Toate documentele din domeniul Burse

 • Indicatori

  Uniunea Europeană privită în ansamblul său, reprezintă una din cele mai mari economii din lume, înregistrând în medie un P.I.B. de 12.300 miliarde euro, comparabil cu cel al S.U.A. Uniunea Europeană este cel mai mare exportator mondial, după S.U.A., însumând aproximativ 20% din exporturile mondiale. Politicile comerciale reprezintă un element important al politicii economice, vizând în principal sfera relaţiilor economice externe. În sens larg, prin politici comerciale se înţelege...

 • Fondurile de Investitii pe Piata de Capital din Romania

  Capirolul I Fondurile de investiţii I.1 Motivarea alegerii temei Într-o economie instabilă, investiţiile joacă un rol esenţial în dezvoltarea economică. Astfel, am considerat un subiect deosebit de important analiza fondurilor de investiţii care înseamnă dezvoltare economică, pe de o parte prin contribuţia la consolidarea pieţei de capital şi prin fructificarea flexibilă din punct de vedere al relaţiei rentabilitate – risc a economiilor populaţiei, iar pe de altă parte, prin susţinerea şi...

 • Oganizarea si Functionarea Pietei Financiare in Suedia

  Introducere Sistemul financiar are trei roluri principale: de a converti economiile în resurse de finanțare, pentru a gestiona riscurile și pentru a face posibilă ca plățile să fie făcute eficient. Atât persoanele fizice cât și companiile au nevoie să împrumute bani. De exemplu, tinerii pot avea nevoie să împrumute bani pentru investiții în locuințe și educație. Companiile ar putea avea nevoie să împrumute pentru a finanța un proiect. În același timp, există persoanele care doresc să...

 • Agentii de Rating

  Piata este considerata un anasamblu de mijloace de comunicare prin care vanzatorii si cumparatorii se informeaza reciproc despre bunurile tranzactionate, despre nevoile fiecaruia si despre preturile propuse. Piata este constituita din mai multe segmente, transformandu-se astfel, intr-un sistem de piete. Incadrarea unui segment intr-un tip de piata depinde de criteriul de referinta propus. Clasificarea pietei se face după următoarele criterii: 1.Obiectul tranzactiei: • piata bunurilor...

 • Investitii Internationale

  1. INTRODUCERE Piaţa creează contextul necesar pentru ca profitul să devină principalul stimulent pentru a realiza produse competitive şi la costuri cât mai mici. Piaţa, prin sistemul liberei concurenţe, “permite obţinerea unei repartiţii a resurselor ale căror grad de eficienţă este echivalent cu aceea a unui dictator care are acces la toate datele economice şi sociale”. Economia de piaţă, în concepţia lui Fr.Von Hayek este “o economie a informaţiilor, a transmiterii şi prelucrării lor...

 • Rolul Hedge Funds in Declansarea Crizei Financiare din 2007

  Criza financiară a demonstrat că riscurile pieţelor de instrumente derivate nu sunt teoretice, ci reale, aducând aceste instrumente în atenția entităților preocupate de reglementare. Instrumentele financiare derivate au apărut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative și din dorința operatorilor economici de a acoperi riscurile comerciale sau financiare ale operațiunilor lor. Creșterea volumului pieței internaționale și a instrumentelor derivate a dat naștere la o permanentă...

 • Lucrare Practica SIF 1, SIF2, Bet FI- Aprilie 2012

  Lucrarea practică nr. 1 Identificarea şi interpretarea trendului preţului de închidere a acţiunilor SIF 1, SIF 2 şi a indicelui BET-FI pentru perioada 01.04.2011-30.04.2011. BET-FI este primul indice sectorial al Bursei de Valori Bucureşti şi reflectă tendinţa de ansamblu a preţurilor fondurilor de investiţii financiare (SIF-urilor) tranzacţionate pe piaţa reglementată BVB. Ponderarea companiilor în indice se face cu capitalizarea free floatului acestora. Metodologia BET-FI permite...

 • Indici Bursieri ai Bursei de Valori Bucuresti

  Indicii bursieri ai Bursei de Valori Bucureşti 1. Introducere Analiza unei pieţe bursiere pe ansamblul său se realizează, ca pentru orice alt sector al economiei naţionale, cu ajutorul unor indicatori. Fiecare bursă de valori are sistemul său propriu de indicatori, numiţi indici bursieri. Indicele bursier este indicatorul statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare şi a cursului valorilor mobiliare de pe pieţele respective. Acesta se calculează zilnic (sau...

