Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 94 din 140

Impactul Crizei Financiare asupra Țărilor în Curs de Dezvoltare

Introducere Alan Greenspan a definit recent această criză drept un “ tsunami al creditelor care apare o dată la un secol”, generată de un colaps ale cărui cauze profunde se regăsesc în sectorul imobiliar american. Unda de instabilitate s-a propagat de la un sector la altul, mai întâi din sectorul imobiliar în cel... citește mai departe

19 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Reglementare și Supraveghere Bancară

TEMA 1 REGLEMENTARE ŞI SUPRAVEGHERE BANCARĂ 1.1. Reglementare şi supraveghere bancară – concept, conţinut şi rol În timp ce reglementarea bancară se defineşte prin ansamblul de legi şi norme aplicabile băncilor în activitatea lor, cea de supraveghere se referă la activitatea de monitorizare a situaţiei... citește mai departe

153 pagini Gratis Extras Preview

Analiza creditelor pentru nevoi personale la Raiffeisen Bank, BCR, BRD, ING, Unicredit Țiriac Bank și analiza conturilor de economii la Raiffeisen Bank, BRD, Unicredit Țiriac Bank și Banca Transilvania

Raiffeisen Bank Scurt istoric Societate pe acţiuni având un capital social de 1.196,259 mil. lei, integral vărsat. Prezenţa Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) în România a început în anul 1994 prin deschiderea unei reprezentanţe la Bucureşti. În 1998, reprezentanţa a fost transformată într-o subsidiară a... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Extras Preview

Investițiile și Creșterea Economică

Introducere Fiecare om se confruntă cu probleme care-i afectează direct existenţa. El poate consuma o mare parte din timp incercând să asigure hrana pentru sine şi familia sa. El poate fi preocupat de puterea sa personală sau de cea a naţiunii din care face parte. El poate suporta consecinţele unui război în timpul... citește mai departe

49 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea Rezultatelor Macroeconomice

Conţinutul indicatorilor macroeconomici Cei mai utilizaţi indicatori macroeconomici de rezultate sunt: produsul intern brut, produsul naţional brut, produsul intern net, produsul naţional net, venitul naţional, venitul personal şi venitul disponibil. Îi vom grupa în agregate de producţie şi agregate de venit. 1.... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Retail-banking-ul românesc între evoluție și perspective

1. Sectorul bancar românesc-evoluţii comparative Indiscutabil, am asistat la o evoluţie a sectorului bancar românesc. Putea ritmul de dezvoltare să fie mai rapid sau nu? Eventualele neajunsuri au fost datorate unor cauze obiective sau subiective? Este necesar să privim partea plină sau goală a paharului... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Extras Preview

Produse și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

INTRODUCERE Societatile comerciale producatoare de bunuri si servicii îsi desfasoara activitatea în contextul actiunii legilor specifice economiei de piata, unde mecanismul economico-financiar ofera instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar impune în acelasi timp si anumite restrictii. Oportunitatile... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul valutar internațional

SUBIECTE 1. Conţinutul şi sfera relaţiilor valutar-financiare internaţionale. 2. Elementele şi evoluţia sistemului valutar financiar-internaţional: sistemele valutare internaţionale de la Paris, Genova, Bretton Woods, Jamaica. 3. Sistemul Monetar European: evoluţie, principii de funcţionare. (Integrarea monetară... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Criza sub-prime 2007-2009

Criza financiară în curs, care s-a dezvoltat începând cu vara anului 2007, conform opiniilor multor specialişti, era de aşteptat. Problema care se punea era, nu dacă va fi, ci când va începe. Factorul care a declanşat această criză îl reprezintă piaţa sub-prime americană. Declanşarea crizei sub-prime a fost... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Credite Bancare Intermediate de Gemini Capital Consult

1.1 Gemini Capital Consult S-a infiintat in decembrie 2003 in Bucuresti. iar pana acum a intermediat credite de 60 de milioane de euro pentru 15.000 de clienti. In 2005, activitatea a crescut cu 450%, conditii in care cifra de afaceri a ajuns la doua milioane de lei noi. In afara de Bucuresti, firma are sucursale... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Retail banking-ul în Republica Moldova

CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind activitatea de retail 1.1. Abordări conceptuale privind retail banking-ul Termenul de “retail banking” provine din limba englezã şi în traducere ar însemna activitate bancarã cu amãnuntul”. Există mai multe abordări ale noţiunii de retail banking, atât în literatura de... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Organismele de Control și Reglementare

1. Adunarea Generală a acţionarilor Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) este organul de conducere al băncii ce asigură buna desfăşurare a activităţii şi politica economico-financiară. Aceasta reprezintă totalitatea acţionarilor Băncii. Adunările Generale sunt ordinare şi extraordinare, iar în cazul în care actul... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Plăți

