Toate documentele din domeniul Burse

 • Indicii Bursieri ai Bursei de Valori Bucuresti

  Analiza unei pieţe bursiere pe ansamblul său se realizează, ca pentru orice alt sector al economiei naţionale, cu ajutorul unor indicatori. Fiecare bursă de valori are sistemul său propriu de indicatori, numiţi indici bursieri. Indicele bursier este indicatorul statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare şi a cursului valorilor mobiliare de pe pieţele respective. Acesta se calculează zilnic (sau chiar în timp real) pe baza cursurilor unor acţiuni reprezentative...

 • Managementul Portofoliului de Instrumente Financiare

  Ȋn cadrul acestui proiect am ales un portofoliu format din companii listate la Bursa de Valori Bucureşti. Tipul investitorului ales este unul insituţional, SSIF Romcapital S.A. SSIF Romcapital S.A. este o societate de servicii de investiţii financiare ȋnfiinţată ȋn anul 1996 şi autorizată pentru desfăşurarea activităţilor de intermediere de instrumente financiare. Este o companie dinamică ce s-a adaptat ȋn permanenţă la cerinţele legislaţiei pieţei de capital şi care furnizează gama completă...

 • Asemanari si Deosebiri intre Criza Economica Actuala si cea din 1929

  Introducere Economiștii definesc crizele financiare ca fiind o formă de manifestare a crizelor bancare, cu impact asupra stabilității financiare și cu ajungere în stare de colaps a infrastructurii financiare, în absența intervenției Băncii Centrale. Dicționarul de specialitate definește criza financiară ca fiind „ situația în care cererea de bani este mai mare decât oferta de bani ( disponibilul) . Aceasta înseamnă că lichiditatea este rapid evaporată deoarece banii disponibili sunt retrași...

 • Bursa ca Institutie a Pietei

  O instituṭie presupune reguli stricte de conduită pentu cei care folosesc serviciile ei, reguli bazate pe justiṭie, echitate, transparenṭă, profesionalism ṣi disciplină. Instituṭia bursei este deci o persoană juridică, care, prin obiectul său de activitate, forma juridică, organizare ṣi functionare, se autoreglementează ṣi se utoguvernează. Principiul autoreglementării dă dreptul instituṭiei bursei,ca in limitele legii, să-ṣi stabilească modul de organizare ṣi functionare, prin elaborarea ṣi...

 • Sydney Futures Exchange

  Originile Sydney Futures Exchange dateaza de la mijlocul anilor 1800 când 6 burse separate, au fost stabilite în orașele din Australia. Capitala de stat din Melbourne , Victoria , (1861), Sydney , New South Wales(1871), Hobart , Tasmania (1882), Brisbane , Queensland (1884), Adelaide , Australia de Sud (1887) și Perth , Western Australia (1889).  1871: La treizeci de ani după ce s-a aprins prima lumina produsa de o lampa pe gaz în Sydney, AGL a devenit a doua companie listata la Bursa de...

 • Componentele Pietei Extrabursiere

  Introducere Reformele economice radicale nu pot fi considerate finalizate și cu efect până în momentul în care nu se stabilește o piață financiară eficientă care să atragă fonduri de investiții în economie. Piața este un element foarte important al economiei. În țările dezvoltate cu o economie prosperă, există, acționează și se dezvoltă trei tipuri de piețe de capital: și piața primară, piața extrabursieră (OTC) și piața bursieră care fac parte din piața secundară. Toate acestea prezintă un...

 • Institutia Bursei

  INSTITUŢIA BURSEI Instituţia bursei reprezintă cadrul organizatoric creat în vederea funcţionării pieţei bursiere intrinseci, după principii care să-i asigure funcţionarea conform strategiei adoptate. Instituţia bursei a apărut ca urmare a creării premiselor funcţionării pieţei bursiere. Această instituţie este reglementată prin acte normative care definesc: • categoriile care participă la activitatea pieţei bursiere; • mecanismele care stau la baza tranzacţiilor bursiere •...

