Toate documentele din domeniul Chimie Generală - pagina 27 din 58

Procese de transfer de masă

Date de proiectare In cadrul proiectului de PTM am primit sarcina de a proiecta o coloana de fractionare a unui amestec binar cunoscandu-se urmatoarele date: - Amestecul supus proiectarii : chloroform-benzen; - Debitul de alimentare al coloanei : F=125 kmol/h; - Compozitia alimentarii exprimata ca fractie molara... citește mai departe

62 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Cataliză, catalizatori și produse organice

1. Cinetica dezactivarii catalizatorilor Activitatea unui catalizator in cursul unui provec se poate modifica din cauza unei interactiuni. a. Adsorbitia puternica si ireversibila a unor reactanti, in acest mod se elimina centrii activi ai suprafetei b. Reactantii sau impuritati pot interactiona cu centrii activi,... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview

Tipuri de Schimbători de Ioni Organici Sintetici

Schimbători de cationi puternic acizi Cei mai importanţi schimbători de cationi puternic acizi sunt cei de tipul acizilor arilsulfonici. Structurile obţinute prin policondensarea acestei categorii pot fi obţinute astfel: 1. Prin sulfonare fenolului urmată de condensarea produsului cu formaldehidă. 2. Prin... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview

Tipuri uzuale de spectre uni și bidimensionale RMN și tipuri de informații furnizate de acestea

1. INTRODUCERE Spectroscopia de rezonanţă magnetică nucleară (RMN) este una dintre cele mai importante metode analitice disponibile în prezent, fiind aplicată atât de chimişti cât şi de fizicieni în studiul gazelor, lichidelor şi solidelor. Biochimiştii folosesc această tehnică în determinarea structurii peptidelor... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Antiaglomeranți de Tip Săpunuri de Calciu

Capitolul I: GRASIMI 1.Introducere Peste 60% din creierul uman este alcătuit din grăsimi. Nu din categoria celor pe care le găsim în produsele ultraprocesate din comerţ, hidrogenate şi saturate. Este vorba de acizi graşi esenţiali, grăsimi care joacă un rol important în protejarea neuronilor în tecile de mielină.... citește mai departe

55 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Fosforul

Istoria fosforului : Fosforul a fost descoperit accidental de către alchimistul din Hamburg,, Hennig Brad, în anul 1669, care cauta să extragă piatra filozofală din urină. Distilând urina intr-o retortă şi calculând rezidul în absenţa aerului, cu nisip, el a obţinut un produs alb care lumina la î ntuneric şi pe... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Studiul Variației unor Caracteristici Magnetice ale Benzilor Metalice și Amorfe

INTRODUCERE Limitele privind utilizarea materialelor reprezintă cel mai des o piedică importantă în realizarea unor tehnologii avansate. De aceea, în prezent cercetătorii şi inginerii din domeniul materialelor depun eforturi pentru obţinerea unor materiale care sa reziste la condiţii extreme de mediu, pastrându-şi... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Degradarea oxidativă a metilorangeului

Abstract : Reactivul Fenton este utilizat pentru a trata o varietate de deseuri industrial care contin o serie de compusi toxici organic (fenol, formaldehida si a deseurilor complexe derivate din coloranti, pesticide, conservanti din lemn, aditivi materiale plastice, cauciuc si produse chimice). Metilorangeul... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Epurarea Apelor Uzate de la Extracția și Industrializarea Substanțelor Radioactive

EPURAREA APELOR UZATE DE LA EXTRACŢIA ŞI INDUSTRIALIZAREA SUBSTANŢELOR RADIOACTIVE Problemele puse de epurarea apelor conţinând reziduuri radioactive sunt deosebite de cele ale epurării apelor cu impurităţi chimice şi bacteriologice. Deosebirea calitativă esenţială a tehnologiei de epurare constă în imposibilitatea... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Poluarea atmosferică - surse de poluare - poluanți

Aerul atmosferic reprezinta,alaturi de ceilalti componenti ai biosferei,elementul de primordial importanta pentru mentinerea vietii.Protejarea sanatatii si bunei stari a omului si colectivitatilor omenesti implica pastrarea calitatii natural a aerului.Aceasta calitate poate fi alterata prin introducerea unor... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Dimensionarea Tehnologică unui Refierbător Orizontal cu Spațiu de Vapor

INTRODUCERE Industria chimică, cu ramura să principală privind tehnologia petrolului şi petrochimie,a cunoscut o dezvoltare impetuoasă. În România, industria chimică va fi orientată mai hotărât spre valorificarea superioară a materiilor prime şi energiei, menţinându-se cantitatea de ţiţei supusă prelucrării la... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analytical Chemistry

Many definitions ANALYTICAL CHEMISTRY - scientific discipline, which develops and applies methods, instruments and strategies to obtain information on the nature, composition and structure of matter in space and time (IUPAC) -disciplina stiintifica care dezvolta si aplica metode, instrumente si strategii pentru a... citește mai departe

101 pagini Gratis Extras Preview

Bifenilii Policlorurați

Istoric Descoperiţi prin anii 1920 de Monsanto Company şi utilizaţi din anul 1929 în SUA, bifenilii policloruraţi au fost pentru mult timp con-sideraţi un miracol ştiinţific, datorită caracteristicilor lor deosebite pe care le prezentau în exploatare. Calităţile deosebite ale bifenililor au făcut ca aceştia să fie... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Preview

