Toate documentele din domeniul Calculatoare

 • Baze de date NoSQL - MongoDB

  În acesta lucrare se analizează așa numitele depozite de date „NoSQL” care au fost proiectate să scaleze aplicațiile de tipul OLTP 1 distribuite pe un număr mare de servere. Prin motivarea apariției aplicațiilor de tip Web 2.0, sisteme de date „NoSQL” au fost concepute pentru scalarea milioanelor de utilizatori care citesc date din bază de date și fac actualizări asupra acestora în mod frecvent, lucru ce apare în contrast cu sistemele de gestiune de baze de date tradiționale și cu data...

 • Clasificarea calculatoarelor

  Cadru didactic: Perdinscaia Nicoleta Disciplina: Informatica Data: 28.03.2017 Clasa: a X-a “A” Subiectul:Clasificarea calculatoarelor Tipul lecției: de structurare Durata: 45 min Competențe specifice:Identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei. Subcompetențe:Utilizarea resurselor tehnice şi a resurselor programate ale calculatorului. Obiective operaționale: La sfîrșitul...

 • Calculatoare

  Organizarea datelor în fișiere și baze de date FIȘIERUL - este un ansamblu organizat de date, omogen din punct de vedere al naturii și criteriilor de prelucrare memorate pe suporturi tehnice de unde pot fi utulizate, memorate în procesul de prelucrare a datelor. Prinicipalele operații care pot fi efectuate asupra fișierului sunt: a.Crearea sau înregistrarea datelor pe suporturi b.Actualizarea realizată prin adăugare, modificare și ștergere de date c.Consultarea presupune regăsirea...

 • Etica tehnologiei informatiei

  Când cineva observă modul în care Wiener analizează și încearcă să rezolve disputele din domeniul eticii informatice află că spre exemplu în cartea sa “The Human Use of Human Beings” încearcă să asimileze noi situații aplicând legi, reguli și practici, acceptabile din punct de vedere etic, deja existente. Wiener astfel a obținut o metodă foarte eficace pentru analizarea problemelor legate de etica informatică: a.Identificarea problemei sau a situației cu privire la integrarea tehnologiei...

 • Arhitectura sistemelor de calcul - Arhitectura de baza, Setul de registre

  Setul de registre Un registru este în esență o mică memorie, cu destinație specială. Spre deosebire de o locație de memorie, un registru de memorie oferă un acces rapid, fiind ușor de adresat. Ca zone de memorie registrele sunt utilizate pentru memorarea informației, asupra căreia se operează într-un anumit mod. Acestea sunt registrele specializate. Tot ca zone de memorie, registrele sunt folosite drept zone de prelucrare a datelor de către U.A.L (unitatea aritmetico-logică) și în transferul...

 • Detectarea si afisarea componentelor hardware si software ale sistemului

  Conţinut 1.CE ESTE LINUX? Linux este un sistem de operare derivat din sistemul UNIX,acesta din urmã având la bazã un kernel. Kernelul sistemului de operare a fost scris de catre finlandezul Linus Torlvads Linux este sub liceenţa GPL ceea ce înseamnă următoarele: - este disponibil în cod sursă gratuit. - oricine vrea să aducă modificări, sau să folosească anumite părti este liber să o facă. In general sistemele de operare bazate pe linux apar sub forma de „distributii”,unele din ele...

 • Java

  1.Ce este Java? - un limbaj de programare orientat-obiect cu utilizare larga - un mediu de execuţie pentru aplicaţiile Java - o platformă pentru dezvoltarea de aplicaţii în care se foloseşte limbajul Java - o tehnologie software pentru lucrul în reţele de calculatoare. 2.Caracteristici ale limbajului Java. - simplu: are sintaxa asemanatoare cu C/C++, au fost eliminate acele aspecte care constituiau surse de erori sau confuzii - orientat pe obiect: programul e alcatuit dintr-o multime...

 • Fituici MNCPD

  Implicatii in rez. sist. de ec. Liniare Compatibil det (sist patrate): Ax=b, A R nesing. isel_a.m n=size(a); a1=a;b1=b; for k=1:n-1 sig=0; for i=k:n sig=sig+a(i,k)^2; end; sig=sign(a(k,k))*sqrt(sig); for i=1:n if i<=k-1 v(i)=0; elseif i==k v(i)=sig+a(k,k); else v(i)=a(i,k); end; end; beta=sig*(sig+a(k,k)); q=eye(n)-(v'*v)/beta; a=q*a; b=q*b; end; b(n)=b(n)/a(n,n); for i=n-1:-1:1 s=0; for j=i+1:n s=s+a(i,j)*b(j); end; b(i)=(b(i)-s)/a(i,i); end; Ax=b, A R ,m>n...

