Toate documentele din domeniul Banci

 • Riscul de credit

  Introducere Riscul de creditare, cunoscut ca si si risc de insolvabilitate al debitorilor, este caracterizat riscul ca dobanda,creditul sau ambele sa nu poata fi restituite la termen sau sa nu fie restituite in totalitate si este caracteristic institutiilor de credit a caror functie principala in economie este creditarea. Deoarece la baza inposibilitatii de rambursare a creditului de catre debitori(imprumutati) stau diverse considerente se impune o abordare diferita a riscului de creditare...

 • Riscul de rata a dobanzii

  Instituțiile Financiare în timp ce își exercită funcțiile de transformare a activelor, nu corespund adesea maturității activelor și pasivelor lor. Făcând asta, se expun riscului de rată a dobânzii. Toate Instituțiile Financiare au tendința să-și contracareze scadențele bilanțului. Cu toate acestea, măsurarea expunerii la riscul de dobândă prin analizarea numai a dimensiunii neconcordanței dintre scadențe să fie înșelătoare. Politica monetară a Rezervei Federale, este un factor determinant...

 • Bugetul general consolidat al Bulgariei in perioada 2004-2008

  Rezumat: Bugetul reprezintă una dintre cele mai importante instrumente administrative utilizabile de către autorități, întrucât servește ca plan de acțiune pentru atingerea obiectivelor stabilite, ca standard de măsurare a performanței, și în cele din urmă poate deveni un dispozitiv pentru a face față unor situații negative previzionate. Conform definiției regăsite în Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, bugetul reprezintă documentul prin care sunt prevăzute și aprobate...

 • Situatii financiare - Banca Comerciala Romana

  Situațiile financiare Situațiile financiare anuale, reprezintă documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea și generalizarea datelor agenților economici și instituțiilor publice într-o formă sistematică și unitară, care permite o prezentare de ansamblu, o analiză detaliată a rezultatelor obținute la sfârșitul fiecărei perioade de gestiune. Situațiile financiare anuale reprezintă un set de documente contabile de sinteză care prezintă informații cu privire la poziția...

 • Rolul investitiilor in dezvoltarea economica a Republicii Moldova

  INTRODUCERE Investițiile sunt considerate ca fiind unul dintre cei mai importanți stimulatori ai activităților economice, dar și ai celor extraeconomice. În orice activitate economică, indiferent de dimensiunea ei, investiția joacă rolul de impuls, de element generator, care face ca respectiva activitate să ia naștere, să se desfășoare și să se dezvolte. Implementarea de proiecte investiționale conduce la creșterea stocului de capital fix. Prin urmare, investițiile constituie instrumentul...

 • Creditul - Mecanismul de creditare

  1. Creditul. Conținut. Trăsături caracteristice Definiție: Creditul reprezintă un împrumut materializat în bunuri sau bani, acordat pe o perioadă determinată de timp, contra unei sume de bani (dobândă), acordat de o persoană fizică sau juridică unei alte persoane fizice sau juridice. Definim creditul ca reprezentând o formă specială de mișcare a valorilor, adică vânzarea de mărfuri cu plata amânată sau transferul de bani cu titlu de împrumut care servește la desfășurarea proceselor...

 • Modalitati de constituire a resurselor financiare ale Fondului Monetar International

  Capitolul I Aspecte generale despre Fondul Monetar Internațional În cadrul cooperării monetare și financiare dintre statele lumii un rol important îl au organismele monetare și financiare care prin activitatea desfășurată, privită în ansamblu și prin politicile care le promovează urmăresc pe de o parte, asigurarea unei dezvoltări organizate a relațiilor monetare și financiare dintre statele lumii la nivel internațional sau regional, iar pe de altă parte, oferă asistență financiară țărilor...

 • Ce sunt ciclurile economice si cum influenteaza creditarea bancara

  Introducere Acestă lucrare se referă la modul cum influențează ciclurile economice activitatea de creditare bancară. Forma ciclurilor este urmată de cauzele care sunt consecințele acestor fluctuații. Este subliniată ideea continuității în economie, a urcărilor și a coborâșurilor care neîncetat se repetă, îndepărtând un stat din faza de recesiune în perioada de "boom economic". De asemenea, se prezintă ritmul între ciclurile economice și împrumutul bancar, influențe care nu numai că...

