Toate documentele din domeniul Chimie Generala

 • Raport de cercetare

  CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Etimologia cuvântului „știință” este de origine latină, provine din latinescul „scientia” însemnând „cunoaștere”. În sens larg, termenul desemnează totalitatea cunoștințelor acumulate, având la bază descoperirile ipotezelor realizate de savanți, oameni de știință și specialiști din întreaga lume și puse în slujba omenirii. În sens restrâns, fiecare știință este formată dintr-o mare diversitate de cunoștințe specifice unui domeniu, ramură sau specialitate, acumulate...

 • Combustibili petrolieri

  Obiectivele cursului Insusirea cunostintelor necesare despre combustibilii utilizați în activitatea viitoare, cu accent pe combustibilii Diesel. Intelegerea modului în care caracteristicile combustibililor utilizați pot influența funcționarea motoarelor Intelegerea problemelor de mediu ridicate de utilizarea combustibililor petrolieri Contribuții la formarea unei gândiri tehnice și logice, cu accent pe binomul cauză-efect. Continutul cursului 1. Combustibilii petrolieri. Generalități...

 • Modelarea numerica a procesului de cracare catalitica

  Procesul de cracare catalitică Instalația de cracare catalitică este una din cele mai importante instalații din rafinărie. Ea asigură conversia fracțiunilor petroliere grele în benzină, motorină și gaze bogate în olefine. Acest proces este complex, fiind greu de automatizat și de modelat matematic. Acestă complexitate rezidă din interacțiunile puternice existente între variabilele procesului, de caracterul neliniar al acestuia și de cerințele sistemului Materia primă de bază utilizată...

 • Tehnologia de obtinere a acidului glutamic

  CAPITOLUL I. MEMORIU TEHNIC În cadrul acestui proiect s-a prezentat tehnologia obținerii acidului glutamic din surse de carbon, surse de azot, minerale și vitamine pentru dezvoltarea microorganismului producător, M. glutamicus. În capitolul II s-a descris tehnologia de fabricație. Prin urmare, s-a prezentat produsul și domeniile de utilizare, principalele variante tehnologice, iar din acestea s-a ales varianta optimă susținută de avantajele pe care le prezintă în raport cu celelalte....

 • Biotehnologii in protectia mediului

  I. Generalități Poluarea apei reprezintă modificarea în mod direct sau indirect a compoziției apei normale ca urmare a activității omului într-o astfel de măsură încât influențează negativ caracteristicile apelor, împiedicând folosirea lor în stare naturală. Apa uzată mai poate fi denumită și apă folosită sau apă de canalizare, conținând astfel diferite încărcături, precum dejecții umane sau animaliere, resturi alimentare, detergenți și diferite alte substanțe chimice. Odată cu creșterea...

 • Determinarea prospetimii carnii de porc

  1. Introducere Carnea proaspătă de porc este extrem de perisabilă. Diminuarea calității cărnii este cauzată în principal de contaminarea microbiană și de reacțiile biochimice ce se produc în carne. Astfel, siguranța alimentară este foarte importantă parcursul perioadei de păstrare a cărnii de porc. Alterarea cărnii de porc este un proces complicat însoțit de modificări ale compoziției chimice și ale indicatorilor de culoare, textură. Pentru determinarea stării de prospețime a cărnii de porc...

 • Otravirea catalizatorilor

  Dezactivarea catalizatorilor reprezintă un proces atât chimic cât și fizic de pierdere a activității catalitice în timp. Acesta apare de obicei din cauza formării cocsului pe centrii activi ai catalizatorului, aglomerării metalelor, otrăvirii catalizatorilor dar și prin distrugerea structurii catalizatorului datorită temperaturilor înalte de operare. Alte mecanisme de dezactivare includ mascarea și pierderea elementelor active prin volatilizare, eroziune și uzură. Otrăvirea catalizatorilor...

 • Determinarea vanilinei in parfumurile de vanilie si in aer prin electroforeza capilara

  Rezumatul lucrării Lucrarea de față este structurată pe trei capitole și o introducere. În introducere sunt prezentate diferite metode analitice prin care vanilina ar putea fi determinată din probe în fază lichidă sau probe de aer, dintre care electroforeza capilară(CE) a fost considerată ca fiind cea mai potrivită deoarece este o metodă rapidă și eficientă. Primul capitol ,,Metode experimentale’’ este structurat pe șase subcapitole. Acestea includ: materialele utilizate, amestecul soluției...

