Toate documentele din domeniul Birotica

 • Baze de Date

  Informatică II-Baze de date Obiectiv Cunostinţe şi deprinderi pentru gestiunea bazelor de date si utilizarea aplicaţiilor cu baze de date Conţinut Concepte de bază: BD, Modelul relaţional, SGBD Proiectarea BD Dezvoltarea BD folosind ACCESS Interogarea BD în SQL Baze de date avansate: BD on-line BD distribuite BD multidimensionale Evaluare Examen final 50% Laborator 50% Bibliografie Grupul BDASEIG, Baze de date: fundamente teoretice şi practice Editura Infomega, 2004 BAZE...

 • Baze de Date

  Crearea unei baze de date ACCESS (ca fişier fizic .MDB) Lansare aplicaţie Start /Programs /Microsoft OFFICE/MICROSOFT ACCESS(hyperlink Create a new File) Incuderea unui obiect tip într-o bază de date ACESS meniul Insert, comanda corespunzătoare tipului obiectului de inclus în baza de date Creare prin Import dintr-o altă bază de dateDin meniul File->Get External Data->Import Creare prin import din EXCEL Crearea obiectelor de tip tabel Design View(Create table in design View)...

 • Comunicatia - Birotica

  Comunicaţia reflectă realitatea tehnică aflată în serviciul comunicării, realizată prin instrumente şi tehnologii ce înlesnesc şi amplifică procesul de comunicare între indivizi sau organizaţii. Comunicaţia birotică este partea de comunicare a birourilor în interiorul organizaţiilor şi cu mediul extern realizată prin tehnologii moderne. Din punct de vedere al echipamentelor, pentru realizarea aplicaţiilor de comunicaţie birotică pot fi luate în considerare diferite posibilităţi de...

 • Excel - Reprezentari Grafice

  Programul Excel este, la ora actuală, aplicaţia de calcul tabelar cea mai bine vândută din lume. Pachetul Microsoft Office, care include programul Excel, constituie cel mai bine vândut pachet de aplicaţi destinate pieţei de afaceri. Majoritatea consultanţilor şi revistelor de specialitate au ales programul Microsoft Excel ca fiind aplicaţia de calcul tabelar cu cel mai simplu mod de utilizare şi, în acelaşi timp, cu cele mai puternice facilităţi. Programul Excel este programul de calcul...

 • Monografie Contabila - Stocuri

  Stocurile reprezintă componente ale activului patrimonial, fiind mijloace economice sub forma activelor circulante materiale. Ele îşi transmit integral valoarea asupra bunurilor realizate cu ajutorul lor, deci la data utilizării sau consumului. Stocurile pot fi ale societăţii sau ale terţilor, aflate fie în gestiunea societăţii, fie în gestiunea terţilor. După provenienţă pot fi : - cumpărate: materii prime, materiale, obiecte de inventar, mărfuri, ambalaje - fabricate: produse şi...

 • Teste Grila Birotica Profesionala

  1. Care dintre următoarele echipamente de birotică realizează copii ale documentelor tipărite: a) faxul b) scanerul c) fotocopiatorul 2. Destinaţia principală a aparatului fax este pentru: a) realizarea unor copii în format electronic ale documentelor tipărite b) transmiterea - recepţionarea unor copii ale documentelor tipărite c) crearea de copii ale unor documente 3. Care din următoarele tipuri de imprimante fac parte din categoria celor cu impact: a) laser b) jet de cerneală şi...

 • Utilizarea Functiilor Excel

  1.4 UTILIZAREA FUNCºIILOR EXCEL Procesorul de tabele Excel include un numår mare de func¡ii predefinite (232), dar ferå ¿i posibilitatea ca utilizatorul så-¿i defineascå propriile func¡ii, potrivit cerin¡elor de exploatare a aplica¡iilor. Func¡iile Excel permit efectuarea de calcule ¿i prelucråri diverse, de la cele mai simple pânå la cele mai complexe. 1.4.1 FUNCºII PREDEFINITE Func¡iile predefinite reprezintå formule speciale care respectând anume sintaxå, executå pera¡ii ¿i...

 • Excel

  Cursul 2 - EXCEL Crearea formulelor Formule cu adrese şi legături Crearea formulelor Folosirea formulelor pentru analiza datelor Adresele fac formulele mai puternice Funcţiile foii de lucru simplifică formulele Mutarea şi copierea formulelor şi adreselor Crearea formulelor Folosirea formulelor pentru analiza datelor Formula începe întotdeauna cu semnul = şi este urmat de un şir de operatori şi operanzi Constantă = valoare numerică sau text pe care o (îl) tastaţi direct în celulă...

 • Word - Procesoare de Texte

  Procesoarele de texte permit utilizatorilor să creeze documente cu o prezentare deosebită datorită facilităţilor legate de: posibilităţile de formatare atât a textului cât şi a pagini propriu-zise, folosirea de stiluri şi formate diverse inclusiv create de utilizator, inserare de obiecte (imagini, tabele etc.), de antete de pagină şi subsoluri, copieri şi mutări de texte, folosirea şi crearea de şabloane pentru unele documente etc. Principalele procesoare de texte sunt incluse în pachete...

 • Excel - Programe de Calcul Tabelar

  CAPITOLUL 6 PROGRAME DE CALCUL TABELAR 6.1 Programele de calcul tabelar – instrumente de sprijinire a deciziilor Programele de calcul tabelar sunt produse program integrate ce cuprind facilităţi de lucru cu tabele, baze de date, diagrame, simulări etc. Aceste programe au fost concepute pentru a prelua cea mai mare parte a activităţilor de rutină din sarcina “funcţionarilor” din diverse domenii, cărora le rămâne doar partea creativă (definirea prelucrărilor, elementele de grafică şi...

 • Birotica

  1.1. DE LA CUNOAŞTEREA INDIVIDUALĂ LA CUNOŞTINŢELE ÎN REŢEA În mai puţin de o generaţie, revoluţia informaţiei şi introducerea calculatoarelor in fiecare dimensiune a societăţii, a schimbat lumea. Predicţiile unor futurişti ca Marshall McLuhan şi Alvin Toffler se adeveresc şi lumea se transformă intr-un “sat global”, unde nu mai există graniţe pentru afaceri, comunicaţii sau comerţ. Putem considera că un nou tip de economie şi-a marcat prezenţa la nivel planetar. Ea poate fi catalogată,...

 • Functii SQL - Single Row

  LABORATOR 2 - SQL FUNCŢII SQL (single-row) Funcţiile SQL sunt predefinite în sistemul Oracle şi pot fi utilizate în instrucţiuni SQL. Ele nu trebuie confundate cu funcţiile definite de utilizator, scrise în PL/SQL. -Dacă o funcţie SQL este apelată cu un argument având un alt tip de date decât cel aşteptat, sistemul converteşte implicit argumentul înainte să evalueze funcţia. -Dacă o funcţie SQL este apelată cu un argument null, atunci aceasta returnează valoarea null. Singurele funcţii...

 • Referat Birotica - Probleme

  În contextul actualei revoluţii tehnico-ştiintifice, în care informatica şi telecomunicaţiile, producerea şi comunicarea informaţiei sunt prioritaţi incontestabile, cu largi aplicaţii în întreaga viaţa economică, ştiinţifică şi socială, definirea biroticii este o problemă necesară dar dificilă. Birotica vizează automatizarea activitaţilor administrative şi de birou, cu toate acestea, obiectul ei depăşeşte cadrul tehnic al proceselor administrative. Astfel, prin asocierea cu cele mai noi...

Pagina 9 din 14