Toate documentele din domeniul Chimie Anorganica

 • Obtinerea si Utilizarea Materialelor Anorganice

  1. STICLA. PREZENTARE GENERALĂ Sticlele sunt materiale amorfe (necristalizate), cu rezistenţă mecanică şi duritate mare, cu coeficient de dilatare mic. La temperaturi mai înalte se comportă ca lichidele subrăcite cu vâscozitate mare. Nu au punct de topire definit. Prin încălzire se înmoaie treptat, până la lichefiere, ceea ce permite prelucrarea sticlei prin suflare, presare, turnare, laminare. Încă de la început sticla a fost folosită la fabricarea unor obiecte decorative. De-a lungul...

 • Tehnici de Analiza Chimica cu Aplicatii in Industria Alimentara

  Grupa a III a principal cuprinde urmatoarele elemente: bor, aluminiu, galiu, indiu si taliu.Aceste elemente au trei electroni pe stratul exterior: unul din orbitalul np si doi pe orbitalul ns.Primul este un metalloid tipic, iar taliu are character metallic;in ceea ce priveste caracterul chimic al celorlalte trei elemente apar comportari intermediare, dar predomina caracterul metallic. Borul apare legat covalent in combinatiile sale fiind hibridizat sp2, iar prezenta speciilor chimice cu...

 • Prevenirea Poluarii Mediului in Cazul unui Proces de Fabricatie a Acidului Sulfuric din Pirita

  1.1 Descrierea procesului tehnologic schema bloc fluxuri de materiale si energie Acidul sulfuric, H2SO4, este un foarte activ acid mineral (nu este un acid organic); totodată este cel mai important compus al sulfului. Poate forma orice concentraţie cu apa. Numele vechi al acidului sulfuric este ulei de vitriol sau, după Albert cel Mare însecolul al XIII-lea,ulei de vitriol roman Când sunt adăugate concentraţii mari de trioxid de sulf SO la fabricarea acidului, rezultă o soluţie de SO3 în...

 • Chimie Fizica si Coloidala

  Enumeraţi principalele caracteristici ale stării gazoase.-mişcarea foarte intensă a moleculelor care determină o variaţie continuă a distanţelor intermoleculare; difuzia foarte mare, cu tendinţa de a ocupa întreg volumul (gazele iau forma şi volumul vasului în care se găsesc); variaţia pronunţată a volumului cu presiunea şi temperatura; densitatea extrem de mică; compresibilitatea ridicată. Definiţi legea lui Avogadro.Definiţie. Volume egale de gaze diferite, măsurate în aceleaşi condiţii de...

 • Combinatiile Elementelor cu Hidrogenul

  GENERALITĂŢI Hidrogenul este considerat cel mai răspândit element din univers (93-94%), fiind pus în evidenţă, spectroscopic, în cromosfera soarelui, în stele şi nebuloase. Pe planeta noastră, hidrogenul se găseşte în cantitate mică în stare liberă în gazele vulcanice, în stratul superior al atmosferei, în gazele naturale şi gazul petrolier. Intră în componenţa unei mari varietăţi de compuşi din regiunea mineral, vegetal şi animal. Din compuşii cunoscuţi în prezent, marea majoritate conţin...

 • Principiul Zero al Termodinamicii

  1.Axioma generala a echilibrului termodinamic. Conceptul termodinamic de echilibru ca o stare limita a transformarii, din care sistemul nu poate evolua prin procese spontane, este legat in mod obisnuit de imobilitatea sistemului sau de o valoare constanta permanenta, a unor parametrii proprii, care totusi nu constituie caracteristica necesara si suficienta a starii de echilibru. Intr-adevar, un corp solid poate fi retinut imobil pe un plan inclinat de fortele de frecare; un sistem compus din...

 • Analiza Poluantilor Chirali de Catre Lichidul de Cromatografie de Inalta Performanta (HPLC)

  7.1 Introducere La ora actuala lichidul de cromatografie de înaltă performanţă este cel mai popular şi cea mai aplicabilă tehnologie în analiza chirală. În metodele lichidului de cromatografie de înaltă performanţă, două abordări sunt folosite, indirectă şi directă. Separarea cromatografică indirectă a mixturilor poate fi obţinută prin derivarea poluanţilor ceramic cu un agent chiral de derivare potrivit , rezultând în formarea complexelor diastereoisometrice care , din timp ce au...

