Toate documentele din domeniul Calculatoare

 • Joc Java Snake Folosind Sabloane de Proiectare

  1 Tema proiectului Realizarea unui joc folosind sabloane de proiectare (patterns) in cadrul unei aplicatii la alegere. 2 Cerinte - utilizarea a minimum 3 sabloane de proiectare. - modelul de analiza si design • diagrama cazurilor de utilizare • diagrama de secvente pentru un scenariu particular • diagrama de clase • diagram de activitati pentru algoritmul cel mai consistent din program 3 Elementele jocului - elementul principal: sarpele - elemente pozitive: mar rosu, mar verde, mar...

 • Baze de Date

  Scopul lucrării : învăţarea notiunilor de bază ale cursului SGBD şi pregătirea instrumentelor de lucru pentru utilizarea lor în practică, inclusiv în dezvoltarea aplicaţiilor cu destinaţie specială în rezolvarea unor probleme concrete, cît şi a aplicaţiilor Web. Lucrarea consta din 2 părţi, considerente teoretice şi instrumente practice. Componentele au între ele o legătură logică şi se completează reciproc. Lucrarea prezintă materialul suport pentru celelate lucrări de laborator programate...

 • Comunicatii de Date in Retea cu Microcontroller

  DECLARAȚIE DE ORIGINALITATE Subsemnatul MARCU ADRIAN RADUCU, student la specializarea Electronica Aplicata din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică a Universității din Craiova, certific prin prezenta că am luat la cunoştinţă de cele prezentate mai jos şi că îmi asum, în acest context, originalitatea proiectului meu de licenţă: • cu titlul COMUNICȚII DE DATE IN REȚEA , AMBIDIRECȚIONAL , CU MICROCONTROLLER, • coordonată de Lect.univ.dr.ing. Cerbulescu Cătălin...

 • Dezvoltare si Implementare - Aplicatia Informatica CCP Control

  1. Introducere Proiectul dezvoltat pleaca de la necesitatea preluarii in format electronic a datelor obtinute prin masurarea temperaturii si timpului de prelucrarea a loturilor de fructe utilizate pentru prepararea gemurilor intr-o unitate de productie alimentara. Fiecare lot de fructe este supus fierberii timp de aproximativ 40 minute, intre 100 si 108 grade Celsius. Fierberea este considerata un punct critic de control (CCP), in care depasirea parametrilor trebuie atent monitorizata in...

 • Protocoale de Securitate - AH si ESP

  IPsec foloseşte 2 protocoale de securitate, Authentication Header (AH) şi Encapsulating Security Payload (ESP). a)Authentication Header (AH) –este un pachet header ce asigură următoarele servicii de securitate: • Integritatea fără conexiuni • Autentificarea originii datelor • Protecţie opţională de replay AH este protocolul 51 IP iar formatul lui este prezentat în figira de mai jos. Câmpurile AH au următoarele funcţii: • Next Header –acesta indică tipul header-ului ce urmează după...

 • Limbajul de Programare C++

  1.Introducere Descrierea succintă a limbajului de programare C Numim limbaj de programare un limbaj cu ajutorul căruia putem comunica unui calcu- lator metoda de rezolvare a unei probleme. Limbajul de programare C a fost inventat şi implimentat pentru prima oară de Dennis Ritchie pe un DEC PDP-11 care utiliza sistemul de operare UNIX.C este rezultatul unui proces de dezvoltare care a început cu un limbaj numit BCPL,creat de Martin Richards; BCPL a influenţat un limbaj numit B,care afost...

 • Managementul Proiectelor IT

  Introducere Managementul proiectelor constă în aplicarea cunoștințelor, capabilităților, instrumentelor și tehnicilor specifice pentru activitățile unui proiect, care au obiective, scopuri și cerințe definite, referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanță, activități considerate ca importante și adecvate pentru finanțare. Timpul, costul,calitatea și performanțele sunt constrângeri pentru proiect. Importanţa, tot mai accentuată, a noilor tehnologii informaţionale atât...

