Toate documentele din domeniul Chimie Generala

 • Chimia inghetatei

  Îngheţata constituie unul din cele mai hrănitoare produse alimerare, 100 gîngheţată pot înlocui din punct de vedere energetic 43 g pâine, 74 g carne de bovine, 85 g ouă, 177 g lapte. Ea se obţine prin congelarea unui amestecformat din lapte, produse lactate (smântână, lapte praf), zahăr, substanţegustativeşi aromatice şi stabilizatori, cu înglobare de aer în acest amestec întimpul congelării. Compoziţia chimică mediea îngheţatei: - grăsime - zahăr - substanţă uscată -cristale de...

 • Proiectarea tehnologica a unei instalatii de alchilare izobutan

  CAP. I: INTRODUCERE Alchilatul este un amestec de hidrocarburi. Principalii componenți sunt 2,2,3-,2,2,4-, și 2,3,4-trimetil pentan, care alcătuiesc 70% din compoziția alchilatului. Alchilatul este compus exclusiv din isoalcani și este obținut din tăierea C3-C4 a unităților de cracare catalitică. În multe cazuri, isobutanul din fracția C3-C4 este transformat selectiv cu metanol în metil terț-butil eter ( MTBE. Astfel, un amestec de 1butenă și 2-butenă este folosit în scopuri de alchilare....

 • Radicalii liberi si rolul lor in sistemele biologice

  Cuvinte cheie: radicali liberi, capcane de spin, radicali nitroxidici, antioxidanţi, spectroscopie de rezonanţă electronică de spin (RES), iradiere gama Introducere Notiunile de radicali liberi şi antioxidanţi, spre finele anului 1950, erau foarte puţin cuncoscute în stinţele biologice şi clinice, el fiind clarificate abia în anul 1954. În 1956, pentru prima data, s-a facut legătura între nivelurile toxice ale nivelurilor crescute de oxigen în organismele aerobe şi radiaţiile ionizate,...

 • Calculul pH-ului solutiilor de acizi si baze tari

  În anul 1923, chimistul danez J.N. Brӧnsted și chimistul englez T.N Lowry, au propus independenț, definiții pentru acizi și baze: Un acid este specia chimică (moleculă sau ion) care cedează unul sau mai mulți protoni. O bază este specia chimică (moleculă sau ion) care acceptă unul sau mai mulți protoni. După numărul de protoni cedați de o moleculă sau ion, acizii se clasifică în: Acizi monoprotici: HCl, HNO3 , CH3―COOH, HI, HNO2, HS―, HCO3― ,etc Acizi poliprotici: - dibazici: H2CO3 ,...

 • Quercetina

  QUERCETINA PROPRIETĂŢI FIZICE IUPAC 2-(3,4- dehidroxifenil)- 3,5,7-trihidroxi-4H-cromen-4-ona Formula moleculară: C15H10O7 Masa molară: 302,236 g/mol Aparență: cristale galbene Densitate: 1,799 g/ cm3 Punct de topire: 316°C Solubilitate – practic insolubilă în apă, solubilă în soluţii alcaline Alte nume: Sophoretin, Meletin, Quercetine, Xanhtaurine, Quercetol, Quercitin, Flavin meletin 2. ÎNCADRAREA ÎN CLASA DE COMPUŞI Compus cu structură flavonoidă: reprezintă un grup de...

 • Procese fizico-chimice de suprafata

  INTRODUCERE Concentraţia ionilor de hidrogen variază, în soluţii apoase, între 1 M ( 1 molar) si 10-14 M adică între valoarea corespunzătoare unui acid tare de concentraţie 1 M şi, respectiv a unei baze tari de concentraţie 1 M. S-a stabilit că este mai convenabil, ca aciditatea unei soluţii să se exprime logaritmic pe o scală liniară. Scala a fost sabilită prin definirea termenului de pH, astfel: Astfel, pH-ul soluţiilor in care concentraţia ionilor de hidrogen este 1, 10-5, 10-10 va fi...

 • Explozii de metan

  1. PROPRIETĂŢILE GAZULUI METAN Gazul metan este unul dintre cele mai periculoase şi frecvente gaze componente ale aerului de mină. Metanul chimic pur este un gaz incolor, fără miros şi fără gust. Datorită prezenţei în gazul de mină a unor hidrocarburi aromatice şi a urmelor de hidrogen sulfurat, acesta primeşte uneori un miros specific asemănător celui de mere coapte. Este puţin solubil în apă (sub 1 %) şi densitatea relativă faţă de aer este 0,554 kg/m3. Datorită faptului că este mai uşor...

 • Control analitic

  Ce factori trebuie luati in consideratie: Ce tip de informatii trebuie sa furnizeze metoda analitica? Care sunt avantajele si dezavantajele metodei alese in comparatie cu alte metode analitice? Care sunt caracteristicile metodei alese? Care este cantitatea de proba necesara analizei? Care este limita de detectie a metodei alese? Ce tipuri de probe pot fi analizate? Care sunt interferentele posibile in determinarea analitului? Care sunt costurile? Etapele unei metode de analiza...

 • Compusi cu proprietati antioxidante din cafea

  1. Cafea: Noţiuni generale şi clasificare Cafeaua este o bautură calda preparată din seminţele prăjite ale unui arbust din genul Coffeea, familia Rubiaceae. Există două tipuri dominante de cafea: Coffea arabica şi Coffea canephora denumite comun arabică, respectiv robustă. Coffea canephora, cunoscută sub numele de robustă, a fost descoperită pentru prima dată la începutul secolului al 19-lea în Zair şi numără aproximativ 50 de specii dintre care doar 5 sunt comestibile.Plantă creşte în...

 • Compusi cu activitate antioxidanta din plante aromate

  INTRODUCERE Un antioxidant este o molecula care inhiba oxidarea altor molecule. Oxidarea este o reacție chimică care transferă electroni sau atomi de hidrogen de la o substanță la un agent de oxidare. Reacțiile de oxidare pot produce radicali liberi. Un radical liber poate fi definit ca fiind un fragment dintr-o moleculă care are unul dintre atomi cu o legătură liberă, adică unul dintre orbitalii atomului este ocupat de un sigur electron şi nu de doi cum se întâmplă la orbitalii ce formează...

 • Compusi antimicrobieni din lapte

  Lactoferina Laptele conţine o categorie de proteine minore capabile să lege ionii de fier. În laptele de vacă, proteina majoră din această categorie este lactoferina (LF) sau lactotransferina. Lactoferina provine din glanda mamară, regăsindu-se în laptele provenit de la toate speciile, din secreţiile altor celule epiteliale şi leucocite polimorfonucleare. Proteina de origine mamară se găseşte în lapte în concentraţie de 20-200 μg/L, concentraţie care creşte în cazul infecţiilor sau...

 • Compusi cu activitate antioxidanta din cereale

  1. INTRODUCERE Piața produselor alimentare cunoaște o intensă înnoire și diversificare pusă pe seama satisfacerii dorințelor, preferințelor, necesităților și nu în ultimul rând exigențelor tot mai mari ale consumatorilor. Acest fapt a determinat schimbări majore în domeniul calității, distribuției și poate cel mai important în tehnologia de producție a alimentelor. Se poate spune că produsele alimentare actuale cunosc din ce în ce mai mult un progres tehnico–stiințific. Drept urmare,...

 • Compusi cu activitate antimicrobiana din surse vegetale

  „Un măr pe zi te ţine doctorul departe” Descoperirea puterii de vindecare din plante este o idee veche. Oamenii de pe toate continentele au folosit comprese şi inhalaţii de sute, dacă nu de mii de plante indigene, care datează încă din preistorie. Există dovezi că oamenii din Neaderthals acum 60 000 de ani, în prezent Irak, foloseau plante precum nalba; aceste plante sunt încă utilizate pe scară largă în medicina tradiţională în întreaga lume. Din punct de vedere istoric, rezultatele...

 • Compusi cu activitate antimicrobiana din surse microbiene

  Multe aspecte ale vieţii de zi cu zi sunt influenţate de microorganisme pe căi diferite. Aspectele pozitive ale prezenţei microorganismelor se regăsesc în alimentele şi băuturile pe care le consumăm, în sinteza industrială a unor compuşi, în extracţia unor metale preţioase. Unele microorganisme sunt producătoare de principii farmacodinamice. Bacterii din genul Streptomyces, Bacillus, ciuperci din genul Penicillium, produc în cursul metabolismului lor, principii active cu actiune microbiană...

 • Polifenoli

  Rezumat Polifenolii sunt micronutrienți abundenți în dieta noastră, datorită rolului acestora în tratamentul unor boli degenerative, cum ar fi cancerul și bolile cardiovasculare în curs de dezvoltare. Efectele polifenolii asupra sănătății depind de cantitatea consumată și de biodisponibilitatea acestora. În acest articol natura, conținutul diferiților polifenoli din diverse surse alimentare și influența practicilor agricole precum și procesele industriale sunt revizuite. Estimările privind...

Pagina 10 din 103