 • Tablouri bidimensionale

  I. NOŢIUNEA DE TABLOU Un tablou reprezintă un tip structurat de date care ocupă o zonă de memorie continuă, cu elemente componente de acelaşi tip. În cadrul tabloului un element este în mod unic identificat prin poziţia ocupată în cadrul structurii. Această poziţie este definită prin unul sau mai mulţi indici sau indecşi, din acest motiv tablourile numindu-se variabile indexate. Declararea unui tabou se face cu sintaxa: tip nume [dim_1] [dim_2] …….. [dim_n], unde : - tip este tipul...

 • Senzori si traductoare

  Introducere 1.1. Noţiuni definitorii Orice activitate tehnică industrială necesită măsurarea parametrilor de proces. Orice activitate de măsurare se fundamentează pe noţiunea de unitate de măsură. A măsura = a stabili experimental valoarea numerică a unei mărimi fizice prin comparaţie cu o mărime de aceeaşi natură, aleasă convenţional ca unitate de măsură. Operaţiile de măsurare se fac de obicei cu aparate de măsură. Aparatul de măsurat este dispozitivul care stabileşte o dependenţă...

 • Operatii cu matrici

  Utilizarea matricelor. Citirea şi afişarea matricelor 1.1 Definirea matricelor O matrice este o structură de date compusă dintr-un număr finit de componente, fiecare componentă fiind de acelaşi tip: întreg, real, caracter, şir de caractere etc. Utilizarea unei matrice presupune parcurgerea următorilor paşi: - definirea matricei, moment în care se precizează tipul indicelui, tipul elementelor şi dimensiunea maximă admisă a matricei; - iniţializarea sau citirea matricei; - operaţiile...

 • Implementarea algoritmilor evolutivi

  Conceptul de evoluţie a fost propus de savantul englez Charles Darwin în 1859 în celebra sa carte “Originea speciilor prin selecţie naturală”. Principala sa teză este: “Speciile evoluează prin variaţii aleatoare urmate de selecţie naturală în care cel mai potrivit supravieţuieşte” Calculul Evolutiv (“Evolutionary computation”) reprezintă o direcţie de cercetare nouă şi de mare importanţă atât din punct de vedere teoretic, cât mai ales, din punctul de vedere al aplicaţiilor. Putem considera...

 • Teoria sistemelor

  Sarcina lucrării Familiarizarea cu sistemul de programare pentru analiza și sinteza sistemelor automate KOPRAS. Bara de meniuri - Regimul Fișier (File); - Regimul Redactor (Edit); - Regimul Calculare (Run); - Regimul Servicii (Tools); - Regimul Opțiuni (Options); - Regimul Ajutor (Help). Figura 1-Interfața programului Fișier (File) În acest regim pot fi efectuate următoarele operații: - Crearea unui nou fișier (New); - Deschiderea (Open); - Salvarea (Save); - Salvarea ca...

 • Sisteme Multimedia

  Scopul lucrării Familiarizarea cu produsul Director, studierea principalelor componente necesare dezvoltării unei aplicaţii multimedia. Sarcina lucrării Dezvoltă o aplicație Desktop care încarcă una sau mai multe imagini dintr-un fișier și le vizualizează într-o fereastră. Asupra acestor imagini pot fi executate careva acțiuni, utilizând controale UI (butoane, câmpuri de introducere a textului, etc.). Lista cu acțiuni posibile: 1. Întoarce imaginea pe verticală; rotește imaginea la un...

 • Proiectare baza de date relationare

  Modelarea informaţională - Modelarea informaţională constituie un proces de realizare şi utilizare a unui ansamblu de modele ce caracterizează un sistem informaţional. - Modelul informaţional constituie o reprezentare simplificată, abstractă a unui sistem informaţional care pune în evidenţă aspectele semnificative, relevante şi elimină aspectele de detaliu. - Pentru definirea tipului modelului se utilizează un set de concepte de modelare şi o serie de reguli de formare. Conceptele de...

Pagina 8 din 234