Toate documentele din domeniul Banci

 • Tehnici de Evaluare a Riscurilor in Organizatiile Industriale - Unicredit Tiriac Bank

  Cap. 1 : Prezentarea organizatiei 1. UniCredit Tiriac Bank 1.1.Date identificare banca UniCredit Tiriac Bank SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 1, Bd. Expozitiei Nr.1F, Cod Postal 012101, inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J40/7706/1991, in Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-011/18.02.1999 si inregistrata la ANSPDCP cu notificarea nr.10964, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat...

 • EURO - Avantaje si Dezavantaje

  1.Scurt istoric privind introducerea monedei EURO Moneda euro a fost introdusă la 1 ianuarie 1999, când monedele naţionale ale zonelor participante ,care erau în număr de 11, nu mai existau ca parte întreagă şi devinse simple subdiviziuni ale monedei europene. La data de 1 ianuarie 2001, Grecia a intrat în zona euro. Cu ocazia Consiliuli European de la Santa Maria de Feira din Portul a fost avizată intrarea sa la data de 19 iunie 2000. Astfel Grecia a devenit a douăsprezecea ţară care a...

 • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor la Institutiile Publice

  Capitolul 1 Organizare și funcționalitate la Primăria Orașului Siret 1.1 Scurt istoric Teritoriul în care este așezat orașul Siret, valea râului Siret, cu condiții favorabile practicării agriculturii, existența materialelor de construcții, precum și situarea pe traseul unui important drum transcontinental care pleacă de la Dunărea maritimă spre Liov și în final până la țărmurile baltice, a oferit condiții prielnice de locuire încă din cele mai vechi timpuri. Vestigiile arheologice...

 • Inovatia Financiara pe Segmentul Fondurilor de Investitii

  Introducere Având în vedere criza financiară globală, toată economia globală a fost afectată de pierderea încrederii în sistemul financiar, care a avut mari repercusiuni auspra pierderilor de lichiditate, asupra creșterii ratelor dobânzii, dar și asupra creșterii costurilor de finanțare internă și externă. Astfel, pentru a stabiliza și salva sistemul financiar, la nivel național și european, guvernele europene au fost nevoite să întreprindă acțiuni drastice și urgente pentru a restabili...

 • Particularitati ale Activitatii Cooperativelor de Credit

  CAPITOLUL 1 Apariția cooperativelor de credit 1.1 Apariția mișcării cooperatiste Mișcarea cooperatistă începe în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în țările din Europa de Vest, Japonia și America de Nord, atunci când mai multe grupuri de oameni, muncitori, agricultori, se unesc formând organizații mici la nivel local. La nivel global, cooperativele au fost create și s-au dezvoltat în strânsă legătură cu mediul natural, economic, politic și social specific fiecărui stat, având...

 • Particularitati ale Mecanismului de Transmitere a Politicii Monetare in Contextul Crizei Recente

  CAPITOLUL 1 Politica monetară și mecanismul de transmitere a politicii monetare 1.1 Politica monetară. Aspecte teoretice Politica monetară reprezintă o componentă importantă și de bază a politicii economice alături de politica fiscală și politica bugetară, împreună contribuind la îndeplinirea principalelor obiective ale acesteia precum: - Stabilitatea prețurilor - Asigurarea echilibrului balanței de plăți externe - Ocuparea deplină a forței de muncă Astfel, misiunea principală a...

 • Costurile Bancare

  Introducere Banca - conform definiţiei date de profesorul Costin C. Kiriţescu - "este o entitate de stat sau particulară ale cărei funcţii principale sunt atragerea mijloacelor băneşti temporar disponibile ale clienţilor în conturile deschise ale acestora, acordarea de credite pe diferite termene, efectuarea de viramente între conturile deschise la diferite bănci, emiterea de instrumente de credit şi efectuarea de tranzacţii cu asemenea instrumente, vânzarea-cumpărarea de valută şi alte...

 • Politica Monetara a Bancii de Rezerve a Australiei

  Sumar: Lucrarea pe care am realizat-o urmărește analiza principalelor aspecte privind politica monetară a Băncii de Rezervă a Australiei. În urma acestei analize se vor evidenția direcțiile de acțiune necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de politică monetară. Cuvinte cheie: politică monetară, rata dobânzii de politică monetară, țintă de inflație, rezerve valutare, operațiuni de politică monetară Cap. I. Aspecte generale privind Banca de Rezervă a Australiei Reserve Bank of Australia...

