tip offshore din Bahamas

  Conceptul de „paradis fiscal ”, la o primă înțelegere este asociat cu Insulele Caraibe și Alpii Elvețieni. Însă, ceste zone au o concurență mare deoarece state precum Nevada, Alaska încearcă să îi atragă în zonal or pe cei mai importanți și bogați oameni de pe întreaga planetă. Un exemplu de așa zis paradis fiscal este Texas, loc unde nu există taxă pe venit, iar taxele brute de afaceri au o valoare foarte scăzută. Dar, cu toate acestea, nu îi mulțumește în totalitate pe toți. Multe dintre...

 • Variante de determinare si apreciere a indicatorilor de bonitate in bancile din Romania

  Riscurile existente în activitatea bancară sunt destul de complexe, astfel, bonitatea clienţilor este un principal lucru urmărit de către o instituţie bancară atunci când solicitanţii depun cererea pentru acordarea de credite. Astfel, băncile şi instituţiile financiare trebuie să respecte prevederile impuse de Uniunea Europeană pentru acordarea de credite şi verificarea bonităţii clienţilor. În lucrarea de faţă am realizat o analiză a bonităţii clienţilor din perspectiva mai multor bănci....

 • BRD - Groupe Societe Generale

  BRD - Groupe Société Générale este societate deschisă pe acţiuni şi funcţionează ca persoana juridică română în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, Legea bancară nr. 58/1998, Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, reglementările Băncii Naţionale a României, ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi prevederile Actului Constitutiv. Situaţie juridică: Sediu: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti Capital Social în RON:...

 • Probleme ale adoptarii monedei Euro in Romania

  Teme importante privind evoluţia economică a României în ceea ce priveşte aderarea la zona euro au fost abordate de cele mai multe ori cu superficialitate, in care dezbaterea publică internă a fost săracă şi dominată de clişee si simplificări excesive în dauna analizelor. Se uită adesea că, intrarea în zona euro este un proces complex, care nu înseamnă numai că România trebuie să aibă cât mai bine temele făcute acasă, dar deopotrivă, că România trebuie să fie și acceptată de celelalte state...

 • Analiza pietei serviciilor financiar-bancare

  Având o imagine de ansamblu asupra sistemului bancar, ne oprim atenția asupra termenului ce poartă denumirea de bancă. Astfel, banca reprezintă " unitatea economică funcțională instituțională, a cărei funcție principală este de a colecta, de a transfera și de a repartiza disponibilitățile bănești" Având în vedere afirmația autorilor de specialitate , banca reprezintă instrumesntul de legătură dintre om și masa monetară. Rămânând în sfera bancară, subliniem faptul că banca are un...

 • Fundamentarea deciziei de creditare a activitatii curente a societatii SC Avatti Industries SRL

  Peter Drucker numește IMM-urile“micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice.” Prin intermediul acestor afaceri are loc realizarea obiectivelor și o creștere a economiei unei țări. Noțiunii de întreprindere i s-a atribuit următoarea semnificație ”orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț, în scopul obținerii de profit prin realizarea de bunuri materiale,...

Pagina 7 din 262