Toate documentele din domeniul Chimie Anorganica

 • Caracterizarea nanoparticulelor de oxid de fier in sistemul Fe2O3 - SiO3 ,obtinute prin metoda sol-gel

  Conceptul de nanomateriale a apărut in ultimele decenii după mai multe cercetări şi tehnici de investigare s-a putut detecta dimensiunea redusă a acestor tipuri de materiale. Capacitatea de a controla mărimea particulei şi morfologia nanomaterialelor este de o importanţă crucială în zilele noastre atât din punct de vedere fundamental cât şi din punct de vedere industrial[1] Acest interes crescut pentru nanomateriale se bazează pe un studio publicat în 1986 de catre Smith[2] , care a făacut o...

 • Glucidele

  Glucidele sunt compuşi naturali ubicvitar răspândiţi în regnul vegetal şi animal. Din punct de vedere al compoziţiei sunt subtanţe ternare formate din carbon, hidrogen şi oxigen exceptând anumiţi derivaţi care mai conţin şi azot sau sulf. Glucidele se află preponderent în regnul vegetal ( 80-95%) şi în cantităţi mai reduse în regnul animal ( 1-5%) Sunt constituenţi cu rol plasmatic (de susţinere şi de protecţie) în ţesuturile vegetale şi animale din organismele nevertebratelor.În comparaţie...

 • Zirconiul

  Utilizările bioceramicii au revoluționat domeniul biomedical prin implanturi pentru oameni. Multe materiale de implant realizate din ceramică au fost folosite în ultimele trei decenii. În căutarea de a îmbunătăți biocompatibilitatea și rezistența mecanică a materialelor de implant, atenția a fost îndreptată spre utilizarea potențială a compozitelor ceramice. Biomaterialele pe bază de ceramică au fost acceptate în urma evaluării biologice prin mai multe teste in vivo și in vitro. Dioxidul de...

 • Chimie

  HIDROGENUL SULFURAT - H2S Este cunoscut încă din antichitate. A fost preparat de Scheele, în 1777, iar Berthollet l-a studiat în 1789, stabilindu-i compoziţia şi proprietăţile. Se găseşte liber în unele regiuni vulcanice şi în apele minerale sulfuroase. Se extrage din gazele naturale, care conţin 0,2% – 40 % H2S, din gazele de la prelucrarea petrolului, gazele de cocserie, gazele de generator, etc. De asemenea, este întâlnit ca produs de putrefacţie al compuşilor organici ce conţin...

 • Bazele chimiei anorganice

  COMBINAȚII ANORGANICE : HIDRURI, OXIZI ȘI ACIZI HIDRURI Hidrurile sunt combinațiile hidrogenului cu majoritatea elementelor cu excepția gazelor rare. Hidrurile pot fi: 1. hidruri ionice; 2. hidruri volatile sau moleculare; 3. hidruri interstițiale; 4. hidruri anionice sau complexe. 1. Hidrurile ionice sunt de tipul MI H sau MII H2 , se obțin prin încălzirea metalelor alcaline sau alcalino-pământoase, la 350 - 400ºC, în hidrogen uscat. Hidrurile ionice sunt , în general, substanțe...

 • Polenul si caracteristicile anorganice ale mierii uniflorale din Bulgaria

  Introducere Mierea uniflorală este un tip de miere produsă în mod predominant din nectarul unei singure specii de plante.Aceasta este mai valoroasă şi are preţuri mai ridicate comparativ cu mierea multiflorală. Originea botanică influenţează într-o mare măsură calitatea mierii, precum şi caracteristicile fizice şi chimice. Deosebirea mierii uniflorale de cea multiflorală poate fi dificilă întrucât factori multipli influenţează compoziţia mierii. Clasificarea mierii uniflorale trebuie să...

 • Tehnologii de fabricare a sulfatului de zinc

  PARTEA I 1. OBIECTIVELE PROIECTULUI În prezenta lucrare s-au urmărit următoarele obiective: - un studiu general în privința sulfatului de zinc și a metodelor de obținere a acestuia - proiectarea unei instalații de fabricare a sulfatului de zinc prin reacția oxidului de zinc cu acid sulfuric, pornind de la 50 Kg materie primă; process discontinuu - investigarea unor noi acizi fosfor – organici ca agenți de complexare a zincului 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI Sulfatul de zinc se...

