Toate documentele din domeniul Chimie Anorganica

 • Noi Perspective in Purificarea Gazelor de Furnal

  Abordări curente De regulă, sistemele de purificare pentru gazele de furnal din industria metalurgică feroasă din Rusia cuprind: (Fig. 1) un ciclon radial 1, pentru purificarea uscată primară (îndepărtarea particulelor grosiere în domeniul 80-100 μm), care reţine 25-40% din praful antrenat din furnal; un scrubber 2 cu admisie de gaze prin blaz în care se realizează îndepărtarea prafului semifin (sub 25 μm), până la un nivel de 0.5-1.0 g/Nm3, urmată de răcirea gazelor la 40-45oC; tuburi...

 • Cadmiul din apa si sedementele raului Chao Phraya Thailanda

  Introducere Râul Chao Phraya este cel mai important râu din Thailanda, acoperă o zonă de 177 000 km2, si se extinde pe o distantă de aproximativ 380 km. Cursul acestuia trece prin numeroase zone agricole si prin capitala Bangkok. Pe malurile acestuia sunt amplasate numeroase instalatii industriale si mari cantităti de ape menajere si industriale sunt deversate fără tratament adecvat. Drept consecintă, râul este poluat cu o multitudine de contaminanti, incluzând pesticide organoclorurate,...

 • Halogenii – Grupa a VII-a din Sistemul Periodic

  Halogeni -grupa VII A din sistemul periodic- 1. Caracterizarea grupei Elementele fluor,clar, brom, iod, cum şi elementul radioactiv astatin, formează grupa VII A din sistemul periodic, cunoscută şi sub numele de grupa halogenilor. Atomii acestor elemente conţin şapte elctroni în stratul electronic exterior, având deci configuraţia ns2np5 : Pe penultimul strat electronic fluorul are doi electroni, clorul opt eleetroni, iar celelalte elemente din grupă l8 electroni. Corespunzător poziţiei...

 • Grupa Oxigenului - Grupa 16

  Oxigenul solid prezintă 3 forme cristaline, α, β şi γ. Structura electronică a atomului este 1s22s22p4, iar starea sa fundamentală corespunde unui termen 3p. Afinitatea atomului de oxigen pentru electron este mică, iar electronegativitatea în scara Pauling este 3,5. Sub influenţa razelor X sau a descărcărilor electrice, oxigenul poate forma totuşi specia O2+. Spectrele de absorbţie ale oxigenului molecular gazos conţin o serie de benzi care se întind din IR până în UV îndepărtat. În...

 • Structura si Proprietatile Apei

  STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE APEI Structura apei Apa obişnuită are formula H2O, adică greutatea sa moleculara este 18 în stare gazoasă şi M > 18 în stare lichidă. Ţinând cont de izotopii hidrogenului: apa semigrea HDO; apa grea D2O; apa foarte grea T2O. Lucrurile s-ar complica dacă s-ar lua în considerare şi cei trei izotopi ai oxigenului O16,O17,O18. Î În mod practic, numai hidrogenul de masa 1 şi oxigenul de masa 16 se află în cantităţi considerabile în natură, fiind deci...

 • Parfumurile

  1.Scurt istoric Numele de parfum provine din latinescul “per fumum” (pentru fum) deoarece în jertfele aduse zeilor se găseau şi plante aromatice care prin ardere dădeau “fumul plăcut mirositor”. Încă din antichitate oamenii au apreciat si folosit esenţele parfumate. Parfumurile erau ofrande pentru zei si se credea că acestea îmbogăţesc corpul şi îl face mai demn de apariţie în faţa zeilor. În civilizaţiile antice, de la Egipt şi până în Grecia, parfumul nu exista în forma şi compoziţia...

 • Extractia Cu si a Zn din Solutii Metalice Monocomponente sau Binare Utilizand Hidroxiapatita

  Contaminarea apelor, solurilor si sedimentelor cu metale toxice poate afecta plantele, animalele si fiintele umane. Biodisponibilitatea ionilor metalici poate fi redusa prin captarea lor in minerale cu solubilitati scazute. Acest studiu a investigat sorbtia Cu si Zn(aq) pe suprafete cu hidroxiapatita. Serii de experimente au fost duse la bun sfarsit utilizand hidroxiapatita sintetica. Metalele au fost aplicate ca specii simple sau binare, in ordinea cresterii concentratiei metalului de la 0...

 • Spectometria de Emisie

  GENERALITATI Fiecare specie de atomi sau molecule are nivele energetice bine definite, specifice, energia emisa sau absorbita, ca urmare a tranzitiilor intre aceste nivele este caracteristica speciei supuse analizei permitand identificarea si dozarea lor. Spectrele atomice ale elementelor sunt determinate, de obicei, de electroni care se gasesc in afara paturilor complete, adica de electronii de valenta. Explicarea spectrelor atomice a fost posibila numai dupa aparitiamecanicii cuantice....

 • Prelucrarea Minereurilor

  1. Introducere Apele uzate provenite de la extractia si prepararea minereurilor, la fel ca si cele de la extractia si prepararea carbunilor, sunt impurificate atat cu suspensii minerale cat si cu substante chimice. De aceea, multe din constructiile si instalatiile de epurare sunt asemanatoare Extractia minereurilor in exploatari organizate in subteran sau la suprafata este asociata unor modificari locale importante ale configuratiei scoartei terestre, care afecteaza sensibil regimul...

 • Poluarea cu Hidrogen Sulfurat

  Aerul curat este un amestec de gaze a caror proportie se mentine constanta in straturile inferioare ale atmosferei, constanta care reprezinta una din conditiile de baza ale mentinerii vietii si dezvoltarii vietuitoarelor pe Terra. In compozitia aerului apar: azotul 78,09%, oxigen 20,94%, argon 0,93%, CO2 0,03%, neon, kripton, xenon, heliu, hidrogen, ozon si vapori de apa. Prin poluare apare o impurificare a aerului datorita particulelor solide, gazelor, vaporilor de apa, particulelor...

 • Cromul

  Cromul, ( Cr ), element chimic cu caracter metalic, din grupa a Vl-a secundara Z 24, masa atomica 51,996, structura invelisului electronic exterior 3d54s, valenta II III, IV, V, VI. Metal alb, lucios, denitatea 7,2 [kg/dm3], punct topire l 890° C, punct fierbere 2480° C. in stare pura este maleabil, ductil si tenace. ISTORIC Cromul a fost descoperit in anul 1797, de chimistul francez Nicolas Vanquelin, iar numele sau deriva de la cuvintul grecesc Cromos (culoare), deoarece combinatiile...

 • Factorii care Influenteaza Coroziunea Metalelor

  INTRODUCERE Coroziunea reprezintă fenomenul de distrugere parţială sau totală a materialelor metalice, în urma unor reacţii chimice şi electrochimice, care au loc prin interacţiunea cu mediul ambiant. Ea poate fi privită ca o reacţie eterogenă redox care se produce din cauza instabilităţii termodinamice a metalului în mediul dat – reacţie în care metalul este oxidat, iar nemetalul redus. Metalele din care sunt confecţionate utilajele supuse coroziunii au un nivel energetic ridicat,...

 • Teoria Activarii prin Ciocnire

  O condiţie esenţială pentru realizarea proceselor chimice este apropierea în spaţiu a partenerilor de reacţie, astfel în cât să devină posibilă înteracţiunea lor chimică. Aşa s-a nascut ,,teoria ciocnirii’’ în forma ei cea mai simplistă, care conditionează desfăsurarea reacţiiei chimice de ordinul II, vom putea compara viteza de reacţie cu numărul de ciocniri bimoleculare, ZAB, dintre cele două specii reactante A şi B, care, conform teoriei cinetice a stării gazoase este dată de relaţi:...

 • Reactile Opuse sau de Echilibru

  Reactile opuse sunt reactii ce decurg simultan in ambele sensuri pana la stabilirea echilibrului. La echilibru ,vitezele in cele doua sensuri sunt egale ,iar concentratiile reactantilor si a produsilor devin concentratii de echilibru. Reactile opuse pot avea acelasi ordin sau ordine diferite dupa cele doua directii. Pe masura ce reactia avanseaza ,viteza de transformare a reactantilor scade ,si in acelasi timp creste viteza de transformare a produsilor in reactanti . Dupa un anumit timp...

 • Determinarea Concentratiei de Cd si Ni din Aer prin Tehnica GFAAS in Aglomerarea Baia Mare

  1. INTRODUCERE - ARGUMENT Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substanţe solide, lichide sau gazoase. Dat fiind faptul că atmosfera este cel mai larg şi în acelaşi timp cel mai imprevizibil vector de propagare al poluanţilor, ale căror efecte sunt resimţite în mod direct şi indirect de om şi de către celelalte componente ale mediului, se impune ca prevenirea poluării atmosferei să constitue o problemă de interes public, naţional şi internaţional. Potenţial, poluarea aerului este...

Pagina 10 din 16