 • Raport de practica de productie BC Mobiasbanca SA

  INTRODUCERE Acest raport a fost efectuat pe baza cunoștințelor și materialelor acumulate în urma efectuării practicii de producție și de licență la BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A. Grație rolului pe care băncile îl dețin în cadrul sectorului financiar, aceast raport se concentrează în mod specific asupra sectorului bancar, ca segment indispensabil al ansamblului economic, fără de care economia modernă nu-și poate exercita rolul și funcțiile, fiecare țară, și implicit și...

 • Rolul finantelor la nivelul macro si microeconomic

  INTRODUCERE Fenomenul financiar are o istorie de milenii. Insă și in prezent el este un misteriu pe care încearcă să-1 descifreze oamenii. Gândirea financiară, care s-a format in principal pe parcursul ultimelor sute de ani, are in arsenalul sau diverse teorii menite să explice fenomenul financiar. Pornind de la faptul că specialiștii in materie până in prezent n-au un punct de vedere unic asupra conceptului de finanțe și că înseși finanțele își modifică permanent conținutul lor, in...

 • Analiza indicatorilor din contul de profit si pierdere pentru sistemul bancar slovac

  Cap. 1. Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru Tatra Banka A.S 1.1. Istoricul băncii Tatra Banka A.S. este una din cele mai importante bănci private comerciale din Slovacia cu sediul social Hodžovo nîmestie 3, 811 06 Bratislava 1. A fostfondată în anul 1990 ca și societate pe acțiuni cu codul fiscal: 2020408522 și ID-ul de afaceri:SK7020000944.La momentul actual Mgr. Michal Liday este CEO la această bancă. Se situează în topul managementului activelor, al...

 • Cercetare de marketing - geanta de voiaj

  INTRODUCERE În urma cercetării de marketing, firma Verso Travel a luat decizia de a lansa pe piață un nou produs, și anume geanta de voiaj EVGHENIA care să conțină noi inovații aduse produsului. Din acest punct de vedere, în primul capitol vom efectua o analiză a pieței prin segmentarea pieței, prin determinarea tipurilor de consumatori și prin stabilirea profilului țintă, prin determinarea concurenților de pe piață, precum și tendințele existente cu privire la geanta de voiaj. În capitolul...

 • Monografie sistemul bancar britanic

  CAPITOLUL 1. Caracteristici ale sistemului bancar din Marea Britanie 1.1 ISTORIC Sistemul bancar din Marea Britanie s-a dezvoltat puternic, începând cu secolul al XIX-lea, concomitent cu amplificarea relațiilor de producție. Odată cu abolirea Legii cerealelor (Corn Laws) din anul 1846, o parte din forța de muncă disponibilizată din agricultură se îndreaptă spre industrie, fenomene care au favorizat comerțul internațional și amplificarea activității bancare. Alături de aceste fenomene,...

 • Defrisarea padurilor

  CAPITOLUL I. PREZENTAREA ZONEI Comuna Rucăr se află în nord-estul județului, la limita cu județul Brașov, în Munții Făgăraș și pe cursul superior al Dâmboviței și al afluentului acesteia, Râușorul. Rucărul este așezat în inima munților Carpați, pe vechiul drum comercial al țării care leagă Brașovul cu primele cetăți de scaun- Câmpulung și Târgoviște. Având în apropiere munți cu înalțimi ce depășesc 2000 de metrii altitudine (Piatra Craiului, Păpușa) așezările sunt ferite de curenți, cu o...

 • Tendinte si evolutii privind operatiunile cu carduri in Romania si UE

  Argument: În zilele noastre, cardurile au devenit o necesitate, tot mai mulți oameni apelând la serviciile băncilor pentru a putea beneficia de un card. Ce fac însă acestea, care este mecanismul din spate și de ce ne ușurează viețile sunt întrebări pe care majoritatea oamenilor nu și le pun, majoritatea afirmând că oricum nu ar înțelege mare lucru din domeniul bancar din pricina exprimării anevoioase sau a nivelului de cunoștințe necesar pentru a putea pătrunde misterele acestui domeniu. În...

Pagina 8 din 272