 • Probe de identificare pentru azot si sulf

  Identificarea azotului. Intr-o eprubeta se introduc 3 - 4 ml din filtrantul de mai sus, 2 - 3 picaturi dintr-o solutie proaspata de sulfat de fier (II) 20% si 2 -3 picaturi solutie de clorura de fier (III). Se incalzeste pana la fierbere. Se aciduleaza cu 2 - 3 ml solutie de acid clorhidric : - daca substanta contine azot putin se formeaza un precipitat verde albastrui. - daca continutul in azot este mare se formeaza un precipitat albastru de hexacianoferat (III) sau albastru de Berlin...

 • Capacele de aluminiu

  1. Introducere “Selectarea unui pachet metalic de calitate alimentară trebuie să țină seama de caracteristicile fizico-chimice ale produsului care urmează să fie ambalat (pH, concentrație salină, compoziția chimică a alimentului, durata de valabilitate preconizată), metoda de umplere (temperatura produsului în timpul ambalării, tratamentul de stabilizare termică , condiții de depozitare) și sistemul de închidere a pachetelor.” (1) Este important să evaluați și să puteți determina rezistența...

 • Puritatea optica - Activitatea optica - Configuratia si conformatia

  INTRODUCERE Stereochimia este o ramură a chimiei care studiază aranjarea spațială relativă a atomilor care formează o moleculă și proprietățile fizico-chimice care se datorează acestei aranjări. Dintre toți izomerii, stereochimia studiază stereoizomerii și de asemenea moleculele care prezintă chiralitate. O proprietate structurală importantă a substanțelor - chiralitatea sau absența simetriei oglinzii - un fenomen specific pentru orice obiecte care sunt incompatibile cu afișarea lor într-o...

 • Potabilizarea apelor in Republica Moldova

  Considerații generale asupra tratării apei Rolul stațiilor de tratare a apei Stația de tratare poate fi definită ca fiind totalitatea construcțiilor și instalațiilor în care se desfășoară procesele prin care se asigură corectarea calității apei sursei, pentru a corespunde cerințelor de calitate impuse de consumator. Calitatea apei din sursele de suprafață (rîuri, lacuri) nu cores-punde cerințelor de calitate impuse apei potabile, datorită lipsei, de limpezi-me, conținutului de bacterii sau...

 • Aerogel

  Generalități Aerogel este un material sintetic poros ultraușor derivat dintr-un gel, în care componenta lichidă a gelului a fost înlocuit cu un gaz. Rezultatul este un solid cu densitate extrem de mică și conductibilitate termică extrem de scăzută. Mai putem întâlni și denumirile de fum înghețat, fum solid, aer solid, nor solid, fum albastru, datorită naturii sale translucide și a modului în care se împrăștie lumina în material. Se simte ca polistiren expandat fragil la atingere. Aerogelele...

 • Tehnologia de producere a apei de toaleta de tip floral

  REZUMAT Teza de licență este dedicată studierii tehnologiei de obținere a apei de toaletă florale, pe bază de extracte uleioase a materiei prime florale. Pe lângă operațiile tehnologice de obținere a apei de toaletă, au fost studiate extractele uleioase cât și uleiurile volatile, proprietățile lor fizico-chimie, indicii de calitate, compoziția chimică, metode de obținere. Pentru obținerea apei de toaletă, ca materie primă au fost obținute extractele uleioase de: salcâm, trandafir,...

 • Fotolitografia

  1 Litografia Din greaca veche, litografia înseamnă scrierea pe o piatră (lithos - piatră; graphein - scriere) calcaroasă cu o suprafață perfect neteză [*Lit.18]. Este o metodă de tipar, inventată de Alois Senefelder, în 1796, ce permite „reproducerea și multiplicarea pe hârtie a textelor, desenelor, figurilor etc., prin utilizarea de negative imprimate sau desenate pe o piatră specială, calcaroasă” (https://dexonline.ro/definitie/litografie). Astăzi, termenul litografie desemnează...

Pagina 3 din 104