Toate documentele din domeniul Burse

 • Agentii de Rating

  Piata este considerata un anasamblu de mijloace de comunicare prin care vanzatorii si cumparatorii se informeaza reciproc despre bunurile tranzactionate, despre nevoile fiecaruia si despre preturile propuse. Piata este constituita din mai multe segmente, transformandu-se astfel, intr-un sistem de piete. Incadrarea unui segment intr-un tip de piata depinde de criteriul de referinta propus. Clasificarea pietei se face după următoarele criterii: 1.Obiectul tranzactiei: • piata bunurilor...

 • Investitii Internationale

  1. INTRODUCERE Piaţa creează contextul necesar pentru ca profitul să devină principalul stimulent pentru a realiza produse competitive şi la costuri cât mai mici. Piaţa, prin sistemul liberei concurenţe, “permite obţinerea unei repartiţii a resurselor ale căror grad de eficienţă este echivalent cu aceea a unui dictator care are acces la toate datele economice şi sociale”. Economia de piaţă, în concepţia lui Fr.Von Hayek este “o economie a informaţiilor, a transmiterii şi prelucrării lor...

 • Rolul Hedge Funds in Declansarea Crizei Financiare din 2007

  Criza financiară a demonstrat că riscurile pieţelor de instrumente derivate nu sunt teoretice, ci reale, aducând aceste instrumente în atenția entităților preocupate de reglementare. Instrumentele financiare derivate au apărut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative și din dorința operatorilor economici de a acoperi riscurile comerciale sau financiare ale operațiunilor lor. Creșterea volumului pieței internaționale și a instrumentelor derivate a dat naștere la o permanentă...

 • Lucrare Practica SIF 1, SIF2, Bet FI- Aprilie 2012

  Lucrarea practică nr. 1 Identificarea şi interpretarea trendului preţului de închidere a acţiunilor SIF 1, SIF 2 şi a indicelui BET-FI pentru perioada 01.04.2011-30.04.2011. BET-FI este primul indice sectorial al Bursei de Valori Bucureşti şi reflectă tendinţa de ansamblu a preţurilor fondurilor de investiţii financiare (SIF-urilor) tranzacţionate pe piaţa reglementată BVB. Ponderarea companiilor în indice se face cu capitalizarea free floatului acestora. Metodologia BET-FI permite...

 • Indici Bursieri ai Bursei de Valori Bucuresti

  Indicii bursieri ai Bursei de Valori Bucureşti 1. Introducere Analiza unei pieţe bursiere pe ansamblul său se realizează, ca pentru orice alt sector al economiei naţionale, cu ajutorul unor indicatori. Fiecare bursă de valori are sistemul său propriu de indicatori, numiţi indici bursieri. Indicele bursier este indicatorul statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare şi a cursului valorilor mobiliare de pe pieţele respective. Acesta se calculează zilnic (sau...

 • Indicii Bursieri ai Bursei de Valori Bucuresti

  Analiza unei pieţe bursiere pe ansamblul său se realizează, ca pentru orice alt sector al economiei naţionale, cu ajutorul unor indicatori. Fiecare bursă de valori are sistemul său propriu de indicatori, numiţi indici bursieri. Indicele bursier este indicatorul statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare şi a cursului valorilor mobiliare de pe pieţele respective. Acesta se calculează zilnic (sau chiar în timp real) pe baza cursurilor unor acţiuni reprezentative...

 • Managementul Portofoliului de Instrumente Financiare

  Ȋn cadrul acestui proiect am ales un portofoliu format din companii listate la Bursa de Valori Bucureşti. Tipul investitorului ales este unul insituţional, SSIF Romcapital S.A. SSIF Romcapital S.A. este o societate de servicii de investiţii financiare ȋnfiinţată ȋn anul 1996 şi autorizată pentru desfăşurarea activităţilor de intermediere de instrumente financiare. Este o companie dinamică ce s-a adaptat ȋn permanenţă la cerinţele legislaţiei pieţei de capital şi care furnizează gama completă...