 • Coloranti Anorganici - Pigmenti

  Caracteristici generale Pigmenţii naturali minerali au constituit, încă din cele mai vechi timpuri, baza produselor de cosmetică decorativă. Criteriile severe de inocuitate şi exigenţele legate de puritate au determinat abandonul progresiv al materialelor naturale în favoarea celor obţinute prin sinteză chimică, de puritatea mai mare. În general, indiferent de natura lor, organică sau anorganică, pigmenţii pot avea structură cristalină (majoritatea), dar există şi forme amorfe bine...

 • Biosenzori Electrochimici si Importanta Lor in Aplicatiile Biomedicale

  Abstract Electrochimia deţine, comparativ cu alte sisteme de masurare, proprietati superioare datorita caracteristicilor si aplicatiilor rapide si simple. Pentru toate aceste motive, senzorii electrochimici joaca un rol important in multe sectoare stiintifice. Senzorii electrochimici planari prezinta mai multe avantaje cu privire la dispozitivele tridimensionale, dar aceasta tehnologie necesita utilizarea unor substanţe chimice de specialitate, pentru a putea indeplinii noi cerinţe...

 • Polisiloxanii si Polimeri Inruditi

  1.Introducere Formarea homo si heteropolimerilor era pana nu demult o caracteristica a compusilor organici. In ciuda dezvoltarii si importantei mari a polimerilor organici astazi atentia este indreptatA din ce in ce mai mult spre derivatii organici ai lpolimerilor anorganici. Acestia au proprietAti remarcabile care deschid o noun epoch in chimia aplicativa. Intensificarea studiilor din acest domeniu (multe sunt inch in faze de laborator este justificata de avantajele mari pe care le prezinta...

 • Clasificarea Titeiului

  Clasificarea ţiţeiului Tipurile de ţiţei diferă nu numai funcţie de regiunea sau localitatea din care se extrag, dar şi funcţie de adâncimea stratului din acelaşi zăcământ. Ţiţeiurile se clasifică pe baza criteriilor privind natura chimică a ţiţeiului sau din punctul de vedere al pobilităţii de prelucrare şi utilizare a produselor rezultate. După natura chimică, ţiţeiurile sunt caracterizate prin indici structurali şi prin indici de calitate. Pe baza indicilor structurali, ţiţeiurile sunt...

 • Nanoparticule de Aur

  I. Istoria nanoparticulelor de aur De-a lungul istoriei frumusetea impresionanta a aurului a insipirat nenumarate legende. In zilele noastre aurul este prima optiune a bijutierilor din intreaga lume datorita capacitatii sale de a fi turnat si modelat intr-un numar indefinit de modele luxoase de bijuterii. Aurul este extras prin minerit, dar in timpurile mai vechi se gasea si in albiile raurilor de munte, de obicei in jurul minelor de azi, fiind extras prin cernere impreuna cu nisipul,...

 • Analiza Poluantilor Chirali prin Electrocinetica Micelara

  1. Introducere Cromatografia lichidă de înaltă performanţă (HPLC) este una din cele mai populare tehnologii din domeniul ştiinţei analitice, multe modificări şi progrese au fost făcute, acest lucru a dus la noi tipuri de tehnici cromatografice. Cele mai importante, recent dezvoltate modalităţi sunt cromatografia electrocinetică micelară (MEKC), electrocromatografia capilară (CEC) şi cromatografia fluidelor super-critice (SFC). Aceste metode cromatografice au cu siguranţă avantaje peste...

 • Metode Cromatografice - Cocaina

  Introducere Speciile Erythroxylon ssp. au o semnificaţie aparte deoarece sunt folosite ca şi materii prime pentru producerea cocainei (fig.1). [1] Există aproximativ 200 de specii ale genului Erythroxylon , dintre care 17 membrii ale genului sunt raportaţi pentru a produce cocaina. O mare semnificaţie o au E. coca şi E. novogranatense care se cultivă pe suprafeţe mari iar materialele vegetale uscate ale acestora sunt fie mestecate, direct ingerate, sau pot fi preparate ca şi ceai. [2]...

 • Specierea Metalelor

  Termenul de speciere este utilizat pentru o mare varietate de analize, de la determinarea unor specii bine definite, ca: elemente cu diferite stări de oxidare sau compuși organo-metalici până la forme ale elementelor care sunt operațional definite ca biodisponibile sau mobile.Specierea unui element constă în identificarea și determinarea formelor fizico-chimice individuale ale elementului respectiv în mediul, care, împreună, formează concentrația totală a elementului în probă.Cunoașterea...

Pagina 7 din 17