Toate documentele din domeniul Chimie Anorganica

 • Coroziunea Metalelor

  COROZIUNEA METALELOR 1. GENERALITĂŢI Coroziunea include toate procesele chimice şi electrochimice care au drept rezultat degradarea spontană şi continuă a suprafeţelor metalelor şi aliajelor. Majoritatea metalelor se găsesc în natură sub formă de combinaţii dintre care de cele mai multe ori sub formă de oxizi. Acest fapt dovedeşte că pentru aceste metale, starea metalică este instabilă din punct de vedere termodinamic, în prezenţa agenţilor chimici şi electrochimici, ele având tendinţa de...

 • Biochimia Cobaltului

  I. Cobaltul I.1. Caracterizare generală Cobaltul se găseşte sub formă liberă în cantităţi reduse în litosferă. Se găseşte în cantitate mai mare sub formă de compuşi cum ar fi: smaltina (arsenura de cobalt - CoAs2) şi cobaltina (sulfoarsenura de cobalt- CoAsS). Meteoriţii conţin până la 2% Co. În cele mai multe cazuri minereurile de cobalt însoţesc mineralele de nichel şi cupru. Prezintă 2 izotopi activi cu număr de masă 57 (0,2%), 59 (99,8%) şi cinci izotopi radioactivi. Cobaltul...

 • Chimie Anorganica

  1. SOLUŢII Definiţie Clasificare Concentraţia soluţiilor şi modalităţi de exprimare a acesteia Prepararea unor soluţii de NaOH şi de HCl de o anumită normalitate. Definiţie: soluţiile sunt sisteme omogene, alcătuite din două sau mai multe specii de molecule, ce constituie o singură fază. Într-o soluţie, diferitele specii de molecule sunt repartizate molecular sau ionic, unele faţă de altele. Specia de molecule care predomină constituie mediul de dispersie şi se numeşte dizolvant sau...

 • Acetaldehida

  Capitolul I. 1.1.Tema de proiectare Să se proiecteze o instalație tehnologică cu funcționare continuă pentru obținerea acetaldehidei cu o capacitate de producție de 2000 tone/an. 1.2.Memoriu tehnic În cadrul acestui proiect a fost concepută o instalație de obținere a acetaldehidei arătând necesitatea și oportunitatea temei propuse și alegând procedeul tehnologic optim. Proiectul este structurat pe 5 capitole. După prezentarea temei de proiectare din capitolul I în capitolul II s-a...

 • Acetatul de Vinil

  Capitolul I 1.1. Tema de proiectare Sǎ se proiecteze o instalaţie tehnologicǎ cu funcţionare continuǎ pentru obţinerea acetatului de vinil cu o capacitate de producţie de 1000 tone/an. 1.2. Memoriu tehnic În cadrul acestui proiect a fost concepută o instalație de obținere a acetaldehidei arătând necesitatea și oportunitatea temei propuse și alegând procedeul tehnologic optim. Proiectul este structurat pe 5 capitole. După prezentarea temei de proiectare din capitolul I în capitolul II...

 • Combinatiile Complexe Polinucleare

  I.Definitie Combinatiile complexe polinucleare se caracterizeaza prin prezenta a doi sau mai multi ionimetalici centrali, legati intre ei direct sau prin intermediul unor atomi sau grupe funcionale de atomi,care functioneaza ca punti. II.Denumirea combinatiilor polinucleare Pentru denumirea acestor combinatii,se folosesc aceleasi reguli ca si pentru complecsii obisnuiti,cu completarea in sensul ca se face precizarea puntii. Se indica intai puntea si dupa aceea se desemneaza moleculele...

 • Materiale Compozite cu Aplicatii in Medicina

  Introducere Materiale compozite de tip polimer-ceramica: Clasificare, rolul componentelor, tipuri de compatibilizare (daca este cazul); Metode generale de sinteza si caracterizare. Materiale compozite de tip colagen/HA Materiale compozite ternare COLL/HA-Fe3O4 pentru tratamentul cancerului Adezivi dentari de tipul nanocompozitelor BisGMA-umplutura anorganica Nanomateriale compozite de tip ceramica-ceramica cu aplicatii biomedicale: HA-TCP Nanomateriale compozite de tip...

 • Sorbenti Chelatanti pentru Retinerea Ionilor de Metale Grele

  I.1 INTRODUCERE Analiza corectă a diferitelor probe complexe (ape naturale sau uzate, materiale geologice, biologice şi industriale, substanţe de mare puritate), de obicei la nivel de urme, este una dintre cele mai dificile din punct de vedere analitic. Dezvoltarea rapidă a instrumentelor electronice a creat instrumente analitice performante pentru determinarea elementelor în urme. În acelaşi timp, efectele de matrice (care pot conduce la rezultate eronate) şi extinderea metodelor de...

 • Obtinerea si Utilizarea Materialelor Anorganice

  1. STICLA. PREZENTARE GENERALĂ Sticlele sunt materiale amorfe (necristalizate), cu rezistenţă mecanică şi duritate mare, cu coeficient de dilatare mic. La temperaturi mai înalte se comportă ca lichidele subrăcite cu vâscozitate mare. Nu au punct de topire definit. Prin încălzire se înmoaie treptat, până la lichefiere, ceea ce permite prelucrarea sticlei prin suflare, presare, turnare, laminare. Încă de la început sticla a fost folosită la fabricarea unor obiecte decorative. De-a lungul...

 • Tehnici de Analiza Chimica cu Aplicatii in Industria Alimentara

  Grupa a III a principal cuprinde urmatoarele elemente: bor, aluminiu, galiu, indiu si taliu.Aceste elemente au trei electroni pe stratul exterior: unul din orbitalul np si doi pe orbitalul ns.Primul este un metalloid tipic, iar taliu are character metallic;in ceea ce priveste caracterul chimic al celorlalte trei elemente apar comportari intermediare, dar predomina caracterul metallic. Borul apare legat covalent in combinatiile sale fiind hibridizat sp2, iar prezenta speciilor chimice cu...

 • Prevenirea Poluarii Mediului in Cazul unui Proces de Fabricatie a Acidului Sulfuric din Pirita

  1.1 Descrierea procesului tehnologic schema bloc fluxuri de materiale si energie Acidul sulfuric, H2SO4, este un foarte activ acid mineral (nu este un acid organic); totodată este cel mai important compus al sulfului. Poate forma orice concentraţie cu apa. Numele vechi al acidului sulfuric este ulei de vitriol sau, după Albert cel Mare însecolul al XIII-lea,ulei de vitriol roman Când sunt adăugate concentraţii mari de trioxid de sulf SO la fabricarea acidului, rezultă o soluţie de SO3 în...

 • Chimie Fizica si Coloidala

  Enumeraţi principalele caracteristici ale stării gazoase.-mişcarea foarte intensă a moleculelor care determină o variaţie continuă a distanţelor intermoleculare; difuzia foarte mare, cu tendinţa de a ocupa întreg volumul (gazele iau forma şi volumul vasului în care se găsesc); variaţia pronunţată a volumului cu presiunea şi temperatura; densitatea extrem de mică; compresibilitatea ridicată. Definiţi legea lui Avogadro.Definiţie. Volume egale de gaze diferite, măsurate în aceleaşi condiţii de...

 • Combinatiile Elementelor cu Hidrogenul

  GENERALITĂŢI Hidrogenul este considerat cel mai răspândit element din univers (93-94%), fiind pus în evidenţă, spectroscopic, în cromosfera soarelui, în stele şi nebuloase. Pe planeta noastră, hidrogenul se găseşte în cantitate mică în stare liberă în gazele vulcanice, în stratul superior al atmosferei, în gazele naturale şi gazul petrolier. Intră în componenţa unei mari varietăţi de compuşi din regiunea mineral, vegetal şi animal. Din compuşii cunoscuţi în prezent, marea majoritate conţin...

 • Principiul Zero al Termodinamicii

  1.Axioma generala a echilibrului termodinamic. Conceptul termodinamic de echilibru ca o stare limita a transformarii, din care sistemul nu poate evolua prin procese spontane, este legat in mod obisnuit de imobilitatea sistemului sau de o valoare constanta permanenta, a unor parametrii proprii, care totusi nu constituie caracteristica necesara si suficienta a starii de echilibru. Intr-adevar, un corp solid poate fi retinut imobil pe un plan inclinat de fortele de frecare; un sistem compus din...

 • Analiza Poluantilor Chirali de Catre Lichidul de Cromatografie de Inalta Performanta (HPLC)

  7.1 Introducere La ora actuala lichidul de cromatografie de înaltă performanţă este cel mai popular şi cea mai aplicabilă tehnologie în analiza chirală. În metodele lichidului de cromatografie de înaltă performanţă, două abordări sunt folosite, indirectă şi directă. Separarea cromatografică indirectă a mixturilor poate fi obţinută prin derivarea poluanţilor ceramic cu un agent chiral de derivare potrivit , rezultând în formarea complexelor diastereoisometrice care , din timp ce au...

Pagina 6 din 17