Toate documentele din domeniul Birotica

 • Proiectarea Sistemelor Informatice

  Producatori,produse,distribuitori 1. Sa se creeze tabelele: a) create table producatori (cod_prod integer, nume char(10), oras char(20),data_inf date); b) create table produse (cod_p integer, denumire char (25), cantit integer, pret integer, data_p date, cod_prod integer, cod_distrib integer); c) create table distribuitori (cod_distrib integer, nume char(30), oras char (20)); 2. Sa se adauge in tabela producatori campurile banca char(20), nr_tel integer. alter table producatori add...

 • Calcul Salarii

  1. Se da o baza de date cu salariatii unei societati. Baza de date este in Excel si va avea urmatoarele straturi (sheet-uri) : date personal in care sunt stocate datele despre personal, impozitar pentru calcularea impozitului in functie de salariul brut, deduceri pentru stabilirea deducerilor personale in functie de numarul de copii, departamente , sporuri vechime , calcul salarii , statistici despre salarii, salariati, etc. 2. La introducerea unui salariat nou se va completa numele si...

 • Curs Informatica Aplicata Anul 1

  Capitolul I. Noþiuni introductive 1.1 Scurt istoric al dezvoltarii calculatoarelor În ultimii 70 de ani calculatoarele au evoluat continuu, specialistii în domeniu împarþind aceasta perioada în cinci etape, denumite generaþii de calculatoare. Criteriile care au stat la baza acestei clasificari includ: arhitectura sistemelor; tehnologia de construcþie a componentelor, modalitaþile de procesare a programelor, caracteristicile sistemelor de operare, limbajele de programare folosite....

 • Microsoft Power Point

  CAPITULUL I: NOŢIUNI DE BAZĂ PowerPoint este un produs software din pachetul Microsoft Office, destinat muncii de birou. PowerPoint realizează prezentări de diapozitive pe ecranul monitorului, cu diferite efecte de tranzitie de la un diapozitiv la altul sau de aparitie a obiectelor (texte, imagini, grafice, tabele, sunete etc.) in cadrul diapozitivelor. Acestea pot fi proiectate pe un perete alb, daca dispuneti de un retroproiector conectabil la un calculator personal. Aceste lucruri se...

 • Proceduri si Functii - Proceduri Pascal

  O procedura Pascal poate avea uan din urmatoarele sintaxe. Forma a) fara parametrii formli cu sintaxa Forma b) cu parametrii formali, cu sintaxa unde -nume este un indentificator Pascal, unde si este numele procedurii; -(l1:t1; ;ln: tn) reprezinta listele parametrilor formali si a tipurilor acestora, daca multimea acestora nu e vida; li : ti, i=1,2, ,n sint separate prin caracterul “i”( punct si virgula) si se numesc parametric formali. Parametrii formali dintr-o procedura(si functie)...

 • Aplicatii - Birotica

  Foaia de calcul VALIDARI 1) Intrările câmpului Marca vor fi restricţionate la valorile domeniului A17:A48 (prin consultare verticală), cu mesaj de introducere a datelor şi cu mesaj de eroare (Warning). Allow: Whole number Data: Equal to Formula: =Vlookup(A4; $A$16:$A$48;1) 2) Numele salariatului se editează obligatoriu cu majuscule Rezolvare: Custom = EXACT(LEFT(B4;(SEARCH("";B4)-1));UPPER(LEFT(B4;(SEARCH("";B4)-1)))) 3) Data naşterii va fi acceptată numai dacă...

 • Configuratia Hardware

  Placa de bază Procesorul Memoria Memoria internă Memoria externă FDD,HDD,CD,DVD Sistemul video Placa video Display Sistemul audio Placa de sunet Microfon, boxe PLACA DE BAZĂ (motherboard, systemboard) Placa de bază este componenta hardware ce asigură interconectarea fizică a tuturor celorlalte componente (hardware şi software) ale unui sistem de calcul. Placa de bază a sistemului este o placă de circuite imprimate multistratificat denumite PCB (printed circuit board). Placa...

 • Birotica

  INTRODUCERE În actuala revoluţie tehnico-ştiinţifică informatica, telecomunicaţiile, producerea şi comunicarea informaţiei au devenit priorităţi incontestabile dar cu largi aplicaţii în viaţa ştiinţifică, economică şi socială. În acest context a apărut o disciplină relativ recentă: birotica – termenul fiind introdus în limbajul cotidian în jurul anului 1976. Birotica vizează automatizarea activităţilor administrative şi de birou depăşind cadrul tehnic al proceselor administrative. Birotica...