Automatizarea proceselor în industria chimică

Accesoriile compatibile si senzorii placii de achizitie Labjack UE9 sunt : 1. CB15 Terminal Board Ofera terminale cu surub convenabile pentru conectorul DB15 pe LabJack UE9. Fig 1 - CB15 Terminal Board Placa de borne CB15 se conectează la conectorul DB15 pe LabJack. Aceasta oferă un acces convenabil al bornelor... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Determinarea conținutului de acid L - ascorbic din merișor și suc de merișor din comerț prin metode biochimice

DETERMINAREA CONŢINUTULUI DE ACID L – ASCORBIC DIN MERIŞOR ŞI SUC DE MERIŞOR DIN COMERȚ PRIN METODE BIOCHIMICE AUTORI: COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: Dr. ing. Bădărău Carmen – Liliana Prof. dr. Mărculescu Angela Sesiunea ştiinţifică sudenţească MAI 2011 MEMORIU JUSTIFICATIV: Prezenta lucrare are ca obiectiv... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Extras

Instalația de concentrare prin evaporare cu efect multiplu în echicurent a unei soluții apoase de azotat de amoniu (NH4NO3)

Capitolul I PREZENTAREA TEMEI Sa se intocmeasca proiecul pehnologic pentru o instalatie de concentrare prin evaporare cu efect multiplu, in echicurent a unei solutii apoase de azotat de amoniu. Instalatia va prelucra un debit de 6000 Kg/h de solutie diluata avand concentratia initiala C0=9% masa in vedera... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Extras Preview

Pigmenți anorganici

Introducere Pigmentii sunt substante albe, negre sau colorate, fin dispersate, insolubile in apa si solventi, care poseda proprietati fizice si chimice corespunzatoare scopului urmarit la utilizare si din care, cu ajutorul liantilor, se pot pregati vopsele adecvate acoperirii suprafetelor, cerneluri poligrafice... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Extras Preview

Borul și compușii acestuia

- Starea naturală Borul nu apare liber în natură ci numai sub formă de combinaţii cu oxigenul: acid boric, boraţi, cum şi în unii silicaţi. Acidul boric, B(OH)3, se formează în scoarţa pământului prin descompunerea silicaţilor care conţin bor cu apa caldă. Într-o regiune din centrul Italiei (Toscana) emană din... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview

Dimensionarea unei Coloane de Rectificare cu Talere Tip Sită

Prefată În cadrul acestui proiect s-a realizat dimensionarea tehnologică a unei coloane de rectificare cu talere tip sită utilizată la separarea amestecului binar apă-metanol și s-a aflat refluxul optim caracteristic coloanei de separare a amestecului ternar apă-dimetileter-etanol care rezultă din reactorul de... citește mai departe

47 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Penicilina

Extracţia cu ajutorul membranelor lichide reprezintă una dintre cele mai avantajoase tehnici de separare, cu aplicaţii deosebite, În special la separarea produselor de biosinteză (antibiotice, aminoacizi, acizi carboxilici). Principiul metodei constă În transferul solutului Între două faze apoase Între care există o... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Densitatea Materialelor Solide și Lichide

- CAPITOLUL 1 - GENERALITĂŢI Prin experienţe s-a arătat că, la volumul egal, corpurile diferite pot avea, în general, mase şi greutăţi diferite. De asemenea, la aceleaşi volum, o substanţă poate avea masă şi greutate variabilă, în funcţie de condiţiile de temperatură şi presiune, de tratamente mecanice pe care... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Combinațiile carbonului cu sulful și azotul

- Sulfura de carbon(CS2). Carbonul se combina cu sulful ,la 900-1000ْ C,in reactie endoterma: C + 2S → CS2(g) ∆Hْ298=+27,6 kcal/mol Reactia se realizeaza industrial introducandu-se sulf,pe la fund,in retorte mari,verticale,de fonta,alimentate pe sus cu carbune de lemn si incalzite cu gaz. Sulfura de carbon este... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Simularea unei instalații de obținere a etanolului

1. Descrierea procesului In procesul de fermentare alcoolica se obtine, in principal etanol, si, separat, cativa compusi in cantitati mici: metanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, 3M1-butanol, 2-pentanol, acid acetic si CO2. La presiune atmosferica, etanolul si apa formeaza un amestec azeotrop. Prin urmare,... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Schimbător de căldură cu fascicul tubular

Să se dimensioneze un schimbător de căldură tubular pentru încălzirea a 15 tone/oră ulei de transformator de la 200C pana la 1200C. Se va utiliza ca agent termic abur saturat cu temperatura de 140°C CAPITOLUL 1. ALEGEREA ŞI JUSTIFICAREA FLUIDULUI UTILIZAT CA AGENT TERMIC PENTRU ÎNCĂLZIRE Agentul termic utilizat... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Biodegradare Compozite Poliolefine și Amidon

Biodegradare compozite poliolefine şi amidon 1. Generalităţi Polimerii sunt macromolecule rezultate în urma repetării unor unităţi structurale numite-monomeri, care de obicei se leagă între ei prin legături chimice de tip covalent. Fig 1. (a) Monomer de propilenă, (b) Polipropilenă polimer. O mare parte din... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview