Toate documentele din domeniul Biologie - pagina 22 din 41

Microbiologie Specială

Sunt reglementate de Ordinul nr. 13 din 24 ianuarie 2005 emis de ANSVSA, care stabileşte modul de prelevare a probelor din produsele de origine animala, produse care conţin materii prime de origine animala, ingrediente care intra în compoziţia produselor de origine animala sau materiale care vin în contact cu... citește mai departe

83 pagini Gratis Extras Preview

Nutrienți ca Bioconstituienți

INTRODUCERE ÎN NUTRIŢIE Organismele vii se află în strânsă dependenţă de arealul existenţial, prin ceea ce se denumeşte cu un termen generic „mediul înconjurător". Între organism şi mediu există un continuu schimb de materie, energie şi informaţie, schimb care se află la baza desfăşurării tuturor proceselor... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Extras Preview

Viermii lați - parazitologie

Se clasifică în 2 încrengături: viermi lați (Plathelminthes) viermi cilindrici (Nemathelminthes) Au simetrie bilaterală. Corpul este puternic aplatizat , nesegmentat, în formă de panglică. Prezintă organe de fixare. Tegumentul este acoperit cu o cuticulă care împreună cu musculatura formează teaca... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Extras

Hidrobiologie - lucrări practice

1. Determinarea proprietăţilor fizice ale apei 1.1. Măsurarea temperaturii apei 1.1.1. Generalităţi Temperatura apei din bazinele acvatice naturale variază în funcţie de temperatura aerului. În general, amplitudinea variaţiilor de temperatură din apele de suprafaţă este cuprinsă între -3°C (în mările polare în... citește mai departe

54 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Hidrobiologie

Introducere În ultimele decade s-a întărit convingerea că omenirea a atins o nouă limită condiţionată de o barieră la care nu ne-am gândit înainte: planeta Pământ şi resursele ei sunt limitate. Cu o populaţie de 10 miliarde în anul 2050, trebuie făcuţi paşi semnificativi pentru a preveni colapsul sistemelor... citește mai departe

76 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Genetică generală - lucrări practice

1. Ciclul celular mitotic În diviziunea celulară se disting două categorii de evenimente: evenimente reproductive, prin care sunt dublate structurile funcţionale ale celulei, esenţială fiind dublarea cromosomilor, şi evenimente distributive, prin care materialul rezultat în urma replicaţiei este repartizat... citește mai departe

46 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Genetică generală

1. Din istoricul cercetarilor de genetica Termenul "genetică" a fost propus, la cel de-al III-lea Congres Internaţional de Hibridare şi Ameliorare a Plantelor (Londra), de către W. Bateson, cel ce avea să devină titularul primei catedre de profil din lume (catedra de Genetică de la Cambridge - Anglia, înfiinţată în... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Evoluționism - seminar și lucrări practice

1. Concepte şi metode în evoluţionism 1.1. Concepte Studiul evoluţiei ca fenomen a necesitat din toate timpurile o apropiere de natură, o reflectare cât mai obiectivă a proceselor şi evenimentelor observabile. Apariţia evoluţionismului a necesitat dezvoltarea generală a cunoaşterii, nu doar în ceea ce priveşte... citește mai departe

57 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Evoluționism

Partea I MATERIA VIE Viaţa în Univers este cunoscută, până în prezent, doar pe Pământ. Materia vie reprezintă totalitatea organismelor de pe Pământ. Ea alcătuieşte învelişul viu al planetei, numit biosferă. Viaţa este o formă de manifestare a sistemelor materiale superior organizate. Expresia „materie vie” este... citește mai departe

77 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Ecologie generală - lucrări practice

APRECIEREA DATELOR Variabilele sunt caracteristici sau caractere care au valori ce pot fi diferite de la un individ la altul, într-o populatie. Deci o variabilă poate lua mai multe valori individuale în populatia studiată. Valorile individuale determinate prin investigarea unor indivizi sau unităti dintr-o probă se... citește mai departe

35 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Ecologie Generală

CE ESTE ECOLOGIA? Din punct de vedere etimologic termenul „ecologie” este format din cuvântul „oikos” care semnifică casă în limba greacă și „logos” cu sensul de cunoaștere, știință. Deci se poate intui că ecologia ar fi știința care studiază mediul înconjurător cu toate componentele sale. Termenul de „ecologie”... citește mai departe

51 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Dinamica dezvoltării fitoparazitului

INTRODUCERE Actualitatea temei. Floarea-soarelui reprezintă una din principalele plante oleaginoase cultivate în Republica Moldova, având o importanţă majoră la nivel atât naţional, cât şi mondial. Această cultură are un spectru larg de utilizare, rezolvând problema aprovizionării cu ulei vegetal şi aducând o mare... citește mai departe

111 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Laboratoare horticultură

