Toate documentele din domeniul Chimie Generala

 • Reactii Simple

  Cinetica formala a reactiilor simple. Tipuri de reactii simple In cinetica formala reactiile simple sunt tratate prin considerarea functiilor ce exprima dependenta viteza de reactie de variabilele sale de stare v = f ( T, compozitie ), urmate de integrare ecuatiile de viteza . Reactii de ordinul I Acest tip de reactia decurge dupa o schema generala de tipul : A-> Produsi. Exemplificarile sunt regasite in reactii cum ar fi descompunerile termice sau reactiile de izomerizare, unele...

 • Cinetica Reactiilor Successive

  Introducere. Cinetica formala a reactiilor chimice trateaza reactiile complexe ca fiind sisteme ce sunt conditionate de desfasurarea simultana a mai multor etape elementare. Ea se bazeaza pe legile cinetice chimice ale reactiilor elementare, chiar daca acestea nu se desfasoara izolat ci fac parte dintr-un system complex de reactii. Datorita suportului mathematic foarte bogat analizacinetica a reactiilor complexe apeleaza la o serie de afrimatii si principia, pe baza carora ecuatiile cinetice...

 • Eliminarea Metalelor Toxice din Fitomasa Stejarului (Quercus Ilex L)

  Abstract Creşterea cunoasterii oamenilor pentru protejarea mediului umed a determinat căutarea tehnologiilor alternative pentru eliminarea toxicitatii: ionii de metal din soluţiile apoase. În acest sens, o gamă largă de biomasă este considerata a fi absorbanta de metalele grele pentru tratamentul industrial si domestic ale apelor folosite, precum şi celor naturale, inclusiv apa potabilă. În cadrul prezentei anchete, a fost investigat potenţialul de fitomasa din Quercus ilex (stejar) din...

 • Calitatea Berii

  Calitatea berii “Nu exista disputa privind gusturile” (Proverb Latin) Berea este o bautura slab alcoolica obtinuta prin fermentarea mustului de malt cu drojdie. Berile se impart in doua mari categorii: "ale" si "leger". "Ale" sunt berile "proaspete", obtinute prin fermentare rapida, in timp ce "leger-urile" se prepara prin fermentatie mai lenta si capata gustul final dupa o minima "imbatranire" la rece, fiind mai deschise la...

 • Elemente de Chimie Cuantica

  Elemente de chimie cuantică(modelul cuantic al structurii) Avantajele şi dezavantajele modelelor topologic şi al mecanicii moleculare: Necesitatea unei alte abordări a aspectelor de reactivitate: Proces chimic = redistribuire a electronilor de valenţă între moleculele aflate în reacţie electronii aparţin unor legături (electronii de legătură) sau unor atomi (electronii neparticipanţi) rearanjarea electronilor  presupunere implicită că anumite legături se desfac şi altele se formează...

 • Energia Chimica si Termica

  Capitolul 8. ENERGIA CHIMICĂ ŞI TERMICĂ 1. Se dau reacţiile de mai jos: C (s) + O2 (g) = CO2 (g) ΔH1 = − 94,1 kcal H2 (g) + 1/2 O2 (g) = H2O (g) ΔH2 = − 68,3 kcal C2H2 (g) +5/2 O2 (g) = 2CO2 (g) + H2O (g) ΔH3 = − 310,7 kcal Să se calculeze entalpia de formare a acetilenei. a) – 567,2 kcal; b) + 567,2 kcal; c) + 146,3 kcal; d) – 54,2 kcal; e) + 54,2 kcal. 2. Valorile entalpiilor de formare ale CaO (s), CO2 (g) şi CaCO3 (s) sunt – 151,9 kcal, – 94,1 kcal şi respectiv – 288,5 kcal. Să...

 • Prevenirea si Controlul Integral al Poluarii in Industria Textila

  1. Prezentarea generală a industriei textile 1.1. Introducere Industria textila, ca ramura a economiei nationale, contribuie la realizarea bunurilor de larg consum sub forma de fire, tesaturi, tricoturi, materiale textile neconventionale si confectii din tesaturi sau tricoturi. Fibrele textile reprezinta elemente cu structura filiforma (lungime mult mai mare decat dimensiunea transversala) si proprietati fizico-mecanice, chimice si tehnologice care permit transformarea lor in produse...

 • Materiale Utilizate pentru Adsorbtia Poluantilor din Ape

  1. INTRODUCERE Dezvoltarea industrială este principala cauză de poluare a mediului cu consecinţe directe asupra dezechilibrului ecosistemelor, datorită acumulării poluanţilor. Poluarea mediului este una dintre problemele cele mai complexe ale omenirii, datorită urmărilor, în majoritatea cazurilor, ireversibile şi cronice. Unul dintre factorii de mediu cel mai afectaţi de poluare este apa, cu precădere apele de suprafaţă. Poluarea apelor datorată activităţilor industriale necesită procese...

 • Nanotehnologia ADN-ului Supramolecular

  NANOTEHNOLOGIA ADN-LUI SUPRAMOLECULAR 1. INTRODUCERE Progresele în chimia supramoleculara au fost determinate de căutarea omului de structuri sofisticate, de înaltă simetrie și de aplicațiile posibile ale acestor structuri în domenii precum știința materialelor, tehnologie chimica si medicina. Una dintre cele mai interesante structuri urmărite în chimia supramoleculară este cea a helixului. ADN-ul este exemplul clasic de helix biologic format prin utilizarea unei rețele de legături de...

 • Acoperisuri Verzi

  Continua creştere şi expansiune pe orizontală a oraşelor şi zonelor înconjurătoare duc la creşterea stresului populaţiei. Transformarea spaţiile verzi din cartiere în mall-uri şi alte constructii duc de asemenea la creşterea stresului. Cum toate aceste creşteri cu influenţe negative sunt inevitabile, o soluţie viabilă este necesară pentru a micşora impactul asupra mediului. Din ce în ce mai mulţi arhitecţi şi dezvoltatori au ajuns la concluzia că acoperişurile verzi pot fi soluţia. Primele...

 • Spectrofotometrie

  1.1 Prezentare generală a metodei de analiză chimică prin spectrofotometrie Spectrofotometria este o metodă optică de determinarea a concentraţiilor constituenţilor existenţi într-o probă dată. Spectrofotometria reprezintă măsurarea cantitativă a spectrelor de absorbţie / emisie ale unei substanţe. Substanţele care absorb radiaţii aparţinând domeniului vizibil se vor colora în culori complementare. Acest fapt face posibilă determinarea cantităţii de lumină absorbită de către soluţie,...

 • Dimensionarea Tehnologica a Unui Refierbator Orizontal cu Spatiu de Vapori

  INTRODUCERE Schimbatoarele de caldura sunt aparate (utilaje) in care se realizeaza procese (operatii) de transfer de caldura intre doua fluide. Clasificarea schimbatoarelor de caldura se poate face din mai multe puncte de vedere, dintre care trei sunt mai importante : - clasificarea dupa procesul principal de transfer de caldura ; - clasificarea dupa modul de contractare a fluidelor ; - clasificarea dupa tipul constructiv al aparatului. Dupa procesul principal de transfer de caldura ,...

 • Molecule

  Macroelemente sau elemente de constituţie: C, H, O, P, N Microelemente sau oligoelemente: S, Cl, K, Ca, Mg, Si, Br, F, I, Al, Cu, Fe, Zn, Se etc Apa este un lichid inodor, insipid și incolor, de cele mai multe ori, sau ușor albăstrui sau chiar verzui în straturi groase. Apa este o substanță absolut indispensabilă vieții, indiferent de forma acesteia, fiind unul dintre cei mai universali solvenți. Apa este un compus chimic al hidrogenului și al oxigenului, având formula chimică brută H2O ....

 • Conversia Biomasei in Hidrocarburi

  1. Introducere În prezent, o mare parte din necesarul de energie din lume este acoperită de combustibilii fosili tradiţionali, cum ar fi petrolul şi gazele naturale. S-a estimat că cererea de energie la nivel mondial va continua să crească din cauza creţterii populaţiei lumii. Cu toate acestea, ca urmare a rezervelor limitate, combustibili fosili vor fi epuizaţi în viitorul apropiat, aşa cum se arată în figura 1, fapt care face necesară căutarea de surse alternative de energie. Figura 1....

 • Metode Optice de Analiza

  1 PRINCIPII GENERALE Metodele optice de analiză utilizează proprietăţile optice ale substanţelor. Metodele spectrale de analiză se bazează pe utilizarea fenomenelor de emisie sau de interacţiune a radiaţiei electromagnetice cu atomii sau moleculele substanţei de analizat (absorbţie). Emisia sau absorbţia radiaţiilor electromagnetice de către sistemul cercetat duce la apariţia unui semnal analitic ce dă informaţii despre compoziţia calitativă şi cantitativă a substanţei analizate....

Pagina 10 din 97