Toate documentele din domeniul Calculatoare

 • Situatia Scolara a Elevilor din Clasa a XI-a din Colegiul Tehnic Gr. Cobalcescu Moinesti

  Definirea problemei. Crearea unei baze de date pentru evidenţa situaţiei şcolare a elevilor din clasa a XI-a A. Baza de date trebuie să stocheze notele acordate de profesori elevilor, la fiecare materie la sfârşitul semestrului I. 1. Analiza structurală Identificarea entităţile bazei de date sunt: - discipline - elevi - note - profesori Identificarea asocierilor între entităţi este următorul pas. Prin asociere se înţelege o legătura între cele două entităţi bazată pe un câmp al...

 • Tehnologii de Comunicatie, Multimedia si E-Learning in Educatie

  Rezumat Prezentul modul îsi propune să ajute cursanţii să înţeleagă, să interpreteze si să practice o abordare obiectivă, critică, creativă a conceptelor moderne cu care operează tehnologiile informaţiei si ale comunicaţiilor (IT&C) în domeniul educaţiei si să utilizeze corect tehnologiile de comunicaţie, multimedia si e-Learning în procesul de învăţământ (predare, învăţare si evaluare). Totodată, modulul îi ajută să îsi formeze o viziune globală si relevantă asupra tehnologiilor...

 • Renovarea unui Apartament cu Microsoft Office Project 2010

  Aplicația Microsoft Project permite gestionarea proiectelor mici şi medii (pînă la 10000 de activităţi); ea poate fi folosită la proiectarea, planificarea şi urmărirea proiectelor, punându-se la dispoziţie o gamă largă de posibilităţi de reprezentare grafică a informaţiilor. În afară de planificarea duratelor şi termenelor de realizare a activităţilor programul dă şi posibiltatea planificării costurilor şi resurselor. a. Ideea proiectului, problema ce se dorește a fi rezolvată Uneori...

 • WiMAX

  Aplicaţiile wireless satisfac cererile utilizatorilor pentru… conexiune simplă: always-on, fără fire, plug-and-play comunicare pentru orice dispozitiv: laptop, telefoane mobile, PDA disponibilitate nelimitată: de acasă, în mişcare, hot spot, la birou sau chiar în avion! …printr-o varietate de tehnologii deja implementate GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi, WiMAX Tendinţele utilizării serviciilor broadband de-a lungul anilor… WiMAX = Worldwide Interoperability for Microwave Accesss Broadband: până...

 • Lucrari de Laborator la PAC

  LUCRAREA № 1-2 Programarea modulară. Realizarea unit-urilor proprii. Rezolvarea problemelor cu utilizarea unit-urilor proprii. Scopul lucrării: De a dezvolta deprinderi practice la elevi în elaborarea unit-urilor proprii. Conţinutul lucrării: Conform variantei trebuie de elaborat un program în care trebuie să fie utilizat un unit pentru problema dată. Indicaţii metodice: Forma generală a unităţii de program este: UNIT <nume>; INTERFACE [USES <nume>{,<nume>};]...

 • Analiza Statistica a Turismului - Data Mining

  Introducere Data mining-ul reprezintă procesul de extracţie a informaţiilor din seturi mari de date. Cu alte cuvinte mineritul în date, presupune descoperirea unor modele sau a unor relaţii ascunse prin prelucarea datelor într-un mod concis şi eficient, care sunt atât uşor de înţeles cât şi utile pentru analiza ulterioară. Cu cât sunt adunate mai multe date (cantitatea de date dublându-se la fiecare trei ani) cu atât data mining-ul devine un instrument din ce în ce mai important, utilizat la...

 • Modele de Dezvoltare a Aplicatiilor Software

  1.1. Definiţie, importanţă, ciclul de viaţă Modelele de dezvoltare sunt procese sau metodologii diverse, selectate pentru dezvoltarea proiectului în funcţie de scopurile şi obiectivele acestuia. Modelele de dezvoltare software ajută la îmbunătăţirea calităţii software-ului, precum şi a procesului de dezvoltare în general. Există mai multe modele ale ciclului de viaţă de dezvoltare software care au fost dezvoltate pentru a realiza diferite obiective cerute. SDLC (Software Development Life...

 • Proiectia Informatiei

  1. Scopul lucrării Se prezintă problemele de securitate informaţională legate de tehnologiile wireless care vor juca un rol foarte important în anii ce urmeaza. Internetul viitorului va permite conectarea de oriunde, comunicarea cu oricine şi accesarea informaţiilor de orice fel, telefoanele celulare şi asistentii personali digitali sunt implicate într-un proces de contopire, laptopurile substituie adesea calculatoarele de birou. Lucrarea îşi propune să pună în evidenţă aspectele de...