Înmulţirea vegetativă prezintă avantajul că descendenţele obţinute reproduc fidel caracterele plantelor din care provin şi ajung la înflorire într-un timp mai scurt faţă de înmulţirea prin seminţe, dar prezintă dezavantajul unui coeficient mic de înmulţire şi pericolul transmiterii virozelor. În funcţie de organul... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Mutante de Interes Agronomic Obținute prin Selecție în Vitro

MUTANTE DE INTERES LA STRESUL ABIOTIC Stresul este definit ca “acţiunea unui factor/factori de mediu care limiteză exprimarea poţenialului genetic de creştere,dezvoltare şi reproducere”(Levitt 1982).La plante ,stresul este generat de factorii care inhiba creşterea şi implicit ,limitează producţia.Fenomenele de... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Microbiologie - Virusuri și Bacterii

Încă de la începutul existenţei sale, organismul uman intră în contact cu variaţi factori de mediu (fizici, chimici şi biologici) care acţionează asupra lui, în diferite moduri, de cele mai multe ori însă acestea având doar efecte negative. Asemenea influenţe nocive se pot exercita încă din timpul existenţei sale... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Orhideea

Orhideea Regn – Plantae Încrengătură - Magnoliophyta Clasă - Liliopsida Ordin - Asparagale Familie – Orchidaceae Gen – Cattleya Specie – Cattleya maxima Speciile de orhidee din imagiea realizată de Ernst Haeckel în 1904. 1.Odontoglossum vaevium 9.Paphiopedilum Leeanum 2. Oncidium kramerianum 10.... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza Bacteorologica

ARGUMENT Analiza biologică, pornind de la interdependenţa dintre viaţă şi mediu a descoperit aspectele carcterisitce ale poluării. Înainte de a se întoarce împotriva oamenilor, poluanţii supun la grele încercări fauna şi flora acvatică. Animalele şi plantele trăiesc în echilibru dinamic cu mediul, formând... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Extras Preview

Bordetella

Bordetella Bacteria este de dimensiuni mici, fiind un cocobacil strict aerob. Cele trei specii ale genului variază în motilitate şi anumite caracteristici biochimice. Cea mai importantă specie a genului este bordetella pertussis, care cauzează tusea convulsivă. Această bacterie foarte contagioasă intră în tractul... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Biologie Vegetală

L.P.1 Structura celulei vegetale la Allium cepa (ceapa) Celula vegetală reprezintă unitatea morfologică şi funcţională a organismului vegetal, capabilă de autoreproducere şi autoconservare pe baza unui program genetic prestabilit. 1. Material biologic necesar: bulbi de ceapă (bulb = tulpină subterană). 2. Mod de... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras Preview

Sindactilia

Sindactilia reprezinta malformatia congenitala cea mai frecventa a membrelor cu o incidenta de 1 la 2000 de nasteri. Sindactilia poate fi clasificata drept simpla cind implica doar tesuturile moi si complexa cind implica osul sau unghia degetelor adiacente. Sindactilia o trasatura comuna a peste 28 de sindroame... citește mai departe

17 pagini 5 puncte Extras

Apa în sistemele biologice

APA Apa este substanţa chimică cea mai larg raspândită pe glob, ocupând cca. 70% din suprafaţa planetei. Organismele vii au, de asemenea, un conţinut în apă de acelaşi ordin de mărime (50% formele sporulate ale bacteriilor, 97% celenteratele) şi se consideră că viaţa a apărut în mediul acvatic. Starea de agregare a... citește mai departe

19 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Fotosinteză

Apariţia fotosintezei nu numai ca a fost un mare pas in evoluţia vieţii, a fost un mare pas evolutiv si pentru mediul înconjurător. (Ricklefs, 1979) In primul rând, in urma fotosintezei se eliberează oxigen, astfel, este asigurata existenta organismelor ce supravieţuiesc doar datorita oxigenului, iar in al doilea... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras

Peptide

Peptidele sunt combinaţii de tip amidic rezultate prin condensarea a două sau mai multor molecule de aminoacizi. Peptidele pot rezulta din două, trei sau "n" molecule de aminoacizi. Pentru sistematizarea acestor compuşi, convenţional ei se clasifică în /3/: - peptide (oligopeptide) - compuşi formaţi dintr-un număr... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

Viața artificială

Viata artificiala este un domeniu de studiu ce se ocupa cu examinarea sistemelor vii, procesele si evolutia lor prin simulari folosind modele computationale, robotica si biochimie. Disciplina a fost numita astfel de Christopher Langton in 1986. Exista trei tipuri principale de viata artificiala, soft, cuvant... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Bioinformatică

Biodiversitatea", cuprinde o varietate de forme de viaţă de pe planetă, se întinde de la gene la speciile pentru ecosisteme (Wilson, 1988). Definitia reflecta , de asemenea, intenţia de a surprinde nu doar lucrurile cunoscute, dar variaţia ne duce in necunoscut. Acest decalaj de cunoştinţe se extinde în continuare,... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview