Toate documentele din domeniul Burse

 • Gestiunea unui Portofoliu de 10 Titluri Cotate la BVB

  INTRODUCERE Investitorii au obiective distincte care pot părea incompatibile sau care nu se pot armoniza prin intermediul unei funcţii obiectiv. O soluţie a acestor probleme o constituie gestiunea portofoliului care abordează şi integrează aspecte legate de profilul de risc al investiţilor şi aşteptările lor faţă de nivelul de rentabilitate, orizontul şi universul investiţional, filosofoa şi stilul nvestiţional. Pieţele de capital sunt o componentă a activităţii economice şi financiare a...

 • Analiza Fundamentala a Unei Societati Cotate la Bursa - Alro SA

  Cap 1.INFORMAȚII GENERALE Nume societate: Alro S.A. Slatina Adresă: SLATINA, jud. OLT, str. Pitesti nr. 116 Activitatea societații: SECTOR:Materii prime si materiale de baza RAMURA:Metale neferoase Cu o producţie de 288.000 de tone metrice de aluminiu primar în 2008, Alro SA este cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală şi de Est (exceptând Rusia). Alro SA reprezintă astăzi una dintre cele mai mari companii din România, având o contribuţie importantă la...

 • Bursa intre Evolutie si Crah

  INTRODUCERE Criza economică începută în 2007 şi cu termen de finalizare incert reprezintă un subiect preocupant pentru multă lume. Este probabil cea mai gravă criză din ultimii 80 de ani. O explicaţie oficială a crizei este furnizată de instituţiile publice, potrivit căreia problema îşi are originea în comportamentul nepotrivit al agenţilor economici şi în imposibilitatea pieţei de a funcţiona lin, asigurând alocarea corespunzătoare a resurselor. Pe de altă parte, există argumente care...

 • Limitarea Riscului Valutar prin Intermediul Hedging-ului

  LIMITAREA RISCULUI VALUTAR PRIN INTERMEDIUL TEHNICILOR DE HEDGING Riscul valutar exprimă probabilitatea ca o variaţie a cursului valutar pe piaţă să influenţeze negativ marja dobânzii bancare. La originea acestui risc se află operaţiile bancare în valută: pasivele şi activele externe. Aceste elemente sunt integrate în bilanţul societăţii bancare prin conversie în moneda naţională la cursul zilei; variaţia acestui curs poate antrena pierderi sau câştiguri independente de eforturile băncii sau...

 • Bursa de Valori

  Bursa de valori institutie fundamentala a pietei financiare. Bursa de valori este una din cele mai importante instituţii ale economiei de piaţă, un segment al pieţei financiare, o piaţă secundară organizată, transparentă şi supravegheată pe care se încheie tranzacţi referitoare la valori mobiliare, derivate ale acestora, bani. Valorile mobiliare (titlurile financiare) care constituie obiectul principal al contractelor ce se încheie la bursa de valori reprezintă economii financiare,...

 • Politici Investitii si de Portofoliu - Economii in Investitii

  În orice societate,economiile si investiþiile au jucat un rol deosebit de important,atât la nivel macroeconomic,cât si la nivelul fiecãrei persoane sau agent economic.Desigur existã un ansamblu de factorii care influenþeazã deciziile fiecãrei persoane sau agent economic de a renunþa la un câstig sau avantaj(determinat de utilizarea unor fonduri disponibile).În prezent în favoarea unui unui avantaj viitor(determinatde economisirea sau investirea acestor fonduri pentru a fi utilizate în...

 • Bursa de Valori

  CAPITOLUL I Bursa de valori - concept şi structură Procesul trecerii României de la o economie planificată centralizat, bazată aproape exclusiv pe proprietatea de stat, la o economie concurenţială de piaţă, implică parcurgerea unei perioade de timp mai mare decât s-a crezut iniţial, cu etape distincte, cu obiective, strategii si tactici adecvate. Pentru a-şi atinge scopul, tranziţia însăşi trebuie planificată, astfel încât procesul de reformă şi restructurarea să nu cunoască sincope şi să...

 • Analiza Fundamentala a Societatii Petrom 2010

  ANALIZA FUNDAMENTALA PETROM 1. INFORMATII GENERALE DESPRE SOCIETATE 1.1.Prezentare companie Denumirea entităţii emitente: S.C. PETROM S.A. Societăţi comerciale de stat şi privat autohton şi străin (stat <50%) Sediul social: Bucuresti, forma de proprietate 22 Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1 Numărul de telefon/fax: 406.01.89 / 406.04.31 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082 Atribut fiscal: R Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997...

 • Burse de Marfuri

  Bursa reprezinta: - piata in genere, locul unde se efectueaza schimburi com.; ansamblul tranzactiilor cu marfuri si valori - tranzactii cu anumite categorii de bunuri, servicii sau/ si valori, nivelul preturilor - o institutie a ec. de piata - ca forma organizata de schimb pt. marfuri si valori Dovada existentei marfurilor se face cu un document unanim acceptat de com; recipisa de depozit pt. marfurile aflate in antrepozite, conosament pt. marfurile incarcate pe vas. Amsterdam si Londra -...

 • Gestiunea Eficienta a unui Portofoliu de Active Financiare

  Introducere In acest proiect ne-am propus sa analizam posibilitatea de a investi pe piata bursiera, astfel ca am ales 5 dintre companiile tranzactionate la Bursa De Valori din Bucuresti, apartinand unor profile sectoriale diferite. Pentru realizarea acestui portofoliu am ales Fabrica de ulei - SC ARGUS SA Constanta, intrucat aceasta inpreuna cu Ultex Tandarei sunt singurii producatori independenti de pe piata romaneasca de ulei, si din studierea graficelor am putut observa o crestere...

 • Incursiune in Mediul Financiar si Bursier al Societatii Romanesti

  CAP.1 INTRODUCERE-scurt istoric Darul şi schimbul de marfă datează de la începutul civilizaţiei. Apariţia şi formarea burselor de mărfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urmă cu aproximativ 2000 de ani în Grecia şi Roma Antică şi continuă şi astăzi. Dacă ar fi să alegem oricare din produsele tranzacţionate azi la bursă şi am încerca să-i traversăm evoluţia pe piaţa de-a lungul istoriei, am găsi că acesta a trecut prin cinci faze distincte: oferirea ca dar,...

 • Burse

  Capitolul 1 - BURSA 1.1. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei bursei În Grecia antică, în Agora, negustorii şi comercianţii realizau tranzacţiile într-un anumit loc , cunoscut sub numele de Emporium. Începând cu secolul al XI-lea, dezvoltarea unor oraşe stat în nordul Italiei (Genova, Florenţa, Veneţia), ca şi în Nordul Europei (Amsterdam, Brugge, Hamburg), a influenţat creşterea schimburilor şi apariţia unor elemente de bază ce caracteriza piaţa bursieră. Atât în Grecia, cât şi în...

 • Operatiuni de Bursa la Termen

  1. DEFINIȚIE. CLASIFICARE Pe pieţele financiare se efectuează operaţii de vânzare şi cumpărare a titlurilor de valori mobiliare. În funcţie de termenul pentru care se realizează, operaţiunile pe pieţele financiare pot fi: la vedere, la termen. Corespunzător celor două grupe de operaţii de pe pieţele financiare, se deosebesc: pieţele la vedere, pieţele la termen. Operaţiile de vânzare şi cumpărare a titlurilor de valori mobiliare de pe pieţele la vedere se desfăşoară cu predarea sau...

 • Indicii Bursieri

  I. INTRODUCERE Piaţa financiară poate fi definită ca fiind “locul” de întâlnire al deţinătorilor de capital , cu cei care au nevoie de respectivele capitaluri pentru derularea diverselor activităţi – fie în interes comercial , fie în interes privat sau în interes public. Analiza unei pieţe bursiere pe ansamblul său se realizează, ca pentru orice alt sector al economiei naţionale , cu ajutorul unor indicatori Fiecare bursă de valori are sistemul său propriu de indicatori , numiţi indici...

 • Bursa de Valori Bucuresti

  Introducere Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate, unde se întâlnesc şi se reglează, liber sau dirijat, cererea şi oferta de active financiare, necesare creării de resurse pentru dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii în cadrul firmelor. În economia financiară circuitul activelor financiare are loc între mulţimea ofertanţilor de fonduri (investitorii) şi mulţimea utilizatorilor...

Pagina 10 din 26