Toate documentele din domeniul Chimie Organica

 • Investigatii Termoanalitice pentru Reciclarea PVC-ului

  Investigaţii termoanalitice pentru reciclarea PVC-ului Abstract În cadrul unui proiect de cercetare pentru reciclarea policlorurii de vinil (PVC), au fost efectuate lucrări de analiză. Pe de o parte, materiile prime pentru proces trebuie să fie verificate în privinţa conţinutului de PVC şi de polimerii suplimentari şi pe de altă parte, PVC-ul reciclat trebuie să fie caracterizat. În ambele cazuri, metodele termoanalitice cuplate în special cu metodele de analiză a sistemelor cu gaze, pot...

 • Degradarea Termica a Polietilen Tereftalatului la Temperatura de Prelucrare

  Degradarea termică a polietilen tereftalatului la temperatura de prelucrare Abstract Mai multe experimente izoterme de degradare a polietilen tereftalatului (PET) au fost efectuate în intervalul de temperatură de 270-370 ° C, în scopul de a simula reacţiile care au loc în timpul prelucrării PET-ului în atmosferă inertă (N2). Caracterizarea structurală a produselor de reacţie a fost efectuată prin spectrometria de masă MALDI şi analiza RMN. Rezultatele indică formarea de oligomeri ciclici...

 • Reciclarea ABS-ului si PC-ului din Deseurile Electrice si Electronice

  Reciclarea ABS-ului şi PC-ului din deşeurile electrice şi electronice. Efectul amestecării şi degradării anterioare asupra performanţei finale a amestecurilor industriale Rafael Balart, Juan Lopez, David Garcia, M. Dolores Salvador Abstract Scopul acestei lucrări, în cadrul reciclării polimerilor, este de a prelucra deşeurile rezultate de la echipamentele electrice şi electronice. Amestecurile celor două reziduuri importante au fost elaborate printr-un proces de amestecare prin topire....

 • Schimbarea Proprietatilor Polistirenului pentru Folosirea Acestuia in Ambalaje Biodegradabile

  Abstract În scopul de a creşte degradabilitatea polistirenului (PS) şi de policlorurii de vinil (PVC), acestea au fost modificate prin introducerea de cetone în proporţie de 1-5 % (acetofenonă sau benzofenonă). A fost studiată Influenţa radiaţiilor UV asupra filmelor subţiri din polimeri modificate în acest fel. Modificările în structura chimică a PS şi PVC au fost studiate cu ajutorul spectroscopiei FTIR şi UV-VIS, reacţiile de degradare au fost monitorizate prin determinarea greutate...

 • Policlorura de Vinil

  1. PRODUSUL FINIT Clorura de vinil, raportată pentru prima data de M.V.Regnault în 1835, a fost obţinută mai întai de Liebig, prin tratarea dicloretanului cu solutie alcoolică de hidroxid de potasiu. În anul 1912 clorura de vinil a fost obţinută de F.Klatte prin adiţia acidului clorhidric la acetilenă, procedeu care a căpătat o importanţă deosebită pentru obţinerea acestui monomer pe cale industrială. Primele date legate de polimerizarea clorurii de vinil au fost raportate în 1872 de...

 • Acetat de Vinil

  Capitolul I : Tema de proiectare Să se proiecteze o instalație de obținere a acetatului de vinil cu producția de 8000 t/an, ce funcționează timp de 330 de zile pe an, cu o puritate finală de 99,9% . Capitolul II : Generalități Homopolimerul acetatului de vinil se utilizează numai sub formă de emulsii și soluții. Din el se prepară și alcoolul polivinilic folosit în mare parte ca fibră, precum și acetali (în special formal și butiral), adezivi și electroizolanți. Copolimerii cu clorura de...

 • Bioremedierea Exsitu

  Noțiuni introductive Pornind de la activităţile degradative ale microorganismelor au fost elaborate numeroase tehnologii de depoluare, care sunt cuprinse generic în termenul de bioremediere (Alexander, 1994). O definiţie a bioremedierii dată de Henis, 1994, consideră că orice compus chimic a cărei acumulare în natură devine periculoasă pentru mediu poate fi considerat drept poluant, iar înlăturarea lui cu ajutorul microorganismelor poate fi considerată bioremediere. Cercetările în domeniul...