 • Informatica Aplicata

  Termenul informatică desemnează știința procesării sistematice a informației, în special a procesării cu ajutorul calculatoarelor. Termenul englezesc corespunzător este Computer Science (stiința calculatoarelor). Calculatorul este o maşină care prelucrează informaţiile automat. Pentru aceasta trebuie să i se furnizeze datele pe care trebuie să le prelucreze (datele de intrare) şi o listă de instrucţiuni (programul), care să îi indice cum să prelucreze aceste date. Dacă pentru a ajunge la un...

 • Proiectarea Microprocesoarelor

  Tema proiectului Sa se realizeze un microsistem electronic prin care se va permite comanda si controlul unei masini de facut paine. Microsistemul se va proiecta utilizand un microprocesor/ microcontroler de tip A, frecventa semnalului de ceas aplicata fiind B MHz. Acest microsistem va contine C kocteti de memorie ROM de tip D, respectiv E kocteti memorie RAM de tip F. Se va folosi un circuit de tip port paralel de tip G si respectiv un circuit timer H. Microsistemul va gestiona o...

 • Segmentarea Mesajelor

  Intro In retelele de comunicatie, segmentarea pachetelor este procesul de divizare a pachetului de date in unitati mai mici pentru transmiterea acestora in retea. Segmentarea pachetelor are loc la nivelul de transport, nivelul 4 al modelului OSI (Interconectarea sistemelor deschise), si apare atunci cand: • Packetul de date este mai mare decat unitatea maxima de transmisie pe care o suporta reteaua • Sau atunci cand conexiunea este slaba, fiind indicate divizarea pachetelor in segmente mai...

 • Sisteme de Codificare

  Sisteme de codificare Este un fapt cunoscut ca funcţionarea eficienta a unui sistem informatic depinde, printre altele de existenta unei codificări corecte a entităţilor reunite în fişiere şi baze de date. Alegerea unui anumit tip de codificare este influenţată de complexitatea aplicaţiilor informatice realizate, precum şi de necesitatea corelării lor cu o serie de alte produse software în cadrul firmei. În etapa de pionierat a realizării aplicaţiilor informatice de gestiune economica se...

 • E-Guvernare

  Motto: ”Obstacolele ce împiedică dorința, devin elanuri ce te împing spre împlinire”. (William Shakespeare) E-Guvernare Capitolul 1. Guvernarea electronică în administrația publică din România Administrația publică din România se află într-un proces de transformare, atât în plan central cât și la nivel local. Rezultatele eforturilor depuse în această direcție s-au materializat în numeroase propuneri legislative, modificări structurale și organizatorice, eforturi depuse în gestionarea...

 • Importanta E-learning-ului

  Capitolul 1. Conceptul de e-Learning Cu scopul de a moderniza învățământul și ca oportunitate în ceea ce privește învățământul la distanță, în ultimii ani, instituțiile de învățământ ale lumii au fost încurajate în abordarea tehnologiilor e-Learning . Termenul de e-Learning este utilizat în vederea definirii sistemelor de învățământ în care TIC (tehnologiile informaționale și de comunicatii) ocupă un rol esențial, reprezentând totodată învățarea într-o lume virtuală. Putem afirma faptul că...

 • Pachete Software - Analiza Comparativa a doua Pachete Software

  • Microsoft Excel Microsoft Excel este un software care vă permite să creați tabele și să calculați și analizați date. Acest tip de software este denumit software pentru foi de calcul. Excel vă permite să creați tabele care să calculeze automat totalurile valorilor numerice pe care le introduceți, să imprimați tabele în aspecte îngrijite și să creați grafice simple. Excel face parte din suita de produse „Office”, care combină mai multe tipuri de software pentru a crea documente, foi de...

 • Securitatea si Vulnerabilitatea Sistemelor Informatice

  Introducere Securitatea informatica a devenit una din componentele majore ale internetului. Analiştii acestui concept au sesizat o contradicţie intre nevoia de comunicaţii si conectivitate, pe de o parte, si necesitatea asigurării confidenţialităţii, integrităţii si autenticităţii informaţiilor, pe de alta parte. Domeniul relativ nou al securităţii informatice caută soluţii tehnice pentru rezolvarea acestei contradicţii aparente. Viteza si eficienta comunicaţiilor “instantanee” de documente...

Pagina 10 din 228