Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 79 din 140

Monografie Banca Italo Romenă Bacău

Scurt istoric Banca Italo Romena SpA, infiintata in anul 1980 ca un prim joint-venture intre Italia si Romania in sectorul bancar, a fost achizitionata in anul 2000 de catre Veneto Banca. Achizitionarea de catre Grupul Veneto Banca este rezultatul intentiei de a crea in Romania un punct de sprijin bancar pentru... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Practică la Raiffeisen Bank

21..05- Am facut cunostinta cu directoarea Raiffeisen Bank, si am fost repartizata departamentului de Ofiteri Tranzactii. 22.05-Am ordonat dupa data intocmirii si dup anume operatiunile efectuate de ofiterii de tranzactii in conturile clientilor pe cale electronica (email). 26.05- M-am documentat asupra produselor... citește mai departe

90 pagini 8 puncte Extras Preview

Carduri la BRD

Capitolul 1 Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar românesc Istoria BRD începe în 1923, odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial ca instituţie publicã. Statul deţinea 20% din capitalul social şi BNR... citește mai departe

46 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza Acreditivului Bancar

CAPITOLUL 1. MODALITĂŢI ŞI TEHNICI BANCARE DE DECONTARE 1.1. DEFINIREA ŞI FUNCŢIILE ACREDITIVULUI BANCAR Acreditivul bancar reflectă un angajament scris prin care o bancă se obligă să efectueze plata în favoarea unui terţ sau la ordinul acestuia, să plătească, să accepte sau să negocieze efecte de comerţ pe baza... citește mai departe

50 pagini 9 puncte Extras Preview

Studiu Monografic BCR

1.Prezentare BCR 1.1. Istoricul şi evoluţia BCR Începând cu 1990, datorită liberalizării pieţei bancare, ia nastere un amplu proces de transformãri în România, dorinţa generalã fiind aceea a unei acoperiri cat mai mari a gamei de produse oferite de banci. B N R s-a reorganizat prin cedarea operaţiunilor de naturã... citește mai departe

86 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Gestiunea Pasivelor Bancare

1. GESTIUNEA CAPITALULUI BANCAR Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din întreaga societate, iar regulile privind capitalul bancar reprezintă ponderea cea mai semnificativă din aceste reglementări. Această importanţă deosebită care se acordă capitalului bancar se datorează faptului că... citește mai departe

6 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Strategia gestiunii activelor băncii

1. Necesitatea gestiunii activelor. Activele bancare reprezintă totalitatea disponibilităţilor a băncii care generează profit şi asigură realizarea scopului general al managementului bancar, totodată activele sunt cele care generează cel mai mare risc pentru bancă de aceea gestionarea lor necesită a fi prudentă.... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul financiar public și impactul său în economie - cazul României

Cap.1 – Abordari ale sistemului financiar public 1.1 – Componentele sistemului de relatii financiare publice Prin prisma continutului de relatii economice,sistemul fianciar se defineste ca un ansamblu al relatiilor in forma baneasca ce se manifesta intre participantii la procesele de constituire,distribuire si... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Activitatea bancară - SC Horus SA

Societatea pe Acţiuni ,,HORUS”este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20.06.1995 cu nr.10603069. Societatea este sinestătătoare din punct de vedere financiar, gestiune, organizare, şi se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare a R.M., de normele internaţionale de drept, de prezentul Statut şi... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Rolul Politicii Monetare în Contextul Crizei Actuale

CAPITOLUL 1. STRATEGIILE DE POLITICA MONETARĂ ÎN CONTEXTUL CRIZEI ACTUALE Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul căreia se acţionează asupra cererii şi ofertei de monedă din economie. Importanţa politicii monetare rezultă din obiectivul fundamental al acesteia,... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza Creditului Ipotecar

CAPITOLUL 1. PIAŢA CREDITELOR IPOTECARE 1.1. CREDITUL IPOTECAR – ASPECTE GENERALE Unul dintre cele mai recente studii realizat în acest context de către BNR, a analizat următoarele produse/servicii care se circumscriu situaţiei menţionate: • creditele pentru investiţii; • creditele ipotecare; • creditele pentru... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Extras Preview

Activitatea Bancară de Retail în Japonia

CAPITOLUL 1. SISTEMUL BANCAR DIN JAPONIA 1.1. ISTORIA SISTEMULUI BANCAR JAPONEZ În 1868 guvernul Meiji a propus un program de modernizare a sistemului financiar japonez care era considerat de marile puteri (SUA, Imperiul colonial britanic, cel francez) un sistem izolat. În 1882 a fost instituită Banca Naţională a... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE SIF 2 şi SIF 5 1.1. INFORMAŢII GENERALE SIF MOLDOVA S.A. 1.1.1. PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINŢARE SIF MOLDOVA S.A., DATE GENERALE, STRUCTURA ACŢIONARIATULUI Societatea s-a înfiinţat ca societate de investiţii financiare la data de 20 februarie 1997. Denumirea societăţii este... citește mai departe

