Toate documentele din domeniul Chimie Organică

Dimensionarea unui reactor de oxidare a o-xilenului la anhidridă ftalică

Temă de proiect Să se proiecteze un reactor catalitic pentru oxidarea o-xilenului la anhidridă ftalică. Reactorul este de tip multitubular, cu catalizator în strat fix. Se cunosc următoarele date de proiectare: - Productivitatea anuală în anhidridă ftalică: Pa=700 t/an; - Temperatura de alimentare: T0=160 șC; -... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Medicamente chinolonice

Chinolonele sunt substante cu insusiri antibacteriene, denumite si antibiomimetice, semnificand, faptul ca se obtin prin sinteza, care prezinta un rol in tratarea afectiunilor infectioase. Chinolonele au intrat în terapeutică în 1962, prin intermediul acidului nalidixic(figura 1.1) - ,,capul de serie” al grupului.... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Vitamina B12

Vitamina B12 Vitamina B12 este cea mai mare și mai complexă dintre vitamine, singura vitamină care conține un ion metalic, și îndeplinește funcții majore în organism participând la procesele de creștere, hematopoieză și în funcționarea celulei nervoase. Primele observații asupra implicațiilor vitaminei B12 au fost... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Vitamine

Vitaminele sunt substanțe organice naturale sau sintetice care au acțiune regulatoare asupra unor factori fiziologici vitali și sunt indispensabile funcționării normale a organismului. Lipsa din organism a vitaminelor produce boli de deficiență : - avitaminoze : sunt tulburări caracteristice care pot determina... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Extras

Obținerea fenolului

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o instalație tehnologică cu functionare continuă pentru obținerea fenolului cu o capacitate de producție de 10000 tone pe an. MEMORIU JUSTIFICATIV În cadrul acestui proiect s-a conceput o instalație de obținere a fenolului, acest produs având o importanță deosebită în diferite... citește mai departe

80 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Chimie organică

Istoric 1770 - Scheele, Rouelle - preocupări pentru izolarea, purificarea și studiul substanțelor organice. Acidul oxalic, maleic, citric - din plante; ac. uric, ureea - din animale. 1784 Aplicând metoda arderii, Lavoisier stabilește calitativ că substanțele organice sunt compuse din carbon, hidrogen, oxigen,... citește mai departe

149 pagini Gratis Extras

Determinarea acidului 10-hidroxi-2-decanoic din lăptișorul de matcă

Prezentarea generală a acidului 10-hidroxi-2-decanoic: formula structurală, brută și moleculară FORMULA CHIMICĂ: C10H20O3 MASA MOLECULARĂ: 188.267 g/mol Sinonime sub care este întâlnit: 10-Hydroxydecanoate, 10-hydroxycapric acid. Acidul 10-hidroxidecanoic este un acid gras saturat cu lanț mediu aflat exclusiv în... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Design-ul, sinteza și analiza structurală a unor noi melamine dendritice chirale cu unități periferice de tip serinol-aminoacetalice

INTRODUCERE Prezentul Proiect de Cercetare își propune să definească și să detalieze obiectivele propuse mai departe (O1-3), utilizând umătoarele cuvinte cheie: Serinoli: 2-(amino)propan-1,3-dioli C-substituiți; reprezentanții seriei sunt comerciali și relativ ieftini (Schema 1). SER-NH2 A- E... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Sinteza și caracterizarea electrochimică a polimerilor conductivi

Introducere Polimerii conductivi s-au impus în cercetarea științifică interdisciplinară privind aspectele moderne ale sintezei organice, electrochimiei, catalizei, fizicii corpului solid și suprafeței cu aplicații în câmpul tehnologiilor neconvenționale de vârf. Cercetarea aplicativă a vizat microelectronica,... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Titrimetria prin reacții acido-bazice

Metodele titrimetriei prin reacții acido-bazice (cu transfer de protoni) se bazează pe interacțiunea dintre substanțe cu caracter acid și substanțe cu caracter alcalin : H+ + OH- = H2O În funcție de titrantul utilizat se deosebesc : - metode alcalimetrice (titrantul este o soluție de bază :NaOH, KOH) ; - metode... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Preparate enzimatice utilizate la obținerea sucurilor de fructe

I. Introducere Cercetările realizate in ultimele 2 decenii au arătat că într-un număr mare de fructe și țesuturi din plante, aromele de compuși sunt importante glicozilate și se acumulează ca nonvolatile și anost glicoconjugate. Cu toate că rezultatele din literatura de specialitate au sugerat apariția... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Realizarea de produse din cauciuc specifice domeniului de încălțăminte

Cauciucul natural - tipuri, structură și proprietăți Peste 500 specii de plante care trăiesc și sunt cultivate în regiunile tropicale și ecuadoriale din Asia, America de Sud, Africa conțin latex de cauciuc natural. Dezvoltarea puternică a producției de cauciuc natural a revenit însă plantațiilor de arbori de... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Extras Preview

Biocombustibili

Termenul de biocombuastibil se refera in general la combustibili in stare lichida, gazoasa sau solida ce sunt proveniti din materiale regenerabile si care, prin ardere, elibereaza energie. Biocombustibili precum biodieselul sau bioetanolul sunt utilizati in domeniul transporturilor. Datorita impactului pozitiv... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Biobutanol

ABSTRACT Butanolul are caracteristici similare cu benzina și ar putea oferi o alternativă oxigenată a etanolului în combustibilii combinați. Butanolul poate fi produs - pe calea biotehnologică - folosind microorganisme (clostridia, enteric bacteria) - pe calea chimică - folosind petrol Recent, interesul a... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Extras Preview

Tehnologia de fabricare a săpunului

ISTORIE În societatea primitivă, chiar și în zilele de azi, hainele erau curățate, cu ajutorul pietrelor de pe malul unei ape curgătoare. Săpunul, prin definiție este o substanță tensio-activă. De fapt, el este cea mai veche substanță tensio-activă, și a fost folosită cam de 4500 de ani. Un material care, prin... citește mai departe

37 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview