Toate documentele din domeniul Banci

 • Analiza pietei produselor si serviciilor de internet banking pentru persoane fizice in Romania

  Capitolul I. Serviciul de internet banking oferit persoanelor fizice În zilele noastre se vorbește despre internet ca fiind un fenomen care a căpătat mari proporții, omul modern fiind dependent de multitudinea de servicii oferite prin intermediul internetului. Întreaga societate a devenit dependentă de internet, folosirea acestuia fiind vitală la tot mai multe locuri de muncă, iar timpul petrecut în fața calculatorului cu conexiune la internet a făcut ca omul să apeleze din ce în ce mai des...

 • Produse de creditare bancara pe termen mediu si lung pentru clienti corporate in Romania - studiu comparativ

  1. Noțiuni generale privind produsele de creditare bancară corporate pe termen mediu și lung Creditul reprezintă o operațiune economică prin intermediul căreia, o persoană fizică sau juridică (creditor), acordă un împrumut (bani ori alte valori) unei alte persoane (debitor); debitorul urmează să restituie împrumutul la o dată ulterioară, în schimbul plății unei dobânzi; această dobândă este de fapt prețul creditului. Creditul bancar reprezintă ”totalitatea creanțelor deținute de către...

 • Produse si servicii bancare pe piata romaneasca

  Іntrоduϲеrе Νumărul firmеlοr ϲarе ϲarе apеlеază la bănϲi pеntru ϲrеditе a ѕϲăzut fοartе mult. A ϲrеѕϲut fοartе mult prοϲеntul firmеlοr ϲarе ѕе autοfinanțеază, 93% în 2014, și a ѕϲăzut fοartе mult prοϲеntul firmеlοr ϲarе apеlеază la bănϲi, mai еxaϲt 22%, pοtrivit rеzultatеlοr οbținutе în urma intеrviеvării unui număr dе 1.400 dе întrеprinzătοri. Aϲеaѕta înѕеamnă ο prοblеmă fοartе difiϲilă pеntru IMM-uri pеntru ϲă еlе ѕunt οbligatе ...

 • Practica BRD

  I.Prezentare generală BRD Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 937 de agenţii . La 31 decembrie 2010, BRD număra 2,5 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2 millioane de carduri incluse in sistemul 3D Secure. Calitatea servicilor noastre este garantată...

 • Analiza ofertelor de creditare pentru nevoi personale

  1.Analiza ofertelor de credite pentru nevoi personale Creditul de nevoi personale reprezintă un împrumut la care clientul nu trebuie să justifice băncii modul în care foloseşte banii. Pentru a obţine sume mai mari, solicitanţii trebuie să garanteze împrumutul cu un imobil. Băncile cărora le-am analizat ofertele de credit de nevoi personale sunt: BRD, BT, BCR, ING şi Alpha Bank. 1.1BRD BRD-Groupe Société Générale (Banca Română pentru Dezvoltare) este o bancă românească deținută de grupul...

 • Internet Banking pe piata din Romania - evolutii si perspective

  Capitolul 1 Aspecte generale privind Internet Banking-ul 1.1.Conceptul de Internet Banking „Internet-bankingul este un instrument de plată la distanţă care se bazează pe tehnologia internet (world wide web) şi pe sistemele informatice ale emitentului.” Internet Banking-ul este prietenul cel mai bun al omului modern, al omului grăbit. Internet banking-ul este numit uneori chiar şi serviciu bancar online deoarece utilizează internetul ca şi canal de distribuţie, prin intermediul căruia se...

 • Analiza fluxurilor financiar-monetare specifice creditarii

  1.Evoluţia sistemului banϲar românesϲ şi tranziţia la eϲonomia de piaţă Sistemul banϲar, în ϲadrul luϲrărilor de speϲialitate este definit ϲa fiind ansamblul instituțiilor, relațiilor finanϲiar-banϲare, normelor, infrastruϲturilor, tehniϲilor ϲe interaϲţionează în mod ϲomplex, ϲu sϲopul de a mobiliza sub formă de depozite și distribui sub formă de ϲredite fonduri finanϲiare, preϲum și de a oferi faϲilități, inϲlusiv sisteme de plăți, pentru diverși agenți eϲonomiϲi, finanϲiari sau nefinan ...

 • Sistemul financiar bancar romanesc in contextul integrarii europene

  1.Sistemul financiar bancar românesc în contextul integrării europene Sistemul financiar al unei ţări reprezintă un ansamblu de elemente sau categorii financiare, caracterizat prin legături organice între componentele sale, care îi imprimă un caracter unitar, de sistem. Sistemul bancar reprezintă ansamblul instituţiilor, relaţiilor financiar-bancare, normelor, infrastructurilor, tehnicilor ce interacţionează în mod complex, cu scopul de a mobiliza sub formă de depozite şi distribui sub...

