Toate documentele din domeniul Biologie

 • Pinul Negru

  Aria de răspândire Pinul nergru este un arbore mediteranean, arealul lui de întâlnindu-se de-a lungul Mării Mediterane, unde constituie mai multe varietătăți. Longitudinal se întinde din Spania (6° longitudine vestică) până în munții Taurus din Asia Mică (30° longitudine estică), iar latitudinal urcă până în apropierea Vienei, în colțul cel mai nordic al Mării Adriatice (48° latitudine nordică), fără ca în partea de sud a arealului să poată atinge litoralul african, din care cauză lasă în...

 • Botanica

  Celula vegetala Celula este unitatea de baza structurala si functionala a materiei vii. Proprietatile de baza ale materiei vii sunt: 1. Metabolismul -> schimbul de materie, informatie si energie intre celula / organism si mediul inconjurator -> anabolism - totalitatea reactiilor de biosinteza - se consuma energie - fotosinteza -> catabolism totalitatea reactiilor de biodegradare - se elibereaza energie - respiratie 2. Cresterea - proces fiziologic cantitativ de sporire a...

 • Sistemul Vizual

  STRATUL EXTERN are structură fibroasă, indistensibilă include: corneea transparentă - la polul anterior al ochiului conjunctiva sclera albă şi opacă STRATUL MIJLOCIU = choroida este bogată în vase sanguine → asigură nutriţia ochiului partea anterioară are mai multe structuri diferenţiate: irisul - separă camera anterioară a ochiului de camera posterioară - dă culoarea ochilor pupila - deschiderea centrală a irisului - Φ var. controlează cantit. de lumină ce ajunge la retină...

 • Biotehnologii pentru Producerea de Aminoacizi

  Biotehnologii pentru producerea de aminoacizi 1.1 Importanța producerii de aminoacizi cu ajutorul unor microorganisme Dacă plantele verzi își pot sintetiza singure aminoacizii necesari, plecând de la compuși organici simpli, organismele animale nu își pot obține prin sinteză decât o parte din aminoacizii necesari, restul de aminoacizi esențiali primindu-i prin hrană. Aminoacizii se împart în trei categorii: a. aminoacizi esențiali: -lizina: ajută la formarea colagenului și are un rol...

 • Metodele de Majorare a Productiei de Lapte la Ovine

  Actualitatea temei. Creşterea ovinelor este o activitate tradiţională străveche. La noi în ţară cît şi peste Prut, s-a considerat că primul meşteşug a fost păstoritul. Deşi folosirea oilor pentru producţia de lapte este foarte veche, totuşi apariţia raselor specializate în această direcţie este mai tardivă şi raportată la mai puţine rase ca în cazul creşterii în direcţia producţie de lînă sau de carne. Apoi, aria de răspîndire a raselor de lapte este limitată la zone geografice mult mai...

 • Influenta Diferitilor Factori asupra Productivitatii de Lapte la Scroafe

  Întroducere Creşterea porcinelor este o îndeletnicire tradiţională veche, care în prezent datorită producţiei pe care o realizează, conferă caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă. În afară de produsele sale valoroase, creşterea suinelor este binevenită economic pentru economia ţărilor producătoare, încît asigură stabilitatea forţei de muncă în zona rurală. Nivelul consumului de carne de porc/locuitor este în corelaţie directă cu producţia de carne şi puterea de cumpărare a...

 • Flora Ariilor Protejate din Situl Natura Ignis 2000

  INTRODUCERE Mulţi dintre noi găsim în mediul natural plăcere, inspiraţie sau receere.De asemenea, din mediu ne luăm hrana, energia, materiile prime, aerul şi apa, elemente care fac posibilă viaţa şi pe care se bazează sistemele noastre economice. Totuşi, în ciuda valorii sale unice, adesea uităm să apreciem natura.Inconştient sau nu, oamenii desfăşoară diferite acţiuni în natură, care pot avea ca şi efecte distrugerea unui habitat în care ,,adăposteşte” diferite specii de plante; de exemplu...

 • Recoltarea Probelor de Alimente, Prelucarea si Determinarea Numarului Total de Germeni Aerobi Mezofili(NTHMA) - Medii de Cultura

  Prin noţiunea de probă se înţelege orice produs sau material destinat examenului microbiologic. Indiferent de natura probelor sau de tipul examenului solicitat recoltarea se efectuează după următoarele reguli: - trimiterea probelor la laborator trebuie să se facă cât mai rapid şi în condiţii de asepsie, respectând cât mai mult posibil condiţiile de păstrare originale; - fiecare probă se individualizează prin înscrierea pe banda de marcare de pe recipient a denumirii acesteia; - este...