71 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Calculul valorii unitare a activului net al OPCVM - particularități în state ale UE

CAPITOLUL 1. CALCULUL VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET AL O.P.C.V.M. 1.1. DEFINIŢIA O.P.C.V.M. Organismele de plasament colectiv reprezintă vehicule investiţionale care realizează atragerea economiilor individuale prin ofertă publică sau apel privat şi plasarea colectivă a acestora în scopul fructificării.... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Comunicarea Problemelor de Audit celor Responsabili cu Guvernanță

Introducere Scopul acestui Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili standarde şi de a oferi îndrumări în ceea ce priveşte comunicarea problemelor de audit financiar care apar în cursul auditării situaţiilor financiare între auditor şi cei responsabili cu guvernanţa unei entităţi. Aceste comunicări... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Standardul Internațional de Audit 500

Scopul acestui Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili reguli şi de a oferi recomandări asupra cantităţii şi calităţii probelor de audit care trebuie obţinute atunci când are loc un audit al situaţiilor financiare, precum şi asupra procedurilor pentru obţinerea acelor probe de audit. Auditorul... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Tendințe Privind Alternativa Bănci Universale - Bănci Specializate

Cap.1 Tendinţe şi perspective în activitatea bancară contemporană Tradiţional, băncile au jucat un rol cheie în economia statelor, prin derularea de activităţi de intermediere financiar-bancară. Evoluţia activităţii bancare a înregistrat particularităţi de-a lungul timpului. În ultimii ani se disting o serie de... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar Internațional

CAPITOLUL I. EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR INTERNAŢIONAL 1.1 Băncile şi intermedierea financiară Conceptul de bancă datează din cele mai vechi timpuri, însă de la apariţia sa şi până în prezent a evoluat succesiv în timp, de la forme embrionare la activităţi extrem de complexe. În forma sa iniţială comerţul bancar... citește mai departe

94 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Capitolul 1. Înființarea B.I.R.D. - scurt istoric Reconstrucția unei noi ordini internaționale după cel de-al doilea război mondial (1939-1945) implică impunerea unor reguli de conduită în plan internațional de natură politică, monetară, economică, socială și comercială. Această nouă ordine s-a exprimat , din punct... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Monedă Internațională

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este o sinteză a evoluţiei monedei unice euro spre statutul de monedă internaţională. Se ştie că moneda euro a fost creată şi pentru a contrabalansa puterea în creştere a dolarului. În ultimul deceniu abordările referitoare la conceptual de Uniune Economică şi Monetară şi monedă unică... citește mai departe

83 pagini 8 puncte Extras Preview

Raportul de audit - rol și conținut

1. ROLUL RAPORTULUI DE AUDIT Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. 700 stabileşte procedurile şi principiile fundamentale şi modalităţile lor de aplicare cu privire la forma şi conţinutul raportului auditorului independent emis pe baza concluziilor rezultate din auditarea situaţiilor financiare ale unei... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras

Managementul Riscului de Solvabilitate

Capitolul 1. Riscul de solvabilitate în activitatea bancara 1.1. Aspecte teoretice Riscul este privit ca o măsură a neconcordanţei dintre diferite rezultate posibile, mai mult sau mai puţin favorabile sau nefavorabile, într-o acţiune viitoare. Riscul bancar este un fenomen care poate apărea pe întregul parcurs al... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Definirea noțiunii de control și formele sale

Control financiar Cap.1. Definirea activităţii de control financiar Originea activităţii de control se regăseşte în expresia latinească” contra rolus” ceea ce însemna verificarea actului original după duplicatul acestuia, încredinţat unei persoane specializate în acest scop. Aparitia statului a constituit... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Decontări intra și interbancare la BCR

1 Instrumente de plată utilizate de BCR-ERSTE Bank Ordinul de plată Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul acesteia, unei societăţi bancare receptoare de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani. O astfel de dispoziţie este considerata ordin de plată numai... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Extras Preview

Instrumente moderne de plată oferite de Bancpost

INSTRUMENTE MODERNE DE PLATĂ Bancpost oferă o gamă dieversificată de carduri, punând la dispoziţia clienţilor atât carduri de debit, cât şi carduri de credit. Carduri de debit pe care Bancpost le oferă sunt: • Prospera; • Ultra; • Taifun; • Suprema; Carduri de credit pe care Bancpost le oferă sunt: • Visa... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Extras Preview