 • Hacker si Hacker Etic

  1. INTRODUCERE Pentru că acolo unde sunt informaţii, sunt şi oameni care doresc să le obţină, nu lipsesc atacurile la adresa persoanelor fizice şi juridice pentru a fura, modifica, şterge aceste resurse atât de importante. Atacatorii reţelelor de calculatoare sunt persoane rău intenţionate care încearcă şi de cele mai multe ori reuşesc să afecteze într-un fel sau altul sisteme. Pentru a ne proteja împotriva lor în primul rând trebuie să îi cunoaştem. Ne vom referi în această lucrare la...

 • Limbaje Formale

  1. Reprezentaţi automatul sub formă de graf. 2. Construiţi gramatica regulată echivalentă cu automatul dat. 3. Este sau nu automatul dat determinist? De ce? 4. Dacă automatul este nedeterminist, construiţi automatul finit determinist echivalent Reprezentaţi AFD în formă de graf. 5. Inventaţi un şir peste vocabularul  care nu va fi acceptat de către automat. Arătaţi acest lucru scriind secvenţa (secvenţele) de configuraţii respectivă. 6. Pentru automatul finit AF=(Q, , - , q0, F)...

 • Lucrul cu Bazele de Date in Borland C++ Builder

  Tema: “Lucrul cu bazele de date in Borland C++ Builder” Scopul: Utilizarea componentei TQuery, posibilitatile crearii si utilizarii cererilor SQL in aplicatiile C++ Builder. Material didactic: Loc de lucru la PC, notitele de prelegeri si indicatii catre lucrarea de laborator, pachetul Borland C++ Buider in lucru, BD “BCDEMOS”. Cunostinte: - Operatii cu inscrierile din BD; - Depanarea modulului in IDE Builder; - Lansarea in executie a aplicatiei. Studiu: - Componentele Tquery, Visual...

 • Sistemul de Operare OpenSolaris

  INTRODUCERE Sistemul de operare (SO) OpenSolaris este un sistem de operare cu codul sursă deschis, realizat de către compania Sun Microsystems pe baza SO Solaris . OpenSolaris este descendent a codului de bază de la UNIX System V Release 4, dezvoltat de către compania Sun şi AT&T în anii 1980. Acest termen, OpenSolaris, este utilizat cu referire la codul sursă deschis a SO Solaris şi pentru a identifica comunitatea care a dezvoltat acest SO. După achiziţionarea companiei Sun...

 • Baze de Date - Agentie Imobiliara

  TEMĂ PROIECT BD : AGENȚIE IMOBILIARĂ Se va proiecta si implementa in MS Acces 2007 o bază de date care să gestioneze proprietățile închiriate de cilenții unei agenții imobiliare. Se impun următoarele: - Un client are închiriată o anumită proprietate o singură dată. Se vor realiza cel puţin : - 6 interogări de selectare cu criterii de interogare şi sumarizări; - 2 interogări cu parametrii; - 2 interogări de actualizare ; - 2 interogări de ştergere; - o interogare de tip tabel...

 • Microsoft Word

  1.General despre MS Word 2010 1.1Utilizarea aplicației Microsoft Word Microsoft Word este un proces de text cu posibilitați largi de formatare și completare (infrumusețare) a documentului textual cu alte tipuri de informație(desene,fotografii,diagrame,tabele,formule etc.) Cu ajutorului procesorlui de text Microsoft Word-componeta pachetului Microsoft Office-putem crea scrisori,rapoarte,notițe,facturi,propuneri,formule,pagini Web și aproape orice alt fel de documente distribuite electronic....

 • Baze de Date Florarie

  TEMA APLICATIA 1 CREATE TABLE Furnizori (codfz INTEGER CONSTRAINT nn_codfz NOT NULL CONSTRAINT pk_codfz PRIMARY KEY, Denfz TEXT(20),localitfz TEXT(20),adresafz TEXT(50), emailfz TEXT(30),bancafz TEXT(20),contfz TEXT (24)); CREATE TABLE Produse (codp INTEGER CONSTRAINT nn_codp NOT NULL, CONSTRAINT pk_codp PRIMARY KEY, denp TEXT(20),unitatep TEXT(25),stocp NUMBER,pretup NUMBER); CREATE TABLE Magazii (codm INTEGER CONSTRAINT nn_codm NOT NULL CONSTRAINT pk_codm PRIMARY KEY, denm...

Pagina 10 din 230