 • Prezentare Access

  Descriere proiect În fiecare întreprindere şi instituţie este necesară efectuarea unei evidenţe a serviciilor prestate, a utilajelor folosite, a produselor achiziţionate, iar pentru a uşura activitatea de creare şi gestionare a evidenţei, se poate utiliza Microsoft Acceess. Access presupune o bază de date cu un ansamblu de date organizate în una sau mai multe tabele cu legături între ele.Cu ajutorul Access-ului se pot crea tabele, interogări intre tabelele create, formulare, rapoarte,...

 • Proiectarea unui Sistem Informatic de Gestiune Pentru Evidenta Salariatilor

  I. Planificarea activităţilor de realizare a Sistemului Informatic de Gestiune I.1. Diagrama Gantt Diagrama Gantt este folosită ca instrument de planificare, frecvent utilizat în managementul de proiect. Această diagramă oferă o ilustrare grafică a programului de activităţi care ajută la planificarea, coordonarea si monitorizarea sarcinilor specifice proiectului. În cadrul diagramei Gantt, fiecărei activităţi îi este alocat un rând, iar timpul in care este estimat să se desfăşoare fiecare...

 • Melasa

  Prin melasă se înţelege ultimul reziduu care rămâne de la fabricarea zahărului, în urma cristalizării repetate a zaharozei şi din care nu se mai poate obţine economic zahăr prin cristalizare. În timpul primului război mondial, ca urmare a faptului că cerealele nu mai erau în cantităţi suficiente, la fabricarea drojdiei plămezile amidonoase zaharificate au fost înlocuite cu melasă, care avea un preţ mai convenabil şi era mai uşor de depozitat decât cerealele. În prezent, în S.U.A., Europa,...

 • Acces Lectia 2

  2 Tabele 2.1 Operatiile principale 2.1.1 Crearea unei tabele cu diferite atribute Dupa ce ati ales crearea unei baze de date noi si ati introdus noua denumire a bazei de date cat si locul unde va fi salvata, pe ecran apare fereastra bazei de date. In aceasta fereastra, in partea stanga, aveti afisat tot ceea ce puteti realize intr-o baza de date. Puteti realiza tabele, rapoarte, formulare de introducere a datelor intr-o tabela, cat si diferite interogari asupra unor tabele. Pentru a crea...

 • Studierea Editorului de Tabele Excel

  Scopul lucrării: Studierea unuia din cele mai complete programe de redactare a tabelelor pentru a permite studenţilor elaborarea diverselor lucrări univerşitare şi pentru a crea un fundament de lucru în şistemul de programe Microsoft Office. 1 PARTEA TEORETICĂ 1.1 Interfţa grafică Fereastra Excel are numeroase elemente comune cu ferestrele Windows , incluşiv o bară de meniuri de unde se pot selecta comenzi , o bară de stare care indică starea activitaţii curente şi bare cu inrumente care...

 • Curs de Informatica

  1.1 Elementele limbajului HTML 4.0 şi principalele lor atribute HTML ( Hypertext Markup Language ) este un limbaj creat în scopul de a descrie, în mod text, formatul paginilor Web; fişierele create în acest limbaj vor fi interpretate de navigatoare, care vor afişa paginile în forma dorită ( cu texte formatate, liste, tabele, formule, imagini, hiperlegături, obiecte multimedia etc. ). Limbajul HTML a evoluat în versiuni succesive, odată cu evoluţia protocolului HTTP şi a programelor de...

 • Procesul de Management si Internetul

  Introducere 1. Un adevărat sistem de afacere electronică este acela care gândeşte şi acţionează într-o manieră care-i permite să colaboreze, să se integreze şi să se dezvolte prin: - procesele de afaceri interne şi externe care lucrând împreună fac posibilă colaborarea cu furnizorii, partenerii, angajaţii şi clienţii dincolo de frontierele tradiţionale ale întreprinderii; - companiile asigură că angajaţii lor au la degetul lor cel mic informaţia, aplicaţiile şi serviciile de care au nevoie...

Pagina 6 din 14