 • Indicii Bursieri ai Bursei de Valori Bucuresti

  Analiza unei pieţe bursiere pe ansamblul său se realizează, ca pentru orice alt sector al economiei naţionale, cu ajutorul unor indicatori. Fiecare bursă de valori are sistemul său propriu de indicatori, numiţi indici bursieri. Indicele bursier este indicatorul statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare şi a cursului valorilor mobiliare de pe pieţele respective. Acesta se calculează zilnic (sau chiar în timp real) pe baza cursurilor unor acţiuni reprezentative...

 • Managementul Portofoliului de Instrumente Financiare

  Ȋn cadrul acestui proiect am ales un portofoliu format din companii listate la Bursa de Valori Bucureşti. Tipul investitorului ales este unul insituţional, SSIF Romcapital S.A. SSIF Romcapital S.A. este o societate de servicii de investiţii financiare ȋnfiinţată ȋn anul 1996 şi autorizată pentru desfăşurarea activităţilor de intermediere de instrumente financiare. Este o companie dinamică ce s-a adaptat ȋn permanenţă la cerinţele legislaţiei pieţei de capital şi care furnizează gama completă...

 • Asemanari si Deosebiri intre Criza Economica Actuala si cea din 1929

  Introducere Economiștii definesc crizele financiare ca fiind o formă de manifestare a crizelor bancare, cu impact asupra stabilității financiare și cu ajungere în stare de colaps a infrastructurii financiare, în absența intervenției Băncii Centrale. Dicționarul de specialitate definește criza financiară ca fiind „ situația în care cererea de bani este mai mare decât oferta de bani ( disponibilul) . Aceasta înseamnă că lichiditatea este rapid evaporată deoarece banii disponibili sunt retrași...

 • Bursa ca Institutie a Pietei

  O instituṭie presupune reguli stricte de conduită pentu cei care folosesc serviciile ei, reguli bazate pe justiṭie, echitate, transparenṭă, profesionalism ṣi disciplină. Instituṭia bursei este deci o persoană juridică, care, prin obiectul său de activitate, forma juridică, organizare ṣi functionare, se autoreglementează ṣi se utoguvernează. Principiul autoreglementării dă dreptul instituṭiei bursei,ca in limitele legii, să-ṣi stabilească modul de organizare ṣi functionare, prin elaborarea ṣi...

 • Sydney Futures Exchange

  Originile Sydney Futures Exchange dateaza de la mijlocul anilor 1800 când 6 burse separate, au fost stabilite în orașele din Australia. Capitala de stat din Melbourne , Victoria , (1861), Sydney , New South Wales(1871), Hobart , Tasmania (1882), Brisbane , Queensland (1884), Adelaide , Australia de Sud (1887) și Perth , Western Australia (1889).  1871: La treizeci de ani după ce s-a aprins prima lumina produsa de o lampa pe gaz în Sydney, AGL a devenit a doua companie listata la Bursa de...

 • Componentele Pietei Extrabursiere

  Introducere Reformele economice radicale nu pot fi considerate finalizate și cu efect până în momentul în care nu se stabilește o piață financiară eficientă care să atragă fonduri de investiții în economie. Piața este un element foarte important al economiei. În țările dezvoltate cu o economie prosperă, există, acționează și se dezvoltă trei tipuri de piețe de capital: și piața primară, piața extrabursieră (OTC) și piața bursieră care fac parte din piața secundară. Toate acestea prezintă un...

 • Institutia Bursei

  INSTITUŢIA BURSEI Instituţia bursei reprezintă cadrul organizatoric creat în vederea funcţionării pieţei bursiere intrinseci, după principii care să-i asigure funcţionarea conform strategiei adoptate. Instituţia bursei a apărut ca urmare a creării premiselor funcţionării pieţei bursiere. Această instituţie este reglementată prin acte normative care definesc: • categoriile care participă la activitatea pieţei bursiere; • mecanismele care stau la baza tranzacţiilor bursiere •...

Pagina 5 din 26