Toate documentele din domeniul Burse

 • Raport de analiza Alro SA

  PARTEA I:ANALIZA COMPANIEI Compania ALRO S.A. a fost înființată în România, în anul 1961, făcând parte dintr-un grup ,integrat pe verticală, care se ocupă cu producerea aluminiului (începând de la extracția bauxitei până la obținerea produsului finit). Societatea pe acțiuni este singură producătoare de aluminiu primar și aliaje din aluminiu din România și este una dintre cele mai mari producătoare integrate pe verticală din Europa, după capacitate. Are acțiunile tranzacționate pe piață...

 • Corelatia dintre indicele BET si cursul de schimb valutar

  Indicele bursier BET si cursul de schimb valurar 1. Rezumat Lucrarea cuprinde un cuantum de 250 de observații cu privire la valorile zilnice ale indicelui bursier BET și ale cursului de schimb valutar. În prima parte a lucrării este prezentată teoria cu privire la cei doi indici, fiind explicată semnificația fiecăruia. Teoria este urmată de studiul de caz ce cuprinde observarea creșterii și scăderii celor 2 indici și totodată ponderea cu care aceștia au crescut. Lucrarea este organizată în...

 • Bursa de Valori Bulgarian Stock Exchange

  1. Denumirea oficială a bursei Bulgarian Stock Exchange Simbolul Localizarea: str. Tri ushi 6, 1000 Sofia Center 2. Istoricul bursei de valori În decembrie 1995 - Se înființează Bulgarian Stock Exchange. În iulie 1997 - Bulgarian Stock Exchange AD a schimbat denumirea în Bulgarian Stock Exchange - Sofia (BSE-Sofia) AD. Au fost adoptate primele reguli și regulamente ale BSE-Sofia. În octombrie 1997 - BSE-Sofia AD a fost licențiată oficial ca Bursă de către Comisia bulgară de valori...

 • Piata bursiera - definitie, caracteristici, functii

  1. Definiție, istoric, premise Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursă reprezintă o alocație, iar din punct de vedere etimologic această denumire provine din limba greacă “bursa” semnificând săculeț cu bani. Din punct de vedere economic, bursa reprezintă o piață unde au loc tranzacții bursiere după o anumită procedură reglementată. Schimburile, tranzacțiile se cunosc din cele mai vechi timpuri și se efectuau, la început, sub forma de troc. Ulterior, regele Lidiei din Asia Mică a...

 • Monografia sistemului bancar din Belgia

  1.Descrierea sistemului bancar din Belgia 1.1. Istoric Putem afirma că activitatea bancară are origini chiar din Antichitate , la acel moment , bogățiile erau păstrate în temple , fapt ce aducea un anumit profit preoților , pe lângă faptul că templele erau recunoscute de populație. Depondenților li se asigura plasarea bogăției lor într-un loc sigur , iar prin această metodă preoților li se realize un anumit profit. În Mesopotamia arheologi au descoperit dovezi ale acestor practici , și...

 • Reglementarea si supravegherea pietelor instrumentelor financiare derivate - Abordare comparativa

  Capitolul 1. Piața instrumentelor financiare derivate Piața instrumentelor derivate s-a dezvoltat în decursul anilor datorită faptului că oferă participanților posibilitatea de a avea control asupra unei game diverse de riscuri pe care le presupune derularea afacerilor, precum și posibilitatea de a avea câștiguri majore, puțin realizabile din tranzacțiile cu instrumente financiare primare. Intrumentele financiare derivate sunt instrumentele financiare a căror valoare depinde de valoarea...

 • Tranzactionarea la bursa a metalelor pretioase

  Introducere Bursa este o piață specială organizată de către stat sau de către societăți particulare, în cadrul căreia se confruntă cererea cu oferta și au loc tranzacții de vânzare-cumpărare de mărfuri, titluri de valoare, valute etc. Bursa de mărfuri este o formă a bursei, o piață specială, unde se negociază operațiuni de vânzare-cumpărare de mărfuri fungibile (omogene), pe bază de mostre, cum ar fi: produse tropicale (cafea, cacao, zahăr, citrice etc.); produse forestiere(cherestea),...

