Toate documentele din domeniul Calculatoare

 • Examen PLA

  Subiect 1 0,5p 1. Enumerati cativa factori care pot influenta performantele codului scris in limbaj de ansamblare -memoria,volumul de procesare de date,dimensiunea programului 1p 2.Prezentati etapele dezvoltarii unui program in limbaj de ansamblare -editarea,ansamblarea,link-editarea,rularea si eventuala depanare Programul in limbaj de ansamblare este scris mai intai cu un editor de text oarecare,constituind asa-numitul program-sursa. Dupa scrierea programului sursa,el este incarcat in...

 • Teste Retele de Calculatoare

  Toate sistemele de numeraţie au un început (o primă cifră) şi un sfărşit (o ultimă cifră). Selectaţi prima şi ultima cifră în cazul sistemului de numeraţie hexazecimal (în baza 16) (2 variante). a. 0 b. F 2. Numărul binar 10110011(2) corespunde în baza 10 numărului (1 variantă): c. 179 3.Un mega octet reprezintă (1 variantă): f. 1024 KB 4.O placă de reţea este (1 variantă): c. un adaptor care conectează un computer la mediul de transmisie a datelor; 5.Numărul binar 11111111...

 • Backtracking Labirint

  #include <iostream> #include <fstream> // Moraru-backtracking generalizat pg.221 problema 51 using namespace std; int sol[100][2],vecini[5][3],n,m,i,j,x,y,va,mo; char l[50][50]; FILE f; void initializari() { int i,j; ifstream f("iepuras.dat"); f>>n>>m; for(i=1;i<=n;i++) { for(j=1;j<=m;j++) f>>l[i][j];// el. matrici sunt A-liber, M-morcov, V-varza, Z-zid, L-lup// } for(i=1;i<=4;i++) f>>vecini[i][1]>>vecini[i][2];...

 • Stabilitatea Microprocesoarelor Sub Influenta Factorilor Termici

  1. Metode de măsurare a temperaturii 1.1 MASURAREA TEMPERATURII. NO|IUNI GENERALE Masurarea temperaturii se bazeaza pe diferite efecte fizice determinate de variatia temperaturii. Cele mai importante dintre acestea sunt: dilaterea solidelor, lichidelor sau a gazelor; variatia rezistentei electrice ; tensiunea electromotoare la jonctiunea a doua metale; intensitatea radiatiilor emise; variatia frecventei de rezonanta a unui cristal etc. Intervalul de temperatura in univers se intinde de la...

 • Prelucrarea Imaginilor - Operatorul Kirsch

  I. Definirea cerinţei Formularea problemei: “Elaboraţi în limbajul C şi testaţi pe o imagine de test procedura de accentuare a muchiilor folosind operatorul edge_kirsch”. Fig 1. Exemplu general de muchie ideala (verticala) II. Consideraţii Teoretice II.1. Notiuni generale Unul dintre obiectivele sistemelor de vedere artificiala este identificarea obiectelor. Cea mai simplă metodă de a realiza acest lucru foloseşte diferenţele între niveluril de gri ale obiectelor sau între nivelurile de...

 • Baze de Date si Utilizarea Acestora

  Cap 1 Introducere În ultimii ani, dezvoltarea sistemelor de baze de date reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în domeniul tehnologiei informaţiei,având un impact decisiv asupra modului de organizare şi funcţionare a numeroaselor instituţii şi servicii. Acestea sunt companiile de comunicatie, intreprinderile de comerţ, serviciile bancare, serviciile de transport, asigurările, universităţile etc. Acestea sunt dependente de funcţionarea corectăşi neîntreruptă a sistemelor de baze...

 • Probleme Sisteme de Operare Anul 2 Rezolvate

  Probleme SO /// Problema 1. Sa se scrie un script shell numit is_shell.sh care verifica daca un fisier dat este la rândul său un script shell. Numele fisierelor de verificat sunt date ca parametri in linia de comanda astfel : is_shell.sh [fis1] [fis2] …. In cazul in care un fisier fisx exista si este un script Shell, se va afisa mesajul « Fisierul fisx este un script Shell », iar in caz contrar : « Fisierul fisx NU este un script Shell » Daca nu se specifica nici un parametru in...

 • Sistem Informatic de Evaluare a Cunostintelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

  INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act educațional fără evaluare. Este greu de conceput valorizarea activităților umane și a rezultatelor acestora fără stabilirea unei aprecieri cu certificarea abilităților și competențelor. În timpul de față evaluarea prin testare electronică este aplicată ca metodă de evaluare în învățământul preuniversitar și universitar. Astfel, această metodă de...

 • Joc Java Snake Folosind Sabloane de Proiectare

  1 Tema proiectului Realizarea unui joc folosind sabloane de proiectare (patterns) in cadrul unei aplicatii la alegere. 2 Cerinte - utilizarea a minimum 3 sabloane de proiectare. - modelul de analiza si design • diagrama cazurilor de utilizare • diagrama de secvente pentru un scenariu particular • diagrama de clase • diagram de activitati pentru algoritmul cel mai consistent din program 3 Elementele jocului - elementul principal: sarpele - elemente pozitive: mar rosu, mar verde, mar...

 • Baze de Date

  Scopul lucrării : învăţarea notiunilor de bază ale cursului SGBD şi pregătirea instrumentelor de lucru pentru utilizarea lor în practică, inclusiv în dezvoltarea aplicaţiilor cu destinaţie specială în rezolvarea unor probleme concrete, cît şi a aplicaţiilor Web. Lucrarea consta din 2 părţi, considerente teoretice şi instrumente practice. Componentele au între ele o legătură logică şi se completează reciproc. Lucrarea prezintă materialul suport pentru celelate lucrări de laborator programate...

 • Comunicatii de Date in Retea cu Microcontroller

  DECLARAȚIE DE ORIGINALITATE Subsemnatul MARCU ADRIAN RADUCU, student la specializarea Electronica Aplicata din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică a Universității din Craiova, certific prin prezenta că am luat la cunoştinţă de cele prezentate mai jos şi că îmi asum, în acest context, originalitatea proiectului meu de licenţă: • cu titlul COMUNICȚII DE DATE IN REȚEA , AMBIDIRECȚIONAL , CU MICROCONTROLLER, • coordonată de Lect.univ.dr.ing. Cerbulescu Cătălin...

 • Dezvoltare si Implementare - Aplicatia Informatica CCP Control

  1. Introducere Proiectul dezvoltat pleaca de la necesitatea preluarii in format electronic a datelor obtinute prin masurarea temperaturii si timpului de prelucrarea a loturilor de fructe utilizate pentru prepararea gemurilor intr-o unitate de productie alimentara. Fiecare lot de fructe este supus fierberii timp de aproximativ 40 minute, intre 100 si 108 grade Celsius. Fierberea este considerata un punct critic de control (CCP), in care depasirea parametrilor trebuie atent monitorizata in...

 • Protocoale de Securitate - AH si ESP

  IPsec foloseşte 2 protocoale de securitate, Authentication Header (AH) şi Encapsulating Security Payload (ESP). a)Authentication Header (AH) –este un pachet header ce asigură următoarele servicii de securitate: • Integritatea fără conexiuni • Autentificarea originii datelor • Protecţie opţională de replay AH este protocolul 51 IP iar formatul lui este prezentat în figira de mai jos. Câmpurile AH au următoarele funcţii: • Next Header –acesta indică tipul header-ului ce urmează după...

 • Limbajul de Programare C++

  1.Introducere Descrierea succintă a limbajului de programare C Numim limbaj de programare un limbaj cu ajutorul căruia putem comunica unui calcu- lator metoda de rezolvare a unei probleme. Limbajul de programare C a fost inventat şi implimentat pentru prima oară de Dennis Ritchie pe un DEC PDP-11 care utiliza sistemul de operare UNIX.C este rezultatul unui proces de dezvoltare care a început cu un limbaj numit BCPL,creat de Martin Richards; BCPL a influenţat un limbaj numit B,care afost...

 • Managementul Proiectelor IT

  Introducere Managementul proiectelor constă în aplicarea cunoștințelor, capabilităților, instrumentelor și tehnicilor specifice pentru activitățile unui proiect, care au obiective, scopuri și cerințe definite, referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanță, activități considerate ca importante și adecvate pentru finanțare. Timpul, costul,calitatea și performanțele sunt constrângeri pentru proiect. Importanţa, tot mai accentuată, a noilor tehnologii informaţionale atât...

Pagina 10 din 229