 • Sinteza in Faza Solida a Compusilor Naturali

  Introducere: Metodele de sinteza in faza solida caracterizeaza procedurile convenabile de purificare cuplate cu oportunităţile de automatizare. Aceste atribute au fost exploatate pentru a pregăti biblioteci de molecule mici, prin abordări în paralel şi combinatoriale. O extrapolare logică a acestor eforturi este sprijinita de sinteze mai mari, mai complexe de produsi naturali şi analogi ai produsilor naturali. Astfel de eforturi sunt în concordanţă cu obiectivele industriei farmaceutice din...

 • Coloranti Alimentari

  Coloranţii sunt substanţe organice naturale sau sintetice colorate, care absorb lumina in domeniul vizibil al spectrului. Coloranţii sunt cei mai importanţi aditivi de aspect Colorantii sunt orice substante care redau sau intensifica culoarea produselor alimentare Culoarea este o însuşire a calităţii senzoriale a unui produs alimentar, percepută vizual. Prin culoare se intelege interactiunea colorant-substrat de colorat, in urma careia substratului i se confera culoare. Prin aceasta...

 • Tehnici de Biofiltrare a Fluxurilor Gazoase

  1.Poluarea 1.1. Poluanți din aer Poluarea reprezintă introducerea de către om direct sau indirect, a unor substanțe cu efecte vătămătoare, care pot pune în pericol sănătatea omului, să prejudicieze sursele biologice, ecosistemele și propietatea materială, să diminueze binefacerile sau să împiedice alte utilizări ale mediului. Poluanții din aer sunt substanțe prezente în compoziția normală a aerului care, în funcție de concentrație și timpul de acțiune exercită un efect nociv asupra...

 • Meclofenoxatul

  Capitolul 1 Memoriu tehnic În cadrul acestui proiect s-a proiectat procesul tehnologic de obținere a meclofenoxatului. Meclofenoxatul este un medicament simptomatic, cu acțiune asupra sistemului nervos central (SNC).Face parte din categoria medicamentelor psihotone, find un psihotonic, adică un energizant al sistemului nervos central. Cel mai important capitol este capitolul 2 în care sunt prezentate cele mai importante aspecte ale obţinerii meclofenoxatului. În prima parte a capitolului...

 • Bioreactoare Penicilina V

  1. TEMĂ DE PROIECTARE Să se proiecteze bioreactorul necesar pentru obținerea Penicilinei V pentru un proces de fermentație discontinuu cu o producție de 23 t/an. 1.Memoriu tehnic În cadrul acestui proiect s-a proiectat bioreactorul necesar obținerii Penicilinei V printr-un proces de fermentație discontinuu. Penicilina V este un produs de biosinteză produs de diferite microorganisme din clasa Penicillium chrysogenum Penicilina V conţine în structura ei un nucleu tiazolidinic. Penicilina...

 • Morarit

  Cap. I Caracterizarea materiei prime Grâul este unul din cele mai importante cereale și plante cultivată in țara noastra și pe glob care ocupă cele mai mari suprafețe, grâul boabe având un conținut ridicat în hidrați de carbon și substanțe proteice. 1.1 Caracteristici fizico-chimice ale grâului 1.1.1 Structura anatonimică a bobului de grâu Grâul este o planta din familia Gramineae, genul Triticum. Bobul de grâu provine din fecundarea si dezvoltarea ovarului. Boabele diferitelor soiuri...

 • Ciocolata

  Etapa 1: Studiul de piața. Lansare în fabricație a produsului 1.1.Prezentarea produsului: Ciocolata Ciocolata este un un produs alimentar obținut dintr-un amestec de cacao, zahăr, uneori lapte și unele arome specifice. Ciocolata este servită, de obicei, sub formă de tabletă, baton, praline, înghețată sau alte produse de cofetărie. Ciocolata conține anumite substanțe organice ce se găsesc în plante, care au un efect stimulativ asupra corpului uman. Cea mai importantă este theobromina, care...

 • Formaldehida

  Capitolul 1. Problematica poluarii mediului in cazul procesului studiat 1.1. Descrierea procesului tehnologic. Schema bloc. Fluxul de material si energie. Identificarea surselor si cauzele poluarii. FORMALDEHIDA General Nomenclatura IUPAC metanal Alte nume Formalina, formol, aldehida metilica, oxid de metilena Formula moleculara CH2O SMILES C = O Masa molara 30.03 g/mol Aspect Gaz incolor Numar CAS [50-00-0] Proprietati Densitate si Stare de agregare 1 kg/m3, gaz Solubilitate in...

Pagina 10 din 39