Toate documentele din domeniul Banci

 • Particularitati ale Activitatii Cooperativelor de Credit

  CAPITOLUL 1 Apariția cooperativelor de credit 1.1 Apariția mișcării cooperatiste Mișcarea cooperatistă începe în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în țările din Europa de Vest, Japonia și America de Nord, atunci când mai multe grupuri de oameni, muncitori, agricultori, se unesc formând organizații mici la nivel local. La nivel global, cooperativele au fost create și s-au dezvoltat în strânsă legătură cu mediul natural, economic, politic și social specific fiecărui stat, având...

 • Particularitati ale Mecanismului de Transmitere a Politicii Monetare in Contextul Crizei Recente

  CAPITOLUL 1 Politica monetară și mecanismul de transmitere a politicii monetare 1.1 Politica monetară. Aspecte teoretice Politica monetară reprezintă o componentă importantă și de bază a politicii economice alături de politica fiscală și politica bugetară, împreună contribuind la îndeplinirea principalelor obiective ale acesteia precum: - Stabilitatea prețurilor - Asigurarea echilibrului balanței de plăți externe - Ocuparea deplină a forței de muncă Astfel, misiunea principală a...

 • Costurile Bancare

  Introducere Banca - conform definiţiei date de profesorul Costin C. Kiriţescu - "este o entitate de stat sau particulară ale cărei funcţii principale sunt atragerea mijloacelor băneşti temporar disponibile ale clienţilor în conturile deschise ale acestora, acordarea de credite pe diferite termene, efectuarea de viramente între conturile deschise la diferite bănci, emiterea de instrumente de credit şi efectuarea de tranzacţii cu asemenea instrumente, vânzarea-cumpărarea de valută şi alte...

 • Politica Monetara a Bancii de Rezerve a Australiei

  Sumar: Lucrarea pe care am realizat-o urmărește analiza principalelor aspecte privind politica monetară a Băncii de Rezervă a Australiei. În urma acestei analize se vor evidenția direcțiile de acțiune necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de politică monetară. Cuvinte cheie: politică monetară, rata dobânzii de politică monetară, țintă de inflație, rezerve valutare, operațiuni de politică monetară Cap. I. Aspecte generale privind Banca de Rezervă a Australiei Reserve Bank of Australia...

 • Operatiunile Bancare Pasive

  . ASPECTE TEORETICE PRIVIND OPERAȚIUNILE BANCARE PASIVE 1.1. Delimitări conceptuale privind pasivele bancare Pasivul unei societăți bancare reprezintă resursele atrase de către aceasta. Resursele bancare pot fi clasificate în funcție de modul de proveniență și în funcție de exigibilitate. În funcție de modul de proveniență acestea se divid în: resurse proprii și resurse atrase. Resursele proprii reprezintă pentru banca atât riscul maxim pe care aceasta și-l poate asuma în angajarea...

 • Sistemul Bancar din Africa

  Introducere Instituţiile bancare deţin un rol important în cadrul sectorului financiar, în buna funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu, astfel că de-a lungul timpului a constituit o preocupare permanentă crearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii, care să satisfacă exigenţele tuturor potenţialilor clienţi, de la apariţia primelor manifestări bancare până în prezent. Această lucrare se concentrează în mod specific...

 • Marketing Financiar - Bancar

  INTRODUCERE “Obiectivul activtiăţii de marketing nu este acela de a face vânzarea de prisos. Scopul este de a-l cunoaşte şi de a-l înţelege pe client atât de bine încât produsul sau serviciul să se potrivească cu nevoile sale….şi să se vândă singur”.(Peter Drucker) Această regulă nescrisă este valabilă şi în domeniul bancar, unde avalanşa de produse şi servicii mai mult sau mai puţin similare existente în ofertele băncilor îi bombardează permanent pe clienţi. Serviciile financiar- bancare...

 • Activitatea Bancara de Retail in SUA

  CAP. I. Descrierea sistemul bancar de retail din SUA 1.1.Prezentarea generală a sistemului bancar din SUA Sistemul bancar din Statele Unite ale Americi a luat naştere odată cu înfiinţarea legislaţiei bancare care s-a dezvoltat cel mai mult în perioada crizei economice din anii 1929-1933. Principalele categorii de bănci care au început să îşi desfăşoare activitatea au fost evidenţiate prin tradiţia oferită de sistemul bancar din america. Legea ce a stat la baza acestor condiţii de infiinţare...

