Toate documentele din domeniul Chimie Generala

 • Productia Industriala si Dezvoltarea Durabila - Analiza si Eco-Proiectarea unui Proces Industrial - Industria Clor-Alcalilor

  Cap I. Prezentarea generala a industriei anorganice 1.1. Descrierea profilului si a distributiei geografice Industria chimică este o ramură industrială care, prin procese chimice, fizice şi mecanice, transformă materiile prime în produse de valoare superioară, utilizate direct ca bunuri de consum dar mai ales ca materiale necesare dezvoltării altor ramuri ale economiei. Se apreciază că numai circa 20% din producţia valorică a industriei chimice mondiale ajunge direct la consumatorii finali...

 • Poluarea Mediului cu Oxizi de Sulf

  Introducere Mediul înconjurător, definit simplu, reprezintă un ansamblu de elemente naturale şi artificiale în care se desfăşoară viaţa. Viaţa, ca atare, modifică mediul deoarece ea presupune o prelucrare a elementelor nutritive şi o eliminare a deşeurilor provenite din activitatea metabolică. De regulă, aceste deşeuri reintră în ciclurile biologice astfel încât natura nu este vătămată sau consecinţele sunt nesemnificative. Uneori însă, drept rezultat al activităţii vitale, se realizează...

 • Acoperiri Anticorosive pe Baza de Straturi de Polimer

  1.Introducere Coroziunea reprezintă fenomenul de distrugere partială sau totală a matarialelor in general și a metalelor in special, în urma unor reacții chimice si electrochimice, care au loc prin interacționea lor cu mediul inconjurator. Coroziunea poate fi definita ca un fenomen distructiv, chimic sau electro-chimic, care afectează aspectul estetic a unui obiect și în cazuri extreme poate provoca avarii structural. Există mai multe tipuri de coroziune: galvanică, generală, localizată,...

 • Tratarea Apelor Reziduale cu Continut de Metale Grele

  Introducere Extracţia si rafinarea metalelor din soluţii de electrolit este o aplicaţie electrochimică larg răspândita în hidrometalurgia metalelor neferoase. Ea se aplică cu precădere pentru acele metale a căror obţinere pe cale pirometalurgică este costisitoare şi întâmpină dificultăţi tehnologice şi se utilizează de asemenea la prelucrarea minereurilor sărace care nu pot fi procesate rentabil pe cale prometalurgică. În domeniul tratării apelor provenite din atelierele de acoperiri...

 • Metode de Determinare a Aminoacizilor Prezenti in Serul Fiziologic

  Aminoacizii sunt unităţile constituente ale proteinelor şi cuprind în molecula lor două grupări funcţionale: carboxil şi amino.Există 20 de aminoacizi proteinogeni specificaţi prin codul genetic, prezenţi în toate organismele vii. Aminoacizii naturali au formula generală: R-CH-COOH NH2 în care gruparea aminică se află la carbonul  faţă de carboxil.Excepţie face prolina al cărui azot,deşi tot în poziţia  faţă de carboxil, face parte dintr-un inel pirolidinic, fiind o grupă aminică...

 • Proiectarea Produselor Noi- Pate Scandia cu Branza Proaspata de Bivolita

  I.Definirea ideii de produs nou I.1.Scurt istoric al firmei Scandia Food Josef Theil, cetăţean german recunoscut în breasla producătorilor de mezeluri din Sibiu, înfiintează fabrica de preparate şi conserve din carne Theil. Fabrica Theil îşi castigă celebritatea în scurt timp, datorită tehnologiilor moderne folosite, produselor de cea mai bună calitate şi bunei desfaceri a acestora pe o piată în creştere. În 1941, fabrica Theil devine Scandia România. În anul 2001, în urma licitaţiei...

 • Managementul si Ingineria Sistemelor de Productie

  Etapa I Lansarea în fabricaţie I.1. Prezentarea produsului Proteinele sunt componente de bază ale tuturor celulelor vii, alături de lipide, zaharide, vitamine, enzime, apă şi săruri anorganice, formând impreună un sistem complex în cadrul căruia se petrec o serie de reacţii chimice care asigură reproducerea, dezvoltarea şi funcţionarea normală a fiinţelor vii. Ele constituie principala bază a construcţiei structurilor organice – în special ţesut muscular, osos şi conjunctiv, dar intră şi în...