1.1.SISTEMUL DE PLĂŢI Sistemul de plăţi reprezintă o componentă importantă a sistemului monetar şi, prin acesta, a infrastructurii financiare a economiei, asigurând circulaţia banilor şi transferul de active monetare. Acesta este indisolubil legat de monedă, iar evoluţia acesteia a determinat apariţia şi... citește mai departe

45 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de caz pe o bancă

Capitolul 1-Rolul departamentului de relații publice într-o bancă 1.1 Relaţiile Publice în Practică Relaţiile publice sunt o altă cale de promovare în masă. Ca domeniu distinct de activitate al firmelor moderne, relaţiile publice, se înscriu între instrumentele cele mai moderne ale politicii de comunicaţie,... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Gestiune Financiară

Gestiunea Financiară a Întreprinderii Gestiunea financiară la nivelul întreprinderii se referă la totalitatea acţiunilor privind administrarea resurselor financiare, în timp ce politica financiară determină un set de decizii privind cele mai principale domenii de activitate a întreprinderii şi anume: de investiţii,... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Produse și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

Introducere Prezenta lucrare intitulata “ Produse si servicii bancare oferite persoanelor fizice” este destinata dezvaluirii aspectelor cunoscute din activitatea bancilor. Bancile reprezinta intreprinderi particulare, societati in nume colectiv, societati anonime sau ale statului ce au ca functii efectuarea de... citește mai departe

44 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul informațional Banca Românească

I. Specificitatea sistemului informaţional bancar Sporirea profitabilităţii activităţii bancare, corespunzător exigenţelor ce decurg din aplicarea în practică a cerinţelor mecanismului economiei de piaţă, face necesară cunoaşterea amănunţită a proceselor şi acţiunilor economice, implicaţiile lor de ordin financiar,... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza Evoluției Sistemului Bancar în Perioada Postdecembristă

Aceasta lucrare prezinta evolutia sistemuli bancar din Romania in perioada post decembrista facand referire la piata monetara si piata valutara, reforme ale sistemului bancar si procesul continuu al sistemului bancar Romanesc. Cuvinte cheie: ciclul stop-go, reforme, guvern , piata valutara, piata monetara, imagine... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Acreditivul

1. Esenta acreditivului documentar Principii si cerinţe de decontare prin acreditivul documentar Intensificarea procesului de integrare economică internaţională şi crearea noilor modalităţi de comunicare (transport , transfer bancar , E-Mail etc) permite dezvoltarea lumii afacerilor in orice punct de pe glob, fapt... citește mai departe

37 pagini 6 puncte Extras Preview

Factoring

INTRODUCERE Secolul nostru este secolul noilor servicii bancare şi experimentelor. Datorită influenţei comune a creşterii concurenţei între bănci şi instituţiile financiare, precum şi datorită apariţiei noilor restricţii la obţinerea beneficiului bancar, a fost condiţionată creşterea numărului şi frecvenţei de... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Leasing-ul

INTRODUCERE Criza economica adinca care au atins-o multe tari la inceputul anilor 80 cerea unele schimbari in reglarea economiei statale, trecerea la dezvoltarea relatiilor de piata. Principalele indreptari ale reformelor economice in Moldova au fost privatizarea (trecerea mijloacelor de stat in proprietate... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Extras Preview

Studiu Monografie BRD

Capitolul 1: Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Pe data de 1 decembrie, conform Hotărârii Guvernamentale numărul 1178 / 2 noiembrie 1990 publicată în Monitorul Oficial 132 / 26 noiembrie 1990, se înfiinţează BRD- Banca Română pentru Dezvoltare- societate pe... citește mai departe

76 pagini 8 puncte Extras Preview

Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului

CAP 1. Organizarea si functionarea la Primaria Valea Ursului 1.1 Scurt istoric Comuna Valea Ursului este asezata pe coasta Bârladului, în bazinul superior al acestuia. Este o zona cu un relief variat, platforme structurale, dealuri înalte, forme marcate de puternice eroziuni, terase si sesuri. Comuna Valea... citește mai departe

58 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Relația bancă-client - factor esențial al dezvoltării bancare

1. MANAGEMENTUL RELATIILOR CU CLIENTELA 1.1 Necesitatea managementului relatiilor bancii cu clientii Managementul relatiilor dintre banca si clientii acesteia presupune o abordare sistemica, integrativa pe ansamblul bancii a acestor relatii, clientii avand preferinte diferentiate referitoare la produsele si... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Operațiuni bancare europene

.1 Scopul şi funcţiile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi dezvoltare (BERD) a fost creată în anul 1991 în contextul transformărilor profunde care au marcat climatul politic şi economic din ţările Europei centrale şi răsăritene. Consiliul Europei a lansat la o... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview