Toate documentele din domeniul Calculatoare - pagina 88 din 132

Întreprinderi virtuale - eWorking

Definitii si concepte de baza Virtualitatea este o schema de baza testata cu succes în natura. Virtual înseamna: disponibil prin putere sau posibilitate, ceva care poseda caracteristicile altor lucruri sau obiecte, care nu este realist, dar exista ca posibilitate si ca ,,daca ar fi real”. Discutia despre... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Bazele Informaticii

A-Cadrele nu permit poziţionarea adecvată în pagină a textului sau graficelor. F-Construirea graficelor se realizează având la bază o aplicaţie specială Microsoft Graph. A-Dimensiunea caracterelor reprezintă mărimea în puncte a unui caracter şi se stabileşte în rubrica Size. A-Din punct de vedere logic, memoria... citește mai departe

20 pagini 3 puncte Extras Preview

Analiza și Sinteza Dispozitivelor Numerice

Tema: Sinteza circuitelor logice combinaţionale Scopul lucrării: Studierea practică şi cercetarea procesului de sinteză a circuitelor logice combinaţionale. Deprinderi practice. Conţinutul lucrării: Sunt date două funcţii: y1=v(2,4,5,7,8,9,12,14,15); y2=v(0,1,2,7,8,10,11,14); De minimizat cele două funcţii... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Comunități virtuale în învățământ

Introducere Tendintele actuale la nivel mondial,progresul tehnic,globarizarea isi pun amprenta asupra modului in care invatam. Acestea afecteaza toate pietele de invatamant, din toate punctele de vedere. Unul dintre cele mai mari fenomene care influenteazapiata e-learning (invatamantul virtual) este dezvoltarea... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras

Limbaje Formale și Translatoare

Capitolul 1 Ierarhia lui Chomsky. Generari de limbaje 1.1 Introducere Termenul de gramatica a fost atribuit sistemelor generative din respect pentru lingvis- tul si losoful Noam Chomsky1. Domnia sa este primul care a folosit aceste sisteme generative pentru de nirea unei gramatici \sintactice" pentru limba... citește mai departe

229 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Circuite Numerice

1. Noţiuni introductive Lucrarea de faţă abordează problematica mijloacelor şi metodelor de generare, transformare, amplificare şi memorare a impulsurilor electrice. Circuitele de impulsuri sunt formate din surse, receptoare şi conexiunile dinte ele. Receptoarele sunt constituite din elemente pasive de circuit... citește mai departe

185 pagini Gratis Extras Preview

Arhitectura sistemelor de calcul

1.1. SCHEMA DE BAZĂ A UNUI CALCULATOR Orice calculator are în componenţă patru mari unităţi fundamentale: -Unitatea centrală (UC). -Unitatea de memorie (UM). -Unitatea de Intrare/Ieşire (U I/E). -Magistrale de interconectare (BUS-uri). Periferic 1 Periferic 2 Periferic n Magistrală (BUS) Rolurile... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Algoritmi și Structuri de Date

Modulul 0. Alocare dinamica in limbajul C Capitolul 0. Pointeri si alocare dinamica. Tipul de date struct 0.1 Pointeri si alocare dinamica O problema care apare in momentul declararii unui sir era aceea ca dimensiunea sirului trebuia sa fie constanta, iar daca doream sa rulam programul pentru siruri de dimensiuni... citește mai departe

59 pagini Gratis Cuprins Extras

Criptografie și securitatea informației

1.1 Noţiuni de teoria numerelor 1.1.1 Numere prime Fiind date două numere naturale m şi n, spunem că m divide pe n, sau că n este multiplu al lui m, dacă există un număr natural k astfel încât: n=m⋅k. În acest caz se scrie m/n sau m:n. Relaţia de divizibilitate pe ! o vom nota cu | . Pentru un număr n∈! , un... citește mai departe

142 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Configurare Bios

Dupa ce am conectat la priza de curent alternativ atit calculatorul cit si monitorul apasam pe butonul de pornire a calculatorului si apoi pe butonul de pornire a monitorului. Ambele butoane au de obicei inscriptionat linga ele un comutator stilizat (un cerc strapuns de o linie). In situatia in care calculatorul... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Proiectare asistată de calculator

I. Comanda “DONUT”. DONUT poate fi un inel sau un cerc “plin”, mai exact o polilinie inchisa, cu o oarecare grosime. Pentru a crea un DONUT, trebuie precizate: diametrul interior, diametrul exterior si centrul. Pentru a crea mai multe obiecte identice se vor specifica in continuare numai pozitiile centrului lor.... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

OSPF (Open Shortest Path First )

OSPF(Open Shortest Path First OSPF a fost creat deoarece la mijlocul anilor ‘80, Routing Information Protocol ( RIP ) a devenit incapabil să servească inter-reţele mari, eterogene. Cele mai importante avantaje ale protocolului OSPF sunt facilităţile de securitate, facilităţi de căi multiple, facilităţi in ceea ce... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras

Algoritmi de Rutare

Algoritmii de rutare pot fi diferenţiaţi după obiectivul particular dorit, impactul asupra reţelei şi resurselor ruterului, metricile folosite. Clasificarea algoritmilor în funcţie de tip: - Static versus dinamic Rutarea statică este făcută de administrator, rutele nu sunt schimbate decât de administrator,... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Tehnici pentru recunoașterea feței

1. Introducere Recunoasterea automata a fetei umane este o problema foarte complexa rezolvata de oameni cu o pereche de senzori foarte complex- ochii, si cu procesorul lor principal creierul.Rezultatul de recunoastere a identitatii folosind sisteme automate este un process foarte complex, deoarece mecanismele... citește mai departe

74 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Calculatoare și Sisteme de Operare 2

Subiecte: - Criptografia simetrica - Autentificarea entitatilor in sisteme distribuite - Autentificarea mesajelor - Functii hash - Criptografia asimetrica - Securitatea datelor in retele de calculatoare - PGP - Pretty Good Privacy - IP Security - SSL –Secure Socket Layer - SET – Secure Electronic... citește mai departe

29 pagini 5 puncte Extras Preview

Circuite Logice Programabile L

LABORATOR 1 INTRODUCERE ÎN MEDIUL INTEGRAT XILINX ISE. PROIECTAREA UNUI SUMATOR PE UN BIT INTRODUCERE Softwarele CAD (Computer Aided Design) de proiectare cu circuite logice programabile (FPGA) permit în prima etapă alegerea unei metode de descriere a proiectului: captură schematică, descriere VHDL sau... citește mai departe

82 pagini Gratis Extras Preview

Circuite Logice Programabile

I. Generalităţi şi criterii de performanţă ale circuitelor digitale În proiectele tradiţionale erau folosite componente analogice care au un preţ relativ redus, însă, dezavantajele principale ale sistemelor analogice constau în sensibilitate la variaţiile de temperatură, îmbătrânirea mai rapidă a componentelor... citește mai departe

94 pagini Gratis Extras Preview

Unitatea de Comandă a Calculatorului Specializat

Adnotare Memoriul explicativ conţine rezultatele obţinute în cursul procesului de proiectare a unităţii de comandă a calculatorului specializat. În prezentul memoriu explicativ sunt expuse date teoretice selecţionate din diferite surse. La fel sunt expuse şi prezentate grafic rezultatele şi metodele de sinteză a... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme cu Microprocesoare

Sunt circuite care asigura interfaţarea echipamentelor periferice cu un microsistem de calcul. Echipamentele periferice pot fi de mai multe tipuri: - echipamente de introducere a datelor in microsistem (tastaturi, mouse, etc.) - echipamente cu rol de extragere a datelor din microsistem (ieşire: imprimanta,... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Crearea Tabelelor în Access

3.Aspecte din crearea tabelelor 3.1.Crearea tabelelor Pentru a crea un tabel trebuie să ne poziţionăm în fereastra bazei de date Database având obiectul Tables selectat. Printr-un click pe butonul New se va deschide o fereastră ce ne oferă diferite posibilităţi de creare a tabelelor. - Datasheet view -ne oferă... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Access

1.Introducere în Access Access este un program cu multe elemente (ferestre, meniu, etc.) şi este de datoria noastră să le distingem unele de celelalte. Vom face o scurtă introducere prin prezentarea principalelor componente a unei ferestre de Access, cu numele acestor componente, locaţia lor şi pentru ce sunt... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Îndrumător în EXCEL

1. Consideraţii generale Rezultatele cercetărilor experimentale pot fi reprezentate sub formă de tabele, grafice sau ecuaţii. În general, în cadrul cercetărilor experimentale se folosesc toate cele trei forme, în funcţie de etapa de lucru dar, de obicei, forma primară de reprezentare a datelor o constituie... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Subprograme

Argument Avantajele folosirii subprogramelor În practică, pentru rezolvarea unor probleme complexe care ajută la îndeplinirea unor activităţi, cum sunt de exemplu prelucrările de texte, contabilitatea unei întreprinderi, inventarierea unor depozite de materiale, gestionarea unei biblioteci etc., trebuie să se... citește mai departe

33 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Baze de Date

Capitolul 1. INTRODUCERE IN STUDIUL LIMBAJELOR DE PROGRAMARE 1.1. Noţiuni generale privind limbajele de programare 1.2. Clasificarea limbajelor de programare 1.3. Structurarea şi organizarea datelor. Tipuri de date utilizate în limbajele de programare 1.4. Caracterizarea principalelor limbaje de programare... citește mai departe

84 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Microsoft AutoRoute Express Europe

Interfata programului AutoRoute Express Europe este una prietenoasa; astfel incat oricine doreste sa realizeze un traseu intre doua sau mai multe localitati, sa il poata utiliza,chiar daca nu are cunostinte in domeniu. Programul este format din trei parti: - Bara de instrumente, - Harta, unde se va realiza... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview