Toate documentele din domeniul Chimie Generala

 • Compusi cu activitate antioxidanta din plante aromate

  INTRODUCERE Un antioxidant este o molecula care inhiba oxidarea altor molecule. Oxidarea este o reacție chimică care transferă electroni sau atomi de hidrogen de la o substanță la un agent de oxidare. Reacțiile de oxidare pot produce radicali liberi. Un radical liber poate fi definit ca fiind un fragment dintr-o moleculă care are unul dintre atomi cu o legătură liberă, adică unul dintre orbitalii atomului este ocupat de un sigur electron şi nu de doi cum se întâmplă la orbitalii ce formează...

 • Compusi antimicrobieni din lapte

  Lactoferina Laptele conţine o categorie de proteine minore capabile să lege ionii de fier. În laptele de vacă, proteina majoră din această categorie este lactoferina (LF) sau lactotransferina. Lactoferina provine din glanda mamară, regăsindu-se în laptele provenit de la toate speciile, din secreţiile altor celule epiteliale şi leucocite polimorfonucleare. Proteina de origine mamară se găseşte în lapte în concentraţie de 20-200 μg/L, concentraţie care creşte în cazul infecţiilor sau...

 • Compusi cu activitate antioxidanta din cereale

  1. INTRODUCERE Piața produselor alimentare cunoaște o intensă înnoire și diversificare pusă pe seama satisfacerii dorințelor, preferințelor, necesităților și nu în ultimul rând exigențelor tot mai mari ale consumatorilor. Acest fapt a determinat schimbări majore în domeniul calității, distribuției și poate cel mai important în tehnologia de producție a alimentelor. Se poate spune că produsele alimentare actuale cunosc din ce în ce mai mult un progres tehnico–stiințific. Drept urmare,...

 • Compusi cu activitate antimicrobiana din surse vegetale

  „Un măr pe zi te ţine doctorul departe” Descoperirea puterii de vindecare din plante este o idee veche. Oamenii de pe toate continentele au folosit comprese şi inhalaţii de sute, dacă nu de mii de plante indigene, care datează încă din preistorie. Există dovezi că oamenii din Neaderthals acum 60 000 de ani, în prezent Irak, foloseau plante precum nalba; aceste plante sunt încă utilizate pe scară largă în medicina tradiţională în întreaga lume. Din punct de vedere istoric, rezultatele...

 • Compusi cu activitate antimicrobiana din surse microbiene

  Multe aspecte ale vieţii de zi cu zi sunt influenţate de microorganisme pe căi diferite. Aspectele pozitive ale prezenţei microorganismelor se regăsesc în alimentele şi băuturile pe care le consumăm, în sinteza industrială a unor compuşi, în extracţia unor metale preţioase. Unele microorganisme sunt producătoare de principii farmacodinamice. Bacterii din genul Streptomyces, Bacillus, ciuperci din genul Penicillium, produc în cursul metabolismului lor, principii active cu actiune microbiană...

 • Polifenoli

  Rezumat Polifenolii sunt micronutrienți abundenți în dieta noastră, datorită rolului acestora în tratamentul unor boli degenerative, cum ar fi cancerul și bolile cardiovasculare în curs de dezvoltare. Efectele polifenolii asupra sănătății depind de cantitatea consumată și de biodisponibilitatea acestora. În acest articol natura, conținutul diferiților polifenoli din diverse surse alimentare și influența practicilor agricole precum și procesele industriale sunt revizuite. Estimările privind...

 • Metoda brad

  CAPITOLUL I Cinetica reacţiilor enzimatice Enzimele sunt substanţe proteice care catalizează reacţiile biochimice în toate celulele vii. Enzimele accelerează viteza de reacţie, dar nu iau parte la reacţia propriu-zisă. Viteza reacţiilor catalizate enzimatic este dependentă de: temperatura, concentraţia enzimei şi a substratului, afinitatea enzimei faţă de substrat, pH, efectori (activatori sau inhibitori), potenţial redox, radiaţii etc. Enzimele catalizează producerea reacţiilor chimice,...

 • Industria textila

  ETAPA I LANSAREA ÎN FABRICATIE 1.1 Prezentarea produsului Revizuirea vechilor poziţii, în privinţa însuşirilor produsului albit, a fost impusă de dezvoltarea impetuoasă a producţiei în sectorul de ţesături tip bumbac, dezvoltare impulsionată puternic de extinderea pe scară din ce în ce mai largă a fibrelor sintetice, în speţă a fibrelor poliesterice. De altfel şi creşterea în valoare absolută a producţiei ţesăturillor tip bumbac, cerinţe pentru cantităţi din ce în ce mai mari, care impun...

 • Cultura organizationala

  Termenul de cultura- definitie de lucru- un sistem integrat al comportamentelor sociale, al modului de gandire si simtire invatat si transmis prin mecanisme nebiologice din generatie in generatie in cadrul societatii. Cultura reprezinta ansamblul strcuturat al rezultatelor material si spiritual ale activitatilor de transformare si adaptare a mediului natural si social la nevoile, trebuintele si aspiratiile oamenilor. Cultura organizationala se compune din valori, semnificatii, comportamente...

 • Evaluarea riscului ecologic si asupra sanatatii umane generat de procesul de laminare a metalelor in cadrul SC Mittal Steel SA Roman

  Capitolul 1. INTRODUCERE Evaluarea riscului este în esență pentru identificarea, estimarea și controlul riscurilor. Riscul este definit ca o combinație între probabilitatea unui incident și maximul de consecințe care apar ca urmare a manifestării pericolului. Problematica mediului înconjurător se caracterizează printr-o complexitate şi dinamică perpetuă, ca urmare a faptului că este rezultatul acţiunii concertate a unor factori de natură fizico chimică, biologică, nucleară etc., care pot...

 • Evaluare riscurilor de accidentare pentru laborant chimist

  1. PROCESUL DE MUNCĂ In laborator se executa analize fizico-chimice a materiilor prime si produselor finite de pe amplasamentul unitatii denumite conform legislatiei in vigoare agenti chimici “Agent chimic” - orice element sau compus chimic, ca atare sau în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat sau eliberat, inclusiv ca deşeu, din orice activitate, indiferent dacă este sau nu produs intenţionat şi este sau nu plasat pe piaţă. Pentru a aprecia importanţa expunerii la agenţi...

 • Poluanti metalici majori

  Introducere Poluarea cu metale grele reprezintă o problemă de interes major datorită implicaţiilor negative ale metalelor grele asupra organismului uman atât prin poluarea de impact (influenţată direct de om) cât şi prin poluarea de fond. În ultimul timp poluarea mediului înconjurător cu metale grele a atras atenţia datorită problematicii deosebit de complexe ridicate de acest fenomen, deoarece majoritatea metalelor grele nu se găsesc sub formă solubilă în apă, sau dacă într-adevăr există,...

 • Tehnologia de obtinere a streptomicinei

  Capitolul 1 . Memoriu Tehnic În acest proiect s-a prezentat tehnologia obţinerii Streptomicinei prin cultivarea microorganismului producator (S.griseus) pe un mediu de cultură bine stabilit. În capitolul 2 sunt prezentate aspecte ale obtinerii streptomicinei. In prima parte a capitolului s-au prezentat proprietatile produsului si domeniile de utilizare a acestuia. In continuare sunt prezentate variantele tehnologice de obtinere Streptomicinei, precizand avantajele si dezavantajele fiecarei...

 • Polipropilena

  Definiția polipropilenei Polipropilena (PP) este un polimer termoplastic utilizat într-o gamă largă de aplicații precum: textile, papetărie, piese din material plastic și containere refolosibile de diferite tipuri, echipamente de laborator, difuzoare și componente auto. Polipropilena face parte din categoria poliolefinelor, materiale termoplastice cu o largă răspândire la produsele care se realizează prin injectare. Este un material ușor de turnat, având o rezistență medie la impact, o...

 • Tehnologia de Obtinere a Streptomicinei

  Capitolul I. Memoriul tehnic In acest proiect s-a prezentat tehnologia obtinerii Streptomicinei din surse de carbon, surse de azot, minerale si vitamie pentru dezvoltarea corespunzatoare a microorganismului producator. Cel mai important capitol este capitolul II in care sunt prezentate cele mai importante aspecte ale obtinerii streptomicinei. In prima parte a capitolului s-au prezentat proprietatile produsului si domeniile de utilizare a acestuia. In continuare sunt prezentate variantele...

Pagina 10 din 102