 • Molibden

  INTRODUCERE Ființele vii sunt adevărate uzine biochimice, a căror funcționalitate se poate realiza în mod optim numai în prezența unor cantități adecvate de substanțe minerale. Obținerea unor concentrații minime ale acestora este obligatorie pentru realizarea unor structuri biologice și îndeplinirea anumitor funcții în organism. Multe din funcțiile vitaminelor, enzimelor și hormonilor sunt dependente de prezența substanțelor minerale. Pentru desfășurarea necesităților fundamentale ale...

 • Legaturile Chimice

  CONCEPTUL DE LEGĂTURĂ CHIMICĂ Cu exepţia gazelor rare, care au o stabilitate foarte mare datorită ocupării complete cu electroni a nivelului exterior, celelalte elemente au un număr mai mic de electroni în nivelul exterior, fiind instabile, ele tinzând să-şi formeze configuraţia de maximă stabilitate prin interacţiune cu alţi atomi, care realizează legături chimice. Se cunosc 4 tipuri de legături chimice: Ionice; Covalente; Coordinative; Metalice. S-a demonstrat că există un singur tip...

 • Obtinerea Produselor Anorganice cu Utilizari in Industria Farmaceutica si Cosmetica

  Introducere Industria farmaceutică și cosmetică are o nevoie profundă de produse de înaltă calitate pentru introducerea acestora pe piață. Pentru acest scop se caută produse care sa fie fiabile, sa se obțină ușor. Ca și oricare alt domeniu economic modern, industria farmaceutică, cît și cea cosmetică, se îmbogățește în permanență cu date noi, care vizează elaborarea unor preparate originale și perfecționarea metodelor de fabricare a celor existente. Toate substanțele folosite în industria...

 • Finisare Chimica - Solvatocromismul

  - fenomenul prin care un material textil îşi schimbă culoarea în funcţie de iluminare. Procesul este reversibil şi culoarea iniţială reapare dacă materialul se găseşte în condiţiile iniţiale de iluminare. Fenomenul apare prin vopsire cu microîncapsulare. Fotocromismul sau fototropismul consta in tranzitii reversibile induse de lumina, ce conduc la stari cu stabilitate cuanto-chimica, dar instabilitate termodinamica. Materialele textile cromatice sunt caracterizate de posibilitatea de a-si...

 • Tehnologia Sulfatului de Cupru

  Introducere Sulfatul de cupru (II) este unul din cei mai cunoscuți compuși ai cuprului. Produsul anhidru este de culoare albă. Sarea natural poartă denumirea de calcocianit. Sub acțiunea apei se albăstrește, transformându-se în pentahidrat triclinic cu ρ=2290 kg/m^3. Pentahidratul sulfatului de cupru (II), cunoscut sub denumirea de piatră vânătă, este o sare cristalină de culoare albastră. Dintre cele cinci molecule de apă de cristalizare, patru se leagă coordinative de cupru, iar a cincea...

 • Metode Moderne de Obtinere a Vitaminei C

  1.Introducere L-acid ascorbic (vitamina C), reprezintă un antioxidant de exceptie ce contribuie activ la franarea proceselor degenerative din organism. Facând parte din grupa vitaminelor hidrosolubile (solubile in apa) acidul ascorbic se elimina ȋn cantitati mari din organism. L-enantiomerul acidului ascorbic se mai numeşte şi vitamina C (numele de "ascorbic" vine de la proprietatea sa de a preveni şi vindeca scorbutul). Fig.1 Structura Vitaminei C Acidul ascorbic şi sărurile...

 • Procedee Tehnice de Polimerizare prin Mecanism Radicalic

  Reacţia de substituţie radicalică O reacţie chimică nu este altceva decât o redistribuire a electronilor de valenţă între atomii moleculeleor sau ionilor ce iau parte la reacţie. Redistribuirea electronilor, în cursul reacţiei, are loc astfel încât aranjarea lor initial să fie mai puţin modificată. În regulă generală, transformările chimice în care au loc modificări mai adânci ale distribuţiei electronilor nu sunt procese unitare, ci succesiuni de reacţii elementare, decurgând fiecare în...

 • Aurul

  CARACTERISTICI GENERALE Z = 79 A = 196,967 Valenţa I, (II), III Sarcina : +1, (+2), +3 Structura electronică: [Xe]4f145d106s1 ISTORIC Aurul, denumit şi regele metalelor, este primul metal care a fost prelucrat de mâna omului şi care a fost găsit din timpuri străvechi sub formă de grăunţi galbeni strălucitori în nisipurile râurilor. A avut un rol principal în viaţa vechilor popoare scandinave. Legenda referitoare la lupta Niebelungilor pentru păstrarea Graalului a fost lupta pentru...

Pagina 3 din 17