Toate documentele din domeniul Banci

 • Optimizarea performantei bancare

  Capitolul 1. Teorii privind performanța bancară Încă de la începutul reformei, dar şi ulterior, consolidarea băncilor a apărut că un obiectiv fără de care nu ar fi posibilă dezvoltarea sistemului bancar şi îndeplinirea rolului pe care acesta îl joacă într-o economie de piaţă. În prezent, acest obiectiv s-a transformat într-o ţintă strategică, cunoscut fiind faptul că o bancă consolidată, cu un nivel adecvat al capitalului şi al bilanţului are posibilitatea obţinerii unor performanţe cât mai...

 • Evolutia procesului inflationist in Romania si provocari actuale

  Introducere Încă de la bun început, de când au apărut banii, inflaţia a parcurs diverse etape până şi-a atins punctul culminant în secolul XX, creşterea generalizată a preţurilor în situaţia în care puterea de cumpărare scade din cadrul pieţei. Această teorie tumultoasă, de-a lungul timpului a atras atenţia gânditorilor şi a oamenilor politici prin evoluţia sa. În acest moment există claritatea că nici-o ţară nu a scăpat de acest fenomen şi în continure ea afectează bunul mers a vieţii...

 • Guvernanta corporativa Banca Transilvania

  INTRODUCERE Guvernanţa corporativă reprezintă setul de responsabilităţi şi practici ale conducerii, având drept scop oferirea unei direcţii strategice şi a unei asigurări că obiectivele acesteia vor fi atinse, respectiv asigurarea că riscurile sunt gestionate corespunzător şi că resursele companiei sunt utilizate responsabil. Banca Transilvania S.A. este o societate publică pe acţiuni, înfiinţată în România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J12/4155/1993, având codul de...

 • Independenta bancilor centrale si rolul sau in cresterea eficientei politicii monetare

  Capitolul 1. Aspecte privind independența unei bănci centrale 1.1 Conceptul de independență al băncii centrale Acest concept de independență al băncii centrale exprimă competența acesteia de a lua deciziile privind elaborarea și implementarea politicii monetare fără vreo influență din partea factorului politic. Sistemul Federal de Rezerve (FED) al SUA, creat în 1913, a fost prima bancă centrală independentă. La început, independența băncii centrale a SUA a fost apreciată ca fiind...

 • Activitatea bancara de retail din SUA

  Capitolul 1. Noțiuni generale privind sectorul bancar american Sistemul bancar american prezintă o serie de caracteristici, printre care se numără și descentralizarea și specializarea. Descentralizarea a fost provocată de structura federală a țării și Constituția federației, lucru care se referă la faptul că tot cee ce nu ține de atribuțiile confederației, este de responsabilitatea statului; în această situație se aflau băncile. Activitatea bancară s-a specializat ca urmare a legislației...

 • Studiu comparativ Internet Banking - Mobile Banking pe piata romaneasca

  Capitolul 1.Serviciul de Internet Banking folosită în România 1.1 Apariția conceptului de internet banking Apariția conceptul de Internet banking a fost o data cu dezvoltarea word wide web. În cursul anilor 1980, programatorii care munceau în domeniul serviciilor bancare , dar și în baz de date a băncilor, au fost cei care s-au gândit la idea inițierii unei tranzacții bancare on-line.Procesul constituirii, dar și a dezvoltării acestor servicii a fost determinat ca urmare faptul că multe...

 • Trilema stabilitatii financiare si relevanta sa in contextual integrarii europene

  Capitolul 1. Trilema financiară din perspectiva lui Dirk Schoenmaker Progresele Uniunii Europene cu privire la integrarea financiară europeană și la libreralizarea circulației capitalurilor ce sunt într-o corelație cu o relativă rămânere în urmă cu privire la suprevegherea financiară, au stârnit curiozitatea cu privire la potențialele pericole, ceea ce i-a determinat să găsească o soluție rezistentă de supraveghere financiară, potrivită pentru provocările de actualitate. În literature de...

 • Analiza pietei produselor si serviciilor de internet banking pentru persoane fizice in Romania

  Capitolul I. Serviciul de internet banking oferit persoanelor fizice În zilele noastre se vorbește despre internet ca fiind un fenomen care a căpătat mari proporții, omul modern fiind dependent de multitudinea de servicii oferite prin intermediul internetului. Întreaga societate a devenit dependentă de internet, folosirea acestuia fiind vitală la tot mai multe locuri de muncă, iar timpul petrecut în fața calculatorului cu conexiune la internet a făcut ca omul să apeleze din ce în ce mai des...