 • Rolul Masurilor Neconventionale de Politica Monetara in Contextul Crizei Financiare Internationale Recente

  Cap. 1. Caracterictici generale privind măsurile neconvenţionale de politică monetară 1.1. Principalele particularităţi ale măsurilor neconvenţionale În ultimul secol se poate spune că economia internaţională s-a confruntat cu o serie multiplă de crize care au afectat, toate sectoarele economiei. Specialişii susţin că s-au întâlnit peste 200 de crize, printre care cele mai importante sunt, “criza din 1825-1826” întâlnită pe teritoriul a două continente-Europa şi America Latină apoi “panica...

 • Rentabilitatea si Riscul Portofoliului Format din Actiunile BRD si FP, in Perioada 20 Octombrie 2014-21 Noiembrie 2014

  Lucrarea nr.1 Trendul preţurilor de închidere ale acţiunilor BRD şi FP în perioada 20.10.2014-21.10.2014 Tabel nr.1 Preţurile de închidere ale acţiunilor BRD şi FP şi punctele indicelui BET în perioada 20.10-21.11.2014 Nr. Crt Zile cu sedinta de bursă Acţiunile BET BRD FP 1 20.10.2014 8,0000 0,8965 6.835,77 2 21.10.2014 7,9000 0,9285 6.928,58 3 22.10.2014 7,9900 0,9390 6.986,11 4 23.10.2014 8,1000 0,9400 7.066,94 5 24.10.2014 8,1500 0,9375 7.044,76 6 27.10.2014 8,1000 0,9345...

 • Sistemul Bancar SUA

  Activitatea bancara îsi are originile în Antichitate, perioada în care bogatiile erau pastrate în temple, fapt ce aducea un anumit "profit" preotilor, pe lânga recunoasterea templelor de catre populatie. În masura în care bunurile pastrate erau perisabile, modalitatea de pastrare era împrumutul de consumatie. Pentru deponenti se asigura plasarea bogatiei într-un loc sigur, iar pentru preoti se realiza un profit. Dovada acestor practici este descoperirea de catre arheologi în...

 • Politicile si Facilitatile Speciale de Finantare Oferite Tarilor Membre de Catre Fondul Monetar International

  1. Fondul monetar internațional - scurt istoric Fondul monetar internațional este o organizație internațională și a fost creat în anul 1944 pe baza acordului din cadrul Conferinței Monetare și Valutare Internaționale de la Bretton Woods, moment în care a fost adoptat statutul său. Și-a început activitatea la 1 martie 1947, iar sediul este la Washington. FMI are 188 de țări membre și a fost înființat ,,pentru a promova cooperarea monetară internațională, stabilitatea valutară și acordurile...

 • Profitabilitatea si Performantele Bancare

  INTRODUCERE Băncile sunt angrenaje esenţiale ale economiilor noastre. Dar, cu toate acestea, rolul lor este puţin cunoscut. În general sunt înţelese constrângerile producţiei: constrângeri fizice privitoare la substanţa şi la orele de muncă. Sunt înţelese însă mai puţin, şi adesea deloc, constrângerile monedei. Trebuie lucrat mai multe luni pentru a câştiga un 500.000 de franci; sunt suficiente însă doar câteva minute pentru a vira această sumă. Acest decalaj între lumea reală şi cea...

 • Pozitia si Ansamblul Sistemului Bancar din Romania

  INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul...

 • Masurarea Eficientei in Sistemul Bancar

  Microeconomia este ramura stiintei economice (stiinta alocarii optimale a resurselor), ce studiaza mijloacele de satisfacere a nevoilor crescatoare ale oamenilor in conditiile limitarii (a raritatii) resurselor si pe deasupra comportamentele individuale ale consumatorului, ale producatorului si cateodata ale statului si care analizeaza modul in care preturile se stabilesc pe diferite piete (piata bunurilor si serviciilor, a muncii, monetara, a titlurilor , etc). Microeconomia este stiinta...

Pagina 9 din 256