Toate documentele din domeniul Chimie Anorganică - pagina 3 din 17

Probleme rezolvate din analiza termogravimetrică

NOȚIUNI DE ANALIZA TERMOGRAVIMETRICĂ Metodele termice aplicate în chimia analitică studiază schimbările fizice și chimice pe care le suferă o substanță la încălzire, servind astfel la identificarea și determinarea compoziției acesteia. Analiza termogravimterică (TG) se bazează pe variația masei de substanță... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea conductivității soluțiilor de electroliți

Principiul lucrării: Proprietatea unei substanţe de a conduce curentul electric poate fi caracterizată prin conductivitatea sa electrică. Electroliţii sunt substanţe care prin dizolvare într-un solvent polar se desfac în particule cu sarcini electrice pozitive sau negative, numite ioni. Trecerea electroliţilor... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras

Nanoparticule de oxid de fier

Introducere – Generalitati despre oxizii de fier- Sistemele de nanoparticule magnetice pe baza de fier au constituit de-a lungul ultimilor ani subiecte de cercetare de mare interes, atat stiintific (datorita noilor fenomene implicate), cat si aplicativ.datorita numeroaselor aplicatii in microelectronica,... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Oxidarea electrochimică - Metodă de distrugere a substanțelor organice toxice

Industria chimică consumă o mare cantiate de apă pentru diferite procese,care conduc la cantităţi însemnate de apă reziduală.Apele reziduale sunt o combinaţie complexă de diferiţi compuşi organici si anorganici,dintre care unii pot fii sau deveni toxici sau pot fii foarte greu de îndepărtat. Mare majoritate a apelor... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Catalizatori de dimensiuni nano

Nanoștiințele au evoluat foarte mult în ultima perioadă de timp datorită unei majore orientării și dorințe ale societății moderne de a miniaturiza la scală nano procesele care se desfășoară acum ca și microsisteme.În acest scop este bine știut că se dorește înlocuirii metodei abordării de jos in sus,metodă... citește mai departe

12 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Micotoxinele și vinul

Contribuţiile la studiul micotoxinelor cu aplicaţii pe produse vinicole se reflecta actual in vederea preintimpinarii si combaterii toxicitatii in urma folosirii acestor produse. Având în vedere importanţa deosebită a cunoaşterii nivelului de contaminare cu micotoxine a alimentelor şi puţinele studii efectuate în... citește mai departe

9 pagini 2 puncte Extras Preview

Nanomateriale de dioxid de titan

Nanomaterialele (nanoparticulele, nanopulberile, nanocristalele) sunt substanțe chimice sau materiale fabricate și utilizate la scară foarte redusă. Structurile lor variază între aproximativ 1 și 100 nm, în cel puțin o dimensiune. Cercetarea în domeniul nanomaterialelor este într-o dezvoltare intensă, datorită... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caracterizarea nanoparticulelor de oxid de fier in sistemul Fe2O3 - SiO3 ,obtinute prin metoda sol-gel

Conceptul de nanomateriale a apărut in ultimele decenii după mai multe cercetări şi tehnici de investigare s-a putut detecta dimensiunea redusă a acestor tipuri de materiale. Capacitatea de a controla mărimea particulei şi morfologia nanomaterialelor este de o importanţă crucială în zilele noastre atât din punct de... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Glucidele

Glucidele sunt compuşi naturali ubicvitar răspândiţi în regnul vegetal şi animal. Din punct de vedere al compoziţiei sunt subtanţe ternare formate din carbon, hidrogen şi oxigen exceptând anumiţi derivaţi care mai conţin şi azot sau sulf. Glucidele se află preponderent în regnul vegetal ( 80-95%) şi în cantităţi mai... citește mai departe

22 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Zirconiul

Utilizările bioceramicii au revoluționat domeniul biomedical prin implanturi pentru oameni. Multe materiale de implant realizate din ceramică au fost folosite în ultimele trei decenii. În căutarea de a îmbunătăți biocompatibilitatea și rezistența mecanică a materialelor de implant, atenția a fost îndreptată spre... citește mai departe

17 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Chimie

HIDROGENUL SULFURAT - H2S Este cunoscut încă din antichitate. A fost preparat de Scheele, în 1777, iar Berthollet l-a studiat în 1789, stabilindu-i compoziţia şi proprietăţile. Se găseşte liber în unele regiuni vulcanice şi în apele minerale sulfuroase. Se extrage din gazele naturale, care conţin 0,2% – 40 %... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras

Bazele chimiei anorganice

COMBINAȚII ANORGANICE : HIDRURI, OXIZI ȘI ACIZI HIDRURI Hidrurile sunt combinațiile hidrogenului cu majoritatea elementelor cu excepția gazelor rare. Hidrurile pot fi: 1. hidruri ionice; 2. hidruri volatile sau moleculare; 3. hidruri interstițiale; 4. hidruri anionice sau complexe. 1. Hidrurile ionice sunt... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Polenul si caracteristicile anorganice ale mierii uniflorale din Bulgaria

Introducere Mierea uniflorală este un tip de miere produsă în mod predominant din nectarul unei singure specii de plante.Aceasta este mai valoroasă şi are preţuri mai ridicate comparativ cu mierea multiflorală. Originea botanică influenţează într-o mare măsură calitatea mierii, precum şi caracteristicile fizice şi... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras

Tehnologii de fabricare a sulfatului de zinc

PARTEA I 1. OBIECTIVELE PROIECTULUI În prezenta lucrare s-au urmărit următoarele obiective: - un studiu general în privința sulfatului de zinc și a metodelor de obținere a acestuia - proiectarea unei instalații de fabricare a sulfatului de zinc prin reacția oxidului de zinc cu acid sulfuric, pornind de la 50 Kg... citește mai departe

39 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Molibden

INTRODUCERE Ființele vii sunt adevărate uzine biochimice, a căror funcționalitate se poate realiza în mod optim numai în prezența unor cantități adecvate de substanțe minerale. Obținerea unor concentrații minime ale acestora este obligatorie pentru realizarea unor structuri biologice și îndeplinirea anumitor... citește mai departe

34 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview