Toate documentele din domeniul Burse

 • Analiza BVB si ai Indicilor Acesteia

  I . PREZENTARE GENERALĂ În acest referat voi prezenta evoluţia BVB în timpul crizei financiare din 2008. Pentru început am să incep cu cele 16 acţiuni care influenţează valoarea şi volumul tranzacţiilor pe BVB. Voi continua cu prezentarea indicilor BVB şi a relaţiei dintre preţurile acţiunilor şi indici precum şi a evoluţiei acestora în timpul crizei. Voi încheia cu concluzii şi cu propuneri privind BVB şi indicii acesteia. Sursele folosite : www.BVB.ro www.capital.ro www.bursa.ro...

 • Tendinte in Procesul de Economisire din Romania

  INTRODUCERE Având în vedere că fundamentul sistemului bancar este atragerea de lichidităţi din rândul populaţiei pentru a le oferi la rândul ei sub forma de credite, în vederea obţinerii profitului, economisirea reprezintă un fenomen deosebit de important şi interesant în a-l analiza. Această lucrare îşi propune să trateze o problemă de actualitate şi de o importanţă deosebită, şi anume - analiza evoluţiei procesului de economisire şi evidenţierea tendinţelor ce au avut loc în contextul...

 • Site-urile Burselor de Valori

  I. Scurt istoric Pietele bursiere au căpătat o importanţă din ce în ce mai crescută în zilele noastre. Rapiditatea cu care pătrund noi informaţii pe piaţă, volumul acestora, modificarile frecvante ale cursurilor sunt foarte uşor de observat prin intermediul internetului. Mai nou, site-urile burselor de valori oferă posibilitatea unor simulări pe bursă, care permit utilizatorilor acumularea experienţei în domeniu. În consecinţă, modul de construcţie al site-urilor acestora, şi uşurinţa de...

 • Bursa din Tokyo

  Este o entitate privată, o corporatie fără scop lucrativ, cu sediul în Tokyo, fiind cea de-a doua,cea mai mare bursă de valori din lume , după New York Stock Exchange.La data de 31 decembrie 2007, la Bursa de Valori din Tokyo au fost listate un număr de 2414 companii cu o capitalizare de piată cumulată de 4,3 mii de miliarde de dolari Scurt istoric În anii 1870, un sistem de valori mobiliare a fost introdus în Japonia si astfel au început negocierea obligațiunilor de stat. Acest lucru a dus...

 • Perspective BVB pentru Anul 2011

  1. Introducere Bursa de Valori Bucureşti are ca rol furnizarea unei pieţe organizate pentru tranzacţionarea valorilor mobiliare, creşterea lichidităţii prin concentrarea în piaţă a unui volum cât mai mare de valori mobiliare, formarea unor preţuri care să reflecte în mod corespunzător relaţia cerere-ofertă şi diseminarea acestor preţuri către public. Misiunea Bursei de Valori Bucureşti este de a asigura şi a promova o piaţă eficientă, cu reguli corecte, atractivă şi compatibilă cu...

 • Analiza Portofoliului

  Introducere O piaţă eficientă este un mediu de dezvoltare şi iniţiativă antreprenorială prin oferirea de servicii, mecanisme şi norme pentru mobilizarea şi alocarea eficientă a resurselor financiare, în condiţii de transparenţă şi siguranţă. Pe parcursul realizării acestui proiect am descoperit că rolul Bursei de Valori Bucureşti este de a furniza o piata organizata pentru tranzactionarea valorilor mobiliare, de a contribui la cresterea lichiditatii valorilor mobiliare prin concentrarea in...

 • Burse

  Elementele definitori ale pietei de capital I.Cadrul conceptual a) Bursa de valori este o institutie care asigura publicului mecanisme si proceduri adecvate pentru efectuarea continua ,ordonata ,transparenta si echitabila a tranzactiilor cu valori mobiliare. b) Valoriile mobiliare pot fi : - actiuni,instrumente financiare derivate si alte titluri de credit incadrate in aceasta categorie de catre comisia nationala de valorii mobiliare CNVM. c) Membru al bursei este persoana fizica sau...