 • Burse de Produse Agricole la Nivel Mondial si in Romania

  Introducere Termenul de „bursă” desemnează o instituție cu putere de autoreglementare, specifică economiei de piață liberă, ca formă organizată de schimb pentru mărfuri și valori. În esență, noțiunea indică locul de intâlnire al negustorilor și oamenilor de afaceri, în sensul unui spațiu de concentrare a cererii și ofertei. Acest conținut rezultă din definițiile date în limbajul de specialitate. Astfel „Legea romană asupra burselor" din 1929 - „Legea Madgearu" - arată că...

 • Piata Financiara din Londra

  1. PREZENTARE GENERALA Prima societate pe actiuni a fost fondata la Londra in 1553 (Compania Muscovy), acest tip de companie a cunoscut treptat o larga dezvoltare in Anglia, ceea ce a dus la aparitia unor persoane specializate in tranzactionarea titlurilor emise de astfel de societati (actiuni), adica a brokerilor, actionand ca intermediari pentru investitori. In 1760, un grup de 150 de brokeri au format un club la o cafenea din Londra, unde se intalneau pentru a tranzactiona titluri, iar...

 • Hedging pe Pietele Futures

  Rezumat Cea mai eficientă metodă de a realiza hedging este pe piaţa futures. Hedgerii urmăresc realizarea unei protecţii împotriva fluctuaţiilor de preţ care ar putea rezulta în pierderi. Protecţia nu se realizează prin eliminarea riscului, ci prin transferarea acestuia. Operaţiunile de hedging se împart în long hedge şi short hedge. În aceste operaţiuni apare riscul de bază - riscul ca modificarea preţului de hedging să nu fie egală cu modificarea preţului activului supus hedgingului....

 • Bursa Romana de Marfuri

  INTRODUCERE Comerţul îşi are sorgintea în vremuri imemoriabile, istoria consemnând un proces natural evolutiv de la forme primare până la concentrări comerciale ce au permis apariţia primelor burse de mărfuri Formele de comerţ sau schimbul comercial au însoţit evoluţia omenirii de-a lungul istoriei. Istoria economică evidenţiază faptul că obiectul pieţei bursiere, mecanismele ei de funcţionare au apărut şi s-au perfectat de-a lungul timpului, geneza şi evoluţia acesteia fiind complexă şi...

 • Pietele de Capital

  1. PIAŢA DE CAPITAL Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital –investitorii- către cei care nevoie de capital, cu ajutorul unor intrumente specifice (valori mobiliare emise) şi prin intermediul unor operatori specifici (societăşile de servicii de investiţii financiare). Piaţa de capital este specializată în efectuarea de tranzacţii cu active financiare cu scadenţe pe termeni medii şi...

 • Perspectivele RASDAQ Romania

  1. Organizarea pieţei extrabursiere în România Piaţa extrabursieră se caracterizează printr-o funcţionare descentralizată, unde cererea şi oferta sunt foarte lichide, participanţii sunt în număr mare şi se numesc dealeri. Pe această piaţă difuză se tranzacţionează afaceri noi, în dezvoltare sau societăţi care nu îndeplinesc în totalitate criteriile exigenţei bursiere, ori pentru moment nu intenţionează cotarea pe o piaţă organizată. Dacă o societate pe acţiuni doreşte să fie tranzacţionată...

 • Bursele de Marfuri in Romania

  Scurt istoric Apariţia şi formarea burselor de mărfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urmă cu aproximativ 2000 de ani în Grecia şi Roma Antică şi continuă şi astăzi. Daca ar fi să alegem oricare din produsele tranzacţionate azi la bursă şi am încerca să-i traversăm evoluţia pe piaţă de-a lungul istoriei, am găsi că acesta a trecut prin cinci faze distincte: oferirea ca dar, schimbul de mărfa (barter), contractul cu plată şi livrare imediată (spot), contractul...

 • Bursa de Valori Bucuresti

  Introducere Bursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un segment al pietei financiare, o piata secundara organizata, transparenta si supravegheata, pe care se incheie tranzactii referitoare la valori mobiliare. Valorile mobiliare (titlurile financiare) care constituie obiectul principal al contractelor ce se încheie la bursa de valori reprezinta economii financiare, disponibilitati neutilizate ce sunt redirijate în procesul negocierilor catre cele...

Pagina 6 din 27