 • Operatiunile Bancare Pasive

  . ASPECTE TEORETICE PRIVIND OPERAȚIUNILE BANCARE PASIVE 1.1. Delimitări conceptuale privind pasivele bancare Pasivul unei societăți bancare reprezintă resursele atrase de către aceasta. Resursele bancare pot fi clasificate în funcție de modul de proveniență și în funcție de exigibilitate. În funcție de modul de proveniență acestea se divid în: resurse proprii și resurse atrase. Resursele proprii reprezintă pentru banca atât riscul maxim pe care aceasta și-l poate asuma în angajarea...

 • Sistemul Bancar din Africa

  Introducere Instituţiile bancare deţin un rol important în cadrul sectorului financiar, în buna funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu, astfel că de-a lungul timpului a constituit o preocupare permanentă crearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii, care să satisfacă exigenţele tuturor potenţialilor clienţi, de la apariţia primelor manifestări bancare până în prezent. Această lucrare se concentrează în mod specific...

 • Marketing Financiar - Bancar

  INTRODUCERE “Obiectivul activtiăţii de marketing nu este acela de a face vânzarea de prisos. Scopul este de a-l cunoaşte şi de a-l înţelege pe client atât de bine încât produsul sau serviciul să se potrivească cu nevoile sale….şi să se vândă singur”.(Peter Drucker) Această regulă nescrisă este valabilă şi în domeniul bancar, unde avalanşa de produse şi servicii mai mult sau mai puţin similare existente în ofertele băncilor îi bombardează permanent pe clienţi. Serviciile financiar- bancare...

 • Activitatea Bancara de Retail in SUA

  CAP. I. Descrierea sistemul bancar de retail din SUA 1.1.Prezentarea generală a sistemului bancar din SUA Sistemul bancar din Statele Unite ale Americi a luat naştere odată cu înfiinţarea legislaţiei bancare care s-a dezvoltat cel mai mult în perioada crizei economice din anii 1929-1933. Principalele categorii de bănci care au început să îşi desfăşoare activitatea au fost evidenţiate prin tradiţia oferită de sistemul bancar din america. Legea ce a stat la baza acestor condiţii de infiinţare...

 • Rolul Masurilor Neconventionale de Politica Monetara in Contextul Crizei Financiare Internationale Recente

  Cap. 1. Caracterictici generale privind măsurile neconvenţionale de politică monetară 1.1. Principalele particularităţi ale măsurilor neconvenţionale În ultimul secol se poate spune că economia internaţională s-a confruntat cu o serie multiplă de crize care au afectat, toate sectoarele economiei. Specialişii susţin că s-au întâlnit peste 200 de crize, printre care cele mai importante sunt, “criza din 1825-1826” întâlnită pe teritoriul a două continente-Europa şi America Latină apoi “panica...

 • Rentabilitatea si Riscul Portofoliului Format din Actiunile BRD si FP, in Perioada 20 Octombrie 2014-21 Noiembrie 2014

  Lucrarea nr.1 Trendul preţurilor de închidere ale acţiunilor BRD şi FP în perioada 20.10.2014-21.10.2014 Tabel nr.1 Preţurile de închidere ale acţiunilor BRD şi FP şi punctele indicelui BET în perioada 20.10-21.11.2014 Nr. Crt Zile cu sedinta de bursă Acţiunile BET BRD FP 1 20.10.2014 8,0000 0,8965 6.835,77 2 21.10.2014 7,9000 0,9285 6.928,58 3 22.10.2014 7,9900 0,9390 6.986,11 4 23.10.2014 8,1000 0,9400 7.066,94 5 24.10.2014 8,1500 0,9375 7.044,76 6 27.10.2014 8,1000 0,9345...

 • Sistemul Bancar SUA

  Activitatea bancara îsi are originile în Antichitate, perioada în care bogatiile erau pastrate în temple, fapt ce aducea un anumit "profit" preotilor, pe lânga recunoasterea templelor de catre populatie. În masura în care bunurile pastrate erau perisabile, modalitatea de pastrare era împrumutul de consumatie. Pentru deponenti se asigura plasarea bogatiei într-un loc sigur, iar pentru preoti se realiza un profit. Dovada acestor practici este descoperirea de catre arheologi în...

Pagina 9 din 256