 • Produse de creditare bancara pe termen mediu si lung pentru clienti corporate in Romania - studiu comparativ

  1. Noțiuni generale privind produsele de creditare bancară corporate pe termen mediu și lung Creditul reprezintă o operațiune economică prin intermediul căreia, o persoană fizică sau juridică (creditor), acordă un împrumut (bani ori alte valori) unei alte persoane (debitor); debitorul urmează să restituie împrumutul la o dată ulterioară, în schimbul plății unei dobânzi; această dobândă este de fapt prețul creditului. Creditul bancar reprezintă ”totalitatea creanțelor deținute de către...

 • Produse si servicii bancare pe piata romaneasca

  Іntrоduϲеrе Νumărul firmеlοr ϲarе ϲarе apеlеază la bănϲi pеntru ϲrеditе a ѕϲăzut fοartе mult. A ϲrеѕϲut fοartе mult prοϲеntul firmеlοr ϲarе ѕе autοfinanțеază, 93% în 2014, și a ѕϲăzut fοartе mult prοϲеntul firmеlοr ϲarе apеlеază la bănϲi, mai еxaϲt 22%, pοtrivit rеzultatеlοr οbținutе în urma intеrviеvării unui număr dе 1.400 dе întrеprinzătοri. Aϲеaѕta înѕеamnă ο prοblеmă fοartе difiϲilă pеntru IMM-uri pеntru ϲă еlе ѕunt οbligatе ...

 • Practica BRD

  I.Prezentare generală BRD Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 937 de agenţii . La 31 decembrie 2010, BRD număra 2,5 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2 millioane de carduri incluse in sistemul 3D Secure. Calitatea servicilor noastre este garantată...

 • Analiza ofertelor de creditare pentru nevoi personale

  1.Analiza ofertelor de credite pentru nevoi personale Creditul de nevoi personale reprezintă un împrumut la care clientul nu trebuie să justifice băncii modul în care foloseşte banii. Pentru a obţine sume mai mari, solicitanţii trebuie să garanteze împrumutul cu un imobil. Băncile cărora le-am analizat ofertele de credit de nevoi personale sunt: BRD, BT, BCR, ING şi Alpha Bank. 1.1BRD BRD-Groupe Société Générale (Banca Română pentru Dezvoltare) este o bancă românească deținută de grupul...

 • Internet Banking pe piata din Romania - evolutii si perspective

  Capitolul 1 Aspecte generale privind Internet Banking-ul 1.1.Conceptul de Internet Banking „Internet-bankingul este un instrument de plată la distanţă care se bazează pe tehnologia internet (world wide web) şi pe sistemele informatice ale emitentului.” Internet Banking-ul este prietenul cel mai bun al omului modern, al omului grăbit. Internet banking-ul este numit uneori chiar şi serviciu bancar online deoarece utilizează internetul ca şi canal de distribuţie, prin intermediul căruia se...

 • Analiza fluxurilor financiar-monetare specifice creditarii

  1.Evoluţia sistemului banϲar românesϲ şi tranziţia la eϲonomia de piaţă Sistemul banϲar, în ϲadrul luϲrărilor de speϲialitate este definit ϲa fiind ansamblul instituțiilor, relațiilor finanϲiar-banϲare, normelor, infrastruϲturilor, tehniϲilor ϲe interaϲţionează în mod ϲomplex, ϲu sϲopul de a mobiliza sub formă de depozite și distribui sub formă de ϲredite fonduri finanϲiare, preϲum și de a oferi faϲilități, inϲlusiv sisteme de plăți, pentru diverși agenți eϲonomiϲi, finanϲiari sau nefinan ...

 • Sistemul financiar bancar romanesc in contextul integrarii europene

  1.Sistemul financiar bancar românesc în contextul integrării europene Sistemul financiar al unei ţări reprezintă un ansamblu de elemente sau categorii financiare, caracterizat prin legături organice între componentele sale, care îi imprimă un caracter unitar, de sistem. Sistemul bancar reprezintă ansamblul instituţiilor, relaţiilor financiar-bancare, normelor, infrastructurilor, tehnicilor ce interacţionează în mod complex, cu scopul de a mobiliza sub formă de depozite şi distribui sub...

Pagina 8 din 259