Toate documentele din domeniul Chimie Anorganica

 • Stocarea si Descarcarea Ibuprofenului din Site Moleculare - Zeoliti

  Capitolul 1. INTRODUCERE 1.1 Eliberarea controlata de medicamente Un sistem cu eliberare controlată este vazut ca un ‘’dispozitiv’’ care permite introducerea unui medicament in organism si care îmbunatateste eficacitatea si siguranta sistemului prin controlul vitezei de eliberare, perioadei de eliberare si a locului de eliberare a medicamentelor in organism [ ]. Intr-un sistem cu eliberare controlata, un medicament/principiu activ este eliberat într-un mod predeterminat, predictibil si...

 • Aspecte ale Biochimiei Zincului

  1 Introducere 1 1 Generalităţi Zincul este elementul chimic metalic simbolizat Zn, fiind primul element al grupei 12 în sistemul periodic, cu numărul atomic 30 Este considerat elementul analog magneziului, întrucat ionii lor sunt de marimi comparabile si singura lor stare de oxidare este +2 Zincul ocupă locul 24 în ceea ce priveşte abundenţa în scoarţa terestră şi prezintă 5 izotopi stabili Principala sursă de obţinere este sfaleritul, o sulfură a zincului Cele mai importante zăcăminte se...

 • Proprietatile Amidonului

  Abstract: Hidraţii de carbon sunt produşi naturali de importanţă vitală pentru plante şi animale, care alcătuesc trei grupe: monozaharidele, dizaharidele şi polizaharidele. Plantele sintetizează hidraţii de carbon din dioxid de carbon şi apă folosind drept catalizator clorofila proprie şi energia solară necesară pentru reacţie. Scopul lucrării a fost de a argumenta importanţa unui polizaharid precum amidonul, care este primul produs de fotosinteză, vizibil sub microscop şi de a accentua...

 • Nanomateriale

  Nanostructurile au o dimensiune intermediară între structurile moleculare (dimensiunea unei molecule este de 10^-10m) şi structurile microscopice măsurate în microni (10^-7m) adică de 0,1-100 nm. Ele conţin un număr foarte mare de atomi. Privite ca molecule, nanostructurile sunt prea mari pentru a putea fi modelate cu metodele mecanicii cuantice. Privite ca materiale, sunt mult prea mici şi prezintă caracteristici ce nu sunt observabile la structurile macroscopice . Noţiunea de...

 • Structuri Neoxidice - Carbura de Siliciu

  CARBURA DE SILICIU 1. Introducere Carbura de siliciu (SiC), de asemenea, cunoscut sub numele de carborund, este un compus de siliciu şi carbon cu formula chimica SiC . Se gaseste în natură extrem de rar ca mineralul moisanită. Pulberea de carbură de siliciu a fost produsa in masa inca din 1893 pentru a fi folosita ca un abraziv. Boabe de carbură de siliciu pot fi lipite împreună prin sinterizare pentru a forma o ceramica foarte grea , care sunt utilizate pe scară largă în aplicaţii care...

 • Compusi Bioanorganici

  Comunitatea de interese dintre biochimie si chimie anorganica a facut necesara colaborarea specialistilor din cele doua domenii in scopul elucidarii proceselor biologice. Conceptul de “chimie bioanorganica” propaga ideea implicarii ionilor metalici in procesele biologice si se poate defini ca o aplicare a principiilor chimiei coordinative a metalelor la procesele biologice. Cei mai multi compusi de coordinare biologici sunt macromolecule. De aceea, trebuie acordata atentie atat chimiei...

 • Activitati Independente sub Forma de Experiment Organizate la Studiul Metalelor in Gimnaziu

  INTRODUCERE Metalele au fost cele care au însoţit pas cu pas evoluţia civilizaţiei umane. Cunoaşterea metalelor a permis omului primitiv să-şi părăsească uneltele de piatră şi să treacă la o treaptă superioară. La început, omul a folosit metalele pe care le-a găsit în stare liberă în natură. Au urmat altele care erau obţinute cu mijloace simple, cunoscute în acea vreme. Fierul şi cuprul au fost cunoscute din zorii civilizaţiei, în schimb aluminiul poate fi considerat un metal tânăr, acum...

 • Coroziunea Metalelor

  COROZIUNEA METALELOR 1. GENERALITĂŢI Coroziunea include toate procesele chimice şi electrochimice care au drept rezultat degradarea spontană şi continuă a suprafeţelor metalelor şi aliajelor. Majoritatea metalelor se găsesc în natură sub formă de combinaţii dintre care de cele mai multe ori sub formă de oxizi. Acest fapt dovedeşte că pentru aceste metale, starea metalică este instabilă din punct de vedere termodinamic, în prezenţa agenţilor chimici şi electrochimici, ele având tendinţa de...

 • Biochimia Cobaltului

  I. Cobaltul I.1. Caracterizare generală Cobaltul se găseşte sub formă liberă în cantităţi reduse în litosferă. Se găseşte în cantitate mai mare sub formă de compuşi cum ar fi: smaltina (arsenura de cobalt - CoAs2) şi cobaltina (sulfoarsenura de cobalt- CoAsS). Meteoriţii conţin până la 2% Co. În cele mai multe cazuri minereurile de cobalt însoţesc mineralele de nichel şi cupru. Prezintă 2 izotopi activi cu număr de masă 57 (0,2%), 59 (99,8%) şi cinci izotopi radioactivi. Cobaltul...

 • Chimie Anorganica

  1. SOLUŢII Definiţie Clasificare Concentraţia soluţiilor şi modalităţi de exprimare a acesteia Prepararea unor soluţii de NaOH şi de HCl de o anumită normalitate. Definiţie: soluţiile sunt sisteme omogene, alcătuite din două sau mai multe specii de molecule, ce constituie o singură fază. Într-o soluţie, diferitele specii de molecule sunt repartizate molecular sau ionic, unele faţă de altele. Specia de molecule care predomină constituie mediul de dispersie şi se numeşte dizolvant sau...

 • Acetaldehida

  Capitolul I. 1.1.Tema de proiectare Să se proiecteze o instalație tehnologică cu funcționare continuă pentru obținerea acetaldehidei cu o capacitate de producție de 2000 tone/an. 1.2.Memoriu tehnic În cadrul acestui proiect a fost concepută o instalație de obținere a acetaldehidei arătând necesitatea și oportunitatea temei propuse și alegând procedeul tehnologic optim. Proiectul este structurat pe 5 capitole. După prezentarea temei de proiectare din capitolul I în capitolul II s-a...

 • Acetatul de Vinil

  Capitolul I 1.1. Tema de proiectare Sǎ se proiecteze o instalaţie tehnologicǎ cu funcţionare continuǎ pentru obţinerea acetatului de vinil cu o capacitate de producţie de 1000 tone/an. 1.2. Memoriu tehnic În cadrul acestui proiect a fost concepută o instalație de obținere a acetaldehidei arătând necesitatea și oportunitatea temei propuse și alegând procedeul tehnologic optim. Proiectul este structurat pe 5 capitole. După prezentarea temei de proiectare din capitolul I în capitolul II...

 • Combinatiile Complexe Polinucleare

  I.Definitie Combinatiile complexe polinucleare se caracterizeaza prin prezenta a doi sau mai multi ionimetalici centrali, legati intre ei direct sau prin intermediul unor atomi sau grupe funcionale de atomi,care functioneaza ca punti. II.Denumirea combinatiilor polinucleare Pentru denumirea acestor combinatii,se folosesc aceleasi reguli ca si pentru complecsii obisnuiti,cu completarea in sensul ca se face precizarea puntii. Se indica intai puntea si dupa aceea se desemneaza moleculele...

 • Materiale Compozite cu Aplicatii in Medicina

  Introducere Materiale compozite de tip polimer-ceramica: Clasificare, rolul componentelor, tipuri de compatibilizare (daca este cazul); Metode generale de sinteza si caracterizare. Materiale compozite de tip colagen/HA Materiale compozite ternare COLL/HA-Fe3O4 pentru tratamentul cancerului Adezivi dentari de tipul nanocompozitelor BisGMA-umplutura anorganica Nanomateriale compozite de tip ceramica-ceramica cu aplicatii biomedicale: HA-TCP Nanomateriale compozite de tip...

 • Sorbenti Chelatanti pentru Retinerea Ionilor de Metale Grele

  I.1 INTRODUCERE Analiza corectă a diferitelor probe complexe (ape naturale sau uzate, materiale geologice, biologice şi industriale, substanţe de mare puritate), de obicei la nivel de urme, este una dintre cele mai dificile din punct de vedere analitic. Dezvoltarea rapidă a instrumentelor electronice a creat instrumente analitice performante pentru determinarea elementelor în urme. În acelaşi timp, efectele de matrice (care pot conduce la rezultate eronate) şi extinderea metodelor de...

Pagina 6 din 17