Toate documentele din domeniul Chimie Anorganica

 • Obtinerea Betonului

  TEMA LUCRĂRII CALCULUL TEHNOLOGIC AL UNEI STAŢII DE BETOANE „TSEKOURAS” CARE SĂ PRODUCĂ 5800 T/ZI BETON PROASPĂT TIP C12/15. MEMORIU TEHNIC Betonul simplu, armat şi precomprimat, material compozit şi asociat, este în prezent materialul de construcţii cu cea mai largă utilizare şi studiile şi prognozele întocmite în diverse ţări rezultă că şi în continuare, în anii până la sfârşitul secolului 20 primele decenii ale secolului 21, betonul rămâne principalul material de construcţii. Cu peste...

 • Aplicatii Biomedicale ale Combinatiilor Complexe cu Liganzi Macrociclici Tetrapirolici

  I.Consideratii generale privind structura combinatiilor complexe cu liganzi macrociclici tetrapirolici Macrociclii tetrapirolici si combinatiile complexe ale acestora cu diversi ioni metalici, reprezinta o clasa de compusi chimici extrem de studiati, in special datorita rolului pe care acestia il au in desfasurarea unor procese esentiale ale lumii vii, precum respiratia si fotosinteza. Astfel, hemul-complex al Fe (II) cu protoporfirina – IX – este gruparea prostetica in hemoglobina si...

 • Protectia Anticoroziva

  Metode de prevenire a coroziunii Metodele de prevenire a coroziunii constau în: alegerea corectă a materialelor utilizate în construcţia de aparate şi utilaje industriale,din punct de vedere al rezistenţei la coroziune; evitarea punerii în contact a unui metal cu un alt metal mai electronegativ decât el, de exemplu aluminiu alături de aliajele cuprului sau oţelurilor aliate, bronz în contact cu oţelul etc. la fel se va evita punerea în contact a metalelor ecruisate cu metalele recoapte...

 • Determinarea Vitezei de Coroziune a Otelului OLC45AT in Medii Corozive cu PH Diferit

  INTRODUCERE Pagubele provocate economiei naţionale de către coroziune ating proporţii uriaşe. Conform datelor existente, aproape o treime din producţia mondială de metal este scoasă din uz datorită coroziunii. Intrucât numai circa doua treimi din metalul corodat se recupereaza prin topire, înseamna că circa 10% din producţia mondială se pierde definitiv ca urmare a acţiunii de distrugere a coroziunii. Pagubele datoritâ coroziunii sunt adesea legate nu numai de pierderile de metal ci şi de...

 • Piroliza Hidrocarburilor

  Memoriu justificativ Cracarea termică la presiuni joase -piroliza- a fost aplicată în tehnica mondială cu mult înaintea cracării la presiuni înalte. Realizarea ei s-a bazat pe observaţiile făcute în anii 1850-1860 cu privire la descompunerea fracţiilor grele de ţiţei sub acţiunea temperaturilor înalte, cu formare de alchene inferioare şi de hidrocarburi aromatice. Randamentul relativ redus de hidrocarburi aromatice, pentru ca ele singure să poată justifica economic procesul (alchenele...

 • Reformarea Catalitica

  1. Memoriu justificativ Procesele industriale de reformare catalitica au ca obiectiv transformarea benzinelor grele de distilare primara si in oarecare masura a celor provenite din procese de cracare termica si hidrocracare – cu cifre octanice scazute (C.O.F1 50 60) – in benzine cu cifre octanice ridicate (C.O.F1 90 – 100), cu randamente de 75 – 90%. Prin reformare se formeaza in benzina o proportie ridicata de hidrocarburi aromatice. Instalatiile de reformare catalitica reprezinta una din...

 • Clorofila – Colorant Natural E 140

  INTRODUCERE Industria alimentara are ca obiectiv principal obtinerea produselor alimentare care sa satisfaca din ce in ce mai mult cerintele consumatorilor, avand in vedere aspectul, calitatea organoleptica si respectarea prevederilor legislatiei in vigoare in ceea ce priveste securitatea alimentara a consumatorilor. Atunci cand mancam ne satisfacem nu numai simtul gustului, dar si simtul vazului. Aspectul alimentelor are o mare influenta ori de cate ori suntem ispititi sa mancam. Culoarea...

 • Chimie Anorganica

  Capitolul I NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1. Materia. Universul este format din materie, prezentă sub două forme: substanţă şi energie radiantă. Materia este în continuă transformare. Substanţa reprezintă o formă de existenţă a materiei cu o compoziţie şi structură definită. O anumită cantitate dintr-o substanţă sub o formă şi un volum oarecare, reprezintă un corp realizat din substanţa respectivă (de exemplu: dacă considerăm ca substanţă - fierul, un cui reprezintă un corp realizat din...

 • Principii Teoretice ale Chimiei

  1.NOŢIUNI INTRODUCTIVE Definiţia chimiei. Chimia este o ştiinţă fundamentală a naturii care studiază materia si transformările calitative ale materiei,transformări ce se caracterizează prin asocierea atomilor şi disocierea moleculelor. În afară de transformările calitative, materiei îi sunt proprii si alte tipuri de transformări,uneori mai simple (dilatarea, topire, evaporare) alteori mai complexe (autoreînnoire, autodezvoltare, multiplicare, reproducere) ; cu studiul acestora se ocupa...

 • Crioscopia

  Termenul de “crioscopie” provine din limba greaca si insemna “analiza inghetului”. Scaderea punctului de inghet reprezinta fenomenul de micsorare, de coborare a punctului de inghet a unui lichid ( solvent ) atunci cand un alt component este adaugat in solutie, acest lucru ducand la un punct mai mic de inghet a solutiei nou formate fata de cel al solventului in stare pura, cum ar fi de exemplu apa. Fenomenul poate fi cu usurinta observat in apa de mare, care datorita sarii pe care o contine...

 • Chimie Analitica

  l.Reactivul specific reacţionează, în anumite condiţii de lucru: a) cu un singur component b) cu un număr cât mai mic de componenţi c) cu un grup de componenţi d) cu toţi componenţii e) a şi b 2. Care dintre reactivii de grupă de mai jos precipită la pH 9,0 ionii Ba2+, Ca2+, Sr2+ a) hidrogenul sulfurat b) carbonatul de amoniu c) acidul clorhidric d) acidul sulfuric e) sulfura de amoniu 3.Cu reactivul Nessler ionul amoniu formează un precipitat: a) verde b) albastru c) brun...

 • Mecanismele Ereditatii la Nivel Celular

  În anul 1902, citologul german T. Boveri, descoperă la ariciul de mare Paracentrotus lividus (2n = 36) că dimensiunile şi caracreristicile cromosomilor se păstrează constant de-a lungul generaţiilor. Studiind ovule fecundate cu 2 spermatozoizi diferiţi, el constată că zigoţii triploizi rezultaţi, cu 54 cromosomi, prezintă mitoze anormale, cu distribuţia neregulată a cromosomilor în celulele fiice, rezultând organisme cu numeroase anomalii. Numai indivizii care au 36 de cromosomi (numărul...

 • Cadmiul

  Cadmiul Cadmiul a fost descoperit de chimistul german Strohmeyr în anul 1917 în timp ce prelucra unele minereuri de zinc ca să obţină carbonat de zinc farmaceutic. El a observat că în loc să rezulte soluţii incolore, ca de obicei, soluţiile respective aveau culoarea galbenă. La început a crezut că acestea conţin impurităţi de fier sau arsen, dar după verificările de rigoare a constatat că se afla în fata unui element nou. Separând oxidul elementului necunoscut, de oxidul de zinc, l-a supus...

 • Calculul Consumului Specific de Combustibil pentru un Cuptor Vana

  1. Aspecte generale. Pentru a calcula consumul specific de combustibil se delimitează un contur care cuprinde suprafaţa de topire, St, a cuptorului. În raport cu acest contur se definesc care sunt căldurile intrate şi căldurile ieşite, pentru bilanţul termic al zonei de topire [1]. Aceste călduri sunt prezentate în tabelul 1. Tabelul 1. Bilanţul termic al zonei de topire pentru un cuptor vană. A. Călduri intrate [kJ/kg sticlă] B. Călduri ieşite [kJ/kg sticlă] 1. Căldura chimică a...

 • Oxizi ai Metalelor Tranzitionale

  Introducere În sistemul periodic metalele care se găsesc în grupele secundare III-B, IV-B, V-B, VII-B, VII-B, VIII-B, I-B şi II-B formează blocurile d şi f si poartă denumirea generală de elemente tranziţionale. Sub denumirea de metale tranzioţionale sunt cuprinse toate elementele chimice cu caracter metalic, care din punct de vedere al structurii electronice se caracterizează prin prezenţa în atomii sau ionii lor a novelelor d sau f parţial ocupate. În funcţie de configuraţia lor...

Pagina 10 din 15