 • Conditii ale Reusitei Plasamentelor pe Piata Bursiera Actuala

  Piaţa bursieră ca o componentă de bază a pieţei de capital– scurtă prezentare Pieţele de capital sunt specializate în domeniul tranzacţiilor cu active financiare pe termen mediu si lung. Aceste titluri financiare sunt reprezentate în principal de acţiuni şi obligaţiuni. Pe piaţa de capital apare o relaţie directă între posesorul de fonduri (investitorul) şi cel aflat în căutare de resurse financiare şi care va emite titluri, urmând ca în schimb să primeasca fondurile de care are nevoie....

 • Gestiunea unui Portofoliu de 10 Titluri Cotate la BVB

  INTRODUCERE Investitorii au obiective distincte care pot părea incompatibile sau care nu se pot armoniza prin intermediul unei funcţii obiectiv. O soluţie a acestor probleme o constituie gestiunea portofoliului care abordează şi integrează aspecte legate de profilul de risc al investiţilor şi aşteptările lor faţă de nivelul de rentabilitate, orizontul şi universul investiţional, filosofoa şi stilul nvestiţional. Pieţele de capital sunt o componentă a activităţii economice şi financiare a...

 • Analiza Fundamentala a Unei Societati Cotate la Bursa - Alro SA

  Cap 1.INFORMAȚII GENERALE Nume societate: Alro S.A. Slatina Adresă: SLATINA, jud. OLT, str. Pitesti nr. 116 Activitatea societații: SECTOR:Materii prime si materiale de baza RAMURA:Metale neferoase Cu o producţie de 288.000 de tone metrice de aluminiu primar în 2008, Alro SA este cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală şi de Est (exceptând Rusia). Alro SA reprezintă astăzi una dintre cele mai mari companii din România, având o contribuţie importantă la...

 • Bursa intre Evolutie si Crah

  INTRODUCERE Criza economică începută în 2007 şi cu termen de finalizare incert reprezintă un subiect preocupant pentru multă lume. Este probabil cea mai gravă criză din ultimii 80 de ani. O explicaţie oficială a crizei este furnizată de instituţiile publice, potrivit căreia problema îşi are originea în comportamentul nepotrivit al agenţilor economici şi în imposibilitatea pieţei de a funcţiona lin, asigurând alocarea corespunzătoare a resurselor. Pe de altă parte, există argumente care...

 • Limitarea Riscului Valutar prin Intermediul Hedging-ului

  LIMITAREA RISCULUI VALUTAR PRIN INTERMEDIUL TEHNICILOR DE HEDGING Riscul valutar exprimă probabilitatea ca o variaţie a cursului valutar pe piaţă să influenţeze negativ marja dobânzii bancare. La originea acestui risc se află operaţiile bancare în valută: pasivele şi activele externe. Aceste elemente sunt integrate în bilanţul societăţii bancare prin conversie în moneda naţională la cursul zilei; variaţia acestui curs poate antrena pierderi sau câştiguri independente de eforturile băncii sau...

 • Bursa de Valori

  Bursa de valori institutie fundamentala a pietei financiare. Bursa de valori este una din cele mai importante instituţii ale economiei de piaţă, un segment al pieţei financiare, o piaţă secundară organizată, transparentă şi supravegheată pe care se încheie tranzacţi referitoare la valori mobiliare, derivate ale acestora, bani. Valorile mobiliare (titlurile financiare) care constituie obiectul principal al contractelor ce se încheie la bursa de valori reprezintă economii financiare,...

 • Politici Investitii si de Portofoliu - Economii in Investitii

  În orice societate,economiile si investiþiile au jucat un rol deosebit de important,atât la nivel macroeconomic,cât si la nivelul fiecãrei persoane sau agent economic.Desigur existã un ansamblu de factorii care influenþeazã deciziile fiecãrei persoane sau agent economic de a renunþa la un câstig sau avantaj(determinat de utilizarea unor fonduri disponibile).În prezent în favoarea unui unui avantaj viitor(determinatde economisirea sau investirea acestor fonduri pentru a fi utilizate în...

 • Bursa de Valori

  CAPITOLUL I Bursa de valori - concept şi structură Procesul trecerii României de la o economie planificată centralizat, bazată aproape exclusiv pe proprietatea de stat, la o economie concurenţială de piaţă, implică parcurgerea unei perioade de timp mai mare decât s-a crezut iniţial, cu etape distincte, cu obiective, strategii si tactici adecvate. Pentru a-şi atinge scopul, tranziţia însăşi trebuie planificată, astfel încât procesul de reformă şi restructurarea să nu cunoască sincope şi să...

Pagina 10 din 27