 • Ciuperci Toxice

  Ciupercile sunt considerate organisme heterotrofe, cu structură hifală, care îşi obţin substanţele nutritive prin absorbţie. Caracteristica principală a ciupercilor constă în faptul că produc spori (asexuaţi şi sexuaţi), care prin germinare formează hife (filament din grecescul hypha = pânză), fără a se mai dezvolta starea embrionară. Totalitatea hifelor formează miceliul. În cursul dezvoltării, miceliul ciupercilor prezintă două stadii succesive: - vegetativ – corpul sau talul ciupercii;...

 • Determinarea Staphylococcus Aureus

  CAPITOLUL 1 Staphylococcus aureus Generalități Colorare Gram a lui S. aureus. Stafilococii sunt bacterii de formă rotund-ovalară (coci), gram pozitivi (se colorează cu colorant Gram), cu un diametru de 0,5-1,5 µm, dispuși caracteristic în grămezi (ca și ciorchinele de strugure). Genul Staphylococcus cuprinde aproximativ 27 de specii de stafilococi, dintre care cele mai des asociate cu infecții umane sunt, în ordinea frecvenței: Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus lugdunensis,...

 • Maslin

  Olea europea. Fam. Oleaceea. Se folosesc doar fructele în diferite tratamente. Era cunoscut încă de pe vremea potopului lui Noe. Este utilizat de egipteni, babilonieni, greci, romani, etc, atât ca aliment cât şi în diferite tratamente în special cosmetice unde era ne lipsit. Descriere- arbust sau arbore cultivat în regiunea mediteraneană, Asia de Vest, America Centrală şi de Sud, Africa de Sud sau Australia. În România se cultivă în apartamente sau sere. Tulpina înaltă până la 10 m. Lujerii...

 • Laur

  Datura innoxia Fam Solanaceae. Denumiri populare: laur indian, laur păros, tulbea, turbăciune, tulburea. Istoric şi întrebuinţări: specia Datura a fost mult întrebuinţată ca plantă medicinală în America Centrală încă din antichitate. Ea a fost întâlnită în literatura de specialitate sub denumirea de laur indian, ca urmare a utilizării plantei de către triburile de indieni din America Centrală, în medicină şi în ritualuri religioase. De aceia a fost de multe ori confundată cu Datura metel...

 • Actiunea a Doua Tipuri de Menta Asupra Unor Grupe de Microorganisme

  INTRODUCERE Plantele medicinale sunt specii vegetale care acumulează în unele părţi ale plantei diverse principii active utile în tratarea diferitelor afecţiuni ale corpului uman sau animal. Omul a folosit resursele naturale de la începutul existenţei sale. El a găsit în lumea vegetală şi animală mijloace de existenţă, hrană, îmbrăcăminte, iar pentru remedierea suferinţelor şi-a sporit mereu tezaurul de plante tămăduitoare –“de leac’’(3). Până în urmă cu câtva timp, aproape toate...

 • Modalitati de Implicare a Comunitatilor Locale in Protejarea si Conservarea Speciilor din Ariile Protejate

  INTRODUCERE Pierderea biodiversitãtii la nivel mondial a devenit una dintre cele mai mari provocãri de mediu ale secolului 21. Preocupare pentru biodiversitate este parte integrantã a dezvoltãrii durabile, a competitivitãtii, cresterii economice si ocupãrii fortei de muncã, precum si îmbunãtãtirea mijloacelor existente. Multe dintre serviciile pe care biodiversitatea si ecosistemele le furnizeazã sunt în prezent amenintate. Printre aceste servicii se numãrã productia de cherestea,...

 • Culturi in Vitro

  Legitãtile în conformitate cu care se deruleazã procesele biologice, cu întreaga lor amplitudine de variabilitate, au suscitat interesul si au polarizat atentia investigatorilor din toate timpurile. Treptat dar temeinic, s-a ajuns la concluzia cã viata nu reprezintã doar un specific, un stadiu superior în evolutia materiei universale, ci un fenomen aparte. Altfel spus viata este si altceva decât materie. In ultimele decenii, prin investigatii, experimente si observatii de mare complexitate...

Pagina 11 din 73