Toate documentele din domeniul Calculatoare

 • Algoritmul de codare HDB3

  Perioada telecomunicaţiilor numerice se consideră că a început în anul 1853, odată cu apariţia telegrafiei, care asigura transmiterea informaţiilor prin prezenţa sau absenţa impulsurilor. Au mai trebuit să treacă încă 50 de ani până când W.M. Miner a aplicat comutaţia temporală în telefonie şi a obţinut cuvinte inteligibile prin canale eşantionate de la 3500-4300 Hz, iar în 1948 C. Shannon a dezvoltat teoria informaţiei pentru semnale continue. Transmisiunile digitale cu cod în impulsuri...

 • Informatica economica

  Informaţia este un semnal, o percepţie, un mesaj recepţionat din mediul înconjurător şi care se referă la obiecte, evenimente, fapte. Transmiterea şi prelucrarea informaţiilor în forma lor uzuală este dificilă, de aceea este necesară codificarea lor. Codul poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric, după natura simbolurilor care-l compun. Datele constituie modalitatea de reprezentare a informaţiei. Informatica este ştiinţa care se ocupă cu studierea şi elaborarea de metode, tehnici,...

 • Guvernarea electronica

  La ora actuală informaţia este unul dintre cele mai importante bunuri ale unei organizaţii. Fiecare aspect al societăţii, inclusiv serviciile publice sunt influenţate de faptul că trăim într-o societate informaţională în care aproape totul este interconectat. Asta nu înseamnă că fiecare aspect al vieţii este online, ci mai degrabă că, indiferent dacă cineva participă sau nu, el este afectat de acest aspect. Dezvoltarea fără precedent din ultimele două decenii a tehnologiilor informaţionale...

 • Aplicatie web pentru gestionarea activitatilor didactice

  În zilele noaste calculatorul ocupă o poziție destul de importantă în viața omului oferindui o groaza de avantaje care îi ușureaza munca sau îi îmbunatațesc viața , fie îl ajută să economisească timp, bani , fie îi oferă modalitați de a-și petrece timpul simținudese mai bine etc. Calculatoarele le întalnim peste tot, de la magazinul din colț, care-și ține evidențele cu ajutorul calculatorului și pâna la ghișel la care plătim abonamentele de telefonie,examene pentru permis auto, cablu TV etc....

 • Programare C++

  1.1. Etapele de rezolvare a unei probleme tehnice cu ajutorul calculatorului (folosind un limbaj de programare) A. Stabilirea datelor iniţiale (de pornire) şi a modelului matematic pentru problema de rezolvat; B. Întocmirea unui algoritm pentru rezolvarea problemei (eventual schema logică); C. Scrierea programului sursă utilizând un limbaj de programare (limbajul C), cu ajutorul unui editor de texte. Fişierul rezultat va avea extensia C sau CPP; D. Compilarea fişierului sursă şi...

 • Securitatea bazelor de date

  Astăzi vom discuta despre sucuritatea bazelor de date. Ne vom uita în mod deosebit la diferite comenzi şi construcţii SQL care să ne ajute să administrăm în mod eficient o bază de date relaţională. Ca şi în alte subiecte studiate până acum, modul în care sistemul de management al bazei de date implementează securitatea, variază de la un produs la altul. Pentru introducerea în această temă vom folosi Oracle7. La sfârşitul zilei, vom fi capabili să realizăm următoarele: - crearea de...

 • Baze de date NoSQL - MongoDB

  În acesta lucrare se analizează așa numitele depozite de date „NoSQL” care au fost proiectate să scaleze aplicațiile de tipul OLTP 1 distribuite pe un număr mare de servere. Prin motivarea apariției aplicațiilor de tip Web 2.0, sisteme de date „NoSQL” au fost concepute pentru scalarea milioanelor de utilizatori care citesc date din bază de date și fac actualizări asupra acestora în mod frecvent, lucru ce apare în contrast cu sistemele de gestiune de baze de date tradiționale și cu data...

 • Clasificarea calculatoarelor

  Cadru didactic: Perdinscaia Nicoleta Disciplina: Informatica Data: 28.03.2017 Clasa: a X-a “A” Subiectul:Clasificarea calculatoarelor Tipul lecției: de structurare Durata: 45 min Competențe specifice:Identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei. Subcompetențe:Utilizarea resurselor tehnice şi a resurselor programate ale calculatorului. Obiective operaționale: La sfîrșitul...

 • Calculatoare

  Organizarea datelor în fișiere și baze de date FIȘIERUL - este un ansamblu organizat de date, omogen din punct de vedere al naturii și criteriilor de prelucrare memorate pe suporturi tehnice de unde pot fi utulizate, memorate în procesul de prelucrare a datelor. Prinicipalele operații care pot fi efectuate asupra fișierului sunt: a.Crearea sau înregistrarea datelor pe suporturi b.Actualizarea realizată prin adăugare, modificare și ștergere de date c.Consultarea presupune regăsirea...

 • Etica tehnologiei informatiei

  Când cineva observă modul în care Wiener analizează și încearcă să rezolve disputele din domeniul eticii informatice află că spre exemplu în cartea sa “The Human Use of Human Beings” încearcă să asimileze noi situații aplicând legi, reguli și practici, acceptabile din punct de vedere etic, deja existente. Wiener astfel a obținut o metodă foarte eficace pentru analizarea problemelor legate de etica informatică: a.Identificarea problemei sau a situației cu privire la integrarea tehnologiei...

 • Arhitectura sistemelor de calcul - Arhitectura de baza, Setul de registre

  Setul de registre Un registru este în esență o mică memorie, cu destinație specială. Spre deosebire de o locație de memorie, un registru de memorie oferă un acces rapid, fiind ușor de adresat. Ca zone de memorie registrele sunt utilizate pentru memorarea informației, asupra căreia se operează într-un anumit mod. Acestea sunt registrele specializate. Tot ca zone de memorie, registrele sunt folosite drept zone de prelucrare a datelor de către U.A.L (unitatea aritmetico-logică) și în transferul...

 • Detectarea si afisarea componentelor hardware si software ale sistemului

  Conţinut 1.CE ESTE LINUX? Linux este un sistem de operare derivat din sistemul UNIX,acesta din urmã având la bazã un kernel. Kernelul sistemului de operare a fost scris de catre finlandezul Linus Torlvads Linux este sub liceenţa GPL ceea ce înseamnă următoarele: - este disponibil în cod sursă gratuit. - oricine vrea să aducă modificări, sau să folosească anumite părti este liber să o facă. In general sistemele de operare bazate pe linux apar sub forma de „distributii”,unele din ele...

 • Java

  1.Ce este Java? - un limbaj de programare orientat-obiect cu utilizare larga - un mediu de execuţie pentru aplicaţiile Java - o platformă pentru dezvoltarea de aplicaţii în care se foloseşte limbajul Java - o tehnologie software pentru lucrul în reţele de calculatoare. 2.Caracteristici ale limbajului Java. - simplu: are sintaxa asemanatoare cu C/C++, au fost eliminate acele aspecte care constituiau surse de erori sau confuzii - orientat pe obiect: programul e alcatuit dintr-o multime...

 • Fituici MNCPD

  Implicatii in rez. sist. de ec. Liniare Compatibil det (sist patrate): Ax=b, A R nesing. isel_a.m n=size(a); a1=a;b1=b; for k=1:n-1 sig=0; for i=k:n sig=sig+a(i,k)^2; end; sig=sign(a(k,k))*sqrt(sig); for i=1:n if i<=k-1 v(i)=0; elseif i==k v(i)=sig+a(k,k); else v(i)=a(i,k); end; end; beta=sig*(sig+a(k,k)); q=eye(n)-(v'*v)/beta; a=q*a; b=q*b; end; b(n)=b(n)/a(n,n); for i=n-1:-1:1 s=0; for j=i+1:n s=s+a(i,j)*b(j); end; b(i)=(b(i)-s)/a(i,i); end; Ax=b, A R ,m>n...

 • Tablouri bidimensionale

  I. NOŢIUNEA DE TABLOU Un tablou reprezintă un tip structurat de date care ocupă o zonă de memorie continuă, cu elemente componente de acelaşi tip. În cadrul tabloului un element este în mod unic identificat prin poziţia ocupată în cadrul structurii. Această poziţie este definită prin unul sau mai mulţi indici sau indecşi, din acest motiv tablourile numindu-se variabile indexate. Declararea unui tabou se face cu sintaxa: tip nume [dim_1] [dim_2] …….. [dim_n], unde : - tip este tipul...

Pagina 9 din 236