Toate documentele din domeniul Calculatoare

 • Laboratoare la C++

  Chişinău 2014 1.Scrieţi un program care calculează suma cifrelor pentru fiecare număr din consecutivitatea de 100 de numere aleatoare. Listing: #include <cstdlib> #include <stdlib.h> #include <iostream> using namespace std; int calc_num(int num){ int i=0; if(num<0)num*=(-1); if(num==0)return 1; else{ do{ //divizam numar pina cind el o sa fie <0,calculam si i++; //returnam numar de cicluri care si reprezinta numar num/=10; //de cifre }while(num>0); }...

 • Monitoare CRT-Plasma-LCD

  Monitoare CRT Monitoarele CRT au ca element component tubul catodic si intrunesc caracteristicile tehnologiei din interiorul monitoarelor mari pe care majoritatea le avem pe propriul birou. Monitoarele cu tub catodic, primesc imaginea prin intermediul unui cablu analogic si semnalul corespunzator este decodat de controlerul monitorului, care comanda componentele interne ale monitorului, daca ne gandim la el ca la un mini-procesor al monitorului. Monitoarele cu tub catodic au o forma...

 • Memorii DRAM - SRAM

  1. Prezentare generală DRAM (Dynamic Random Acces Memory) este memoria principală folosită pentru toate calculatoarele de birou si pentru calculatoare mai mari. Fiecare DRAM constă în câteva “celule de depozitare” alcătuite dintr-un singur tranzistor MOS şi un condensator de stocare (Figura 1). Fiecare celulă de depozitare conţine un bit de informaţie. DRAM-ul este unic prin faptul că data din fiecare celulă este pierdută în timp datorită descărcarii tranzistorului. De aceea, încărcătura...

 • Prelucrarea Semnalelor

  Scopul lucrării: Cercetarea convoluţiei două secvenţe şi proprietăţior ei. Noțiuni teoretice: Convolutia Este o modalitate matematica de a combina doua semnale pentru a forma un al treilea. Ea este singura tehnica importantă în procesarea digitală a semnalelor. Folosind strategia descompunerii în pulsuri, sistemele sunt descrise de un semnal numit raspuns la impuls. Convolutia este importanta deoarece leaga cele trei semnale de interes: semnalul de intrare, semnalul de iesire si...

 • Laborator AFAV - Camtasia Studio

  Înregistrarea ecranului În prezent, predarea utilizării calculatoarelor apelează în mod special la cursuri practice şi la cărţi de specialitate. Dezavantajul apelării la text şi imagini în vederea descrierii unui proces / operaţii / comenzi este evident: de cele mai multe ori este necesară utilizarea unui număr mare de imagini sau parcurgerea unui text relativ întins în vederea descrierii unui proces relativ simplu, în timp ce un scurt videoclip / film cu sau fără voce în fundal, poate fi...

 • Situatia Scolara a Elevilor din Clasa a XI-a din Colegiul Tehnic Gr. Cobalcescu Moinesti

  Definirea problemei. Crearea unei baze de date pentru evidenţa situaţiei şcolare a elevilor din clasa a XI-a A. Baza de date trebuie să stocheze notele acordate de profesori elevilor, la fiecare materie la sfârşitul semestrului I. 1. Analiza structurală Identificarea entităţile bazei de date sunt: - discipline - elevi - note - profesori Identificarea asocierilor între entităţi este următorul pas. Prin asociere se înţelege o legătura între cele două entităţi bazată pe un câmp al...

 • Tehnologii de Comunicatie, Multimedia si E-Learning in Educatie

  Rezumat Prezentul modul îsi propune să ajute cursanţii să înţeleagă, să interpreteze si să practice o abordare obiectivă, critică, creativă a conceptelor moderne cu care operează tehnologiile informaţiei si ale comunicaţiilor (IT&C) în domeniul educaţiei si să utilizeze corect tehnologiile de comunicaţie, multimedia si e-Learning în procesul de învăţământ (predare, învăţare si evaluare). Totodată, modulul îi ajută să îsi formeze o viziune globală si relevantă asupra tehnologiilor...

 • Renovarea unui Apartament cu Microsoft Office Project 2010

  Aplicația Microsoft Project permite gestionarea proiectelor mici şi medii (pînă la 10000 de activităţi); ea poate fi folosită la proiectarea, planificarea şi urmărirea proiectelor, punându-se la dispoziţie o gamă largă de posibilităţi de reprezentare grafică a informaţiilor. În afară de planificarea duratelor şi termenelor de realizare a activităţilor programul dă şi posibiltatea planificării costurilor şi resurselor. a. Ideea proiectului, problema ce se dorește a fi rezolvată Uneori...

 • WiMAX

  Aplicaţiile wireless satisfac cererile utilizatorilor pentru… conexiune simplă: always-on, fără fire, plug-and-play comunicare pentru orice dispozitiv: laptop, telefoane mobile, PDA disponibilitate nelimitată: de acasă, în mişcare, hot spot, la birou sau chiar în avion! …printr-o varietate de tehnologii deja implementate GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi, WiMAX Tendinţele utilizării serviciilor broadband de-a lungul anilor… WiMAX = Worldwide Interoperability for Microwave Accesss Broadband: până...

 • Lucrari de Laborator la PAC

  LUCRAREA № 1-2 Programarea modulară. Realizarea unit-urilor proprii. Rezolvarea problemelor cu utilizarea unit-urilor proprii. Scopul lucrării: De a dezvolta deprinderi practice la elevi în elaborarea unit-urilor proprii. Conţinutul lucrării: Conform variantei trebuie de elaborat un program în care trebuie să fie utilizat un unit pentru problema dată. Indicaţii metodice: Forma generală a unităţii de program este: UNIT <nume>; INTERFACE [USES <nume>{,<nume>};]...

 • Analiza Statistica a Turismului - Data Mining

  Introducere Data mining-ul reprezintă procesul de extracţie a informaţiilor din seturi mari de date. Cu alte cuvinte mineritul în date, presupune descoperirea unor modele sau a unor relaţii ascunse prin prelucarea datelor într-un mod concis şi eficient, care sunt atât uşor de înţeles cât şi utile pentru analiza ulterioară. Cu cât sunt adunate mai multe date (cantitatea de date dublându-se la fiecare trei ani) cu atât data mining-ul devine un instrument din ce în ce mai important, utilizat la...

 • Modele de Dezvoltare a Aplicatiilor Software

  1.1. Definiţie, importanţă, ciclul de viaţă Modelele de dezvoltare sunt procese sau metodologii diverse, selectate pentru dezvoltarea proiectului în funcţie de scopurile şi obiectivele acestuia. Modelele de dezvoltare software ajută la îmbunătăţirea calităţii software-ului, precum şi a procesului de dezvoltare în general. Există mai multe modele ale ciclului de viaţă de dezvoltare software care au fost dezvoltate pentru a realiza diferite obiective cerute. SDLC (Software Development Life...

 • Proiectia Informatiei

  1. Scopul lucrării Se prezintă problemele de securitate informaţională legate de tehnologiile wireless care vor juca un rol foarte important în anii ce urmeaza. Internetul viitorului va permite conectarea de oriunde, comunicarea cu oricine şi accesarea informaţiilor de orice fel, telefoanele celulare şi asistentii personali digitali sunt implicate într-un proces de contopire, laptopurile substituie adesea calculatoarele de birou. Lucrarea îşi propune să pună în evidenţă aspectele de...

 • Hacker si Hacker Etic

  1. INTRODUCERE Pentru că acolo unde sunt informaţii, sunt şi oameni care doresc să le obţină, nu lipsesc atacurile la adresa persoanelor fizice şi juridice pentru a fura, modifica, şterge aceste resurse atât de importante. Atacatorii reţelelor de calculatoare sunt persoane rău intenţionate care încearcă şi de cele mai multe ori reuşesc să afecteze într-un fel sau altul sisteme. Pentru a ne proteja împotriva lor în primul rând trebuie să îi cunoaştem. Ne vom referi în această lucrare la...

 • Limbaje Formale

  1. Reprezentaţi automatul sub formă de graf. 2. Construiţi gramatica regulată echivalentă cu automatul dat. 3. Este sau nu automatul dat determinist? De ce? 4. Dacă automatul este nedeterminist, construiţi automatul finit determinist echivalent Reprezentaţi AFD în formă de graf. 5. Inventaţi un şir peste vocabularul  care nu va fi acceptat de către automat. Arătaţi acest lucru scriind secvenţa (secvenţele) de configuraţii respectivă. 6. Pentru automatul finit AF=(Q, , - , q0, F)...

Pagina 12 din 232