Toate documentele din domeniul Chimie Anorganica

 • Proiect Reactoare - Obtinere Acetona din Alcool Izopropilic

  Acetona 1.Scurt Istoric Acetona (dimetil cetona sau propanon),este un compus organic cu formula CH3-CO-CH3 este un lichid incolor cu miros caracteristic,fiind utilizat ca solvent organic pentru acetatul de celuloza,nitroceluloza si acetilena, dar si ca reactant intr-o serie de procese de termoliza si reactii de sinteza in chimia organica.Ea face parte din grupa cetonelor, caracteristic pentru strucutura acetonei este gruparea carbonilica de care se leaga dous grupari metil.Acetona se...

 • Caracterizarea Generala a Elementelor cu Caracter Metalic

  Proprietăţi fizice - Stare de agregare: solidă (excepţie: Hg şi Tl); - Conductibilitatea termică şi electrică: datorită mobilităţii electronilor din banda de valenţă; - Luciu metalic; - Opacitatea; - Densitatea: a. metale uşoare ( ρ < 5 g/ cm3) b. metale grele (ρ > 5 g/ cm3 ) - Temperatura de topire şi fierbere: Hg – p.t cel mai scăzut (-39oC) W - p.t. cel mai ridicat Proprietăţi mecanice: - Maleabilitatea - tragerea în foi subţiri (Au,Ag,Cu) - Ductilitatea - tragerea în...

 • Tratarea Apelor Reziduale din Industria Produselor Farmaceutice

  1.GENERALITATI Apa este recunoscută la nivel mondial, ca fiind principala sursă de suport al vieţii pe Pământ. În stare naturală, apa se găseşte, în principal, sub trei forme: - sub formă formă lichidă, care este şi forma predominantă; - sub formă solidă (gheaţă, zăpadă); - sub formă de vapori, în atmosferă şi în nori. În natură, apa chimic pură nu există, practic. Întotdeauna apa va conţine, alături de atomii de hidrogen şi oxigen care o definesc, şi atomi ai altor substanţe, organice...

 • Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii in Industria Clor Alcalilor

  Capitolul 1. Memoriul tehnic Tema proiectului este prevenirea şi controlul poluării în industria clor-alcaliilor. Proiectul se bazează pe două obiective: - prevenirea poluării (PP- pollution prevention) - producţie mai curată (CP-cleaner production) Proiectul este structurat pe patru capitole: - Capitolul 1 – Memoriul tehnic - Capitolul 2 – Caracterizarea industriei, În acest capitol sunt caracterizate produsele care se obţin în industria clor-alcaliilor, procedeele tehnologice...

 • Tehnologia Substantelor Anorganice

  Fabricarea NaOH şi a Cl2 prin procedee electrochimice Procedeele electrochimice de fabricare a NaOH şi a Cl2 se bazează pe reacţia anodică de oxidare a ionului Cl– din: soluţiile apoase concentrate de NaCl cu formare de Cl2, NaOH şi H2 din soluţiile apoase de HCl cu formare de Cl2 şi H2. In soluţiile apoase de NaCl sau HCl există ioni de Cl–, OH–, Na+, H+. Reacţiile electrochimice care pot avea loc la anod şi catod sunt: Fabricarea NaOH şi a Cl2 prin procedee electrochimice La...

 • Deseuri Medicale - Obiecte Intepatoare si Taietoare

  1.Generalităti 1.1. Încadrarea în categoria de deseuri: DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂȚILE UNITĂȚILOR SANITARE ȘI DIN ACTIVITĂȚI VETERINARE ȘI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu au legatură directă cu activitatea sanitară) 18 01 deseuri rezultate din activitătile de prevenire, diagnostic si tratament desfasurate în unitătile sanitare 18 01 01 obiecte ascutite (cu exceptia 18 01 03) 18 01 02 fragmente si organe umane,...

 • Noi Perspective in Purificarea Gazelor de Furnal

  Abordări curente De regulă, sistemele de purificare pentru gazele de furnal din industria metalurgică feroasă din Rusia cuprind: (Fig. 1) un ciclon radial 1, pentru purificarea uscată primară (îndepărtarea particulelor grosiere în domeniul 80-100 μm), care reţine 25-40% din praful antrenat din furnal; un scrubber 2 cu admisie de gaze prin blaz în care se realizează îndepărtarea prafului semifin (sub 25 μm), până la un nivel de 0.5-1.0 g/Nm3, urmată de răcirea gazelor la 40-45oC; tuburi...