 • Procese Electrochimice de Tratare a Apelor Reziduale prin Electrocoagulare

  1. Abstract Electrocoagularea nu este o tehnologie nouă. De fapt, literatura de specialitate indică faptul că această a fost dezvoltată de-a lungul ultimelor sute de ani, în multiple aplicaţii. De exemplu, spre sfârșitul secolului 19 mai multe instalații de mari dimensiuni de tratare a apei au fost înfiinţate la Londra (Matteson et al., 1995), în timp ce uzinele electrolitice de tratare a nămolului au operarat încă din 1911, în diferite părți ale SUA (Vik et al. , 1984) iar centrale similare...

 • Biodiesel

  GENERALITĂŢI În contextul scăderii resurselor globale de combustibili fosili convenţionali, care sunt consumaţi cu o viteză alarmantă de omenirea aflată într-o continuă creştere şi dezvoltare, în ultimele decenii, s-a acordat o atenţie deosebită valorificării materiilor prime regenerabile. S-a constatat că, datorită avantajelor pe care le prezintă, comparativ cu combustibilul diesel provenit din petrol, biodieselul este una dintre cele mai promiţătoare alternative la combustibilii...

 • Lizina

  Capitolul 1. Memoriu tehnic. În acest proiect s-a prezentat procesul biotehnologic de obţinere a lizinei furajere care este produsă de Micrococcus glutamicus. În capitolul 2 sunt prezentate cele mai importante aspecte ale obţinerii lizinei furajere. În prima parte a capitolului s-au prezentat proprietăţile produsului şi domeniile de utilizare a acestuia. În continuare sunt prezentate variantele tehnologice de obţinere a lizinei furajere, precizând avantajele şi dezavantajele fiecărei...

 • Procesul de Fabricatie al Formaldehidei in Vederea Protectiei Mediului

  Tema proiectului In timpul procesului de fabricatie al formaldehidei rezulta o serie de compusi organici volatili si CO . Se propune minimalizarea emisiilor gazoase cu efect nociv asupra mediului prin adoptarea unor masuri de prevenire a poluarii in conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile . I.Problematica poluarii mediului in cazul procesului studiat Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare a...

 • Filtre cu Elemente Verticale

  Filtre cu saci Filtrele din această categorie sunt constituite din mai multe elemente filtrante verticale, paralele şi legate între ele printr-o conductă pentru colectarea filtratului. Elementele filtrante sunt constuite în forme variate, dar au in comun: -sacul sau pânza filtrantă care îmbracă site, rame, lanţuri etc. -ţeava găurită pentru aspirarea filtratului din interiorul pânzei filtrante. Filtrul cu saci este cel mai simplu filtru cu elemente verticale. El este uşor de improvizat...

 • Prepararea Micro si Nanoparticulelor pe Baza de Chitosan

  După cum se ştie ochiul este un organ complex şi foarte evoluat din punct de vedere morfo-funcţional. Afecţiunile cele mai frecvente ale globului ocular pot apărea din modificările anatomice de la nivelul corneei şi cristalinului şi se manifestă prin erori refractive. Odată cu înaintarea în vârstă şi cu o serie de factori incluzând predispoziţia genetică, o parte din structurile ochiului pot fi afectate la diferite nivele conducând în final la scăderea sau pierderea vederii. Diferite soluţii...

 • Managementul si Ingineria Sistemelor de Productie

  ETAPA I LANSAREA ÎN FABRICATIE 1.1 .PREZENTAREA PRODUSULUI Produse cosmetice si de parfumerie sunt amestecuri de substante chimice naturale sau sintetice, care se folosesc in scopul ingrijirii corpului omenesc,in vederea asigurarii mentinerii echilibrului fiziologic si a starii de sanatate corespunzatoare. Un parfum este un amestec lichid de uleiuri aromatice sau compusi aromatici, de fixativi si de solventi, utilizat pentru a da corpului uman, unor obiecte sau spatiului de locuit un...

 • Efectele Toxice ale Dioxinelor

  DIOXINE. INTRODUCERE Termenul de „dioxine“ se referă la un grup de câteva sute de substanţe cu structură chimică şi proprietăţi biologice asemănătoare, care sunt un potenţial toxic şi cancerigen pentru om şi mediul înconjurător. Dioxinele sunt găsite în întreaga lume în mediu şi se acumulează în lanţul alimentar, în principal, în ţesutul gras de animale. Mai mult de 90% din expunerea umană este prin alimente, în special carne şi produse lactate, peşte şi crustacee. Multe autorităţi naţionale...

Pagina 9 din 94