Toate documentele din domeniul Burse

 • Indicii Bursieri

  I. INTRODUCERE Piaţa financiară poate fi definită ca fiind “locul” de întâlnire al deţinătorilor de capital , cu cei care au nevoie de respectivele capitaluri pentru derularea diverselor activităţi – fie în interes comercial , fie în interes privat sau în interes public. Analiza unei pieţe bursiere pe ansamblul său se realizează, ca pentru orice alt sector al economiei naţionale , cu ajutorul unor indicatori Fiecare bursă de valori are sistemul său propriu de indicatori , numiţi indici...

 • Bursa de Valori Bucuresti

  Introducere Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate, unde se întâlnesc şi se reglează, liber sau dirijat, cererea şi oferta de active financiare, necesare creării de resurse pentru dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii în cadrul firmelor. În economia financiară circuitul activelor financiare are loc între mulţimea ofertanţilor de fonduri (investitorii) şi mulţimea utilizatorilor...

 • Proiect Burse, Marfuri si Valori - Stock Exchange

  1. SIF Transilvania 1.1Company description SIF Transilvania SA (Societatea de Investitii Financiare Transilvania SA) is a Romania-based closed-end fund. Its main activities focus on the administration of shares, management of its own portfolio of stocks and shares, as well as investment and brokerage activities. As of 2009, the Company owns shares in 265 companies. These companies are active in such fields as tourism, banking, machine building, food and beverage, building, finance,...

 • Proiect Burse, Marfuri si Valori

  Chapter I Introducing the companies 1.1 Blue chip BANCA TRANSILVANIA Economic sector- financial intermediation Field of activity- other monetary intermediation Transilvania Bank is one of the most important financial institutions in Romania and one of the most attractive companies listed at the Bucharest Stock Exchange. A priority is continuously improving its services and employees, so the quality will be what makes the difference. BT is an active player on the market becoming ,...

 • Notiunea de Eficienta a Bursei - Modalitati de Abordare

  Piata de capital 1. Concepte, definire, trasaturi Orice economie nationala, indiferent de nivelul sau de dezvoltare, este caracterizata de existenta si functionarea unor piete specializate, unde se întâlnesc cererea si oferta de active financiare necesare dezvoltarii, în cadrul firmelor, a productiei de bunuri si servicii. Aceasta piata specializata este piata de capital (în acceptiunea sistemului european) sau piata financiara (conform teoriilor specifice sistemului anglo-saxon)....

 • Strategii si Operatiuni Bursiere

  Tema proiectului: Să se tranzacţioneze la Bursa de Valori Bucureşti diferite titluri de valoare. Perioada în care se fac tranzacţiile este Ianuarie 2008 – Decembrie 2009. 1. La 1 Ianuarie 2008 se constituie un depozit pe termen lung la Banca Comercială Română. La înfiinţarea acestuia nu se percep comision de deschidere şi comision de retragere. Depozitul este la termen, iar lichidarea acestuia se face dupa un an, la 1 Ianuarie 2009. Dobânda anuală oferită de bancă pentru acest depozit este...

 • Dezvoltarea Tranzactiilor cu Obligatiuni la BVB

  I. Definirea si clasificarea Obligatiunile sunt titluri reprezentate prin dreptul de creantă al proprietarului asupra emitentului. Proprietarul unei obligatiuni este o persoană care a împrumutat o anumită sumă de bani emitentului (statul, o colectivitate publică, societate natională sau privată), obligându-l astfel, pe cel împrumutat de a-l remunera, prin vărsarea periodică a unei sume proportionale cu totalul împrumutului, si care se numeste, dobânda. Împrumutul este, în principiu,...

 • Tranzactii Bursiere

  Tranzacţii bursiere Introducere O tranzacţie bursieră reprezintă o operaţiune comercială având la bază un contract de vânzare-cumpărare de valori mobiliare, prin care se realizează transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare tranzacţionate pe o piaţă reglementată de capital (Bursa de Valor Bucureşti) sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare (Alternative Trading System). Tranzacţiile bursiere reprezintă esenţa funcţionării pieţei bursiere, de al cărei...

 • Burse de Valori

  Piaţa financiară este piaţa capitalurilor pe termen lung, pe care se emit şi se tranzacţionează valori mobiliare ce servesc drept suport al schimbului de capitaluri. Piaţa financiară este cea pe care se cumpără şi se vând active financiare, fără a fi schimbată natura lor. Ea exprimă o relaţie directă între deţinătorul şi utilizatorul de fonduri. Practica din România pune în evidenţă opţiunea pentru concepţia anglo-saxonă, potrivit căreia piaţa de capital este o componentă a pieţei...

 • Proiect la Strategii si Operatiuni Bursiere

  La data de 1 ianuarie 2008 am in cont 10. 000 RON. Am decis sa tranzactionez online la bursa fapt pentru care am deschis un cont online. Taxa pentru deschiderea acestui cont este de 20 RON, iar abonamentul lunar de 25 RON. 10.000 – 20 = 9980 RON 25 * 12 = 300 RON 9980 – 300 = 9680 RON La 1 ianuarie am in cont 9680 RON. La data de 22 ianuarie 2008 cumpar 1000 de actiuni de la ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. la pretul de 5.5 RON. 1000 * 5.5 = 5500 RON 5500 * 1% = 55 RON 5500 – 55 = 5445 RON...

 • Bursa de Valori

  1. Introducere Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate, unde se întâlnesc şi se reglează, liber sau dirijat, cererea şi oferta de active financiare, necesare creării de resurse pentru dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii în cadrul firmelor. În economia financiară circuitul activelor financiare are loc între mulţimea ofertanţilor de fonduri (investitorii) şi mulţimea utilizatorilor...

 • Estimarea Modelului Pietei - Market Model

  I. Estimaţi modelul pieţei utilizând cele 5 acţiuni din componenţa indicelui NASDAQ Financial 100 Index indicate fișierul ”Repartizare Tema 1„ , parcurgând paşii indicaţi la I. Centralizaţi datele. Pentru estimarea modelului pietei si centralizarea datelor utilizand cele 5 actiuni: CATY - Cathay General Bancorp, FMER - FirstMerit Corporation, OXPS - OptionsXpress Holdings, Inc., TFSL - TFS Financial Corporation, ACGL - Arch Capital Group Ltd. din componenta indicelui NASDAQ Financial 100...

 • Burse de Marfuri si Valori

  Introducere in activitatea bursiera 1 Bursa – definitie, istoric, clasificare Bursa este o institutie a economiei de piată în care se manifestă o piată organizată liberă de mărfuri si servicii, eficientă, transparentă, corectă, adaptabilă si lichidă. Termenul de bursă desemnează o institutie a economiei de piată ca formă organizată de schimb pentru mărfuri sau titluri financiare. Bursa = un hotel „Deburses” în holul căruia se negociau metale pretioase, emblema era trei pungi; Bursa =...

 • Bursa

  In limbaju1 comun cuvantul bursä este utilizat in două intalesuri diferite. Unul, precis delimitat, se referă la alo¬catia bănească oferitä gratuit de cätre stat, institutii sau firme pentru elevi, studenti, cercetătorj etc. (bursa de studii) si trimite etimologic la “saculetul” folosit in Evul Mediu pentru păstrarea banilor (bursa in latina medievalä, provenind din grecescul byrsa care a dat bourse in fran¬ceză, bolso in spaniolä, borsetta in italiană si bursa studentească, la noi). Al...

 • Criza Financiara

  INTRODUCERE Economia de piaţă este un termen care descrie o economie în care deciziile economice, cum ar fi stabilirea preţurilor bunurilor şi a serviciilor, sunt făcute într-o manieră decentralizată de către agenţii economici şi prin intermediul burselor. Aceasta poate fi văzută ca o abordare de jos în sus, în contrast cu o economie planificată, în care deciziile economice sunt luate la un nivel central, adică o abordare de sus în jos. Lucrarea urmăreşte evoluţia fenomenului bursier în...

Pagina 10 din 25