 • Cadmiul din apa si sedementele raului Chao Phraya Thailanda

  Introducere Râul Chao Phraya este cel mai important râu din Thailanda, acoperă o zonă de 177 000 km2, si se extinde pe o distantă de aproximativ 380 km. Cursul acestuia trece prin numeroase zone agricole si prin capitala Bangkok. Pe malurile acestuia sunt amplasate numeroase instalatii industriale si mari cantităti de ape menajere si industriale sunt deversate fără tratament adecvat. Drept consecintă, râul este poluat cu o multitudine de contaminanti, incluzând pesticide organoclorurate,...

 • Halogenii – Grupa a VII-a din Sistemul Periodic

  Halogeni -grupa VII A din sistemul periodic- 1. Caracterizarea grupei Elementele fluor,clar, brom, iod, cum şi elementul radioactiv astatin, formează grupa VII A din sistemul periodic, cunoscută şi sub numele de grupa halogenilor. Atomii acestor elemente conţin şapte elctroni în stratul electronic exterior, având deci configuraţia ns2np5 : Pe penultimul strat electronic fluorul are doi electroni, clorul opt eleetroni, iar celelalte elemente din grupă l8 electroni. Corespunzător poziţiei...

 • Grupa Oxigenului - Grupa 16

  Oxigenul solid prezintă 3 forme cristaline, α, β şi γ. Structura electronică a atomului este 1s22s22p4, iar starea sa fundamentală corespunde unui termen 3p. Afinitatea atomului de oxigen pentru electron este mică, iar electronegativitatea în scara Pauling este 3,5. Sub influenţa razelor X sau a descărcărilor electrice, oxigenul poate forma totuşi specia O2+. Spectrele de absorbţie ale oxigenului molecular gazos conţin o serie de benzi care se întind din IR până în UV îndepărtat. În...

 • Structura si Proprietatile Apei

  STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE APEI Structura apei Apa obişnuită are formula H2O, adică greutatea sa moleculara este 18 în stare gazoasă şi M > 18 în stare lichidă. Ţinând cont de izotopii hidrogenului: apa semigrea HDO; apa grea D2O; apa foarte grea T2O. Lucrurile s-ar complica dacă s-ar lua în considerare şi cei trei izotopi ai oxigenului O16,O17,O18. Î În mod practic, numai hidrogenul de masa 1 şi oxigenul de masa 16 se află în cantităţi considerabile în natură, fiind deci...

 • Parfumurile

  1.Scurt istoric Numele de parfum provine din latinescul “per fumum” (pentru fum) deoarece în jertfele aduse zeilor se găseau şi plante aromatice care prin ardere dădeau “fumul plăcut mirositor”. Încă din antichitate oamenii au apreciat si folosit esenţele parfumate. Parfumurile erau ofrande pentru zei si se credea că acestea îmbogăţesc corpul şi îl face mai demn de apariţie în faţa zeilor. În civilizaţiile antice, de la Egipt şi până în Grecia, parfumul nu exista în forma şi compoziţia...

 • Extractia Cu si a Zn din Solutii Metalice Monocomponente sau Binare Utilizand Hidroxiapatita

  Contaminarea apelor, solurilor si sedimentelor cu metale toxice poate afecta plantele, animalele si fiintele umane. Biodisponibilitatea ionilor metalici poate fi redusa prin captarea lor in minerale cu solubilitati scazute. Acest studiu a investigat sorbtia Cu si Zn(aq) pe suprafete cu hidroxiapatita. Serii de experimente au fost duse la bun sfarsit utilizand hidroxiapatita sintetica. Metalele au fost aplicate ca specii simple sau binare, in ordinea cresterii concentratiei metalului de la 0...

 • Spectometria de Emisie

  GENERALITATI Fiecare specie de atomi sau molecule are nivele energetice bine definite, specifice, energia emisa sau absorbita, ca urmare a tranzitiilor intre aceste nivele este caracteristica speciei supuse analizei permitand identificarea si dozarea lor. Spectrele atomice ale elementelor sunt determinate, de obicei, de electroni care se gasesc in afara paturilor complete, adica de electronii de valenta. Explicarea spectrelor atomice a fost posibila numai dupa aparitiamecanicii cuantice....

 • Prelucrarea Minereurilor

  1. Introducere Apele uzate provenite de la extractia si prepararea minereurilor, la fel ca si cele de la extractia si prepararea carbunilor, sunt impurificate atat cu suspensii minerale cat si cu substante chimice. De aceea, multe din constructiile si instalatiile de epurare sunt asemanatoare Extractia minereurilor in exploatari organizate in subteran sau la suprafata este asociata unor modificari locale importante ale configuratiei scoartei terestre, care afecteaza sensibil regimul...

Pagina 9 din 15