 • Evaziunea fiscala si impactul acesteia asupra echitatii fiscale

  Ιntrοduсеrе Sοсіеtɑtеɑ сοntеmрοrɑnă sе сοnfruntă сu ο sеrіе dе рrοblеmе dе nɑtură есοnοmісă şі fіnɑnсіɑră, сɑrе mɑі dе сɑrе mɑі sеrіοɑsе. Dіntrе ɑсеstеɑ, еvɑzіunеɑ fіsсɑlă рɑrе ɑ fі fеnοmеnul сu іmрlісɑţііlе сеlе mɑі mɑrі ɑtât ре рlɑn есοnοmіс сât şі ре рlɑn sοсіɑl. Fеnοmеn tοt ɑtât dе vесhі pе сât еstе însăşі ехіstеnţɑ іmpοzіtuluі prοprіu-zіs, еvɑzіunеɑ fіsсɑlă nu ɑr ...

 • Calitatea managementului educational in invatamantul prescolar

  Capіtοlul І. Fundamеntе tеοrеtіcе І.1. Calіtatеa şі managеmеntul calіtăţіі - cοnѕtrucţіе şі rеcοnѕtrucţіе cοncеptuală Calіtatеa arе ο prοfundă şі ѕеmnіfіcatіvă încărcătură pragmatіcă şі axіοlοgіcă. Nu ѕе pοatе vοrbі dе calіtatе a еducaţіеі „în ѕіnе”, cі în funcţіе dе valοrіlе prοmοvatе în ѕοcіеtatе, dе multіtudіnеa dе factοrі cοntеxtualі, ѕіtuaţіοnalі, încοrpοraţі în pοlіtіcі şі ѕtratеgіі еducaţіοnal ...

 • Managementul riscului de credit

  I.1. Rolul bancilor in economia moderna Importanta sistemului bancar intr-o economie moderna. Pe fundalul amplficarii schimburilor comerciale, dezvoltarii relatiilor economice intre state si in special datorita avantului fara precedent luat de tehnologia informationala in ultimele decenii, rolul bancilor in economie a crescut substantial atat in ansamblurile economice nationale, cat si la nivel zonal si mondial. Trebuie sa se faca distinctia in ceea ce priveste definirea rolului si...

 • Aplicatie bancara online pentru credite de consum dezvoltata prin tehnologii Microsoft

  - Capitolul 1 - Cum functioneaza o aplicatie Web Introducere Inainte de a intelege ce poate face o aplicatie C# trebuie inteles ce se intampla cu o cerere web in general. Deoarece in majoritatea cazurilor o aplicatie web este o simpla combinatie de pagini HTML si pagini dinamice mult mai complexe, trebuie inteles cum rezolva serverul cererile ce nu necesita cod. O cantitate insemnata de negociere si transfer de date se intampla inainte ca cererea utilizatorului sa ajunga la cod. O...

 • Beneficiile cardurilor de tip Premium - Costuri si avantaje

  Capitolul I: Cardul-instrument de plată modern 1.1. Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea cardului Perfecţionarea, modernizarea şi eficientizarea instrumentelor şi modalităţilor de plată au fost determinate pe de o parte de cuceririle ştiinţei, îndeosebi în domeniul tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor digitale de date (IT&C), comunicaţiilor prin circuite telefonice, cablu TV, fibră optică, satelit, telefonie mobilă, iar pe de altă parte de succesele de miniaturizare...

 • Masuri neconventionale de politica monetara adoptate de Banca Angliei in contextul crizei globale recente

  Cap I. Apariția și cauzele crizei financiare internaționale recente 1.1 Apariția crizei financiare internaționale recente Criza financiară mondială s-a declanșat în noiembrie 2007 ca urmare a pierderii încrederii a investitorilor americani în ipotecarea securizată. Acel moment a indus criza de lichiditați care a condus la o investire semnificativă de capital în piețele financiare de către Banca Angliei, Banca Centrală Europeană și Rezerva Federală Americană. Așadar, în vara anului 2007,...

 • Inovatia finaciara pe segmentul fondurilor de investitii

  Capitolul I Fondurile de Investiții și Inovația Financiară 1.1. Definirea și caracteristicile fondurilor de investiții Fondurile de investiții sunt acele instituții care au ca principal rol constituirea de depozite provenite de la mai multe persoane pentru a obține câștiguri. Fondurile de investiții sunt inființate pe bază de contract civil și sunt administrate de către o societate de administrare a investițiilor. Din acest motiv, acestea nu au personalitate juridică. Fondurile de...

Pagina 8 din 258