 • Asemanari si Deosebiri intre Criza Economica Actuala si cea din 1929

  Introducere Economiștii definesc crizele financiare ca fiind o formă de manifestare a crizelor bancare, cu impact asupra stabilității financiare și cu ajungere în stare de colaps a infrastructurii financiare, în absența intervenției Băncii Centrale. Dicționarul de specialitate definește criza financiară ca fiind „ situația în care cererea de bani este mai mare decât oferta de bani ( disponibilul) . Aceasta înseamnă că lichiditatea este rapid evaporată deoarece banii disponibili sunt retrași...

 • Bursa ca Institutie a Pietei

  O instituṭie presupune reguli stricte de conduită pentu cei care folosesc serviciile ei, reguli bazate pe justiṭie, echitate, transparenṭă, profesionalism ṣi disciplină. Instituṭia bursei este deci o persoană juridică, care, prin obiectul său de activitate, forma juridică, organizare ṣi functionare, se autoreglementează ṣi se utoguvernează. Principiul autoreglementării dă dreptul instituṭiei bursei,ca in limitele legii, să-ṣi stabilească modul de organizare ṣi functionare, prin elaborarea ṣi...

 • Sydney Futures Exchange

  Originile Sydney Futures Exchange dateaza de la mijlocul anilor 1800 când 6 burse separate, au fost stabilite în orașele din Australia. Capitala de stat din Melbourne , Victoria , (1861), Sydney , New South Wales(1871), Hobart , Tasmania (1882), Brisbane , Queensland (1884), Adelaide , Australia de Sud (1887) și Perth , Western Australia (1889).  1871: La treizeci de ani după ce s-a aprins prima lumina produsa de o lampa pe gaz în Sydney, AGL a devenit a doua companie listata la Bursa de...

 • Componentele Pietei Extrabursiere

  Introducere Reformele economice radicale nu pot fi considerate finalizate și cu efect până în momentul în care nu se stabilește o piață financiară eficientă care să atragă fonduri de investiții în economie. Piața este un element foarte important al economiei. În țările dezvoltate cu o economie prosperă, există, acționează și se dezvoltă trei tipuri de piețe de capital: și piața primară, piața extrabursieră (OTC) și piața bursieră care fac parte din piața secundară. Toate acestea prezintă un...

 • Institutia Bursei

  INSTITUŢIA BURSEI Instituţia bursei reprezintă cadrul organizatoric creat în vederea funcţionării pieţei bursiere intrinseci, după principii care să-i asigure funcţionarea conform strategiei adoptate. Instituţia bursei a apărut ca urmare a creării premiselor funcţionării pieţei bursiere. Această instituţie este reglementată prin acte normative care definesc: • categoriile care participă la activitatea pieţei bursiere; • mecanismele care stau la baza tranzacţiilor bursiere •...

 • Burse de Produse Agricole la Nivel Mondial si in Romania

  Introducere Termenul de „bursă” desemnează o instituție cu putere de autoreglementare, specifică economiei de piață liberă, ca formă organizată de schimb pentru mărfuri și valori. În esență, noțiunea indică locul de intâlnire al negustorilor și oamenilor de afaceri, în sensul unui spațiu de concentrare a cererii și ofertei. Acest conținut rezultă din definițiile date în limbajul de specialitate. Astfel „Legea romană asupra burselor" din 1929 - „Legea Madgearu" - arată că...

 • Piata Financiara din Londra

  1. PREZENTARE GENERALA Prima societate pe actiuni a fost fondata la Londra in 1553 (Compania Muscovy), acest tip de companie a cunoscut treptat o larga dezvoltare in Anglia, ceea ce a dus la aparitia unor persoane specializate in tranzactionarea titlurilor emise de astfel de societati (actiuni), adica a brokerilor, actionand ca intermediari pentru investitori. In 1760, un grup de 150 de brokeri au format un club la o cafenea din Londra, unde se intalneau pentru a tranzactiona titluri, iar...

 • Hedging pe Pietele Futures

  Rezumat Cea mai eficientă metodă de a realiza hedging este pe piaţa futures. Hedgerii urmăresc realizarea unei protecţii împotriva fluctuaţiilor de preţ care ar putea rezulta în pierderi. Protecţia nu se realizează prin eliminarea riscului, ci prin transferarea acestuia. Operaţiunile de hedging se împart în long hedge şi short hedge. În aceste operaţiuni apare riscul de bază - riscul ca modificarea preţului de hedging să nu fie egală cu modificarea preţului activului supus hedgingului....

Pagina 5 din 26