Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 74 din 140

Sistemul Bancar din Estonia

1.SISTEMUL BANCAR DIN ESTONIA Istoria modernă a sistemului bancar estonian începe în anul 1988,atunci când pentru prima dată Uniunea Sovietică şi-a dat acordul cu privire la înfiinţarea de bănci comerciale. Astfel,până în anul 1990 s-au înfiinţat 12 bănci,cel mai mare număr de bănci fiind înregistrat în 1992, după... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Centrală și funcția sa de bancă a băncilor

1.CONSTITUIREA TREPTATĂ A BĂNCII CENTRALE Desi conceptul de bancă centrală este relativ nou, primele semne de activitate specifică activitătii de bancă centrală sunt întâlnite din cele mai vechi timpuri.Primele institutii ce au îndeplinit rolul de bancă centrală în sensul modern al termenului, au apărut,însă, în... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea Bancară pe Teritoriul Țării Noastre

Capitolul 1. Începutul activităţii bancare în Europa În istorie, băncile au un trecut foarte îndepărtat, fără a li se putea stabili cu precizie apariţia, însă este cert că înaintea acestora au apărut: moneda, creditul, plăţile, care formează , de fapt, obiectul principal al activităţii bancare. Unele operaţiuni... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar din Cehia

Cap.1 Sistemul bancar din Cehia 1.1 Istoric Sistemul bancar din Republica Cehǎ a avut de suferit numeroase mutaţii profunde o datǎ cu cǎderea regimului comunist.Reorganizarea acestuia s-a reflectat pe doua planuri: trecerea de la principiile economiei centralizate la cea de piaţǎ şi formarea unui sistem bancar de... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Piețe Financiare

Tema I - Pieţe financiare Importanţa economică a pieţelor financiare În limbajul de zi cu zi, ea poate fi rezumată în două fraze binecunoscute: - “timpul înseamnă bani”; - “cine nu riscă nu câştigă”. În limbaj de specialitate, expresiile de mai sus se traduc prin: - valoarea în timp a banilor; - raportul... citește mai departe

40 pagini 7 puncte Extras Preview

Politici și Strategii Financiar - Bancare Internaționale

Retrospectivă asupra sistemului bancar românesc Sistemul bancar românesc a întâmpinat probleme în anul 2009 care s-a constituit un an dificil din toate punctele de vedere: economia a scăzut cu 7,2%, numărul şomerilor a crescut cu 75%, cererea de credite a fost extreme de mică, iar restanţele la credite aproape că... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Riscul de Creditare

Introducere Riscurile în activitatea de creditare. Consideraţii generale. Cel mai important risc în activitatea desfăşurată de o bancă este riscul de creditare, deoarece creditul reprezintă principala operaţiune pe care băncile o efectuează, acesta deţinând ponderea cea mai mare în cadrul plasamentelor totale ale... citește mai departe

62 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Lucrare de practică - tehnică bancară - Raiffeisen Bank Simleu Silvaniei

1.INTRODUCERE Banca Comercială se manifestă in structurile pieţei in calitate de agent economic autonom. Obiectivul său organizaţional global îl constituie furnizarea de servicii bancare în condiţiile obţinerii unei profitabilităţi considerate normale. Profilul, dar mai ales natura activităţii lor, imprimă... citește mai departe

88 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul bancar al Statelor Unite ale Americii

1. Sistemul bancar al Statelor Unite ale Americii 1.1. Scurt istoric Prima bancă a Statelor Unite ale Americii, “the Bank of North America “ din Philadelphia, a fost creată de Congres în 1781 la cererea lui Robert Morris, administrator al finanţelor, pentru a ajuta financiar Revoluţia Americană. In anul 1790... citește mai departe

28 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Consolidarea Sistemului Bancar din Letonia

ISTORIA CONSOLIDAREA SISTEMULUI BANCAR Piaţa financiară a Letoniei este o piaţa bine dezvoltată, ce cuprinde 23 de bănci.Aceste bănci au fost privatizate, iar Guvernul deţine doar o bancă mică şi cel puţin 5% din capitalul fix al băncilor.După ce Letonia a recâştigat independenţa,băncile noi au fost fondate la... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

1. Procesul de bugetare în instituţiile publice din România -Definiţii şi tipuri de bugete în România Bugetul este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an cheltuielile şi veniturile sau, dupa caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finantare al instituţiilor publice. Legea care... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza financiară a SC Scadt SA

Introducere Trăim într-o economie de piaţă în plină modificare şi, din nevoia de a stăpâni cât mai bine aceste fluctuaţii de piaţă, se impune ca un economist să cunoască cât mai amplu elementele ce caracterizează starea unei întreprinderi, respectiv analiza financiară care conduce la un diagnostic. Pe baza acestei... citește mai departe