 • Agentii bursieri - figuri principale in cadrul burselor de valori

  INRODUCERE Actualitatea temei. Bursele de valori sunt organisme foarte sensibile la multiplele influențe pe care le declanșează evenimentele de ordin economic, social-politic și valutar. Ele pun în evidență starea conjuncturală a economiei și înregistrează mersul afacerilor marilor companii industriale și comerciale. În cadrul acestor piețe participă bănci, instituții financiare, întreprinderi și companii industriale și comerciale care efectuează tranzacții cu valori mobiliare în scopul...

 • Bursa de valori

  1.PIATA DE CAPITAL Piata de capital este termenul general folosit pentru a desemna piata in cadrul careia sunt vandute si cumparate instrumente financiare . Piata de capital din Romania include pietele de instrumente financiare si instututiile specific acestora , operatiunile,precum si organismele de plasament colectiv , stabilind un cadru adecvat de reglementare si supraveghere a investitiilor in instrumente financiare . Pe scurt piata de capital reprezinta locul de intalnire al...

 • Conducerea bursei de marfuri si casa de clearing

  I. Conducerea bursei de mărfuri Organele de conducere ale bursei de mărfuri sunt stabilite în Statutul și Regulamentul bursei. Responsabilitățile pentru mersul afacerilor bursei se află în mâinile Comitetului bursei. Conducerea zilnică a bursei se face de către Administrația bursei în frunte cu un director și mai multe comitete consultative. 1.1. Statutul bursei Întreaga problematică privind strutura organizatorică și funcțională a bursei este reglementată în termeni preciși prin Statutul...

 • Cresterea economica

  Situația macroeconomică a unei națiuni nu poate fi caracterizată numai prin condițiile de echilibru al economiei sale, ci îndeosebi prin nivelul și rata creșterii produsului intern brut sau a venitului național, total și pe locuitor. Acestea stau la baza asigurării resurselor atât pentru ridicarea standardului de viață al oamenilor, cât și pentru progresul general al țării, pentru așezarea sau încadrarea ei onorabilă în economia mondială. Creșterea economică este denumirea modernă dată unei...

 • ORL lucrari practice

  ORL LUCRARI PRACTICE 1. GENERALITATI 2. RINOLOGIE EX.CLINIC IN ORL: GENERALITATI Strategia gandirii medicale in ORL: I. PRINCIPII GENERALE Examinarea medicala a pacientului cu patologie ORL se desfășoară, în general după un plan sistematizat, integrat in ex. clinic de ansamblu, care cuprinde obligatoriu cele trei etape: 1.Examenul local ORL : Anamneza ORL (sau interogatoriul “clasic”- dar orientat pe simptomatologia si functiile org.ORL) Examenul de specialitate ORL: un tip...

 • Ordine de bursa

  1. Definirea ordinelor de bursă Bursele reprezintă locuri de concentrare a cererii și ofertei pentru mărfuri, cât și pentru diferite tipuri de hârtii de valoare. Bursele de mărfuri sunt centre ale vieții economice, piețe unde se tranzacționează bunuri care au anumite caracteristici generice, care se individualizează prin măsurare, numărare sau cântările, sunt mărfuri fungibile, au caracter standardizabil, pot fi depozitabile. Bursele de valori sunt centre ale vieții financiare unde se fac...

 • Crahuri bursiere celebre

  1. Introducere In decursul timpului pietele financiare existente in intreaga lumea au cunoscut fenomenul de colapasare economic datorat un factori de influenta. Prin urmare se constata un fenomen ce se perepetua in timp, afectand in mare parte bursa sau piata financiara. Aceasta criza a vietii economice apare sub denumirea de “crah” si se manifesta printr-o scadere acuta a cursuilor actiunilor de la bursa. Acest fenomen este specific sistemului capitalist si apare sub forma devalorizarii...

 • Piete de capital

  AIG American International Group sau AIG este o companie importantă americană de asigurări, listată la NYSE, al cărui sediu se găsește în clădirea American International Building din New York City. Sediul britanic al corporației este localizat în AIG Building, pe Strada Fenchurch din Londra, iar operațiile în Europa continentală sunt localizate în La Defense, Paris. Conform listei globale din 2000 a firmei Forbes, AIG a fost cea de-a 18-a companie globală din lume. AIG a devenit un component...

Pagina 1 din 26