53 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Impactul Instrumentelor de Pre-aderare Asupra Procesului de Aderare a României la Uniunea Europeană

1. Capacitatea de absorbţie Capacitatea de absorbţie reprezintă gradul in care o ţară este capabilă să cheltuiască efectiv şi eficient resursele financiare alocate de Uniunea Europeană. Pe baza experienţei trecute, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că ţările au o capacitate limitată de a absorbi sprijinul... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview

Sistemul Bancar Francez

I.Sistemul bancar francez I.1 Istoric Activitatea bancară si banca, ca institutie, a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societătii, ca răspuns la nevoile oamenilor de a efectua diferite tranzactii. Evolutia societătii omenesti în toate domeniile si, în special, în economie a determinat ca toate sistemele... citește mai departe

40 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Lucrare de practică la ING Bank

ING Bank – Istoric 1. ING Group ING Bank a luat fiinta la jumatea secolului trecut, in Olanda, cand asigurarile si operatiunile bancare au jucat un rol important in dezvoltarea sectorului financiar din aceasta tara. Grupul a fost creat în 1991 prin fuziunea celei mai mari companii de asigurări olandeze,... citește mai departe

37 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza și previzionarea performanțelor bancare - Raiffeisen Bank

Prezentarea societăţii bancare şi a conceptului de performnaţă bancară Raiffeisen BANK S.A. • Societate pe acţiuni având un capital social de 1.196,259 mil. lei, integral vărsat, administrată în sistem dualist; • Administraţia centrală: Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, Sector 1, Cod 011857, Bucureşti; • Număr... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea Riscurilor - Raiffeisen

Prezentarea societăţii bancare Raiffeisen Bank România a rezultat prin fuziunea, încheiată în iunie 2002, a celor două entităţi deţinute de Grupul Raiffeisen în România: Raiffeisenbank (România), înfiinţată în 1998 ca subsidiară a Grupului RZB şi Banca Agricolă Raiffeisen S.A., înfiinţată în 2001, după preluarea... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Audit

Raportul d audit Elaborarea concluziilor,emiterea opiniei si intocmirea raportului d audit: Dupa terminarea tuturor procedurilor d audit,dupa verificarea evenim ulterioare inchiderii exercitiului si acumularea probelor finale auditorul treb sa elaboreze concluzia confom careia situatiile fin sunt prezentate sau nu... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și transporturi

Conceptul de asig RISCURI:-obiective:fenomene naturale(cutremure d pamant,alunecare de teren,avalanse,furtuni,cicloane,uragane) -subiective:legate de actiunea omului(coliziuni dintre autovehicule,abordajul intre nave) -preintampinate:indiguiri,impaduriri,desecari -transferate efectele lor catre companii d... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Analiza economico-financiară

Conceptul de analiza ec-fin: Analiza este metoda prin care se descompune un intreg(fenomen sau proces)in parti pt a identifica factorii si cauzele care l’au generat.Diagnosticul este un instrument managerial kre permite formularea unor judecati cantitative si/sau calitative cu privire la starea,dinamica si... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Economia României

Ec rom 1750-1848 Ec rom divizata in cele 3 provincii istorice se caracterizeaza prin amplificarea procesului d destramare a relatiilor feudale in paralel cu aparitia si formarea noilor relatii capitaliste. Agr=proprietatea pamantului era detinuta de boieri si biserici.Odata cu eliminarea relatiilor d asuprire... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Uniunea Europeană

Conceptul de integrare ec interstatala Dpdv ec integrarea este un proces prin intermediul caruia 2 sau mai multe piete nationale anterior separate se unesc pt a forma o singura piata de dimensiuni eficiente.Totodata integrarea presupune un ansamblu d masuri ce urmaresc suprimarea discriminarilor dintre ag ec... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Bursa de Valori București

Bursa de Valori Bucuresti Din punc de vedere al regimului juridic, bursele sunt organizate ca institutii publice sau ca persoane juridice private. Legea nr. 52/1994 si O.U.G. nr. 28/2002 au impus organizarea si functionarea Bursei de Valori Bucuresti ca institutie de interes public, cu personalitate juridica,... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Management

BNR Banca=acest concept dateaza din cele mai vechi timpuri si a evoluat de la firme incipiente pana la activitati tot mai complexe. Dumbor definea banca,la inceputul sec XX,ca fiind acea instit care acorda la cerere imprumuturi garantate fructificand in acest fel banii ce ii sunt incredintati spre pastrare si kre... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Mastercard Gold Sport

CAP 1. PIAŢA CARDURILOR ÎN ROMÂNIA Cardul – emis de o instituţie de credit - este un instrument de plată electronică, respectiv un suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat, care permite detinătorului utilizarea disponibilităţilor băneşti proprii dintr-un cont deschis pe numele său la emitentul... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview